21 ก.พ. 60 คุรุสภาย้ำเกณฑ์ขอใบอนุญาตใหม่ ชี้ต่ออายุ 3 ครั้งได้ตั๋วยาวตลอดชีพ
21 ก.พ. 60 ดึง รร.นานาชาติติวครูผู้ช่วย สพฐ.
21 ก.พ. 60 กศจ.เลยเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 14 อัตรา
21 ก.พ. 60 เกณฑ์วิทยฐานะใหม่คลอด มี.ค. ดันแม่พิมพ์ได้ "ชำนาญการ" ภายใน 5-7 ปี
21 ก.พ. 60 ก.ค.ศ.ปรับปฏิทินสอบครู ผช.เร็วขึ้นเกณฑ์คัด ผอ./รองผอ.เขต ทดลองงาน 1 ปี/บรรจุตามตำแหน่งว่างไม่ขึ้นบัญชี
20 ก.พ. 60 เล็งมหา’ลัยปิดหลักสูตรไม่มีคุณภาพ รมว.ศธ.สั่ง ทปอ.ทำฐานข้อมูลการมีงานทำบัณฑิตประเมินผล
20 ก.พ. 60 ลดปีครูมีวิทยฐานะชำนาญการเร็วขึ้น
20 ก.พ. 60 ทปอ.ย้ำปี 61 สมัคร 5 รอบได้สิทธิเดียว
20 ก.พ. 60 ทบทวนสอบประเมินความรู้ครู กศน.’กฤตชัย’พุ่งเป้ากลุ่มสูงวัยสุขใจ/ปชช.ไม่ลืมหนังสือ
20 ก.พ. 60 สำนักงาน ก.ค.ศ. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย วินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์แก่นิติกรทั่วประเทศ
 
 
ผลประชุมองค์กรหลัก
           นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ แถลงผลการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 8/2560 (21 ก.พ. 60)
 

รมว.ศึกษาธิการฮ่องกง เยือ..
           นายเอ็ดดี้ อึ๊ง (H.E. Mr. Eddie NG) รมว.ศึกษาธิการฮ่องกง เดินทางมาเยือนไทยในฐานะแขกของกระทรวงศึกษาธิการ (21 ก.พ. 60)
 

ผลประชุม ก.ค.ศ.
           ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2560 โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม (20 ก.พ. 60)
 

มอบนโยบาย ทปอ.
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ มอบนโยบายในการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 1/2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (19 ก.พ. 60)
 

พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเ..
           ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2560 เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป (19 ก.พ. 60)
 

ตรวจสนามสอบ-ศูนย์ตรวจข้อส..
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ตรวจสนามสอบ O-NET ชั้น ม.6 ที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย และศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศ (18 ก.พ. 60)
 

กฎ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับบุคลาก..
           ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎ ก.ค.ศ.การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) (17 ก.พ. 60)
 

RSS

ความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบรางรถไฟ
           นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ต้อนรับ Mr. Zhen Zhong Principal Jinan .. (23 เม.ย. 57)
 

“ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกวดวาดภาพแ..
           นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกวดวาดภาพและประกวดเรียงความ หัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐” ครั้งที่ ๑.. (9 ม.ค. 57)
 

รมช.ศธ.รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎี..
           พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (20 ธ.ค. 56)
 

“ยาเสพติด ปฏิเสธได้ ไม่ต้องรอ”
           พิธีเปิดโครงการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๖” (22 พ.ย. 56)
 

ศธ.หารือการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและดีไซน์แห่ง..
           รมช.ศธ.ร่วมหารือการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและดีไซน์แห่งเอเชีย (AIDI) (13 พ.ย. 56)
 

RSS

RSS

RSS

RSS

  


  
ศธ.ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธ..
           นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโรงเรียนคุณธรรม โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง.. (22 ก.พ. 60)

ลงนามบันทึกข้อตกลง Talent..
           ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมลงบันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษ.. (22 ก.พ. 60)

แมนดารินโอเรียนเต็ลปั้นเด..
           สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาในระบบทวิภาคี (22 ก.พ. 60)

จัดทำแผนยกระดับคุณภาพสถาน..
           สำนักบริหารงานการศืกษาภาคบังคับ. สพฐ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2560 (20 ก.พ. 60)

พระราชทานอาคารต้านแผ่นดิน..
           นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. เดินทางลงพื้นที่เชียงราย เพื่อติดตามความพร้อมของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.ที่ได้รับพระราชทานอาคารต้านแผ่นดินไหว (20 ก.พ. 60)

ความร่วมมือด้านการศึกษาไท..
           ความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-กัมพูชา (17 ก.พ. 60)

เลขาธิการ กอศ.มอบนโยบายผู..
           ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชนทั่วประเทศ (17 ก.พ. 60)

RSS

  
RSS

  
RSS

RSS

RSS

RSS

  
RSS
RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

ETV สถานีวิทยุศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง porno indir
เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.16  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x76 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
MOE Location GPS : 13.765944, 100.508833
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์
Mobile site