29 พ.ค. 58 จ่อเพิ่มลดหย่อนภาษีเอกชนร่วมทวิภาคีหนุนการศึกษาชาติ
29 พ.ค. 58 ศธ.เรียกคืน 2.5 พันล้านพบ สกสค.ปล่อยกู้ทุจริต
29 พ.ค. 58 ก.ค.ศ.ผุดทีมวิเคราะห์ขึ้นเงินเดือนครู
29 พ.ค. 58 หนุนลดหย่อนภาษีเอกชน จัด’ทวิภาคี-สหกิจฯ’300%
29 พ.ค. 58 ใช้ระบบ ร.ร.จัดการสถานศึกษา
28 พ.ค. 58 คุรุสภาให้การพัฒนา ผู้ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประจำปี 2558
28 พ.ค. 58 ชงครม.ขอ 3.3 หมื่นล.ให้ 11,500 ทุนอาชีวะ
28 พ.ค. 58 บี้สมศ.ประเมินแบบ’ออนไลน์’แทนส่งเจ้าหน้าที่ลงโรงเรียน
28 พ.ค. 58 สสวท.นำร่องศูนย์เรียนรู้ดิจิตอล
28 พ.ค. 58 สอศ.ปฐมนิเทศครูอาสาสมัครจีนความร่วมมือของฮั่นปั้นกับอาชีวะ
 
 
ประุชุม กรอ.อศ.
           พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) (29 พ.ค. 58)
 

ผลประชุม ก.ค.ศ.
           พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2558 (28 พ.ค. 58)
 

ผลประชุม ก.พ.อ.
           พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 5/2558 (28 พ.ค. 58)
 

ปรับปรุงระบบการประเมินภาย..
           ศธ.จะปรับปรุงระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.เป็นระบบออนไลน์ เพื่อช่วยลดภาระงานธุรการของครูและสถานศึกษา เริ่มใช้ในการประเมินรอบที่ 4 (เม.ย.2559) (27 พ.ค. 58)
 

นโยบายการอาชีวศึกษา
           พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ มอบนโยบายในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทั่วประเทศ (27 พ.ค. 58)
 

การศึกษาสำหรับคนพิการ..
           พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1/2558 (27 พ.ค. 58)
 

นายกฯ เปิดงานมิติใหม่การศ..
           พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดงาน "มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย" (21 พ.ค. 58)
 

RSS

ความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบรางรถไฟ
           นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ต้อนรับ Mr. Zhen Zhong Principal Jinan .. (23 เม.ย. 57)
 

“ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกวดวาดภาพแ..
           นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกวดวาดภาพและประกวดเรียงความ หัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐” ครั้งที่ ๑.. (9 ม.ค. 57)
 

รมช.ศธ.รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎี..
           พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (20 ธ.ค. 56)
 

“ยาเสพติด ปฏิเสธได้ ไม่ต้องรอ”
           พิธีเปิดโครงการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๖” (22 พ.ย. 56)
 

ศธ.หารือการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและดีไซน์แห่ง..
           รมช.ศธ.ร่วมหารือการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและดีไซน์แห่งเอเชีย (AIDI) (13 พ.ย. 56)
 

RSS

RSS

RSS

RSS

  


  
เลขา สกศ.มอบนโยบายให้แก่ข..
           เลขาธิการสภาการศึกษา (นางสุทธศรี วงษ์สมาน) มอบนโยบายให้แก่ข้าราชการในสำนัก (29 พ.ค. 58)

สกศ.ระดมความคิดเห็นด้านกฎ..
           เลขาธิการสภาการศึกษา (นางสุทธศรี วงษ์สมาน) ประธานเปิดการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง "การประเมินการบังคับใช้และส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการ.. (29 พ.ค. 58)

สกอ.ดันนโยบาย ๔ คุณ ๔ สูง..
           รองศาสตราจารย์พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยถึงนโยบายที่จะพัฒนาด้านอุดมศึกษาใน ๔ เดือนข้างหน้าว่า จะผลักดันนโยบาย ๔ คุณ ๔ ส.. (29 พ.ค. 58)

สกอ.ตอนรับครูอาสาสมัครชาว..
           นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวกับครูอาสาสมัครชาวจีนที่ได้มาปฏิบัติงานที่สถาบันอุดมศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (29 พ.ค. 58)

ขอเชิญติดตามชมรายการ บ่าย..
           สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญติดตามชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ประเด็น “ปฏิรูปการศึกษา...ทิศทางการศึกษาเป็นอย่างไร” โดย นายแพทย์ ธีรเ.. (0 -1957)

ครบเครื่องเรื่องการเรือน ..
           พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงาน “ครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ ๕” ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสว.. (27 พ.ค. 58)

สกศ.เตรียมงานเยาวสตรีไทย ..
           เลขาธิการสภาการศึกษา (นางสุทธศรี วงษ์สมาน) แถลงข่าวความพร้อมการจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เยาวสตรีไทย ใส่ใจเรียนรู้ ต้านภัยมืดจากสังคม” ที่จังหวัดภูเ.. (28 พ.ค. 58)

RSS

  
RSS

  
RSS

RSS

RSS

RSS

  
RSS
RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Plan moe2015
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx สถานีวิทยุศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง Schoolnet
เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.33  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x76 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
MOE Location GPS : 13.765944, 100.508833
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์
Mobile site