moe
moe
moe
ผลประเมิน PISA 2018
           ศธ. แถลงผลการประเมิน PISA 2018 ชี้เด็กไทยได้คะแนนเฉลี่ยวิทย์-คณิต สูงขึ้น (3 ธ.ค. 62)
 
moe

moe
ประชุมสภาการศึกษา
           ผลการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 4/2562 (29 พ.ย. 62)
 
moe

moe
ผลประชุมบอร์ดคุรุสภา
           เสมา 1 ย้ำคุรุสภา-สกสค.ทำงานสอดคล้องกันอย่างรวดเร็ว เหมาะสมตามนโยบายการพัฒนาครูของกระทรวงศึกษาธิการ (3 ธ.ค. 62)
 
moe

moe
ประชุมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
           ประชุมคณะกรรมการ​ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2/2562 (26 พ.ย. 62)
 
moe

moe
หารือทูตไอร์แลนด์
           หารือ​ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูต​สาธารณ​รัฐ​ไอร์แลนด์​ (18 พ.ย. 62)
 
moe

moe
ประวัติศาสตร์​เพชรยอดมงกุฎ
           ประวัติศาสตร์​เพชรยอดมงกุฎ การแข่งขันประวัติศาสตร์​เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 (24 พ.ย. 62)
 
moe

moe
มอบนโยบายสถาบันอาชีวศึกษา​
           การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (22 พ.ย. 62)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ตรวจเยี่ยม วอท. ชลบุรี
           คุณหญิงโค้ดดิ้ง ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) (29 พ.ย. 62)
 
moe

moe
NBAC: AEC 2019 WOW. WOW. WOW.
           คุณหญิงกัลยา เปิดนิทรรศการวิชาการ 62 “NBAC: AEC 2019 WOW. WOW. WOW.” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ (27 พ.ย. 62)
 
moe

moe
ขับเคลื่อนการอาชีวศึกษา
           เสมา 2 มอบนโยบาย เรื่อง "การขับเคลื่อนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรและประมง" ที่ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี (22 พ.ย. 62)
 
moe

moe
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย สกศ.
           เสมา2 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) (20 พ.ย. 62)
 
moe

moe
ครม.สัญจร ครั้งที่ 1/2562
           คุณหญิงโค้ดดิ้ง เยี่ยมชมการเรียนเกษตรเทคโนโลยี-ฟาร์มโคนมดีเด่น ที่ราชบุรี (11 พ.ย. 62)
 
moe

moe
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
           พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2562 ณ วัดวชิราลงกรณวราราม (ธ) พระอารามหลวง (9 พ.ย. 62)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ผลประชุมบอร์ดคุรุสภา
           เสมา 1 ย้ำคุรุสภา-สกสค.ทำงานสอดคล้องกันอย่างรวดเร็ว เหมาะสมตามนโยบายการพัฒนาครูของ ศธ. (3 ธ.ค. 62)
 
moe

moe
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562..
           พิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (25 พ.ย. 62)
 
moe

moe
เยี่ยมโรงเรียนศรีสังวาลย์ฯ
           รมช.กนกวรรณ เดินทางไปพบปะและเยี่ยมเยียนผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์ฯ อีกครั้งตามสัญญา (18 พ.ย. 62)
 
moe

moe
ครม.สัญจรนัดแรก
           ครูโอ๊ะลุยพื้นที่ กศน.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ก่อนประชุม ครม.สัญจรนัดแรก ที่สำนักงาน กศน. อำเภอท่ามะกา (10 พ.ย. 62)
 
moe

moe
ส่งเสริมเรียนภาษาจีน
           รมช.กนกวรรณ เปิดศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน แม่สอด หวังยกระดับการเรียนภาษาจีนและเชื่อมความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น (8 พ.ย. 62)
 
moe

moe
พิธีเฉลิมพระเกียรติประมุขลูกเสือแห่งชาติ..
           สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ที่ค่ายวชิราวุธ (29 ต.ค. 62)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 12 ก.ย. 61)
20 พ.ย. 61
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 31 ก.ค. 61)
21 ส.ค. 61
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 31 ต.ค.60)
10 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 ก.ย.60)
9 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ส.ค.60)
3 ต.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ก.ค.60)
24 ส.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 มิ.ย.60)
31 ก.ค. 60
 
moe
RSS
moe

moe
moe
document โลโก้ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563   moe
6 พ.ย. 62
moe
.pdf รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงา..   moe
30 ต.ค. 62
moe
.pdf รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561..   moe
2 ส.ค. 62
moe
document แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึ..   moe
26 มิ.ย. 62
moe
.pdf การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2..   moe
22 เม.ย. 62
moe
.pdf ระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และประกาศสำนั..   moe
18 เม.ย. 62
moe
document หนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561..  
5 เม.ย. 62
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
คุณ​หญิงโค้ดดิ้ง ติดตามการเรียนการ..
           คุณ​หญิง​กัลยา​ โสภณ​พนิช​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา​ธิการ​ ลงพื้น​ที่​ติดตาม​ผลการดำ.. (2 ธ.ค. 62)
moe

moe
ศธ.ประชุมชี้แจงการอนุมัติแผนงาน/โครงการผ..
           นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจการอนุมัติแผนงาน/โครงการผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR.. (2 ธ.ค. 62)
moe

