หน้าหลัก » สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัด สพฐ.

 สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ) [295 hits] [19th Mar 2016]
275/13 หมู่ 7 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิสาย 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ : 0-4481-6976 โทรสาร : 0-4481-6977

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 [421 hits] [18th Mar 2016]
อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2354-4962, 0-2354-3884 โทรสาร 0-2354-3887 40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์ 0-2410-2044 โทรสาร 0-2410-2650

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [155 hits] [18th Mar 2016]
เลขที่ 261/28 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์Œ 077-203374 โทรสาร 077-205318

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [311 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [276 hits] [18th Mar 2016]
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [188 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา,สตูล) [1933 hits] [18th Mar 2016]
173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 [154 hits] [18th Mar 2016]
1126 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 Tel: 0-2930-4490-2 | Fax 0-2939-8166

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี) [470 hits] [19th Mar 2016]
79 หมู่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-123173 โทรสาร 042-123174

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (นครพนม - มุกดาหาร) [302 hits] [19th Mar 2016]
ถนนปิยะมหาราชาลัย อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์เบอร์ 042-513973, 088-5574980 โทรสารเบอร์ 042-520940

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร) [223 hits] [19th Mar 2016]
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042- 712814, 042- 716287 โทรสาร 042- 714453

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 :: จังหวัดกาฬสินธุ์ [124 hits] [19th Mar 2016]
ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทร.043810543 โทรสาร 043810620

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น) [503 hits] [19th Mar 2016]
ขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ : 0-4323-4836, 0-4324-4389 โทรสาร : 0-4324-4412

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม) [114 hits] [19th Mar 2016]
ถนนเลี่ยงเมือง มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000 โทรศัพท์ 043-777987 โทรสาร 043-777987

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ( ร้อยเอ็ด ) [336 hits] [19th Mar 2016]
ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 043-515369 โทรสาร. 043-515657

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [125 hits] [19th Mar 2016]
ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 Tel. 0-4561-3372 Fax. 0-4561-3379

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) [278 hits] [18th Mar 2016]
02149-3923-6

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา) [390 hits] [19th Mar 2016]
ถนนโคกกรวด-หนองปลิง ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) [186 hits] [19th Mar 2016]
เลขที่ 15 ถนนนิวาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-612408 โทรสาร 044-612644

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์) [118 hits] [19th Mar 2016]
197 หมู่ 20 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044-513625,044-513629 โทรสาร 044-713-465

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) [280 hits] [19th Mar 2016]
อาคารอำนวยการ ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [179 hits] [19th Mar 2016]
409/1 ถ.พระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ : 0-5435-0790 โทรสาร : 0-5435-0791

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) [98 hits] [19th Mar 2016]
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่-น่าน) [339 hits] [19th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) [327 hits] [19th Mar 2016]
ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร.055-267235-6 โทรสาร.055-267234

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี-สระบุรี) [126 hits] [18th Mar 2016]
โทรศัพท์ 02 5933530-31 โทรสาร 02 5933530 ต่อ 401

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร,จังหวัดพิจิตร) [134 hits] [19th Mar 2016]
41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทร 0-5571-3763 - 4 Fax 0-5571-6636

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [241 hits] [19th Mar 2016]
เลขที่ 105 / 30 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [326 hits] [18th Mar 2016]
โรงเรียนสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๓๖๕๐ ๗๔๕๔ โทรสาร.๐ ๓๖๕๐ ๗๔๔๕

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) [201 hits] [18th Mar 2016]
410/1 ถ.มรุพงษ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โทรศัพท์ 038-517280,038-511363,038-511362,038-511387,038-513619

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว) [197 hits] [18th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี) [324 hits] [18th Mar 2016]
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 6 ถนนเสือป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (สุพรรณบุรี นครปฐม) [391 hits] [18th Mar 2016]
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๒ - ๓ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐ โทร:๐๓๕ ๕๓๕ ๔๑๗ แฟกซ์:๐๓๕ ๕๓๕ ๔๑๘

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสาครและสมุทรสงคราม) [219 hits] [18th Mar 2016]
300 ถ.ดำเนินเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 0 3240 1641 โทรสาร 0 3240 0260

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [269 hits] [18th Mar 2016]
ถ.นราภิรมย์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทร.073511984 Fax.073511985

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [103 hits] [19th Mar 2016]
อาคารสำนักงาน สพม.17 แห่งใหม่ ตั้งอยู่บน ถ.ศรียานุสรณ์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [110 hits] [19th Mar 2016]
25/11 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทร.038 397501 - 5

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [150 hits] [19th Mar 2016]
99/1 ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 Tel : 042811464 , 0827952155 Fax : 042811464, 042814415

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 (หนองคาย-บึงกาฬ) [253 hits] [19th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [315 hits] [19th Mar 2016]
-

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [297 hits] [19th Mar 2016]
138 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 (เพชรบูรณ์) [151 hits] [19th Mar 2016]
-

หน้าหลัก | ค้นหา | Admin Login |