มศวเตรียมเปิดตัวหมากฝรั่งเลิกบุหรี่ฝีมือคนไทย“นิโคมายด์ 2”
  ข่าวทั้งหมด
15 กุมภาพันธ์ 2550

       รศ.ดร.ยงยุทธ ตัณฑุลเวสส จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เจ้าของผลงาน “หมากฝรั่งเลิกบุหรี่นิโคมายด์ 2” ซึ่งทำความร่วมมือกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มศว และบริษัท มิลลิเมด จำกัด กล่าวว่า

จะเปิดตัวหมากฝรั่งเลิกบุหรี่นิโคมายด์ 2 อย่างเป็นทางการ และจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 27 ก.พ.นี้ เวลา 10.00 น. สำหรับหมากฝรั่งนิโคมายด์ 2 ใช้บำบัดผู้ที่มีความต้องการเลิกบุหรี่ โดยใช้หลักการทางเคมีเข้ามาทำงานวิจัย ใช้สารนิโคตินจากใบยาสูบผสมลงไปในหมากฝรั่งซึ่งมีหลายสูตร ผลผลิตที่ได้ราคาไม่แพงต้นทุนการผลิตต่ำ

อัตราการดูดซึมนิโคตินจากหมากฝรั่งเข้าสู่กระแสเลือดไม่แตกต่างจากหมากฝรั่งที่นำเข้าจากต่างประเทศ การปลดปล่อยนิโคตินในหมากฝรั่ง 1 เม็ด ใช้เวลา 40 นาที จะค่อย ๆ ปล่อยนิโคตินเข้าสู่ระบบเลือด ทำให้ความอยากบุหรี่ลดลง อย่างไรก็ตาม แนะนำไม่ควรใช้ทั้งหมากฝรั่งและบุหรี่ควบคู่กัน จะทำให้การเลิกบุหรี่ไม่ได้ผลเท่าที่ควร

ทั้งนี้ การเคี้ยวหมากฝรั่งดีกว่าสูบบุหรี่ เพราะหมากฝรั่งไม่มีควัน ไม่เป็นอันตรายต่อปอดในขณะเคี้ยวและไม่ทำให้คนที่ใกล้ชิดเหม็นควันอีกต่อไป นอกจากนี้ ยังทำให้สามารถเลิกบุหรี่ได้โดยใช้เวลาเพียง 21 วัน แต่ในรายที่ติดบุหรี่มาก ๆ ต้องใช้เวลาถึง 3 เดือน


463 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.93  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์