1 เม.ย. 58 ร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน
1 เม.ย. 58 ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
1 เม.ย. 58 ชงระงับตั๋วครูละเมิดทางเพศทันที สพฐ. ทำหนังสือถึงคุรุสภาพิจารณาด่วน
1 เม.ย. 58 ศธ.จัดงานสถาปนา 123 ปี
1 เม.ย. 58 เล็งแก้พ.ร.บ.อาหารกลางวันฯ ครบ 3 มื้อ-ขยาย น.ร.ภาคบังคับ
1 เม.ย. 58 สพฐ.เล็งส่งหนังสือถึงคุรุสภาคุมเข้มคุณธรรมจริยธรรมครู
1 เม.ย. 58 อาชีวะ...สร้างสรรค์: 15 น.ศ.ทวิภาคีฝึกงานบางจาก "จบปุ๊บ-ได้งานปั๊บ"
1 เม.ย. 58 ร้องเฉลยคำตอบสอบครูผู้ช่วย
31 มี.ค. 58 คุมเข้มพบทุจริตครูผช.สั่งระงับทันที เลขาฯสพฐ.คลอดมาตรการสกัดโกง
31 มี.ค. 58 สกสค.รับสมัคร ’ครูดีมีทุกวัน’
 
 
กระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ..
           กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 123 ปี เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 (1 เม.ย. 58)
 

มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับก..
           ครม.เห็นชอบร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน และให้ รร.เอกชนการกุศลที่เปิดสอน ปวช.ได้รับเงินอุดหนุนอัตรา 100% (31 มี.ค. 58)
 

หารือความร่วมมือกับจีน..
           รมว.ศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา กับ H.E. Mr.Ning Fukui เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนฯ (31 มี.ค. 58)
 

อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์..
           ศธ.จัดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ โดยระดม นศ.-ครูอาชีวศึกษา 2 หมื่นคนให้บริการประชาชนฟรี ช่วงเดินทางสงกรานต์ 9-15 เมษายนนี้ 250 จุดทั่วประเทศ (30 มี.ค. 58)
 

กำหนดขนาดห้องเรียน
           ศธ.เห็นชอบการกำหนดขนาดห้องเรียนระดับปฐมวัย-ประถม-มัธยมฯ ของนักเรียนเป็น 30-30-40 คน รวมทั้งยกเลิกการสอบ LAS และปรับลดกิจกรรมนักเรียนตั้งแต่ปี 2558 (27 มี.ค. 58)
 

ประชุม ครม.นอกสถานที่..
           นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (28 มี.ค. 58)
 

มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับก..
           ครม.รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา จำนวน 10 ราย โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการ (28 มี.ค. 58)
 

RSS

ความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบรางรถไฟ
           นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ต้อนรับ Mr. Zhen Zhong Principal Jinan .. (23 เม.ย. 57)
 

“ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกวดวาดภาพแ..
           นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกวดวาดภาพและประกวดเรียงความ หัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐” ครั้งที่ ๑.. (9 ม.ค. 57)
 

รมช.ศธ.รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎี..
           พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (20 ธ.ค. 56)
 

“ยาเสพติด ปฏิเสธได้ ไม่ต้องรอ”
           พิธีเปิดโครงการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๖” (22 พ.ย. 56)
 

ศธ.หารือการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและดีไซน์แห่ง..
           รมช.ศธ.ร่วมหารือการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและดีไซน์แห่งเอเชีย (AIDI) (13 พ.ย. 56)
 

RSS

RSS

RSS

RSS

  


  
สกอ.ลงนามร่วมมือวิจัยเทคโ..
           รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิ.. (1 เม.ย. 58)

สกอ.ประชุมติดตามนักเรียนท..
           นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามนักเรียนทุน โครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาส.. (1 เม.ย. 58)

กิจกรรมอาชีวะอาสา
           สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการจัดกิจกรรมอาชีวะอาสา “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปล.. (1 เม.ย. 58)

มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ..
           ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ระดับชาติ ประจำปี 2558 ซึ่งจะจัดข.. (31 มี.ค. 58)

อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์..
           ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมในพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2558 โดยมีพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าก.. (31 มี.ค. 58)

สพฐ. ตรวจเยี่ยมการสอบเข้า..
           นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมคณะผู้บริหาร สพฐ.ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการสอบรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (31 มี.ค. 58)

ศธ. หารือแนวทางการดำเนินก..
           นางนิตย์ โรจน์รัตนวานิชญ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ.. (30 มี.ค. 58)

RSS

  
RSS

  
RSS

RSS

RSS

RSS

  
RSS
RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Plan moe2015
form moe2015
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
เว็บไซต์ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสุทธศรี วงษ์สมาน)
วิทยุศึกษา
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
moe
moe
12
๑ อำเภอ ๑ ทุน่
Click ดู รายการย้อนหลังที่นี่
ติดตามข่าวสาร E-learning ได้ที่นี่ค่ะ
บทเรียนออนไลน์ e-learning
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.30  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x76 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
MOE Location GPS : 13.765944, 100.508833
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์
Mobile site