29 ส.ค. 57 แนะพัฒนาบัณฑิตไทยแข่งเพื่อนบ้าน
29 ส.ค. 57 เอกชนจี้ปรับทัศนคติ ’อาชีวะ’ ใหม่ หลังวิกฤตขาดช่างปีละ 2 แสนคน
29 ส.ค. 57 นั่งรมว.ศธ.’ สุทธศรี ’ เชื่อเป็นคนเก่งเข้าใจการศึกษาเป็นอย่างดี
29 ส.ค. 57 นักวิชาการแนะ ’อุดมศึกษา’ พัฒนาบัณฑิตรองรับเออีซี
29 ส.ค. 57 ชง ’การุณ’ เลขาธิการกศน.
29 ส.ค. 57 แจ้งผล ’อ.ก.ค.ศ.’ ผ่านออนไลน์ พร้อมเลือกตั้งทั่วประเทศ 7 ก.ย.
29 ส.ค. 57 คสช.จี้ ศธ.สอบ ร้องทุจริต ’อค.’
29 ส.ค. 57 สพฐ.ออกมาตรการควบคุมการบ้าน
29 ส.ค. 57 ปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างฐานการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืน
29 ส.ค. 57 7 ม. สอน ป.โทกฎหมายไม่ได้มาตรฐาน
 
 
หารือกับอียิปต์
           ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา กับรองผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลามแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ และ Al-Azhar University (26 ส.ค. 57)
 

ติดตามงาน
           ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัด ศธ.ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีฯ เปิดเผยว่าที่ประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ได้ติดตามงานด้านการศึกษาตามข้อสั่งการของ หน.คสช. (25 ส.ค. 57)
 

นบก.ศธ. รุ่น 1
           ศธ.เปิดหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับกลาง (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 1 เพื่อเตรียมนักบริหารระดับกลางสู่นักบริหารระดับสูง เฉพาะชำนาญการพิเศษ 40 คน อบรม กย.-ตค. 2557 (23 ส.ค. 57)
 

เงินทุนแก้หนี้สินครู
           "สุทธศรี วงษ์สมาน" ปลัดกระทรวง ศธ. ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีฯ เป็นประธานการประชุม คกก.บริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ครั้งที่ 2/2557 (23 ส.ค. 57)
 

ใบประกอบวิชาชีพครูช่าง..
           ที่ประชุมกระทรวงฯ รับทราบแนวทางยกระดับสถาบันการศึกษาทางด้านวิชาชีพ และผลการประชุมพิจารณาแนวทางการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอาชีวศึกษา (22 ส.ค. 57)
 

แผนปฏิบัติราชการ ศธ.
           "สุทธศรี วงษ์สมาน" เผยที่ประชุม ศธ.รับทราบแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเตรียมชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญฯ 27 สค.นี้ (22 ส.ค. 57)
 

Roadmap ปฏิรูปการศึกษา..
           ที่ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ รับทราบข้อเสนอ และ Roadmap การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย่างยั่งยืน (พ.ศ.2558-2569) ของกระทรวงศึกษาธิการ (22 ส.ค. 57)
 

RSS

ความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบรางรถไฟ
           นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ต้อนรับ Mr. Zhen Zhong Principal Jinan .. (23 เม.ย. 57)
 

“ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกวดวาดภาพแ..
           นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกวดวาดภาพและประกวดเรียงความ หัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐” ครั้งที่ ๑.. (9 ม.ค. 57)
 

รมช.ศธ.รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎี..
           พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (20 ธ.ค. 56)
 

“ยาเสพติด ปฏิเสธได้ ไม่ต้องรอ”
           พิธีเปิดโครงการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๖” (22 พ.ย. 56)
 

ศธ.หารือการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและดีไซน์แห่ง..
           รมช.ศธ.ร่วมหารือการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและดีไซน์แห่งเอเชีย (AIDI) (13 พ.ย. 56)
 

RSS

RSS

RSS

RSS

  


  
“ประชุมคณะกรรมการสถาบันระ..
           ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าแ.. (26 ส.ค. 57)

หารือความร่วมมือด้านการศึ..
           นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ นายอับบาส อับเดลลาห์ อับบาส ซูแมน (H.E. Prof. Dr. A.. (25 ส.ค. 57)

“ประชุมคณะกรรมการบริหารกอ..
           ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกล.. (25 ส.ค. 57)

กพฐ. เน้นย้ำคุณลักษณะ นร...
           เลขาธิการ กพฐ. เน้นย้ำคุณลักษณะ “กตัญญู-ระเบียบวินัย-สุภาพเรียบร้อย” นักเรียนประถมศึกษา (25 ส.ค. 57)

การจัดการเรียนรู้ของครู..
           สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนจากโครงการสำรวจการจัดการเรียนรู้ของครู โดยมี นางสุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์ ที่ปรึกษา.. (25 ส.ค. 57)

งานชุมนุมลูกเสือโรงเรียนเ..
           นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สวนสาธารณะเทศบา.. (24 ส.ค. 57)

รับมอบเครื่องหมายสหัทยานา..
           ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบเครื่องหมายสหัทยานาวี และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องหมาย ของกองทัพเรือ ประจำปี 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2.. (22 ส.ค. 57)

RSS

  
RSS

  
RSS

RSS

RSS

RSS

  
RSS
RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
พบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน)
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
moe
moe
๑ อำเภอ ๑ ทุน่
Click ดู รายการย้อนหลังที่นี่
ติดตามข่าวสาร E-learning ได้ที่นี่ค่ะ
บทเรียนออนไลน์ e-learning
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
ทำความรู้จักกองทุนพัฒนาครูฯ
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe

moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
 
moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
moe
w3c
moe


 

พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx สถานีวิทยุศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป.
รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.19  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x76 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
MOE Location GPS : 13.765944, 100.508833
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์
Mobile site