นางสาวลีลาวดี วัชโรบล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยเกี่ยวกับแนวคิด"คนดีต้นแบบ"
  ข่าวทั้งหมด
31 พฤษภาคม 2551

      
 


         นางสาวลีลาวดี วัชโรบล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยเกี่ยวกับแนวคิด"คนดีต้นแบบ" คือ การจัดทำสารคดีเชิงคุณธรรมเพื่อส่งเสริมและยกย่องการประพฤติปฏิบัติที่ดีของผู้บริหาร ครูและนักเรียนในสถานศึกษาให้สาธารณะได้รับทราบและเป็นแบบอย่างในชื่อเรื่อง "คนดีต้นแบบ" ความยาวตอนละ 25 นาที จำนวน 30 ตอน และจะเริ่มแพร่ภาพออกอากาศตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม 2551 โดยได้รับแนวคิดจากโครงการโทรทัศน์ออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ (SMTV) บนเครือข่าย www.sema.go.th ในการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการสร้างเสริมทักษะประสบการณ์การเรียนรู้แก่สังคมและเยาวชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

         เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต่อไปว่าการดำเนินการเบื้องต้น คือ แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำสารคดีเชิงคุณธรรม "คนดีต้นแบบ"เพื่อดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมบรรยาย "คนดีต้นแบบ" โดยประสานเตรียมการทั้งสถานที่ บุคลากรตลอดจนจัดหาบทโทรทัศน์รวมทั้งดำเนินการถ่ายทำ เป็นสารคดี พร้อมเผยแพร่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอกระทรวงศึกษาธิการได้รับทราบในโอกาสเดี่ยวกันนี้ นางสาวลีลาวดี วัชโรบล ได้เปิดตัว บริษัท ดรีมทีม(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ได้มอบนาฬิกา "ไซแอมสวิส" แก่โครงการนี้เพื่อนำไปมอบแก่ผู้ชนะการประกวด "คำคม คารมครู" ของโครงการ "คนดีต้นแบบ" ซึ่งทางบริษัทได้ให้การชื่นชมต่อการจัดโครงการนี้พร้อมให้การสนับสนุนโครงการสร้างสรรค์สังคมเช่นนี้ต่อไป

 

 

 

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: http://vleelavadee.com/home/content/view/33/1/
807 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.95  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์