moe
moe
moe
ความร่วมมือกับ BigC
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับ BigC (23 มิ.ย. 60)
 
moe

moe
รับฟังความคิดเห็นตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา..
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (23 มิ.ย. 60)
 
moe

moe
ประกาศกระทรวงจัดตั้ง หน่วย ศน.สพฐ.
           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เรื่อง จัดตั้งหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานการศึก.. (22 มิ.ย. 60)
 
moe

moe
การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ภาคอีสาน
           นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรี และอีกหลายกระทรวง เดินทางไปขอนแก่น เพื่อปาฐกถา "การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น (21 มิ.ย. 60)
 
moe

moe
ผลประชุมองค์กรหลัก
           ผลการประชุมองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 23/2560 โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม (21 มิ.ย. 60)
 
moe

moe
สพฐ.ชี้แจง
           นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สัมภาษณ์กรณีผู้ปกครองแฉ ผอ.โรงเรียนดัง เรียก 4 แสน รับเข้า ม.1 (19 มิ.ย. 60)
 
moe

moe
ผลประชุม ก.ค.ศ.
           ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 10/2560 โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม (16 มิ.ย. 60)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
แผนการศึกษาพื้นที่ชายแดน
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ บรรยายการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ.2560-2564) เผยเดือน ต.ค.นี้ เตรียมจัดประชุมใหญ่การจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 32 จังหวัดทั่วประเทศ (17 มิ.ย. 60)
 
moe

moe
วางระบบงานการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ..
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ตรวจเยี่ยมการวางระบบงานการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (15 มิ.ย. 60)
 
moe

moe
แผนการศึกษา 20 ปี สงขลาและสตูล
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ รับฟังผลการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี ของจังหวัดสงขลาและสตูล (15 มิ.ย. 60)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
พบปะนักเรียน รร.วัดสระเกศ
           ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล พบปะนักเรียนและครู รร.วัดสระเกศ และ รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล รวมทั้งมอบรางวัลเครือข่ายครูของแผ่นดิน จัดโดยมูลนิธิครูของแผ่นดิน (23 มิ.ย. 60)
 
moe

moe
พิธีประดับเข็มมงกุฎขัตติยะราชนารี และถวา..
           ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานพิธีประดับเข็มมงกุฎขัตติยะราชนารี และถวายสัตย์ปฏิญาณของนักเรียนชั้น ม.4 รร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี และบรรยายพิเศษที่ รร.ปากเกร็ด (22 มิ.ย. 60)
 
moe

moe
STAR STEMS
           ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล หารือกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อปลูกฝังเยาวชนตามแนวคิด "STAR STEMS" เพื่อสร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจไทย ไปสร้างชาติ (19 มิ.ย. 60)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 พ.ค.60)
21 มิ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 เม.ย.60)
23 พ.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 มี.ค.60)
25 เม.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 28 ก.พ.60)
21 มี.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ม.ค.60)
23 ก.พ. 60
 
moe
RSS
moe

moe
moe
document รวมเอกสาร การบรรยายในโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวั..  
20 มิ.ย. 60
moe
.pdf บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 4 กระทรวง..   moe
8 พ.ค. 60
moe
document Update - Powerpoint บรรยายพิเศษ ดร.ชัยพฤษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธ..  
16 มิ.ย. 60
moe
.pdf (update 14/06/60) แบบรายงานผลการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนพระราชทานฯ รุ..   moe
13 มิ.ย. 60
moe
document รายงาน การประเมินผลความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2..  
9 มิ.ย. 60
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
ประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐
           ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐ โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.. (20 มิ.ย. 60)
moe

moe
สมศ. เข้าพบหารือ รมว.ศธ.
           รองศาสตรจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. พร้อมด้วยคณะเข้าพบหารือกับ นพ.ธีระ.. (19 มิ.ย. 60)
moe

moe
Update - Powerpoint บรรยายพิเศษ
           ดร.ชัยพฤษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ ในโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด วันที่ 16 มิถุนายน 25.. (16 มิ.ย. 60)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
ม.ล. ปนัดดา มอบเกียรติบัตรครูดีของแผ่นดิ..
           ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ.. (23 มิ.ย. 60)
moe

moe
สอศ. ดูงานระบบรางและโลจิสติกส์
           ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบให้สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ดำเนินการโครงการสร้างเครือข่ายวิชาการไทย – จีน (23 มิ.ย. 60)
moe

moe
ตรวจสอบระบบการใช้งานของกล้องวงจรปิด (CCT..
           เลขาธิการสภาการศึกษา ตรวจสอบระบบการใช้งานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ของ สกศ. (22 มิ.ย. 60)
moe

moe
สอศ.ชู "อยุธยาโมเดล"
           สอศ.ชู "อยุธยาโมเดล"ในการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา (22 มิ.ย. 60)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe STAR STEMS
23 มิ.ย. 60
moe
moe มดน้อย สะท้อนงาน
23 มิ.ย. 60
moe
moe รางวัลการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลกด้วยศาสตร์พระราชา..
29 พ.ค. 60
moe
moe กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม
11 พ.ค. 60
moe
moe จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ..
11 พ.ค. 60
moe
moe รายงานสถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2558
8 พ.ค. 60
moe
moe 7 ภัยคุกคามไซเบอร์ที่น่ากลัวที่สุดในโลก
4 พ.ค. 60
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กบข.
21 มิ.ย. 60
moe
moe “มหกรรมรวมพลังเยาวชนเพื่อสันติภาพ รักบริสุทธิ์ หยุดปัญหา พัฒนาสังคม”
8 มิ.ย. 60
moe
moe วารสาร กบข. ฉบับเดือนมิถุนายน 2560
7 มิ.ย. 60
moe
moe กิจกรรมประกวดคำคม หัวข้อ “การบริหารเงินและการลงทุนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
2 มิ.ย. 60
moe
moe โครงการ eGovernment Forum 2017
29 พ.ค. 60
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภ..
23 มิ.ย. 60
moe
moe กรอบอัตรากำลังแต่ละจังหวัดฯ
23 มิ.ย. 60
moe
moe ประชุมเพื่อดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน สนง.ศธภ.และ สนง.ศธจ.
21 มิ.ย. 60
moe
moe การจัดประชุมให้ความรู้ในการจัดทำข้อมูลการเกลี่ยอัตรากำลังฯ
20 มิ.ย. 60
moe
moe บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วย..
19 มิ.ย. 60
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน ๗ ที่นั่ง
22 มิ.ย. 60
moe
moe โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สอบราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไปชน..
22 มิ.ย. 60
moe
moe โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สอบราคาจ้างสอบราคาจ้างติดตั้งปรับปรุงระบบประปาบาดาล
22 มิ.ย. 60
moe
moe โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์การศึกษา โครงการโ..
19 มิ.ย. 60
moe
moe โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี สอบราคาซื้อวัสดุห้องสมุด ICT โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้า..
19 มิ.ย. 60
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 moe  FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
ระบบรายงานผลด้านบัญชี
moe

moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
ETV
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.76  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site