นางสาวลีลาวดี วัชโรบล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยเกี่ยวกับแนวคิด"คนดีต้นแบบ"
  ข่าวทั้งหมด
31 พฤษภาคม 2551

      
 


         นางสาวลีลาวดี วัชโรบล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยเกี่ยวกับแนวคิด"คนดีต้นแบบ" คือ การจัดทำสารคดีเชิงคุณธรรมเพื่อส่งเสริมและยกย่องการประพฤติปฏิบัติที่ดีของผู้บริหาร ครูและนักเรียนในสถานศึกษาให้สาธารณะได้รับทราบและเป็นแบบอย่างในชื่อเรื่อง "คนดีต้นแบบ" ความยาวตอนละ 25 นาที จำนวน 30 ตอน และจะเริ่มแพร่ภาพออกอากาศตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม 2551 โดยได้รับแนวคิดจากโครงการโทรทัศน์ออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ (SMTV) บนเครือข่าย www.sema.go.th ในการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการสร้างเสริมทักษะประสบการณ์การเรียนรู้แก่สังคมและเยาวชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

         เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต่อไปว่าการดำเนินการเบื้องต้น คือ แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำสารคดีเชิงคุณธรรม "คนดีต้นแบบ"เพื่อดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมบรรยาย "คนดีต้นแบบ" โดยประสานเตรียมการทั้งสถานที่ บุคลากรตลอดจนจัดหาบทโทรทัศน์รวมทั้งดำเนินการถ่ายทำ เป็นสารคดี พร้อมเผยแพร่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอกระทรวงศึกษาธิการได้รับทราบในโอกาสเดี่ยวกันนี้ นางสาวลีลาวดี วัชโรบล ได้เปิดตัว บริษัท ดรีมทีม(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ได้มอบนาฬิกา "ไซแอมสวิส" แก่โครงการนี้เพื่อนำไปมอบแก่ผู้ชนะการประกวด "คำคม คารมครู" ของโครงการ "คนดีต้นแบบ" ซึ่งทางบริษัทได้ให้การชื่นชมต่อการจัดโครงการนี้พร้อมให้การสนับสนุนโครงการสร้างสรรค์สังคมเช่นนี้ต่อไป

 

 

 

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: http://vleelavadee.com/home/content/view/33/1/
184 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.57  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์