22 ธ.ค. 57 จี้ล้มโครงการจบ ม.6 ใน 8 เดือน
22 ธ.ค. 57 สอนธรรมศึกษาในโรงเรียนเต็มรูป
22 ธ.ค. 57 จัดงบฯหนุนร.ร.ศูนย์กลางการศึกษาสพฐ.ยกระดับ 14 โรงสู่สากล-รับหลักสูตรนานาชาติ
22 ธ.ค. 57 ไฟเขียวร่างพ.ร.บ.อุดมศึกษา ยันแยกศธ.ตั้งกระทรวงใหม่ อนุมัติ’ประสาท’นั่งปธ.ทปอ.
22 ธ.ค. 57 ชง ก.ค.ศ.รับรองผู้แทนคุรุสภาเขตไร้ทุจริต-คาดรู้ผลสอบ ม.ค.
22 ธ.ค. 57 ทปอ.มีมติผลักดันกระทรวงอุดมศึกษา
22 ธ.ค. 57 นายกฯสั่ง ศธ.สอนวิทย์ไม่น่าเบื่อ
22 ธ.ค. 57 ทปอ.แจงเสรีภาพวิชาการต้องยึดชาติขอให้แต่ละมหาวิทยาลัยไปพิจารณาตามความเหมาะสม
22 ธ.ค. 57 ไฟเขียวเปิดสอนสาขาขาดแคลน
19 ธ.ค. 57 เบนซ์ หนุนการศึกษา พัฒนาทักษะอาชีวะ
 
 
ผลประชุมกระทรวง
           พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 8/2557 (19 ธ.ค. 57)
 

คกก.อำนวยการปฏิรูปการศึกษ..
           พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2557 ที่ สกศ. (18 ธ.ค. 57)
 

คืนความสุขให้เธอ..เยาวชน..
           พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "โครงการคืนความสุขให้เธอ...เยาวชน" ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ (17 ธ.ค. 57)
 

ของขวัญปีใหม่ของ ศธ.
           ครม.รับทราบการมอบของขวัญให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ชื่อของขวัญ “เรียนรู้…สู่อาชีพ” (16 ธ.ค. 57)
 

ของขวัญปีใหม่ของ ศธ.
           ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชม "ของขวัญปีใหม่ กระทรวงศึกษาธิการมอบให้ประชาชน" พร้อมทั้งรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของ ศธ. (15 ธ.ค. 57)
 

มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับก..
           ครม.เห็นชอบยกระดับรายได้ข้าราชการ ปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ อนุมัติแต่งตั้ง 13 คณะกรรมการ และเห็นชอบเพิ่มเครื่องแบบฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เหมาะสม (9 ธ.ค. 57)
 

การประกันคุณภาพภายใน
           พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การประกันคุณภาพภายในกับการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา" (8 ธ.ค. 57)
 

RSS

ความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบรางรถไฟ
           นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ต้อนรับ Mr. Zhen Zhong Principal Jinan .. (23 เม.ย. 57)
 

“ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกวดวาดภาพแ..
           นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกวดวาดภาพและประกวดเรียงความ หัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐” ครั้งที่ ๑.. (9 ม.ค. 57)
 

รมช.ศธ.รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎี..
           พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (20 ธ.ค. 56)
 

“ยาเสพติด ปฏิเสธได้ ไม่ต้องรอ”
           พิธีเปิดโครงการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๖” (22 พ.ย. 56)
 

ศธ.หารือการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและดีไซน์แห่ง..
           รมช.ศธ.ร่วมหารือการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและดีไซน์แห่งเอเชีย (AIDI) (13 พ.ย. 56)
 

RSS

RSS

RSS

RSS

  


  
ป้องกันและแก้ไขยาเสพติดใน..
           นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบป.. (22 ธ.ค. 57)

อาชีวะกําหนดเป้าหมายรับเด..
           สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สอศ. ทั่วประเทศ เรื่อง “เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 25.. (22 ธ.ค. 57)

เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรี..
           นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 .. (22 ธ.ค. 57)

กพฐ.เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้..
           ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ.เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ตอลอดชีวิต และศูนย์กลางของการพัฒนา ที่ ร.ร.มีชัยพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ (22 ธ.ค. 57)

เตรียมงานฉลองวันเด็กแห่งช..
           นางผานิตย์ มีสุนทร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗.. (19 ธ.ค. 57)

อาชีวะกําหนดเป้าหมายรับเด..
           สอศ. จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สอศ. ทั่วประเทศ เรื่อง “เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2558” ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี.. (19 ธ.ค. 57)

เยี่ยมเครือข่ายอุดมศึกษาภ..
           รองศาสตาจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมด้วยรองศาสตาจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะผู้บร.. (19 ธ.ค. 57)

RSS

  
RSS

  
RSS

RSS

RSS

RSS

  
RSS
RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
าล
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
เว็บไซต์ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสุทธศรี วงษ์สมาน)
วิทยุศึกษา
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
moe
moe
๑ อำเภอ ๑ ทุน่
Click ดู รายการย้อนหลังที่นี่
ติดตามข่าวสาร E-learning ได้ที่นี่ค่ะ
บทเรียนออนไลน์ e-learning
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
moe
w3c
moe


 

พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx สถานีวิทยุศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง Schoolnet
เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.23  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x76 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
MOE Location GPS : 13.765944, 100.508833
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์
Mobile site