29 ม.ค. 58 เล็งขยายการศึกษาภาคบังคับจากเดิม 9 ปีเป็น 11 ปี ตั้งแต่ปฐมวัยหรืออนุบาล 1- ม.3
29 ม.ค. 58 ศธ.เตรียมบรรจุการเรียนชั้นอนุบาลเป็นการศึกษาภาคบังคับ
29 ม.ค. 58 สพฐ.ออกมาตรการสกัดทุจริต สอบรองผอ.-ผอ.สถานศึกษา
29 ม.ค. 58 เตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย
29 ม.ค. 58 ศธ.-กกต.ส่งเสริมประชาธิปไตยเด็ก ชู 4 กิจกรรมให้ความรู้ในร.ร.-รณรงค์ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
29 ม.ค. 58 ห้ามติวสอบ ผอ.-รองผอ.สถานศึกษาพบพฤติการณ์เกี่ยวข้องปลดจากกรรมการสอบทันที
29 ม.ค. 58 ผุด 3 หน่วยงานใหม่ในรัฐธรรมนูญ ปฏิรูปการศึกษา-เป็นองค์กรอิสระทำงานคู่ขนาน ศธ.
29 ม.ค. 58 สพป.เชียงรายเขต 1 คุมเข้มการสอบหากพบทุจริตคัดเลือกผอ.จ่อยกเลิก
28 ม.ค. 58 สรุปหลักสูตรช่างอากาศยานปวส.ชงบอร์ดอาชีวะ-จบไปรายได้ดี-ต่อยอดผู้บริหาร
28 ม.ค. 58 ชงเพิ่มเวลาสอนเสริมเด็กภาคใต้
 
 
เปิดเสวนาปฏิรูปการศึกษาขั..
           พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการเสวนา "ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (29 ม.ค. 58)
 

ความก้าวหน้าปฏิรูปการศึกษ..
           ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษา 6 คณะ (28 ม.ค. 58)
 

ครม.เห็นชอบวันหยุดเพิ่ม..
           ครม.เห็นชอบวันหยุดราชการเพิ่มในเดือนพฤษภาคม 2558 และอนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (27 ม.ค. 58)
 

พิธีปฏิญาณตนยุวกาชาดไทย..
           พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด ในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2558 (27 ม.ค. 58)
 

การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซ..
           รมว.ศึกษาธิการ เปิดโครงการ “การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน” และกิจกรรมอาเซียนสัญจร ครั้งที่ 1 (ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร) มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 700 คน (26 ม.ค. 58)
 

ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
           สพฐ.ประกาศนโยบายการจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (23 ม.ค. 58)
 

ลูกเสือแห่งชาติ
           พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558 (23 ม.ค. 58)
 

RSS

ความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบรางรถไฟ
           นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ต้อนรับ Mr. Zhen Zhong Principal Jinan .. (23 เม.ย. 57)
 

“ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกวดวาดภาพแ..
           นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกวดวาดภาพและประกวดเรียงความ หัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐” ครั้งที่ ๑.. (9 ม.ค. 57)
 

รมช.ศธ.รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎี..
           พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (20 ธ.ค. 56)
 

“ยาเสพติด ปฏิเสธได้ ไม่ต้องรอ”
           พิธีเปิดโครงการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๖” (22 พ.ย. 56)
 

ศธ.หารือการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและดีไซน์แห่ง..
           รมช.ศธ.ร่วมหารือการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและดีไซน์แห่งเอเชีย (AIDI) (13 พ.ย. 56)
 

RSS

RSS

RSS

RSS

  


  
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปการ..
           รศ. ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้ง.. (29 ม.ค. 58)

Credit Bank System
           ดร.พิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุม การกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank System) (29 ม.ค. 58)

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด..
           นายวัชรินทร์ จำปี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเกี่ยวกับยุวกาชาด พร้อมทั้ง เยี่ยมชมการทำกิจกรรมของสมาชิกยุวกาชาด จากนั้น เป.. (28 ม.ค. 58)

ผู้ตรวจลงพื้นที่รับทราบจุ..
           นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเยี่ยมคารวะ นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางก.. (28 ม.ค. 58)

ปิดกีฬามหาวิทยาลัย "..
           รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ "นนทรีเกมส์&q.. (27 ม.ค. 58)

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ V-Net..
           ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมสนามสอบการจัดการสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา หรือ วีเนต ระดับประกาศนียบัตรว.. (27 ม.ค. 58)

ส่งเสริมทักษะอาชีวอุตสาหก..
           ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด และหารือความร่วมมือในการส่งเสริมอาชีวศึกษา “สานต.. (27 ม.ค. 58)

RSS

  
RSS

  
RSS

RSS

RSS

RSS

  
RSS
RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
าล
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
เว็บไซต์ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสุทธศรี วงษ์สมาน)
วิทยุศึกษา
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
moe
moe
๑ อำเภอ ๑ ทุน่
Click ดู รายการย้อนหลังที่นี่
ติดตามข่าวสาร E-learning ได้ที่นี่ค่ะ
บทเรียนออนไลน์ e-learning
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
moe
w3c
moe


 

พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx สถานีวิทยุศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง Schoolnet
เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.27  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x76 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
MOE Location GPS : 13.765944, 100.508833
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์
Mobile site