16 ก.ย. 57 ปลัดศธ.เผยเสนอรายชื่อรมว.ศธ.โยกย้ายซี 10-11 แล้ว
16 ก.ย. 57 รมช.ศธ. ปลื้มทางไกลเพิ่มแต้ม NT-โอเน็ต
16 ก.ย. 57 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
16 ก.ย. 57 ดัน 20 ร.ร.เอกชนสู่เกณฑ์สากล
16 ก.ย. 57 อาชีวะร่วมจุฬาฯจัดทวิภาคีสัตวรักษ์รับความต้องการ-คัดปวส.เรียนปีแรก-การันตีมีงานทำ
16 ก.ย. 57 มจธ.เตรียมจัดการประชุมวิชาการ ปอมท.ประจำปี 2557
16 ก.ย. 57 ม.รังสิต-สพฐ.ผลิตสื่อคุณธรรมมุ่งสร้างให้เยาวชนเรียนรู้เท่าทันสื่อ
16 ก.ย. 57 ราชภัฏนครปฐมร่วมมือขนส่งทำเรื่องใบขับขี่ประชาชนขอรับบริการได้ 6 ประเภท
16 ก.ย. 57 นโยบายปฏิรูปการศึกษารัฐมนตรีคนใหม่ 3 ขั้นตอนทั่วไป-นโยบายเฉพาะ-เร่งด่วน
16 ก.ย. 57 รับสมัครครู-นักศึกษาไป "เซิร์น"
 
 
ประวัติ รมว.ศธ.
           update .. ประวัติพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย (Admiral Narong Pipatanasai) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (16 ก.ย. 57)
 

รมช.ศธ.กฤษณพงศ์
           update ... ประวัติ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร (Dr.Krissanapong Kirtikara) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (16 ก.ย. 57)
 

รมช.ศธ.สุรเชษฐ์
           update ... ประวัติพลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (LTG Surachet Chaiwong) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (16 ก.ย. 57)
 

รมว.ศธ.มอบนโยบาย
           รัฐมนตรี 3 ท่านของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าปฏิบัติราชการวันแรกที่กระทรวง พร้อมมอบนโยบายการศึกษา "5 นโยบายทั่วไป 7 นโยบายเฉพาะ 10 นโยบายเร่งด่วน" (12 ก.ย. 57)
 

นโยบายด้านการศึกษา
           สรุปคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (ด้านการศึกษา) ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (11 ก.ย. 57)
 

นบก.ศธ.รุ่นที่ 1
           รายชื่อข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษทุกสังกัด 42 ราย ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับกลาง (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 1 (9 ก.ย. 57)
 

ผลประชุมองค์กรหลัก
           ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 27/2557 (2 ก.ย. 57)
 

RSS

ความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบรางรถไฟ
           นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ต้อนรับ Mr. Zhen Zhong Principal Jinan .. (23 เม.ย. 57)
 

“ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกวดวาดภาพแ..
           นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกวดวาดภาพและประกวดเรียงความ หัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐” ครั้งที่ ๑.. (9 ม.ค. 57)
 

รมช.ศธ.รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎี..
           พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (20 ธ.ค. 56)
 

“ยาเสพติด ปฏิเสธได้ ไม่ต้องรอ”
           พิธีเปิดโครงการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๖” (22 พ.ย. 56)
 

ศธ.หารือการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและดีไซน์แห่ง..
           รมช.ศธ.ร่วมหารือการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและดีไซน์แห่งเอเชีย (AIDI) (13 พ.ย. 56)
 

RSS

RSS

RSS

RSS

  


  
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจัก..
           ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน พิธีเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและการประชุมสัมมนาทางวิชาก.. (16 ก.ย. 57)

ศธ. ต้อนรับผู้ช่วยสอนภาษา..
           นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับผู้อาสาช่วย สอนภาษาญี่ปุ่นจากโครงการ NIHONGO Partners ประจำปี ๒๕๕๗ (15 ก.ย. 57)

ตรวจการเรียนการสอนของสถาน..
           ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาที่จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการของนักศึก.. (15 ก.ย. 57)

ตรวจความเสียหายโรงเรียนปร..
           ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการกพฐ. ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือ-ตรวจสภาพความเสียหายโรงเรียนประสบภัยพิบัติที่เชียงราย พร้อมผู้บริหารระดับสูงของ ศธ. (15 ก.ย. 57)

กระทรวงศึกษาธิการ ต้อนรับ..
           วันนี้ (12 กันยายน 2557) เวลา 13.30 น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทร.. (12 ก.ย. 57)

สลช. จับมือ TSPCA ลงนามคว..
           นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะ เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และ รศ.นุชทิพย์ บรรจงศิลป์ อุปนายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งปร.. (12 ก.ย. 57)

รองเลขา สกศ.ให้สัมภาษณ์ “..
           รองศาสตราจารย์ ดร. ชวนี ทองโรจน์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา ให้สัมภาษณ์สดในรายการ ๕ เช้า ข่าวใหญ่ ทางสถานีวิทยุโทรทัศ.. (12 ก.ย. 57)

RSS

  
RSS

  
RSS

RSS

RSS

RSS

  
RSS
RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
พบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน)
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
moe
moe
๑ อำเภอ ๑ ทุน่
Click ดู รายการย้อนหลังที่นี่
ติดตามข่าวสาร E-learning ได้ที่นี่ค่ะ
บทเรียนออนไลน์ e-learning
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
ทำความรู้จักกองทุนพัฒนาครูฯ
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe

moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30        


moe
moe
 
moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
moe
w3c
moe


 

พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx สถานีวิทยุศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป.
รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.19  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x76 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
MOE Location GPS : 13.765944, 100.508833
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์
Mobile site