หน้าหลัก » สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัด สพฐ.

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 [136 hits] [18th Mar 2016]
053-739133 โทรสารห้องการเงิน 053-739138 โทรสารห้องอำนวยการ 053-739168 โทรสารหน้าห้องผู้อำนวยการ 053-739169

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 [124 hits] [18th Mar 2016]
ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110 โทรศัพท์ / โทรสาร 045- 810561

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 [270 hits] [18th Mar 2016]
ถ.ห้วยผึ้ง-นาคู ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผิ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240 Tel. 0-4386-9104 ,0-4386-9584 Fax. 0-4386-9583

 สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต [228 hits] [18th Mar 2016]
4/4 ถนนแม่หลวน อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร. 076-211591 , 076-216854 , 076-212035 โทรสาร. 076-214066

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 [445 hits] [9th Dec 2010]
ที่ตั้งอาคาร อาคาร 4 พญาไท (เดิม สป.กทม.) เลขที่ 12 ถนน ศรีอยุธยา ตำบลทุ่งพญาไท อำเภอราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2354 5252

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1 [94 hits] [18th Mar 2016]
077-576253

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 2 [107 hits] [18th Mar 2016]
376 หมู่ 3 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130 โทร 054-284791-2

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่เขต 4 [391 hits] [18th Mar 2016]
อำเภอ สันป่าตอง,เชียงใหม่

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 [94 hits] [18th Mar 2016]
053-739133 โทรสารห้องการเงิน 053-739138 โทรสารห้องอำนวยการ 053-739168 โทรสารหน้าห้องผู้อำนวยการ 053-739169

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2 [126 hits] [18th Mar 2016]
หมู่ 1 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทร 056-704808 โทรสาร 056-704809

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 [227 hits] [18th Mar 2016]
37 หมู่ที่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 0-5561-6180 Fax 0-5561-3460

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 [288 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 [355 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 [171 hits] [18th Mar 2016]
042-891913

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 [285 hits] [18th Mar 2016]
ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 [111 hits] [18th Mar 2016]
179 ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 โทร.0-5362-1303 โทรสาร.0-5368-1329

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 [333 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 [106 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 [266 hits] [18th Mar 2016]
ถนนรณชัยชาญยุทธ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 043513003 โทรสาร. 043514014

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 [113 hits] [18th Mar 2016]
ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 [201 hits] [18th Mar 2016]
ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 [256 hits] [18th Mar 2016]
เลขที่ 85 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบล ตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 [195 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 [111 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 [138 hits] [18th Mar 2016]
ตำบลหน้าเมือง อำเภอมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0-3232-1914, 0-3232-1982, 0-3232-3385, 0-3232-6013, 0-3232-7140,0-3232-8756, 0-3233-8984 โทรสาร 0-3231-0583, 0-3232-6013, 0-3232-8756

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 [187 hits] [18th Mar 2016]
.

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 [535 hits] [18th Mar 2016]
หมู่ที่ 12 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ 054-335068-9 โทรสาร 054-335065

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 [132 hits] [18th Mar 2016]
65/2 หมู่ 4 ต. ต้นธง อ. เมืองลำพูน จ. ลำพูน 51000 โทรศัพท์ : 053-003614 โทรสาร : 053-003550

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 [283 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 [282 hits] [18th Mar 2016]
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.053112333

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 [107 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 [381 hits] [18th Mar 2016]
359/7 ถนนเจ็ดยอด หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่, 50110 053452021

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 [158 hits] [18th Mar 2016]
404 หมู่ 10 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053-461-089 , 053-461-627 แฟกซ์.ต่อ 127

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 [160 hits] [18th Mar 2016]
190 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 [108 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 [239 hits] [18th Mar 2016]
ถนนโกสีย์ ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 [375 hits] [18th Mar 2016]
17 หมู่ที่ 20 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160 โทรศัพท์ 053-795431 โทรสาร 053-796139

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 [99 hits] [18th Mar 2016]
เลขที่ 52 หมู่ 6 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 0-5451-1605, 0-5462-3180 โทรสาร. 0-5451-1589

