ประกาศด่วนที่สุด เรื่อง ทุนอบรมภาษาจีนระยะ 1 ปี ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง กันยายน 2552 – มิถุนายน 2553
  ข่าวทั้งหมด
18 มิถุนายน 2552

      

ประกาศด่วนที่สุด
เรื่อง ทุนอบรมภาษาจีนระยะ 1 ปี ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่าง กันยายน 2552 – มิถุนายน 2553
-----------------------
 


          สำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) ได้จัดสรรทุนให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผู้รับทุนรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และ Hanban รับผิดชอบค่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายรายเดือน 

         - คลิกดูรายละเอียดจดหมายถึงโรงเรียนที่ด้านล่างค่ะ

         - ส่งเอกสารฉบับจริงพร้อมเอกสารครบถ้วนทางไปรษณีย์ (ยกเว้นแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ)  มายัง
                     
           สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาจีน (โครงการทุนอบรม 1 ปี)
           สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  อาคาร สพฐ. 3 
           กระทรวงศึกษาธิการ  ถนนราชดำเนินนอก
           เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  

        - โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ที่ด้านล่างค่ะ  

------------------------------------------------------------------------------

สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาจีน 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สพฐ.
โทรศัพท์: 02-288-5748-49   
โทรสาร: 02-628-5341 
อีเมล:
chineseteacher_thailand@yahoo.com


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
15766 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
 .doc ประกาศทุนอบรมระยะ1ปี2552.doc   
 .pdf pysical_examination_form.pdf   
 .pdf Visa_Form.pdf   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.94  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์