moe
moe
moe
คุรุวีรชนชายแดนใต้
           เสมา1 ร่วมงานคุรุวีรชนชายแดนใต้ สดุดี "นักรบทางการศึกษา" (23 ก.ย. 62)
 
moe

moe
ฟื้นฟูหลังน้ำลด
           รมว.ศธ.มอบองค์กรหลักเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 400 แห่ง ทันทีหลังน้ำลด (19 ก.ย. 62)
 
moe

moe
ความร่วมมือด้านการศึกษา ไทย-ญี่ปุ่น
           นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ.ให้การต้อนรับและหารือกับนายชิโระ ซะโดะชิมะ (H.E. Mr. Shiro Sadoshima) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (11 ก.ย. 62)
 
moe

moe
ผลการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 3/2562..
           นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. เป็นประธานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 3/2562 (9 ก.ย. 62)
 
moe

moe
รางวัลพระพฤหัสบดี
           รมว.ศธ.มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัล "พระพฤหัสบดี" และ "ปิยชนน์ คนการศึกษา" แก่ครู ผู้บริหาร และสถานศึกษา จำนวน 768 คน (9 ก.ย. 62)
 
moe

moe
ศธ. จับมือ กสศ. เปิดตลาดวาดฝัน สร้างอาชี..
           นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ตลาดวาดฝัน: สร้างโอกาส สร้างอาชีพ นักเรียนทุนเสมอภาค” ณ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ จังหวัดปทุมธานี (5 ก.ย. 62)
 
moe

moe
เสมา1 เปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดั..
           นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ.เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 "ละโว้เกมส์" (3 ก.ย. 62)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ดูงานเกษตรชุมชน
           เสมา2 ดูงานศูนย์สาธิตการเกษตรฯ พร้อมผลักดันโครงการ Smart Farming 47 Aggie สนองนโยบายรักษาอัตลักษณ์เกษตรกรรมไทยให้ยั่งยืน (23 ก.ย. 62)
 
moe

moe
หนุนการสอนคณิต-วิทย์
           เสมา2 หนุนการสอนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนในเครือข่ายมหิดลวิทยานุสรณ์ (15 ก.ย. 62)
 
moe

moe
ว.เกษตรและ ว.ประมง "ปลอด 3 สารเคมี..
           คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ.แถลงข่าว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยการประมง "ปลอด 3 สารเคมีอันตราย" (12 ก.ย. 62)
 
moe

moe
ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี - นครศรีฯ
           เสมา2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และมอบนโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21 (10 ก.ย. 62)
 
moe

moe
ตรวจเยี่ยม สทศ.-สมศ.
           เสมา2 ตรวจเยี่ยมสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (7 ก.ย. 62)
 
moe

moe
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
           เสมา2 ลงลุยน้ำร้อยเอ็ดช่วยปรุงอาหารแจกจ่ายประชาชน พร้อมฝากผู้บริหาร วษท.ทั่วประเทศตั้งโรงครัว ช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลด (4 ก.ย. 62)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
Bamboo School
           รมช.กนกวรรณ ชู "Bamboo School" ต้นแบบศูนย์การเรียนเด็กชายขอบสังขละบุรี (21 ก.ย. 62)
 
moe

moe
ลงพื้นที่สุรินทร์
           เสมา3 ลุย "สุรินทร์" เปิดอาคารเรียนพระพุทธศาสนา พร้อมติดตามงาน กศน. สช. ศส.ปชต. หวังทลายทุกข้อจำกัด เพื่อสร้างสุขแก่ประชาชน (16 ก.ย. 62)
 
moe

moe
พัฒนาค่ายลูกเสือ
           ครูโอ๊ะเตรียมพัฒนาค่ายลูกเสืออ่างทอง หวังพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กเยาวชน ประชาชน อาสาสมัคร สร้างรายได้ในพื้นที่ (14 ก.ย. 62)
 
moe

moe
เยี่ยมโรงเรียนเก่าแก่ใน "อ่างทอง&qu..
           "ครูโอ๊ะ" ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนปัทมโรจน์วิทยา ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 130 ปี ที่จังหวัดอ่างทอง (15 ก.ย. 62)
 
moe

moe
กศน.ชุมชนเมือง
           รมช.กนกวรรณ ชวน กศน.กทม.พลิกโฉม "กศน.WOW" สร้างคนคุณภาพไปสร้างชาติ (13 ก.ย. 62)
 
moe

moe
สนองพระราชดำริด้านอาชีพ
           ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ อบรมถ่ายทอดอาชีพที่กำลังจะสูญหายแก่ชาวอุทัยธานี (10 ก.ย. 62)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 12 ก.ย. 61)
20 พ.ย. 61
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 31 ก.ค. 61)
21 ส.ค. 61
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 31 ต.ค.60)
10 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 ก.ย.60)
9 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ส.ค.60)
3 ต.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ก.ค.60)
24 ส.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 มิ.ย.60)
31 ก.ค. 60
 
moe
RSS
moe

moe
moe
.pdf รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561..   moe
2 ส.ค. 62
moe
document แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึ..   moe
26 มิ.ย. 62
moe
.pdf การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2..   moe
22 เม.ย. 62
moe
.pdf ระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และประกาศสำนั..   moe
18 เม.ย. 62
moe
document หนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561..  
5 เม.ย. 62
moe
.pdf เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2562..   moe
26 มี.ค. 62
moe
document รายงานการประเมินผลการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 และการจัดงาน..  
18 มี.ค. 62
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
สพป.ภูเก็ต จัดงานวันเกียรติยศ เราสร้างเอ..
           นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ “งานวันเกียรติยศ เราสร้างเองได้” ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 5 อาคาร.. (22 ก.ย. 62)
moe

