หน้าหลัก » สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา

 สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา 

 สำนักงานศึกษาธิการภาค1 [96 hits] [18th Mar 2016]
เลขที่ ๒ ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร.๐ ๕๓๒๒ ๑๔๑๓ โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๔๕๗๕

 สำนักงานศึกษาธิการภาค10 [98 hits] [18th Mar 2016]
http://www.reo10.moe.go.th/index.php

 สำนักงานศึกษาธิการภาค11 [107 hits] [18th Mar 2016]
173 ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

 สำนักงานศึกษาธิการภาค12 [109 hits] [18th Mar 2016]
เลขที่ ๓ ถนน อาคารสงเคราะห์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๓ ๒๑๖ ๑๒๙ หมายเลขโทรสาร ๐๗๓ ๒๑๒ ๓๒๓

 สำนักงานศึกษาธิการภาค13 [133 hits] [18th Mar 2016]
อาคารสวัสดิการ ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02 281 8881 โทรสาร 02 281 1480

 สำนักงานศึกษาธิการภาค2 [98 hits] [18th Mar 2016]
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ : ที่อยู่ ๓๑๑ หมู่ ๕ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐

 สำนักงานศึกษาธิการภาค3 [100 hits] [18th Mar 2016]
บริเวณวงเวียนเทพสตรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

 สำนักงานศึกษาธิการภาค4 [101 hits] [18th Mar 2016]
เลขที่ ๙ ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๑ โทรสาร ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๕

 สำนักงานศึกษาธิการภาค5 [184 hits] [18th Mar 2016]
เลขที่ 111/200 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทร/โทรสาร 038-054287

 สำนักงานศึกษาธิการภาค6 [104 hits] [18th Mar 2016]
สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เลขที่ 7 ถ.ไกรเพชร เมือง ราชบุรี 70000 ไทย

 สำนักงานศึกษาธิการภาค7 [114 hits] [18th Mar 2016]
100/6 หมู่ 4 ซอยโรงเรียนประจักษ์ ถนนนิตโย ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

 สำนักงานศึกษาธิการภาค8 [107 hits] [18th Mar 2016]
สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 เลขที่ 54 ถ.สืบศิริ ซ.3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447. โทรสาร. 044-244464

 สำนักงานศึกษาธิการภาค9 [93 hits] [18th Mar 2016]
440 หมู่ 24 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

หน้าหลัก | ค้นหา | Admin Login |