30 ก.ย. 57 สภาการศึกษาชี้วิธีปฏิรูปการเรียนรู้ของไทย ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
30 ก.ย. 57 วันครูโลก 2015 ตั้งเป้าผลิตครูทั่วโลก 5.24 ล้านคน
30 ก.ย. 57 ชงรมช.ศธ.เพิ่มเงินหนุนเด็กยากจน 100 %
30 ก.ย. 57 ศธ.ชงแต่งตั้งซี 11 สัปดาห์นี้
30 ก.ย. 57 เลขาธิการ กกอ. ชงระบบปิดปั้นแม่พิมพ์
30 ก.ย. 57 มข.จัดเวทีเสวนาปฏิรูปการศึกษาไทยระดมสมองอาจารย์-บุคลากรก่อนส่งเสนอทปอ.
30 ก.ย. 57 ชงอุดหนุนรายหัวเด็กเอกชน 85 %
30 ก.ย. 57 ชี้มหาวิทยาลัยต้องคิดไกลผลิตครูอาชีวะ
30 ก.ย. 57 ตั้งรองเลขาฯก.ค.ศ.-กศน.-สช.
30 ก.ย. 57 สพฐ.เสนอเงิน ท็อปอัพดันการศึกษา
 
 
ผลประชุมสภาการศึกษา
           พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงผลการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 2/2557 (26 ก.ย. 57)
 

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง..
           คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงศึกษาธิการ รวม 5 ราย (23 ก.ย. 57)
 

มอบอำนาจ รมช.ศธ.
           พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งมอบอำนาจให้ รมช.ศึกษาธิการ สั่งและปฏิบัติราชการแทน (19 ก.ย. 57)
 

12ค่านิยมหลักคนไทย
           บทกลอนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้จัดทำและมอบให้ ศธ. เพื่อเผยแพร่ต่อไปยังหน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับทั่วประเทศ (18 ก.ย. 57)
 

ความร่วมมือด้านกีฬา
           พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา แถลงข่าวความร่วมมือด้านหลักสูตรพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา และมัคคุเทศก์ (16 ก.ย. 57)
 

รมว.ศธ.มอบนโยบาย
           รัฐมนตรี 3 ท่านของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าปฏิบัติราชการวันแรกที่กระทรวง พร้อมมอบนโยบายการศึกษา "5 นโยบายทั่วไป 7 นโยบายเฉพาะ 10 นโยบายเร่งด่วน" (12 ก.ย. 57)
 

ประวัติ รมว.ศธ.
           update .. ประวัติพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย (Admiral Narong Pipatanasai) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (16 ก.ย. 57)
 

RSS

ความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบรางรถไฟ
           นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ต้อนรับ Mr. Zhen Zhong Principal Jinan .. (23 เม.ย. 57)
 

“ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกวดวาดภาพแ..
           นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกวดวาดภาพและประกวดเรียงความ หัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐” ครั้งที่ ๑.. (9 ม.ค. 57)
 

รมช.ศธ.รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎี..
           พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (20 ธ.ค. 56)
 

“ยาเสพติด ปฏิเสธได้ ไม่ต้องรอ”
           พิธีเปิดโครงการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๖” (22 พ.ย. 56)
 

ศธ.หารือการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและดีไซน์แห่ง..
           รมช.ศธ.ร่วมหารือการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและดีไซน์แห่งเอเชีย (AIDI) (13 พ.ย. 56)
 

RSS

RSS

RSS

RSS

  


  
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศ..
           ดร.สทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล วันที่ 30 กันยายน 2557.. (30 ก.ย. 57)

ศธ.หารือเอกอัครราชทูตไทย ..
           นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้อนรับและหารือกับ หม่อมราชวงศ์อดิสรเดช สุขสวัสดิ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน เมื่.. (29 ก.ย. 57)

ประชุมหารือด้านเทคโนโลยีส..
           ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือและให้การต้อนรับ นายลีตู้ บัวปาว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล.. (29 ก.ย. 57)

ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวั..
           นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการตรวจราชการ และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้า.. (29 ก.ย. 57)

สภาการศึกษาจัดพัฒนาองค์กร..
           ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาองค์กร “ก้าวสู่ความสำเร็จขององค์กร” (Toward Organizational Success) ณ โร.. (29 ก.ย. 57)

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่..
           ดร. สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง สป. เข้าร่วมป.. (26 ก.ย. 57)

มหกรรมอาหารกลางวัน สุดยอด..
           ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมอาหารกลางวัน “สุดยอด โรงเรียนสุขภาพดี Healthy School” เมื่อวันพฤหัสบดีที่.. (26 ก.ย. 57)

RSS

  
RSS

  
RSS

RSS

RSS

RSS

  
RSS
RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
พบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน)
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
moe
moe
๑ อำเภอ ๑ ทุน่
Click ดู รายการย้อนหลังที่นี่
ติดตามข่าวสาร E-learning ได้ที่นี่ค่ะ
บทเรียนออนไลน์ e-learning
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
ทำความรู้จักกองทุนพัฒนาครูฯ
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe

moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
 
moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
moe
w3c
moe


 

พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx สถานีวิทยุศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป.
รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.21  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x76 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
MOE Location GPS : 13.765944, 100.508833
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์
Mobile site