21 ก.ค. 60 สอศ.จัดงานเทิดพระเกียรติ’ในหลวง’ สนองรับสั่งทรงย้ำคุณค่าประวัติศาสตร์ชาติไทย
21 ก.ค. 60 กมธ.ปรับลดงบ’61 ศธ.เกือบ 3 พันล.เหตุ’วิสัยทัศน์-เป้าหมาย’ไม่ชัดเจน
21 ก.ค. 60 ผ่านแผนพัฒนาคนรับอีอีซี จิ๊กซอว์สุดท้ายปั้นโครงการ
21 ก.ค. 60 สมศ.ทดลองประเมินคุณภาพแนวใหม่
21 ก.ค. 60 ปฏิรูปมาถูกทาง ไทยรัฐวิทยา 4.0 รมว.ศธ.ชี้ ให้โอกาสเด็ก
20 ก.ค. 60 ศธ.รับลูก’บิ๊กตู่’สั่งสพฐ.ปรับหลักสูตรท้องถิ่น ครม.ไฟเขียวโรดแมป สอศ.ปั๊มคนด้านเทคโน
20 ก.ค. 60 สพฐ.แจงเกณฑ์หลักสูตรคูปอง ดึง’ผู้ทรงคุณวุฒิ-คุรุทายาท’รับรอง ชี้’ผู้จัด-ผอ.ร.ร.’ประเมิน-ติดตามผล
20 ก.ค. 60 ศธ.สั่งรื้อเกณฑ์รับน้องเข้มงวดขึ้น
20 ก.ค. 60 ศธ.สั่งผู้บริหาร-ครูเป็น’ต้นแบบ’สถานศึกษาปลอดเหล้า-บุหรี่ 100%
20 ก.ค. 60 เรียกถกกรรมการฯ-ขีดเส้น 1 ปีวางโครงสร้างเสร็จนายกฯจี้’ปฏิรูปการศึกษา’
 
 
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับก..
           มติ ครม. 25 กรกฎาคม 2560 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 2 เรื่อง คือ อนุมัติแต่งตั้งบอร์ด กพฐ. และเห็นชอบแผนปฏิบัติการอาเซียน-จีน เพื่อความร่วมมือด้านการศึกษา (25 ก.ค. 60)
 

ITD จัดประชุมระดับภูมิภาค..
           ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมอภิปรายในหัวข้อ “การศึกษาแห่งอนาคต เพื่อการค้าและการลงทุนแห่งอนาคต” จัดโดย ITD (25 ก.ค. 60)
 

ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข..
           เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ จำนวน 6 ราย (24 ก.ค. 60)
 

ผลิตกำลังคนอุดมศึกษารองรั..
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นวิทยากรและร่วมเสวนาในการประชุมโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC (Eastern Economic Corridor) (22 ก.ค. 60)
 

ขับเคลื่อนโรงเรียนประชารั..
           สพฐ.วางแผนขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 พัฒนาระบบบริหารจัดการ-ระบบข้อมูลสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการในปีนี้ 4,081 โรงเรียน รวมสองระยะเป็น 7,423 โรงเรียน (21 ก.ค. 60)
 

หลักสูตรใช้โรงเรียนสุขภาว..
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับฟังผลการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตครู โดยใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน (21 ก.ค. 60)
 

การสัมมนาผู้บริหาร รร.ไทย..
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ บรรยายพิเศษภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ครั้งที่ 36 ภายใต้แนวคิด "Thairath Vithaya 4.0" ที่อุบลราชธานี (20 ก.ค. 60)
 

RSS

ความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบรางรถไฟ
           นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ต้อนรับ Mr. Zhen Zhong Principal Jinan .. (23 เม.ย. 57)
 

“ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกวดวาดภาพแ..
           นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกวดวาดภาพและประกวดเรียงความ หัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐” ครั้งที่ ๑.. (9 ม.ค. 57)
 

รมช.ศธ.รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎี..
           พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (20 ธ.ค. 56)
 

“ยาเสพติด ปฏิเสธได้ ไม่ต้องรอ”
           พิธีเปิดโครงการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๖” (22 พ.ย. 56)
 

ศธ.หารือการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและดีไซน์แห่ง..
           รมช.ศธ.ร่วมหารือการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและดีไซน์แห่งเอเชีย (AIDI) (13 พ.ย. 56)
 

RSS

RSS

RSS

RSS

  


  
งานการประกวดโครงงานวิทยาศ..
           ดร.มงคลชัย สมอุดร ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง และผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ (26 ก.ค. 60)

คกก.อิสระเปิดรับฟังความคิ..
           สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการอิสระ เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 9/2560 (26 ก.ค. 60)

สพฐ. รับมอบทุนการศึกษา..
           นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีรับมอบทุนการศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนด้านพาณิชยกรรม (26 ก.ค. 60)

สกอ. เร่งดำเนินการทุนชายแ..
           ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจง ทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (25 ก.ค. 60)

สกอ. ปิดการอบรม นบม. 28..
           ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรม "หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง รุ่นที่ 28 (25 ก.ค. 60)

เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์แล..
           หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ นายท็อดด แมคเคลย์ (Hon Todd McClay) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้านิวซีแลนด์ และ นาย.. (25 ก.ค. 60)

การประชุมเครือข่าย TLO คร..
           ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมความรู้ทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 4 และร่วมประชุมเครือข่าย TLO (25 ก.ค. 60)

RSS

  
RSS

  
RSS

RSS

RSS

RSS

  
RSS
RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
ระบบรายงานผลด้านบัญชี
moe

moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30    31          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

ETV สถานีวิทยุศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง porno indir
เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.24  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x76 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
MOE Location GPS : 13.765944, 100.508833
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์
Mobile site