7 พ.ค. 58 ดัน “พลเรือเอกณรงค์” นั่ง ปธ.ประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
7 พ.ค. 58 สพฐ.ติงกางเกง น.ร.’ทูอินวัน’ไม่เหมาะ
7 พ.ค. 58 ส่อลดเรียนฟรีเหลือแค่ 9 ปี
7 พ.ค. 58 สพฐ.ส่งเสริมเด็ก ม.3 สู่โลกสายอาชีพผุดโปรแกรมวัดความถนัด-พัฒนาผู้เรียน-แนะแนวครู
7 พ.ค. 58 สพฐ.เชือดทุจริตสอบครูผู้ช่วย 6 คน แจ้งต้นสังกัดลงโทษวินัยชงคุรุสภาระงับใบวิชาชีพ
7 พ.ค. 58 ยันข้อสอบครูผู้ช่วยได้มาตรฐาน-ไม่รั่ว
7 พ.ค. 58 ผอ.เขตพื้นที่ส่งไลน์ต้านถ่ายโอนรร.ให้อปท.สพฐ.ช่วยย้ำอ้างผลวิจัยองค์กรท้องถิ่นพร้อมแค่ 95 แห่งไม่พร้อม 172 แห่ง
6 พ.ค. 58 สพฐ.คัดเลือก นร.วิทย์ส่งศึกษางานสวิสด้านฟิสิกส์อนุภาค
6 พ.ค. 58 จัดแผนศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เร่งทำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเด็กปฐมวัย
6 พ.ค. 58 สพฐ. แจ้งต้นสังกัดฟันวินัยทุจริตครูผู้ช่วย 6 ราย ชงระงับในอนุญาตฯ ชั่วคราว
 
 
ควบคุมจัดจ้าง Organizer..
           ศธ.ออกมาตรการควบคุมการจัดจ้าง Organizer วงเงิน 1 ล้านบาทขึ้นไป หรือมีกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องเสนอขอความเห็นชอบจาก รมว.ศึกษาธิการ ก่อน (7 พ.ค. 58)
 

แถลงข่าวการถ่ายโอน รร...
           ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวเกี่ยวกับข้อเสนอของผู้ตรวจการแผ่นดิน ในการกระจายอำนาจจัดการศึกษาไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6 พ.ค. 58)
 

ลดเกณฑ์อบรมหลักสูตรของครู..
           คกก.คุรุสภา เห็นชอบปรับลดเกณฑ์อบรมหลักสูตรครูต่างชาติ จาก42ชม.เหลือ20ชม. และลดค่าใช้จ่ายอบรมไม่เกิน 4,000 บาทต่อหลักสูตร จากเดิมคิดอัตรา 1 หมื่นบาท (5 พ.ค. 58)
 

ความร่วมมือไทย-ซีมีโอ..
           พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับองค์การซีมีโอ ซึ่งมีมายาวนานจนถึงปัจจุบัน (4 พ.ค. 58)
 

ประชุมซุปเปอร์บอร์ดการศึก..
           ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2558 โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม (2 พ.ค. 58)
 

เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่..
           ก.ค.ศ.เห็นชอบเกณฑ์วิทยฐานะข้าราชการครูใหม่ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) ส่วนผู้ต้องการยื่นตาม ว13 สามารถยื่นได้จนถึง ธ.ค.นี้ (1 พ.ค. 58)
 

ก.ค.ศ.อนุมัติครูเชี่ยวชาญ..
           นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. แถลงผลการประชุม ก.ค.ศ. ในประเด็นย้ายและแต่งตั้ง ผอ.สพท. และอนุมัติให้ครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 24 ราย (30 เม.ย. 58)
 

RSS

ความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบรางรถไฟ
           นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ต้อนรับ Mr. Zhen Zhong Principal Jinan .. (23 เม.ย. 57)
 

“ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกวดวาดภาพแ..
           นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกวดวาดภาพและประกวดเรียงความ หัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐” ครั้งที่ ๑.. (9 ม.ค. 57)
 

รมช.ศธ.รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎี..
           พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (20 ธ.ค. 56)
 

“ยาเสพติด ปฏิเสธได้ ไม่ต้องรอ”
           พิธีเปิดโครงการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๖” (22 พ.ย. 56)
 

ศธ.หารือการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและดีไซน์แห่ง..
           รมช.ศธ.ร่วมหารือการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและดีไซน์แห่งเอเชีย (AIDI) (13 พ.ย. 56)
 

RSS

RSS

RSS

RSS

  


  
(ร่าง) วิสัยทัศน์การพัฒนา..
           นางสุทธศรี วงษ์สมาน เลขาธิการสภาการศึกษาสนทนารายการรอบรั้วเสมาประเด็นเรื่อง (ร่าง) วิสัยทัศน์และกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒.. (7 พ.ค. 58)

ประชุมปฏิรูประบบการผลิตแล..
           ดร.พิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล ป.. (7 พ.ค. 58)

สกอ.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยป..
           รองศาสตราจารย์พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล (7 พ.ค. 58)

พิธีมอบทุนการศึกษารายปีต่..
           พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้กับทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก.. (6 พ.ค. 58)

สกศ. ประชุมคณะทำงานเร่งรั..
           ดร.พิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อเร่งรัดพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (6 พ.ค. 58)

การประชุมโครงการขยายผล DL..
           รองเลขา กพฐ.นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การประชุมโครงการขยายผล DLTV (6 พ.ค. 58)

การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล..
           ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. เป็นว.. (6 พ.ค. 58)

RSS

  
RSS

  
RSS

RSS

RSS

RSS

  
RSS
RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Plan moe2015
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.28  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x76 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
MOE Location GPS : 13.765944, 100.508833
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์
Mobile site