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 [95 hits] [18th Mar 2016]
ตั้งอยู่เลขที่ 167 หมู่ที่ 6 ถนนจรูญลองรัฐ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54150 โทรศัพท์สำนักงาน 0 5458 4130 ต่อ 108

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 [156 hits] [18th Mar 2016]
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737081, 737075

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 [160 hits] [18th Mar 2016]
54/2 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทร.056-731256 Fax.056-731772

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 [154 hits] [18th Mar 2016]
0-3242-5338 , 0-3242-4193 | โทรสาร 0-3242-3692

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 [126 hits] [18th Mar 2016]
หมู่ 8 ถนนเพชรเกษม อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130 โทร.032 461752 Fax. 032 437110 , 032 461752 ต่อ 204

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาลพบุรี เขต 1 [89 hits] [18th Mar 2016]
ต.ป่ าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทร 036-411730

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 [128 hits] [18th Mar 2016]
เลขที่ 8/1 ม.1 ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 โทรศัพท์ 036771496 โทรสาร 036771497

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 [219 hits] [18th Mar 2016]
1/24 ถนนบางจาก ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 โทรศัพท์. 038-613651-2 โทรสาร. 038-614921

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต2 [273 hits] [18th Mar 2016]
99/1 หมู่3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 2110 โทรศัพท์ : 0-3867-1180 , 0-3867-8224 โทรสาร : 0-3867-2516

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 [192 hits] [18th Mar 2016]
12 ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 073-211707 โทรสาร 073-213519

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 [89 hits] [18th Mar 2016]
อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 หมายเลขโทรศัพท์ 073-289412 โทรสาร 073-289165

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 [77 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง [104 hits] [18th Mar 2016]
2/10 ม.3 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร.077800028 โทรสาร.077800027

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร [265 hits] [18th Mar 2016]
ลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ 042-611532 โทรสาร 042-612284

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 [292 hits] [18th Mar 2016]
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์ โทร.045 611818 โทรสาร 045 612681

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 [74 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 [212 hits] [18th Mar 2016]
69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 [82 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 [93 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร [170 hits] [18th Mar 2016]
2/3 หมู่ 8 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทร 034-826255,034-412050,034-412051,034-427130 แฟกซ์ 034-826253

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม [72 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 [140 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 [84 hits] [18th Mar 2016]
02-330-0141-44

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 [332 hits] [18th Mar 2016]
ถนนสงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Tel : 074-337341-2 Fax : 074-313793

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 [270 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 [237 hits] [18th Mar 2016]
0-7437-3035

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 [271 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 [195 hits] [18th Mar 2016]
ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 โทร 0-4241-1332,412691,465318

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 [281 hits] [18th Mar 2016]
เลขที่ 113/4 หมู่ 2 ถนนอุดร-เลย ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 , โทร. 042-360660,042-360659

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 [79 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 [192 hits] [18th Mar 2016]
0-7727-3298

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 [249 hits] [18th Mar 2016]
109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-315009-10 โทรสาร 077-315421

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 [116 hits] [18th Mar 2016]
ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 [80 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 [235 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 [255 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 [122 hits] [18th Mar 2016]
ม.5 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 Tel : 035-515963, Fax : 0-3550-8490

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล [307 hits] [18th Mar 2016]
ที่ตั้ง 884 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000 โทร หน้าห้องผู้บริหาร 074721885 โทรสาร 074721224 074721885

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง [71 hits] [18th Mar 2016]
ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000 โทร.035-611371 แฟกซ์ 035-611092

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ [72 hits] [18th Mar 2016]
ถนนสุขาภิบาล 1 อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 Tel : 045511019 , 045452035, 045511916, 045451593 Fax : 045511917

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 3 [229 hits] [18th Mar 2016]
265/1 หมู่ 11 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 โทร : 042-261156 โทรสาร : 042-261186

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 [115 hits] [18th Mar 2016]
7/7 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 [201 hits] [18th Mar 2016]
ลขที่ 505 ถนนอุ่มจาน ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี 042 334575

