25 ก.ย. 60 กพฐ.จี้ยกเครื่องเขตพื้นที่-เน้นเชิงรุก ถกผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ทุกพุธกับ’ผอ.สพท.’
25 ก.ย. 60 สถานี ก.ค.ศ: ก.ค.ศ. จัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560
25 ก.ย. 60 สกศ.ตั้งเป้าชงนโยบายทำได้จริง
25 ก.ย. 60 ลดจำนวนบอร์ด กกอ.เหลือ 18 คน จากเดิมมี 28 เพิ่มปลัดกระทรวงวิทย์เป็นกรรมการโดยตำแหน่งสรรหาเดือนธ.ค.นี้
25 ก.ย. 60 สพฐ.นัด สพท.ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ทุกช่วงเช้าของวันพุธ
21 ก.ย. 60 บอร์ด ก.ค.ศ.ไฟเขียว ย้าย ผอ.เขตพื้นที่ 44 ราย
21 ก.ย. 60 สั่ง สพฐ.ออกเกณฑ์รับ นร.เงื่อนไขพิเศษใหม่
21 ก.ย. 60 สพฐ.ปรับวิธีอบรม ผอ.สพท.ใหม่
21 ก.ย. 60 ’สพฐ.’น้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาหลักสูตร-ก้าวทันยุค 4.0
21 ก.ย. 60 ศน.เล็งเทียบโอนวิชาพุทธศาสนา
 
 
แต่งตั้งศาสตราจารย์
           ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ (22 ก.ย. 60)
 

ผลประชุม ก.ค.ศ.
           ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 14/2560 โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม (21 ก.ย. 60)
 

ย้าย ผอ.สพท. 44 ราย
           ก.ค.ศ.อนุมัติย้ายและแต่งตั้ง ผอ.สพท. 44 ราย (20 ก.ย. 60)
 

คกก.แก้ไขปัญหาการทุจริต..
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (20 ก.ย. 60)
 

แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง..
           ครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ จำนวน 6 ราย (19 ก.ย. 60)
 

ครม.สัญจร ภาคกลาง
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ที่ จ.นครปฐม (18 ก.ย. 60)
 

บรรยายให้กับ ผอ.สพท.ใหม่..
           เลขานุการ รมว.ศธ. "ม.ล.ปริยดา ดิศกุล" บรรยาย "การศึกษานานาชาติ" ให้กับ ผอ.สพท. ที่จะได้รับการแต่งตั้งใหม่ทั่วประเทศ (16 ก.ย. 60)
 

RSS

ความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบรางรถไฟ
           นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ต้อนรับ Mr. Zhen Zhong Principal Jinan .. (23 เม.ย. 57)
 

“ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกวดวาดภาพแ..
           นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกวดวาดภาพและประกวดเรียงความ หัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐” ครั้งที่ ๑.. (9 ม.ค. 57)
 

รมช.ศธ.รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎี..
           พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (20 ธ.ค. 56)
 

“ยาเสพติด ปฏิเสธได้ ไม่ต้องรอ”
           พิธีเปิดโครงการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๖” (22 พ.ย. 56)
 

ศธ.หารือการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและดีไซน์แห่ง..
           รมช.ศธ.ร่วมหารือการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและดีไซน์แห่งเอเชีย (AIDI) (13 พ.ย. 56)
 

RSS

RSS

RSS

RSS

  


  
ปลัด.ศธ.มอบประกาศเกียรติค..
           นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560” (25 ก.ย. 60)

ปลัด.ศธ.มอบรางวัลคนดีศักด..
           นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบรางวัล “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. ประจำปี 2560” (25 ก.ย. 60)

สกอ.จัดประชุมเครือข่ายควา..
           นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือด้านนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ ครั้งที่ 1 (25 ก.ย. 60)

สกศ. พัฒนาบุคลากร
           สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กร หลักสูตรร่วมคิด ร่วมทำ นำความสำ.. (25 ก.ย. 60)

อาชีวะจับมืออู่ต่อเรือใหญ..
           ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของสถา.. (25 ก.ย. 60)

สกอ. ดำเนินโครงการ Talent..
           ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการและลงนามความร่วมมือ (22 ก.ย. 60)

สอศ. จับมือสายการบิน
           ดร. สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน และ นายปิยะ ยอดมณี ประธานเจ้าหน้า.. (21 ก.ย. 60)

RSS

  
RSS

  
RSS

RSS

RSS

RSS

  
RSS
RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยด้านการตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
ระบบรายงานผลด้านบัญชี
moe

moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

ETV สถานีวิทยุศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง porno indir
เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x76 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
MOE Location GPS : 13.765944, 100.508833
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์
Mobile site