1 ก.ค. 58 สพฐ.เก็บค่าบำรุงการศึกษาตามกฎหมาย
1 ก.ค. 58 4 ครูโรงเรียนเขตจอมทอง คว้าผู้สอนดีเด่นปี 2558
1 ก.ค. 58 หนุนตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อท้องถิ่น
1 ก.ค. 58 กลุ่มมหา’ลัยตีตก ร่างพรบ.งานบุคคล ลงมติปรับปรุง กม.เดิม
1 ก.ค. 58 "พินิติ"ย้ำสถาบันอุดมฯ ปรับตัวรับแข่งขัน
1 ก.ค. 58 สอบ 3 วิชานอกโอเน็ตเน้นปฏิบัติ-เก็บคะแนนสะสม
1 ก.ค. 58 ชูแผนปฏิรูปสังคมด้วยการศึกษาดึงสสค.นำร่อง 10 จว.-ฝึกทักษะเด็กให้มีงานทำ
1 ก.ค. 58 สพป.ยโสธร เขต 1 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ส่งเสริมภาษา-คำนวณ-เหตุผล
1 ก.ค. 58 ยันเก็บบำรุงศึกษาอิงกรมบัญชีกลาง สพฐ.พร้อมยกเลิกหากมีมติหรือกฎหมายรองรับ
30 มิ.ย. 58 ก.ค.ศ.ไฟเขียว’ศึกษานิเทศก์’บรรจุข้ามเขตพื้นที่ตามตำแหน่งว่าง
 
 
ครม.อนุมัติตั้งรองเลขาฯ ก..
           ครม.อนุมัติแต่งตั้งนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์ เป็นรองเลขาธิการสภาการศึกษา (30 มิ.ย. 58)
 

โอกาสและความเสมอภาคไร้พรม..
           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการ "การพัฒนาเด็กและเยาวชน : โอกาสและความเสมอภาคไร้พรมแดน" (30 มิ.ย. 58)
 

เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษ..
           ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สอศ. (29 มิ.ย. 58)
 

สอบคัดเลือกศึกษานิเทศก์ ส..
           ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีอื่น และการสอบคัดเลือกศึกษานิเทศก์ สพฐ. (29 มิ.ย. 58)
 

Roadmap กศน.
           เห็นชอบ Roadmap ปฏิรูป กศน. เพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตใน 5 ปีข้างหน้า รวมทั้งยุทธศาสตร์-จุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2558 (27 มิ.ย. 58)
 

ประกาศ 5 วิชาในการสอบ O-N..
           รมว.ศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวง กำหนดวิชาในการทดสอบ O-Net ชั้นป.6, ม.3 และ ม.6 จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ลดลงเหลือ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (26 มิ.ย. 58)
 

ตั้งอนุกรรมการใน อกคศ...
           ตั้งอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา-ผู้แทน ก.ค.ศ.-ผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และแต่งตั้ง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 จากผู้สอบคัดเลือก (25 มิ.ย. 58)
 

RSS

ความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบรางรถไฟ
           นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ต้อนรับ Mr. Zhen Zhong Principal Jinan .. (23 เม.ย. 57)
 

“ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกวดวาดภาพแ..
           นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกวดวาดภาพและประกวดเรียงความ หัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐” ครั้งที่ ๑.. (9 ม.ค. 57)
 

รมช.ศธ.รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎี..
           พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (20 ธ.ค. 56)
 

“ยาเสพติด ปฏิเสธได้ ไม่ต้องรอ”
           พิธีเปิดโครงการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๖” (22 พ.ย. 56)
 

ศธ.หารือการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและดีไซน์แห่ง..
           รมช.ศธ.ร่วมหารือการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและดีไซน์แห่งเอเชีย (AIDI) (13 พ.ย. 56)
 

RSS

RSS

RSS

RSS

  


  
สกศ.รับฟังแนวคิด “สะเต็มศ..
           เลขาธิการสภาการศึกษา (นางสุทธศรี วงษ์สมาน) พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต ชั้น ๒ อาคาร ๒ สำนักงานเลขาธิก.. (1 ก.ค. 58)

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การผลิตแ..
           ดร.พิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู ณ ห้องภาณุรังษี โรงแรมรอยัลริเวอร์.. (1 ก.ค. 58)

การพัฒนาการศึกษาระดับภาค..
           ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) เป็นประธานการประชุมทางวิชาการ เรื่อง “การพิจารณารายงานทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคการศึกษา” .. (1 ก.ค. 58)

สพฐ.รับมอบเงินสนับสนุน..
           ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ.เป็นตัวแทน สพฐ.รับมอบเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลจากตัวแทน สมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย ณ ห้องปร.. (1 ก.ค. 58)

พัฒนาครูอาชีวะสาขาวิชาช่า..
           สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพบริการยานยนต์ ร่วมกับศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า จังหวัดฉะเช.. (30 มิ.ย. 58)

สกอ.ประชุมคณะทำงานประกันค..
           นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการเคลื่อนย้ายและการประกันคุณภาพการอุดมศึกษาในประ.. (30 มิ.ย. 58)

สพฐ.จัดสัมมนาทิศทางการรับ..
           นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาทิศทางการรับนักเรียน พร้อมมอบนโยบายทิศทางการรับนักเรียนปีการศึกษา .. (29 มิ.ย. 58)

RSS

  
RSS

  
RSS

RSS

RSS

RSS

  
RSS
RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Plan moe2015
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx สถานีวิทยุศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง Schoolnet
เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.32  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x76 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
MOE Location GPS : 13.765944, 100.508833
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์
Mobile site