10 ก.ค. 57 ชงผู้บริหารสถานศึกษาไต่เต้าจากครู
10 ก.ค. 57 สพฐ.สานต่อห้องสมุดมีชวตต้นแบบผุดนิทรรศการวันสำคัญให้ความรู้-ฝึกนิสัยรักอ่าน
10 ก.ค. 57 ก.ค.ศ.อนุมัติ ’ผอ.-ครู’
10 ก.ค. 57 สมศ.ร่วมกับสำนักงานคลังสมองวปอ.ระดมความคิดแก้วิกฤตคุณภาพมหาวิทยาลัยไทย
10 ก.ค. 57 สพฐ.แจกคู่มือครูภาคเรียนที่ 2/57 สอนประวัติศาสตร์-หน้าที่พลเมือง
10 ก.ค. 57 อบรมคอมพิวเตอร์ฟรี !
10 ก.ค. 57 ปฏิทินรับตรงแพทย์ปี 58 ยังไม่คลอดแนะดูเว็บ กสพท.
10 ก.ค. 57 สพฐ.เปิดคู่มือลดปัญหาน้ำเมา หนุนเยาวชนโพธิสัตว์น้อยทำดี
9 ก.ค. 57 สอศ.มอบทุนเด็กเก่ง"รวมพลังสร้างช่าง พัฒนาชาติไทย"
9 ก.ค. 57 สช.คุมเข้มคุณภาพสถาบันสอนภาษา
 
 
Smart Classroom
           ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัด ศธ.ปฏิบัติราชการแทน รมว.ศธ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ของกระทรวงศึกษาธิการ (10 ก.ค. 57)
 

ผลประชุมองค์กรหลัก
           ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 21/2557 (7 ก.ค. 57)
 

ตรวจสนามสอบ
           สำนักงาน ก.ค.ศ.ตรวจสนามสอบ ผอ.สพท.กลุ่มทั่วไป รอบใหม่ ที่ มศว มีผู้สอบจริง 867 ราย ตำแหน่งว่าง 23 ราย (3 ก.ค. 57)
 

Roadmapปฏิรูปการศึกษา..
           ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน รมว.ศธ. แถลงผลการประชุมกับคณะทำงานฝ่ายสังคมจิตวิทยา ในประเด็นร่าง Roadmap การปฏิรูปการศึกษา (2 ก.ค. 57)
 

ผลประชุมองค์กรหลัก
           ปลัด ศธ.เปิดเผยผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก รวมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับเลขาธิการ กพฐ. และเลขาธิการ กกอ.คนใหม่ (1 ก.ค. 57)
 

ย้ายผู้บริหาร ศธ.
           เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 4 ราย (27 มิ.ย. 57)
 

การศึกษาชายแดนใต้
           "สุทธศรี วงษ์สมาน" ปลัด ศธ.ปฏิบัติราชการแทน รมว.ศธ.ให้นโยบายในการประชุมมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่โรงแรมหรรษา เจบี (25 มิ.ย. 57)
 

RSS

ความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบรางรถไฟ
           นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ต้อนรับ Mr. Zhen Zhong Principal Jinan .. (23 เม.ย. 57)
 

“ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกวดวาดภาพแ..
           นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกวดวาดภาพและประกวดเรียงความ หัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐” ครั้งที่ ๑.. (9 ม.ค. 57)
 

รมช.ศธ.รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎี..
           พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (20 ธ.ค. 56)
 

“ยาเสพติด ปฏิเสธได้ ไม่ต้องรอ”
           พิธีเปิดโครงการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๖” (22 พ.ย. 56)
 

ศธ.หารือการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและดีไซน์แห่ง..
           รมช.ศธ.ร่วมหารือการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและดีไซน์แห่งเอเชีย (AIDI) (13 พ.ย. 56)
 

RSS

RSS

RSS

RSS

  


  
ศธ.ถวายเทียนพรรษา และผ้าอ..
           ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน .. (12 ก.ค. 57)

ประชุม สกสค.
           นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นปรานการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (10 ก.ค. 57)

สกอ.ขับเคลื่อนเครือข่ายสา..
           รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดการประชุม“การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2.. (9 ก.ค. 57)

นักบริหารระดับสูง
           รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม "หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการ.. (9 ก.ค. 57)

อาชีวะรับมอบเครื่องยนต์ฮอ..
           สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รับมอบเครื่องยนต์ CBR 300 R จำนวน 314 เครื่อง พร้อมสื่อการสอน จากบริษัท เอ. พี. ฮอนด้า จำกัด จำนวน 314 เครื.. (8 ก.ค. 57)

คุรุสภา เตรียมจัดประชุมสภ..
           นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมสภาครูอาเซียน (7 ก.ค. 57)

สัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไท..
           ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ขึ้นเวทีกล่าวให้นโยบายการปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา (7 ก.ค. 57)

RSS

  
RSS

  
RSS

RSS

RSS

RSS

  
RSS
RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
พบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน)
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
moe
moe
๑ อำเภอ ๑ ทุน่
Click ดู รายการย้อนหลังที่นี่
ติดตามข่าวสาร E-learning ได้ที่นี่ค่ะ
บทเรียนออนไลน์ e-learning
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
ทำความรู้จักกองทุนพัฒนาครูฯ
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe

moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
 
moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
moe
w3c
moe


 

พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx สถานีวิทยุศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป.
รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.23  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x76 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
MOE Location GPS : 13.765944, 100.508833
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์
Mobile site