25 ก.ย. 61 กอปศ.เตรียมแก้พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน
24 ก.ย. 61 สพฐ. รับมอบทุน บ้านปู ช่วยร.ร.ชายแดนใต้
24 ก.ย. 61 ประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่
24 ก.ย. 61 สอศ.ยกระดับอาชีวะทั้งประเทศ หนุนไทยแลนด์ 4.0 เป็นจริง พร้อมดึงผู้มีประสบการณ์มาสอน
24 ก.ย. 61 สอศ. หนุนผลงานอาชีวะไทย ต่อยอดสู่เวทีสากล
24 ก.ย. 61 คุรุสภาปรับแก้ข้อบังคับมาตรฐานวิชาชีพ
24 ก.ย. 61 ทปอ.คลอดคู่มือ’ทีแคส62’ โหลดพร้อมกัน1ต.ค.ทั่วปท.
24 ก.ย. 61 น.ศ.หมื่นรายเฮ!ศธ.ยืดขอใบครูถึงปี’63 เฉพาะกลุ่ม9มาตรฐาน-สอนไม่ครบ1ปี
24 ก.ย. 61 สอศ.ยกระดับอาชีวะรัฐ-เอกชนทั้งประเทศ ดึงผู้มีประสบการณ์เป็นครูพิเศษร่วมสอน
24 ก.ย. 61 มติคุรุสภา ขยายเวลากลุ่มเทียบโอนฯ9 มาตรฐาน กว่า9 พันคน ขอใบอนุญาตฯได้ถึงปี’63
 
 
นโยบายการประกันคุณภาพการศ..
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ บรรยายพิเศษ "การประกันคุณภาพการศึกษา" ในการประชุมสามัญประจำปี สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (ISAT) (23 ก.ย. 61)
 

ค่ายภาษาจีน
           สพฐ. จัดโครงการค่ายอบรมครูภาษาจีน รุ่นที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ธีระเกียรติเจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด (21 ก.ย. 61)
 

ลงพื้นที่ ครม.สัญจร
           นพ.ธีร​ะ​เกียรติ​ เจริญเศรษฐศิลป์​ ลงพื้นที่ติดตามโครงการ/นโยบายสำคัญของ ศธ. และตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางก.. (16 ก.ย. 61)
 

ให้โอวาทนักเรียนโอลิมปิก..
           นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียนคณิต-วิทย์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี 2561 (13 ก.ย. 61)
 

สานพลังประชารัฐฯ - CONNEX..
           นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ และ CONNEXT ED พร้อมเปิดตัวภาคเอกชนผู้ร่วมสนับสนุนรายใหม่ 21 องค์กร (13 ก.ย. 61)
 

หารือกับเวียดนาม
           ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการ รมว.ศธ. ให้การต้อนรับและหารือแนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษและการฝึกอบรมครูในประเทศไทยกับผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรมเวียดนาม (12 ก.ย. 61)
 

ผลประชุมซุปเปอร์บอร์ดการศ..
           ผลประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาครั้งที่ 1/2561 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม (12 ก.ย. 61)
 

RSS

ความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบรางรถไฟ
           นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ต้อนรับ Mr. Zhen Zhong Principal Jinan .. (23 เม.ย. 57)
 

“ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกวดวาดภาพแ..
           นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกวดวาดภาพและประกวดเรียงความ หัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐” ครั้งที่ ๑.. (9 ม.ค. 57)
 

รมช.ศธ.รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎี..
           พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (20 ธ.ค. 56)
 

“ยาเสพติด ปฏิเสธได้ ไม่ต้องรอ”
           พิธีเปิดโครงการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๖” (22 พ.ย. 56)
 

ศธ.หารือการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและดีไซน์แห่ง..
           รมช.ศธ.ร่วมหารือการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและดีไซน์แห่งเอเชีย (AIDI) (13 พ.ย. 56)
 

RSS

RSS

RSS

RSS

  


  
มาตรฐานการศึกษา
           ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (18 ก.ย. 61)

สพฐ. รับมอบทุน
           นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีรับมอบการสนับสนุนทุนช่วยเหลือจาก บริษัท บ้านปู จำ.. (25 ก.ย. 61)

แต่งตั้ง คกก.ในคณะกรรมการ..
           ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 2 ราย (21 ก.ย. 61)

กอปศ. ประชุมถกสมรรถนะของว..
           ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.. (19 ก.ย. 61)

สกอ.เจรจาความร่วมมือทางวิ..
           นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัย.. (18 ก.ย. 61)

สกศ.ประชุมภาคีเครือข่าย..
           ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมพิจารณา (ร่าง) รายงานการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยและบุตรหลานของแรงงานข้.. (18 ก.ย. 61)

งบประมาณปี 62
           ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (17 ก.ย. 61)

RSS

  
RSS

  
RSS

RSS

RSS

RSS

  
RSS
RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

1 1
ETV สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง porno indir เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ
กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.18  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x76 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
MOE Location GPS : 13.765944, 100.508833
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์
Mobile site