มศวเตรียมเปิดตัวหมากฝรั่งเลิกบุหรี่ฝีมือคนไทย“นิโคมายด์ 2”
  ข่าวทั้งหมด
15 กุมภาพันธ์ 2550

       รศ.ดร.ยงยุทธ ตัณฑุลเวสส จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เจ้าของผลงาน “หมากฝรั่งเลิกบุหรี่นิโคมายด์ 2” ซึ่งทำความร่วมมือกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มศว และบริษัท มิลลิเมด จำกัด กล่าวว่า

จะเปิดตัวหมากฝรั่งเลิกบุหรี่นิโคมายด์ 2 อย่างเป็นทางการ และจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 27 ก.พ.นี้ เวลา 10.00 น. สำหรับหมากฝรั่งนิโคมายด์ 2 ใช้บำบัดผู้ที่มีความต้องการเลิกบุหรี่ โดยใช้หลักการทางเคมีเข้ามาทำงานวิจัย ใช้สารนิโคตินจากใบยาสูบผสมลงไปในหมากฝรั่งซึ่งมีหลายสูตร ผลผลิตที่ได้ราคาไม่แพงต้นทุนการผลิตต่ำ

อัตราการดูดซึมนิโคตินจากหมากฝรั่งเข้าสู่กระแสเลือดไม่แตกต่างจากหมากฝรั่งที่นำเข้าจากต่างประเทศ การปลดปล่อยนิโคตินในหมากฝรั่ง 1 เม็ด ใช้เวลา 40 นาที จะค่อย ๆ ปล่อยนิโคตินเข้าสู่ระบบเลือด ทำให้ความอยากบุหรี่ลดลง อย่างไรก็ตาม แนะนำไม่ควรใช้ทั้งหมากฝรั่งและบุหรี่ควบคู่กัน จะทำให้การเลิกบุหรี่ไม่ได้ผลเท่าที่ควร

ทั้งนี้ การเคี้ยวหมากฝรั่งดีกว่าสูบบุหรี่ เพราะหมากฝรั่งไม่มีควัน ไม่เป็นอันตรายต่อปอดในขณะเคี้ยวและไม่ทำให้คนที่ใกล้ชิดเหม็นควันอีกต่อไป นอกจากนี้ ยังทำให้สามารถเลิกบุหรี่ได้โดยใช้เวลาเพียง 21 วัน แต่ในรายที่ติดบุหรี่มาก ๆ ต้องใช้เวลาถึง 3 เดือน


107 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 5.13  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์