6 ต.ค. 58 ปิ๊งใช้’กองทุน ช.พ.ค.’เพิ่มสวัสดิการแม่พิมพ์
6 ต.ค. 58 ขอแรง ก.ท่องเที่ยวช่วยผลิตครูพละป้อน 1 หมื่นโรงเรียน
6 ต.ค. 58 สมศ. เตรียมพบ"ดาว์พงษ์"ขอไฟเขียวประเมินรอบ 4
6 ต.ค. 58 ศธ.ตั้งทีม "พี่เลี้ยง" รร.ทำกิจกรรม
6 ต.ค. 58 วอนหยุดหาจุดอ่อนการศึกษาไทยชี้ชัดระบบไร้คุณภาพกว่าสิบปี-แนะยกเครื่องหลักสูตร
6 ต.ค. 58 สพม.เข้มทุจริตสอบครูผู้ช่วยปี 58 วาง 5 ขั้นตอนสกัด-เอาผิด ขรก.ครูเปิดติว
6 ต.ค. 58 อธิการบดีราชภัฏพบ รมว.ศึกษาธิการวอนรัฐหนุน 3 เรื่องลดความเหลื่อมล้ำ
6 ต.ค. 58 EDUCA 2015 : มหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 8
5 ต.ค. 58 ’การุณ’ตีโจทย์ยกคุณภาพศึกษา
5 ต.ค. 58 เล็งปรับกระบวนการนิเทศครูฝึกสอนใหม่
 
 
หารือกับ ทปอ.
           ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เข้าหารือกับ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ และนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ เกี่ยวกับนโยบายการอุดมศึกษา (6 ต.ค. 58)
 

พัฒนาหลักสูตรกีฬา-การเป็น..
           รมว.และ รมช.ศึกษาธิการ หารือกับ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ในการพัฒนาหลักสูตรกีฬา และการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (5 ต.ค. 58)
 

อบรม ศน.ทั่วประเทศ Smart ..
           พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Smart Trainer : ผู้นำการนิเทศการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รุ่นที่ 1 (5 ต.ค. 58)
 

พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จ..
           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ปี 2558 (4 ต.ค. 58)
 

ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ..
           พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ ประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ (2 ต.ค. 58)
 

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ..
           ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558 (1 ต.ค. 58)
 

ตรวจเยี่ยม รร.สุราษฎร์ธาน..
           รมว.ศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดนทีคมเขต และโรงเรียนวัดสมหวัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต1 (29 ก.ย. 58)
 

RSS

ความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบรางรถไฟ
           นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ต้อนรับ Mr. Zhen Zhong Principal Jinan .. (23 เม.ย. 57)
 

“ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกวดวาดภาพแ..
           นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกวดวาดภาพและประกวดเรียงความ หัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐” ครั้งที่ ๑.. (9 ม.ค. 57)
 

รมช.ศธ.รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎี..
           พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (20 ธ.ค. 56)
 

“ยาเสพติด ปฏิเสธได้ ไม่ต้องรอ”
           พิธีเปิดโครงการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๖” (22 พ.ย. 56)
 

ศธ.หารือการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและดีไซน์แห่ง..
           รมช.ศธ.ร่วมหารือการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและดีไซน์แห่งเอเชีย (AIDI) (13 พ.ย. 56)
 

RSS

RSS

RSS

RSS

  


  
สรุปผลการจัดงานพิธีพระราช..
           ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานสรุปผลการจัดงานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจัก.. (6 ต.ค. 58)

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ เข้า..
           นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ มาดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้มีการสักการะสิ่งศักสิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ (6 ต.ค. 58)

สอศ.เตรียมรับมืออิทธิพลพา..
           ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมประชุมทางไกลเตรียมการป้องกันและแ.. (6 ต.ค. 58)

สพฐ.จัดโครงการ Smart Trai..
           นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ.กล่าวรายงาน สำหรับโครงการ "Smart Trainer ผู้นำการนิเทศการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (6 ต.ค. 58)

“สานใจไทย สู่ใจใต้ พหุวัฒ..
           นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับคณะเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้ พหุวัฒนธรรม” รุ่นที่ ๒ จ.. (5 ต.ค. 58)

ยกระดับหลักสูตรภาษาอังกฤษ..
           พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายยกระดับมาตรฐานหลักสูตรภาษาอังกฤษทุกระดับ ในระบบการศึกษาขั้.. (5 ต.ค. 58)

มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ..
           เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) ประธานประชุมสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ แก่.. (5 ต.ค. 58)

RSS

  
RSS

  
RSS

RSS

RSS

RSS

  
RSS
RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Plan moe2015
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.37  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x76 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
MOE Location GPS : 13.765944, 100.508833
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์
Mobile site