ประกาศด่วนที่สุด เรื่อง ทุนอบรมภาษาจีนระยะ 1 ปี ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง กันยายน 2552 – มิถุนายน 2553
  ข่าวทั้งหมด
18 มิถุนายน 2552

      

ประกาศด่วนที่สุด
เรื่อง ทุนอบรมภาษาจีนระยะ 1 ปี ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่าง กันยายน 2552 – มิถุนายน 2553
-----------------------
 


          สำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) ได้จัดสรรทุนให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผู้รับทุนรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และ Hanban รับผิดชอบค่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายรายเดือน 

         - คลิกดูรายละเอียดจดหมายถึงโรงเรียนที่ด้านล่างค่ะ

         - ส่งเอกสารฉบับจริงพร้อมเอกสารครบถ้วนทางไปรษณีย์ (ยกเว้นแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ)  มายัง
                     
           สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาจีน (โครงการทุนอบรม 1 ปี)
           สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  อาคาร สพฐ. 3 
           กระทรวงศึกษาธิการ  ถนนราชดำเนินนอก
           เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  

        - โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ที่ด้านล่างค่ะ  

------------------------------------------------------------------------------

สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาจีน 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สพฐ.
โทรศัพท์: 02-288-5748-49   
โทรสาร: 02-628-5341 
อีเมล:
chineseteacher_thailand@yahoo.com


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
269 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
  .doc ประกาศทุนอบรมระยะ1ปี2552.doc   
  .pdf pysical_examination_form.pdf   
  .pdf Visa_Form.pdf   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์