moe
moe
moe
ทบทวนคุณสมบัติตามเกณฑ์ ว13
           ก.ค.ศ.พิจารณาการขอทบทวนผลพิจารณาคุณสมบัติการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ว 13/2556 (20 มิ.ย. 61)
 
moe

moe
สร้างนักนวัตกร และ รร.เตรียมนวัตกร
           รมว.ศีกษาธิการ ลงพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่ชลบุรี หารือการจัดตั้ง รร.เตรียมนวัตกร ในพื้นที่ พร้อมเริ่มต้นสร้าง "นักนวัตกร" ของไทยไปเรียนหลักสูตรมาตรฐาน.. (19 มิ.ย. 61)
 
moe

moe
ยกระดับคุณภาพ รร.ทุกกลุ่ม
           สพฐ.เวิร์คช็อปวางแผนกำหนดทิศทางในการยกระดับคุณภาพและพัฒนาการจัดการศึกษาขแงกลุ่ม รร.โครงการตามพระราชดำริ-เฉลิมพระเกียรติ-พื้นที่สูง-เกาะ-พื้นที่พิเศษ (19 มิ.ย. 61)
 
moe

moe
Partnership School
           ศธ.ลงนามความร่วมมือ Partnership School 50 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน (7 มิ.ย. 61)
 
moe

moe
คูปองครู
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ชี้แจงกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ เรื่อง โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองพัฒนาครู) (5 มิ.ย. 61)
 
moe

moe
นโยบายเด็กปฐมวัย
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (5 มิ.ย. 61)
 
moe

moe
ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์
           เครือ CP มอบทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2560 ให้แก่นิสิตนักศึกษา 270 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท ใน 12 สาขาวิชา โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานม.. (2 มิ.ย. 61)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
3 ปีแห่งการพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้
           บทความพิเศษ : 3 ปีแห่งการพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้ เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นรูปธรรม นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (19 มิ.ย. 61)
 
moe

moe
เปิดศูนย์ประสานงานการผลิตกำลังคนอาชีวะ ภ..
           พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ เปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคเหนือตอนบน (NEC TVET Career Center) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ (19 มิ.ย. 61)
 
moe

moe
พัฒนาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวะ
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นประธานเปิดงาน "การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม" ภาคกลาง ที่ จ.ปทุมธานี (16 มิ.ย. 61)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ทิศทางกระทรวงการอุดมศึกษา
           ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.อุดม คชินทร บรรยายพิเศษเรื่อง "ทิศทางกระทรวงการอุดมศึกษา กับการพัฒนาบัณฑิตไทยในอนาคต" (15 มิ.ย. 61)
 
moe

moe
ลงพื้นที่ ครม.สัญจร นครสวรรค์
           รมช.ศธ."นพ.อุดม คชินทร" ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2 ก่อนประชุม ครม.สัญจร ที่นครสวรรค์ (11 มิ.ย. 61)
 
moe

moe
Thailand-Japan Student Science Fair ..
           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานประชุมวิชาการ Thailand - Japan Student Science Fair 2018 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก (8 มิ.ย. 61)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 31 ต.ค.60)
10 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 ก.ย.60)
9 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ส.ค.60)
3 ต.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ก.ค.60)
24 ส.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 มิ.ย.60)
31 ก.ค. 60
 
moe
RSS
moe

moe
moe
.pdf รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจร..   moe
13 มิ.ย. 61
moe
.pdf รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรว..   moe
18 พ.ค. 61
moe
document แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562..  
4 พ.ค. 61
moe
document หนังสือ ๑๐๘ คำถามพนักงานราชการ ๒  
9 เม.ย. 61
moe
.pdf พิธีมอบเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึก..   moe
9 เม.ย. 61
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
Thailand GreenMech Contest
           นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัด ศธ. เป็นประธานเปิดงานการแข่งขัน “การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม Thailand GreenMech Contest 2018” (18 มิ.ย. 61)
moe

moe
ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี
           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (16 มิ.ย. 61)
moe

moe
สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ
           นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัด ศธ.ร่วมเวทีเสวนา “องค์กรคุณธรรม : สถานศึกษา สถานพยาบาล และธุรกิจคุณธรรม” ในงานงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 (16 มิ.ย. 61)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อน..
           นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเตรียมความพร้อม โครงการประเมินผลนักเรียนร่ว.. (20 มิ.ย. 61)
moe

moe
สกอ. บันทึกความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา..
           ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (20 มิ.ย. 61)
moe

moe
อาชีวะจับน.ศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
           ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สอศ. เป็นหน่วยงานจัดการและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ (20 มิ.ย. 61)
moe

moe
ความร่วมมือสนับสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย..
           ความร่วมมือสนับสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และสระน้ำสำเร็จรูป ให้แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษา (19 มิ.ย. 61)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe ห้องเรียนกีฬา
15 มิ.ย. 61
moe
moe ห้องเรียนดนตรี
13 มิ.ย. 61
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : หนังสือช่วยสร้างสรรค์ชีวิตให้ก้าวหน้า..
12 มิ.ย. 61
moe
moe 4 วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา
8 มิ.ย. 61
moe
moe การปฎิรูปและการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ตา..
7 มิ.ย. 61
moe
moe 5 เป้าหมายของการจัดการศึกษา
1 มิ.ย. 61
moe
moe TCAS การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง..
30 พ.ค. 61
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียน หลักสูตร College of Tec..
20 มิ.ย. 61
moe
moe ประชาสัมพันธ์ โครงการ eGovernment Forum 2018
15 มิ.ย. 61
moe
moe ขอเชิญนักวิทยาศาสตร์หญิงสมัครเพื่อเข้ารับรางวัล L’Oréal-UNESCO For Women ..
13 มิ.ย. 61
moe
moe การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ..
12 มิ.ย. 61
moe
moe รายงานการเข้าร่วมงาน Innovate for a Digital Asia-Pacific Huawei Asia-pacific Inn..
11 มิ.ย. 61
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อ..
20 มิ.ย. 61
moe
moe รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น “คนดีศักด..
20 มิ.ย. 61
moe
moe รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติ..
20 มิ.ย. 61
moe
moe รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติง..
20 มิ.ย. 61
moe
moe รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิดและวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานฯ (นักทรัพย..
20 มิ.ย. 61
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe เผบแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
18 มิ.ย. 61
moe
moe เผบแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
31 พ.ค. 61
moe
moe จัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
28 พ.ค. 61
moe
moe ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัติผู้..
21 พ.ค. 61
moe
moe ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลเงินเดือน ด้วยวิธีประ..
18 พ.ค. 61
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 moe  FAQ
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
ETV
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.92  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site