moe
รมว.ศธ.เตือนโรงเรียนห้ามมีนักเรียนผี เปิ..
           สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2562 ในกรอบแนวคิด การประกันคุณภ.. (2 ธ.ค. 62)
moe

moe
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อบังคับคุรุสภาว่..
           ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เผยแพร่ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ.. (29 พ.ย. 62)
moe

moe
เสมา2 เปิดนิทรรศการวิชาการ “วิทยาลัยเทคโ..
           ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการวิชาการ’ 62 “NBAC : AEC 2019 WOW. WOW. WOW.” ณ ว.. (27 พ.ย. 62)
moe

moe
รมว.ศึกษาธิการ เปิดประชุม 42nd SEAMEO Hi..
           นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ครั้งที่ 4.. (27 พ.ย. 62)
moe

moe
ครม.เห็นชอบการดำเนินโครงการโรงเรียนประชา..
           มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ / เห็นชอบการดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ.. (26 พ.ย. 62)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
เผยความก้าวหน้ากรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน..
           ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ (The 14th ASEAN High Officials Meeting on .. (4 ธ.ค. 62)
moe

moe
สพฐ. เน้นบริหารเข้มแข็งคล่องตัว
           การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาแนวทางการกระจายอำนาจให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร (4 ธ.ค. 62)
moe

moe
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้า..
           นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 14 และการประ.. (3 ธ.ค. 62)
moe

moe
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย..
           ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ (นายสำเนา เนื้อทอง) และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพ.. (2 ธ.ค. 62)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (3)..
18 พ.ย. 62
moe
moe ศธ.เผยแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ต้องร่วมมือกันทุกมิติ..
12 พ.ย. 62
moe
moe ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (2)..
6 พ.ย. 62
moe
moe โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์
1 พ.ย. 62
moe
moe ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม..
30 ต.ค. 62
moe
moe ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ (2..
25 ต.ค. 62
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe นศ.สถาปัตย์ มทร.พระนคร คว้ารางวัล “Asia Young Designer Awards 2019”..
4 ธ.ค. 62
moe
moe ยกนิ้วให้!! นศ. ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ คว้า 2 รางวัล จากแอปฯหางานให้ผู้สูงอายุ-ผู..
3 ธ.ค. 62
moe
moe “รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ฯ เลย” สพม.19 คว้า 7 รางวัลวิจัยสิ่งประดิษฐ์เวทีเกาห..
3 ธ.ค. 62
moe
moe สพฐ. ต้อนรับเด็กไทยคว้ารางวัลแข่งคณิต-วิทย์ โอลิมปิกระดับประถมศึกษา..
2 ธ.ค. 62
moe
moe รร.บ้านนิคมวังหินสุดยอด! กวาด 24 เหรียญ กระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน..
2 ธ.ค. 62
 
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2562
4 ธ.ค. 62
moe
moe คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับดีเด่น
4 ธ.ค. 62
moe
moe คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือก 27 ครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2562
3 ธ.ค. 62
moe
moe ประกาศใช้ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562
29 พ.ย. 62
moe
moe โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษ..
28 พ.ย. 62
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำเจ้าของเรื่องศูนย์ประช..
3 ธ.ค. 62
moe
moe รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิท..
27 พ.ย. 62
moe
moe เรื่อง ถอนรายชื่อข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์เมื่อสิ้น..
27 พ.ย. 62
moe
moe เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้..
27 พ.ย. 62
moe
moe เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลข้าราชการพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริ..
19 พ.ย. 62
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรม ..
30 ต.ค. 62
moe
moe โครงการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ผูกู้ยืมเงิน กยศ. ด้วย e-Learning หลักสูตร..
30 ต.ค. 62
moe
moe กยศ.แจ้งข่าวดี มีเงินให้กู้เรียนเพียบ แต่ต้องมีวินัยชำระหนี้ คิดเบี้ยวฟ้องย..
17 มิ.ย. 62
moe
moe ลูกหนี้ กยศ. รวมพลขอไม่จ่ายเบี้ยปรับ
17 มิ.ย. 62
moe
moe กยศ.เร่งตาม "นักเรียนเบี้ยวหนี้" 2.2 ล้านราย มูลค่า 7.4 หมื่นล้าน..
17 มิ.ย. 62
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล เพิ่มรายชื่อและถอนรายชื่อข้าราชการที่พ้นจากราชการ..
15 ต.ค. 62
moe
moe เรื่อง รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้..
15 ต.ค. 62
moe
moe ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฎิบัติงานประจำศูนย์ SEPS
2 ก.ย. 62
moe
moe ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฎิบัติงานประจำศูนย์ STEM-ED
2 ก.ย. 62
moe
moe รับสมัครเปลี่ยน ตําแหน่ง ย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้าย..
27 พ.ค. 62
moe
moe กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรับสมัครพนักงานราชการศักยภาพสูง
27 พ.ค. 62
moe
moe สถาบันวิทยาลัยชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น..
17 พ.ค. 62
 
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสายด่วนการศึกษา 1579 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยว..
20 พ.ย. 62
moe
moe ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสายด่วนการศึกษา 1579 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยว..
20 พ.ย. 62
moe
moe ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสายด่วนการศึกษา 1579 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยว..
20 พ.ย. 62
moe
moe ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสายด่วนการศึกษา 1579 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยว..
20 พ.ย. 62
moe
moe ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาติและกิจกรรมเ..
19 พ.ย. 62
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 moe  FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
ETV
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.45  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site