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 [81 hits] [18th Mar 2016]
เลขที่ 25 หมู่ 8 ถ.ราชการ ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 ห้อง ผู้อำนวยการเขตฯ 042-282769 หน้าห้อง ผอ.เขต 042-282768 เบอร์แฟ็กซ์หน้าห้อง ผอ. เขต 042-282601

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 [70 hits] [18th Mar 2016]
056-511010, 056-511918

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 [300 hits] [18th Mar 2016]
เลขที่ 505 หมู่ 5 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 พัฒนาโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 081-2330744

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 [187 hits] [18th Mar 2016]
ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 โทร.045-426541 โทรสาร.045-426546

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 [79 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 [77 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบราชธานี เขต 2 [76 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 [77 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 [164 hits] [18th Mar 2016]
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ [281 hits] [18th Mar 2016]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ถนนกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทรศัพท์ 0-7561-1182 โทรสาร 0-7562-2101

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 [228 hits] [18th Mar 2016]
328 หมู่ 7 ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 [238 hits] [18th Mar 2016]
อำเภอ คลองขลุง กำแพงเพชร

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 [73 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 [129 hits] [18th Mar 2016]
ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170 โทรศัพท์ 0-4388-9546-49 โทรสาร 0-4388-9534

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 [346 hits] [18th Mar 2016]
ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง ฯ จังหวัดกาญจนบุรี 71000 โทร 0-3456-4330 โทรสาร 0-3462-3006

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 [171 hits] [18th Mar 2016]
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208 โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242 โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 [392 hits] [18th Mar 2016]
หมู่ 1 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 โทร. 034-591111 โทรสาร. 034-591086

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 [122 hits] [18th Mar 2016]
ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 [86 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 [86 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 [77 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 [85 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 [78 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 [175 hits] [18th Mar 2016]
1051/3 ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000, 22000 จันทบุรี 0863360401

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ [138 hits] [18th Mar 2016]
ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เบอร์โทรศัพท์ ๐-๓๙๓๒-๑๐๘๘

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 [76 hits] [18th Mar 2016]
24000 ฉะเชิงเทรา 038981627

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 [162 hits] [18th Mar 2016]
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 [71 hits] [18th Mar 2016]
162/6 หมู่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทร.038-274120, 272062 Fax 038-276766

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 [379 hits] [18th Mar 2016]
หมู่ 7 ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 038-474630-5 แฟกซ์ 038-474636

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 [105 hits] [18th Mar 2016]
เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 ผู้ดูแล Website : ปิ่นเพชร แช่มช้อย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 0 3823 4218 - 20

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 [290 hits] [18th Mar 2016]
ถ.สนามบิน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทร 044-811652

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 [134 hits] [18th Mar 2016]
333 หมู่ 4 บ้านโนนทรายคำ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทร. 0-4486-1930 ถึง 2 โทรสาร.0-4468-1303

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท [77 hits] [18th Mar 2016]
เลขที่ 1 ถนนวิเชียรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000 โทร. 0 5641 1639 , 0 5641 1578 , 0 5641 1876 โทรสาร. 0 5641 1560

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 [106 hits] [18th Mar 2016]
ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 โทร : 077-541222 โทรสาร : 077-541874

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 [71 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 [189 hits] [18th Mar 2016]
ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130 โทร.073-672180 Fax : 073-672182

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต1 [272 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 [288 hits] [18th Mar 2016]
506 ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 [297 hits] [18th Mar 2016]
เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 [78 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 [86 hits] [18th Mar 2016]
101 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 Tel : 075-411670, 075-332619

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 [155 hits] [18th Mar 2016]
ถ.นครศรีฯ - สงขลา ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช Tel : 075-362701-6 Fax : 075-771298 , 075-771299

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 [107 hits] [18th Mar 2016]
160/4 ม.1 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 [72 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 [309 hits] [18th Mar 2016]
289 หมู่ 5 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรสาร. 056-271377

