17 ส.ค. 60 มอบ ผอ.เขตเป็น CEO จัดระเบียบอบรมครู
17 ส.ค. 60 ศธ.เล็งตั้ง ’วิทยาลัยเทคนิค’ ถ่ายทอดรถไฟฟ้าไทย-จีน
17 ส.ค. 60 1 ต.ค.ซอฟต์แวร์จี้ทุจริตทำงานเต็มรูป
17 ส.ค. 60 ศธ.ผุดซอฟต์แวร์ตามคดีทุจริต มีระบบแจ้ง’รมต.’ถ้าไม่คืบ-ถ่วงเวลา ’พิษณุ’เผยแก้ร้องเรียนแล้ว 44.99%
17 ส.ค. 60 ระดมสมองปฏิรูปยกแรกยังแค่ตีโจทย์’อดีตบิ๊ก’ผู้บริหารองค์กรใหญ่ 5 ชุดเสนอความคืบหน้าผลการศึกษาเพื่อขับเคลื่อน
17 ส.ค. 60 ศธ.ยอมรับหลักสูตรอบรมครูมีไร้สาระ
17 ส.ค. 60 สพฐ.แชมป์ถูกร้องเรียน 2 ปีซ้อนรวมกว่าพันเรื่อง
11 ส.ค. 60 ศธ.โละการประกันคุณภาพภายใน ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงฯประกันคุณภาพ กศ.ฉบับใหม่/คาดประกาศใช้ปีงบฯ 61
11 ส.ค. 60 เร่งสรรหา 11’ ผู้บริหารซี 9 ’ให้จบ ก่อนลุยคัด’ศึกษาธิการภาค’ต่อ
11 ส.ค. 60 สช.ขานรับปฏิรูปประเมินคุณภาพศึกษายกระดับมาตรฐาน’ลดตัวชี้วัด-ข้อมูลเอกสาร’
 
 
ลงพื้นที่ ครม.สัญจร
           รมว.ศธ."นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์" ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนและการบริหารงาน ศธ.ในภูมิภาค ที่ จ.นครราชสีมา (21 ส.ค. 60)
 

เสริมสร้างศักยภาพการทำงาน..
           ศธ-CP Group จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและทีมงาน ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม “รวมพลังสร้างสรรค์ทีม” (The Synergy Teamwork) ที่ CPLI เขาใหญ่ (20 ส.ค. 60)
 

เตรียมลงพื้นที่ ครม.สัญจร..
           ผลการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 31/2560 ซึ่งได้มีการหารือเกี่ยวกับการลงพื้นที่ ครม.สัญจร และรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานของ 5 องค์กรหลัก (17 ส.ค. 60)
 

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ..
           สรุปสถิติการเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์การรับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนา (15 ส.ค. 60)
 

นำเด็กโอลิมปิกเข้าเยี่ยมค..
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นำคณะผู้แทนนักเรียนไทยคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2560 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี (10 ส.ค. 60)
 

ผลประชุมองค์กรหลัก
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 30/2560 (8 ส.ค. 60)
 

ม.44 แก้ปัญหาสถาบันอุดมศึ..
           ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใช้มาตรา 44 เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา (8 ส.ค. 60)
 

RSS

ความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบรางรถไฟ
           นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ต้อนรับ Mr. Zhen Zhong Principal Jinan .. (23 เม.ย. 57)
 

“ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกวดวาดภาพแ..
           นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกวดวาดภาพและประกวดเรียงความ หัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐” ครั้งที่ ๑.. (9 ม.ค. 57)
 

รมช.ศธ.รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎี..
           พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (20 ธ.ค. 56)
 

“ยาเสพติด ปฏิเสธได้ ไม่ต้องรอ”
           พิธีเปิดโครงการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๖” (22 พ.ย. 56)
 

ศธ.หารือการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและดีไซน์แห่ง..
           รมช.ศธ.ร่วมหารือการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและดีไซน์แห่งเอเชีย (AIDI) (13 พ.ย. 56)
 

RSS

RSS

RSS

RSS

  


  
เลขาธิการ กช. ลงพื้นที่มอ..
           ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ลงพื้นที่มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้แก่ เด็กชายรชต แก้วประสิทธิ์พงศ์ (23 ส.ค. 60)

สกศ. จัดประชาพิจารณ์
           ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา ประชุมเพื่อพิจารณา “ข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยของคณะกรรมาธิการการศึ.. (23 ส.ค. 60)

กอปศ.ถก 6 อนุเร่งปฏิรูปกา..
           สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 12 โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธาน (23 ส.ค. 60)

สกศ ลงพื้นที่ติดตามงานร่ว..
           ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา ลงพื้นที่ติดตามงานการเชื่อมโยงของรัฐบาลกับการศึกษา กศน. (23 ส.ค. 60)

สกศ.เดินหน้าพัฒนามาตรฐานก..
           สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดประชุมวิชาการ เรื่อง เรียนรู้พระบรมราโชบายด้านการศึกษาและการพัฒนาคน ตาม (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่ (23 ส.ค. 60)

ศธ.ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติ..
           นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินการตามนโยบายของสถานศึกษา จ.นครราชสีมา (22 ส.ค. 60)

สอศ.จับมือกับ ITE ประเทศส..
           ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สอศ.ได้จัดฝึกอบรมขยายผลภายใต้โครงการ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู รุ่นที่ 3 (22 ส.ค. 60)

RSS

  
RSS

  
RSS

RSS

RSS

RSS

  
RSS
RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
ระบบรายงานผลด้านบัญชี
moe

moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

ETV สถานีวิทยุศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง porno indir
เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 9.22  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x76 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
MOE Location GPS : 13.765944, 100.508833
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์
Mobile site