20 ก.พ. 61 ขอเริ่มสอบตั๋วครูเด็กเข้าเรียนปี 61
20 ก.พ. 61 อาชีวศึกษารุกปรับหลักสูตรใหม่ รองรับการพัฒนาประเทศไทย 4.0
20 ก.พ. 61 สอศ.-มหา’ลัยจีนผนึกยกระดับอาชีวะปรับหลักสูตร-มุ่งสร้างสาขาวิชาชีพใหม่รับยุค 4.0
20 ก.พ. 61 เปิด10 โรงเรียนกทม. ปี 60 การแข่งขันสูง
15 ก.พ. 61 ผุด “อ่างขางโมเดล” นำร่อง ร.ร.กำกับรัฐ
15 ก.พ. 61 เปิดรั้ว ส.ก.ชลบุรี-พัฒนาทักษะ น.ร.
15 ก.พ. 61 ตั้งทีมศึกษา’สพม.’แยกตั้งสนง.เองเหตุแก้ปัญหาดูแลพื้นที่ไม่ทั่วถึง-บริหารงานล่าช้า
8 ก.พ. 61 สพม.38 ออกแนะแนวเด็กชายขอบเรียนต่อเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา
8 ก.พ. 61 สพฐ. จับมือ มรภ.สงขลา เปิดเพิ่มค่ายภาษาอังกฤษ ดึงครู 6 จังหวัดใต้เพิ่มทักษะสื่อสาร ผ่านกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน
8 ก.พ. 61 สถิติล่วงละเมิดเด็กไทยอื้อจี้ ร.ร.เสริมฉลาดรู้เรื่องเพศ
 
 
ผลประชุม กคศ.#2/2561
           ผลประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2561 โดยมี รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม (16 ก.พ. 61)
 

การศึกษาคนพิการ
           รมว.ศธ.เร่งจัดระบบการศึกษาคนพิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสในภาพรวมตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต เชื่อมโยงกับการทำงานของ กอปศ. (15 ก.พ. 61)
 

งานสามัคคี แฟร์ 2018
           ศธ.ผนึกกำลังภาคเอกชนร่วมงาน “สามัคคี แฟร์ 2018” จุดประกายความคิดริเริ่มสร้างสรรค์-วิจัย-Start up พร้อมเตรียมจัดหาทุนการศึกษาให้เด็กไทย (12 ก.พ. 61)
 

ระบบประเมินภาษาอังกฤษออนไ..
           ศธ.จับมือ British Council UK หารือการจัดทำระบบการประเมินผลภาษาอังกฤษออนไลน์แก่เด็กไทย (10 ก.พ. 61)
 

ละครเพลงระดับบรอดเวย์..
           Bu Theatre Company จัดแถลงข่าวเปิดแสดงละครเพลงระดับบรอดเวย์ “La Cage Aux Folles” ภาคภาษาไทย พร้อมให้เข้าชมฟรีปลายกุมภาพันธ์นี้ (9 ก.พ. 61)
 

ประชุมวิชาการระดับชาติ อก..
           พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ (อกท.) ครั้งที่ 39 ที่ วษท.มหาสารคาม (7 ก.พ. 61)
 

ครม.สัญจร ภาคตะวันออก..
           ประชุม ครม.สัญจร ภาคตะวันออกที่ จ.จันทบุรี (6 ก.พ. 61)
 

RSS

ความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบรางรถไฟ
           นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ต้อนรับ Mr. Zhen Zhong Principal Jinan .. (23 เม.ย. 57)
 

“ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกวดวาดภาพแ..
           นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกวดวาดภาพและประกวดเรียงความ หัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐” ครั้งที่ ๑.. (9 ม.ค. 57)
 

รมช.ศธ.รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎี..
           พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (20 ธ.ค. 56)
 

“ยาเสพติด ปฏิเสธได้ ไม่ต้องรอ”
           พิธีเปิดโครงการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๖” (22 พ.ย. 56)
 

ศธ.หารือการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและดีไซน์แห่ง..
           รมช.ศธ.ร่วมหารือการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและดีไซน์แห่งเอเชีย (AIDI) (13 พ.ย. 56)
 

RSS

RSS

RSS

RSS

  


  
สพฐ. จัดแข่งขัน “การสื่อ..
           นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัล โครงการแข่งขัน “การสื่อสารภาษาอังกฤษ” ครั้งที่ 3 (20 ก.พ. 61)

อาชีวะจับผู้บริหารสถานศึก..
           ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) (20 ก.พ. 61)

เลขาธิการ กพฐ.มอบนโยบาย..
           นายบุญรักษ์ ยอดเพชรเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบนโยบายการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561 (19 ก.พ. 61)

ผลประชุม ก.ค.ศ.
           นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2561 (16 ก.พ. 61)

เลขาธิการ กกอ. เปิดงานราช..
           ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็น ประธานเปิดงาน “ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2” (16 ก.พ. 61)

ปฏิรูป กศ.ผู้ที่มีความต้อ..
           คกก.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ได้เห็นชอบแผนการจัดศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) รวมทั้งแนวทางการปฏิรูปการจัดการศึกษาสำหรับผู้ท.. (15 ก.พ. 61)

มอบนโยบายแก่ สกศ.
           ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม MOC อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานขอ.. (15 ก.พ. 61)

RSS

  
RSS

  
RSS

RSS

RSS

RSS

  
RSS
RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

ETV
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
porno indir เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x76 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
MOE Location GPS : 13.765944, 100.508833
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์
Mobile site