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 [237 hits] [18th Mar 2016]
ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220 โทรศัพท์ 0-5625-9608 , 0-5625-9037 , 0-5625-9282 โทรสาร 0-5625-9608

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก [68 hits] [18th Mar 2016]
เลขที่ 182/89 ถ.สุวรรณศร ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000 037-313628

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 [84 hits] [18th Mar 2016]
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931 โทรสาร : 034-254373

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 [70 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 [171 hits] [18th Mar 2016]
โทรศัพท์ 0-4251-2337 - 8 โทรสาร 0-4251-1566

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 [417 hits] [18th Mar 2016]
ถนนท่าดอกแก้ว-ศรีสงคราม บ้านปฏิรูป ตำบลศรีสงครามอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 [205 hits] [18th Mar 2016]
ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.บางกระสอ จ.นนทบุรี 11000

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 [177 hits] [18th Mar 2016]
เลขที่ 79/4 หมู่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ [69 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 [73 hits] [18th Mar 2016]
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 [110 hits] [18th Mar 2016]
โทร.044-670716

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 [160 hits] [18th Mar 2016]
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 [117 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 [235 hits] [18th Mar 2016]
อาคารการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม เลขที่ 814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 [108 hits] [18th Mar 2016]
ลขที่ 998 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 หมายเลขโทรศัพท์ 037-280285-7 หมายเลขโทรสาร 037-280272 , 037-280273

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 [310 hits] [18th Mar 2016]
329/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์. 032662031 โทรสาร. 032662030

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 [300 hits] [18th Mar 2016]
เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 [231 hits] [18th Mar 2016]
ถนน ปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 โทรศัพท์ : 073-460077, 073-460078, 073-460079 โทรสาร : 073-460080

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 [85 hits] [18th Mar 2016]
ถ.เพชรเกษม ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120 โทรศัพท์ 073-431196 โทรสาร 073-431197

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 [71 hits] [18th Mar 2016]
ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94190 โทร 0 7345 2100 - 2 Fax. 0 7345 2099

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี [76 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต2 [117 hits] [18th Mar 2016]
025233348

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 [239 hits] [18th Mar 2016]
222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี อยุธยา 13000 โทร. 0-3570-4804 , 0-3532-9481-4 โทรสาร 0-3570-4802

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 [225 hits] [18th Mar 2016]
ถ.กิตติขจร ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 โทร.035-203145

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา [73 hits] [18th Mar 2016]
14 ซอย ชุมนุมราษฎร์ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โทร. 0 7641 2180

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 [73 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 [83 hits] [18th Mar 2016]
2/8 ม.1 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 โทรศัพท์ 074-695911-7 โทรสาร 074-695912

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 [71 hits] [18th Mar 2016]
ถนนพุทธบูชา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 :: โทร 0 5524 4633-4 : โทรสาร 0 5525 1684, 0 5524 5096

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 [158 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 [312 hits] [18th Mar 2016]
190 หมู่ 4 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 [186 hits] [18th Mar 2016]
ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 รวมทั้งหมด 1595 คน เริ่มนับ (1 มกราคม 2559) โทรศัพท์ 0-5699-0381, 0-8644-14200 โทรสาร 0-5661-4931

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 [373 hits] [18th Mar 2016]
390 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 [98 hits] [18th Mar 2016]
589 ถนนสนามกีฬา ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์ 054-887204,054-887206 โทรสาร 054-887202

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 [308 hits] [18th Mar 2016]
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5442-1151 0-5442-1076 0-5442-1069

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 [188 hits] [18th Mar 2016]
193 หมู่ 12 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 [72 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด [121 hits] [18th Mar 2016]
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 [80 hits] [18th Mar 2016]
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 [138 hits] [18th Mar 2016]
10/1 ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 โทร.0-5551-4234

 สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 [177 hits] [18th Mar 2016]
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320

 นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3 [284 hits] [18th Mar 2016]
359 ถนน วิเชตวัฒนา ตำบล แจ้ห่ม อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง 52120 โทรศัพท์: 054271214

หน้าหลัก | ค้นหา | Admin Login |