moe
ศปบ.จชต.จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open cl..
           พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการใช้ภาษาไทย “กิจกรรมเปิดช.. (21 ก.ย. 62)
moe

moe
รมช.ศธ.”กนกวรรณ” เยี่ยม รร.วังไกลกังวล ล..
           นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมรับชมการสอนออกอากาศของมูลนิธิการศ.. (21 ก.ย. 62)
moe

moe
คุณหญิงกัลยา ลุยพื้นที่โคราช เปิดโรดโชว์..
           คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ Smart Farming 47 Aggie by STI (Science Technology Innovation) และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงน.. (20 ก.ย. 62)
moe

moe
ศธ.เตรียมจัดงบฯ ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์เ..
           ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ.เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี (20 ก.ย. 62)
moe

moe
ครูโอ๊ะเยี่ยมศูนย์ Bamboo School สร้างคว..
           ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์ Bamboo School และโรงเรียนลาซาล สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (20 ก.ย. 62)
moe

moe
คุณหญิงโค้ดดิ้งโชว์เทคนิค Unplug Coding ..
           คุณหญิงโค้ดดิ้ง “กัลยา โสภณพนิช” รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง ตามหลักสูตรแกนกลางก.. (19 ก.ย. 62)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
สสวท. เดินหน้าอบรมครูวิทยาการคำนวณและโค้..
           ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐ.. (20 ก.ย. 62)
moe

moe
สพฐ. รับมอบทุนจาก บริษัท บ้านปู จำกัด (ม..
           นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีรับมอบการสนับสนุนทุนช่วยเหลือแก่โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ให้โรง.. (18 ก.ย. 62)
moe

moe
สพฐ.ลงนามความร่วมมือโครงการเชื่อมโยงการจ..
           นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ.พร้อมด้วย เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายบุญรักษ์ ยอดเพชร และนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการบริษัท.. (18 ก.ย. 62)
moe

moe
สพฐ. มอบรางวัลส่งเสริมมาตรการลดและคัดแยก..
           นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการมอบรางวัลเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน แก่สำนักที่ได้รับการประเมินให้ได้รับรา.. (18 ก.ย. 62)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : การศึกษากับการทำงาน
15 ส.ค. 62
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : ศึกษาในระบบ การศึกษาชั่วระยะเวลา..
20 มิ.ย. 62
moe
moe ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ (1..
14 มิ.ย. 62
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : การจัดการศึกษา (2)
28 พ.ค. 62
moe
moe ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ(3)..
15 มี.ค. 62
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : การจัดการศึกษา
5 มี.ค. 62
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe วิศวะฯ ม.อุบลฯ ผลิตเครื่องชาร์จโทรศัพท์ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุบลฯ..
17 ก.ย. 62
moe
moe ม.มหาสารคาม ยืนยันข้าวเหนียวหมูปิ้งสเตอริไลซ์ ช่วยน้ำท่วมอุบลฯ เก็บนอกตู้เย..
16 ก.ย. 62
moe
moe มช.โชว์ ‘รีโม่’ เครื่องเจ๋งล้างสารเคมี-เชื้อโรคทุกชนิดจากผักผลไม้ ชี้ สะอาด..
16 ก.ย. 62
moe
moe ม.6 สุดเจ๋งคว้าที่ 1 ระดับโลก สร้าง’แขนกล’ช่วยผู้พิการ..
13 ก.ย. 62
moe
moe เด็กไทยยอดเก่ง บินคว้า 37เหรียญทอง แข่งขัน คณิตศาสตร์โอลิมปิก ที่ฮ่องกง..
5 ก.ย. 62
 
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe ขยายเวลาลงทะเบียนยืนยันการเข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจ..
13 ก.ย. 62
moe
moe ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนซีมีโอ เรลค์ ประจำปี 2563 ( SEAMEO RELC Scholarships..
13 ก.ย. 62
moe
moe 5 เหตุผลกับ Coding"ง่ายกว่าที่คิด พิชิตยุคดิจิทัล"
13 ก.ย. 62
moe
moe ประกาศผลการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2562 “ระดับประเทศ”
12 ก.ย. 62
moe
moe คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพ..
11 ก.ย. 62
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe ประกาศ สกศ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึ..
20 ก.ย. 62
moe
moe เรื่อง รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้ม..
19 ก.ย. 62
moe
moe เรื่อง รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้ม..
18 ก.ย. 62
moe
moe เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนั..
17 ก.ย. 62
moe
moe ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข..
17 ก.ย. 62
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฎิบัติงานประจำศูนย์ SEPS
2 ก.ย. 62
moe
moe ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฎิบัติงานประจำศูนย์ STEM-ED
2 ก.ย. 62
moe
moe รับสมัครเปลี่ยน ตําแหน่ง ย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้าย..
27 พ.ค. 62
moe
moe กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรับสมัครพนักงานราชการศักยภาพสูง
27 พ.ค. 62
moe
moe สถาบันวิทยาลัยชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น..
17 พ.ค. 62
moe
moe ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกกรรม..
15 พ.ค. 62
moe
moe กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข..
14 พ.ค. 62
 
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ..
13 ก.ย. 62
moe
moe ประกวดราคาจ้างผลิตสกู๊ปและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ รายการ ศธ 360 องศ..
11 ก.ย. 62
moe
moe ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจ..
11 ก.ย. 62
moe
moe ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า..
10 ก.ย. 62
moe
moe (ขอบเขตของงาน TOR และ แบบแบดจ์) จ้างทำแบดจ์ลูกเสือจิตอาสา กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาแ..
3 ก.ย. 62
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 moe  FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
ETV
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.43  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site