2 ธ.ค. 59 ฝาก ศธ.สอนเด็กยอมรับการคิดต่างแต่มีจุดลงตัวร่วมกัน
2 ธ.ค. 59 มติบอร์คุรุสภาไม่รับอุทธรณ์จาก ม.กรุงเทพธนบุรี
2 ธ.ค. 59 ผอ.รร.เกณฑ์ใหม่ไม่ต้องจบโทบริหาร ขอแค่มีความรู้ตามมาตรฐานคุรุสภา
2 ธ.ค. 59 เกณฑ์ใหม่ ผอ.รร.ต้องเป็นครูสอนไม่ต่ำ 10 ปี
1 ธ.ค. 59 ฝาก ศธ.สอนเด็กยอมรับการคิดต่างแต่มีจุดลงตัวร่วมกัน
1 ธ.ค. 59 ทีมผู้บริหารระดับสูง นำ ขรก. ศธ.ออกกำลังกายบรรยากาศคึกคัก
1 ธ.ค. 59 ’บิ๊กตู่’สั่ง ศธ.ดูแลคนทุกช่วงอายุ
1 ธ.ค. 59 ’ศธ.’ยกเครื่องปราบ’ทุจริต’’ดาว์พงษ์’อุดช่องโหว่เล่นพรรคเล่นพวกช่วยเตะถ่วงดึงเกมจนเกษียณ
1 ธ.ค. 59 แวดวงการศึกษา: สกศ.ปรับแผนการศึกษา 15 ปี
30 พ.ย. 59 ปฏิวัติเรียนลูกเสือต้องฝึกปฏิบัติ
 
 
การบูรณะอาคารราชวัลลภ เฟส..
           ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เผยความคืบหน้างานบูรณะ ซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารราชวัลลภ (วังจันทรเกษม) ซึ่งเป็นที่ตั้งของกระทรวงศึกษาธิการ ในเฟสที่ 1 (2 ธ.ค. 59)
 

แนวทางจัดการศึกษาในต่างปร..
           ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาในต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2559 (1 ธ.ค. 59)
 

สร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าท..
           กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มต้นกิจกรรมออกกำลังกายภายในกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดพร้อมกันทั่วประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ (30 พ.ย. 59)
 

ปรับปรุงระบบแก้ไขปัญหาทุจ..
           รมว.ศึกษาธิการ ย้ำในการประชุม คกก.อำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต ศธ. เตรียมปรับปรุงกระบวนการสอบสวนให้เร็วยิ่งขึ้น ผู้ดึงเกมสอบสวนให้ล่าช้าต้องรับผิดชอบ (30 พ.ย. 59)
 

นโยบายกิจการลูกเสือ
           ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 โดยมี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม (29 พ.ย. 59)
 

แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระท..
           ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 ราย (29 พ.ย. 59)
 

ผลประชุม ก.ค.ศ.
           ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 11/2559 โดยมี นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม (28 พ.ย. 59)
 

RSS

ความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบรางรถไฟ
           นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ต้อนรับ Mr. Zhen Zhong Principal Jinan .. (23 เม.ย. 57)
 

“ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกวดวาดภาพแ..
           นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกวดวาดภาพและประกวดเรียงความ หัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐” ครั้งที่ ๑.. (9 ม.ค. 57)
 

รมช.ศธ.รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎี..
           พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (20 ธ.ค. 56)
 

“ยาเสพติด ปฏิเสธได้ ไม่ต้องรอ”
           พิธีเปิดโครงการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๖” (22 พ.ย. 56)
 

ศธ.หารือการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและดีไซน์แห่ง..
           รมช.ศธ.ร่วมหารือการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและดีไซน์แห่งเอเชีย (AIDI) (13 พ.ย. 56)
 

RSS

RSS

RSS

RSS

  


  
สกอ. พัฒนานักศึกษาสู่Thai..
           สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดการประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 6 ในหัวข้อเรื่องการพัฒนานักศึกษาสู่ Thailand 4.0 (2 ธ.ค. 59)

พิธีทำบุญตักบำตรและถวายพร..
           ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระราชกุศลปัญญาสมวารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (2 ธ.ค. 59)

เปิดประชุม อกท.ระดับภาค ภ..
           นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 38 (2 ธ.ค. 59)

พิธีเปิดสถาบัน โคเซ็น..
           สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) และNational Institute of Technology (NIT) สถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีเปิดสถาบันเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาส.. (2 ธ.ค. 59)

หารือการจัดทำ พ.ร.บ.การศึ..
           ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เข้าพบนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อหารือ (2 ธ.ค. 59)

การประชุมคณะกรรมการคุรุสภ..
           นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 10/2559 (1 ธ.ค. 59)

เลขาธิการ กพฐ.ร่วมกิจกรรม..
           นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ.พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศลป.. (1 ธ.ค. 59)

RSS

  
RSS

  
RSS

RSS

RSS

RSS

  
RSS
RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

ETV สถานีวิทยุศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง porno indir
เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.14  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x76 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
MOE Location GPS : 13.765944, 100.508833
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์
Mobile site