moe
moe
moe
MOE One Team
           สพฐ.ร่วมกับ C.P.Group จัดอบรมรวมพลังสร้างสรรค์ทีม กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและทีมงาน ครั้งที่ 3 ที่ CPLI เขาใหญ่ ภายใต้คอนเซ็ปท์ "MOE One Team" เพื่อทลายไซโล (21 เม.ย. 60)
 
moe

moe
ผลประชุม ก.ค.ศ.
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 8/2560 (21 เม.ย. 60)
 
moe

moe
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
           กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดการประชุมแถลงเรื่อง "แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579" เพื่อเผยแพร่แผนการศึกษาแห่งชาติต่อสาธารณชน (21 เม.ย. 60)
 
moe

moe
เยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
           สรุปภารกิจ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ในการเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 18-19 เม.ย.2560 (21 เม.ย. 60)
 
moe

moe
ผลประชุมองค์กรหลัก
           นายกมล รอดคล้าย โฆษก ศธ. เปิดเผยผลการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 15/2560 โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม (18 เม.ย. 60)
 
moe

moe
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง
           นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษาและโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ครม.ได้เห็นชอบ (ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (18 เม.ย. 60)
 
moe

moe
เห็นชอบองค์ประกอบ กศจ.ใหม่ 15 คน
           ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (คปภ.) ครั้งที่ 2/2560 โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานการประชุม (12 เม.ย. 60)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
แผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด 20 ปี
           กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมสัมมนา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดปัตตานี 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (23 เม.ย. 60)
 
moe

moe
นักเรียนสานฝันฯ อบรมเศรษฐกิจพอเพียง
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ตรวจเยี่ยมนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 3 ที่มาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่สงขลา (21 เม.ย. 60)
 
moe

moe
ตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะที่ปัตตานี..
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะศอลาฮุดดีน (SolaHuddeen) อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี (20 เม.ย. 60)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ตรวจสนามสอบครูผู้ช่วย
           ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย ที่สนามสอบโรงเรียนเทพศิรินทร์ และโรงเรียนราชวินิต มัธยม (22 เม.ย. 60)
 
moe

moe
ปาฐกถา ตามคำเชิญของสำนักจุฬาราชมนตรี..
           ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปาฐกถา ’ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประเทศไทยใต้ร่มพระบารมี’ ตามคำเชิญของสำนักจุฬาราชมนตรี ที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ (20 เม.ย. 60)
 
moe

moe
ปฐมนิเทศ รร.พระดาบส
           มูลนิธิพระดาบส จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 โดยมี พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ให้โอวาท พร้อมร่วมมอบถุงพระราชทานอุปกรณ์การเรียนและเครื่องใช้ในชีวิตป.. (19 เม.ย. 60)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 28 ก.พ.60)
21 มี.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ม.ค.60)
23 ก.พ. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ธ.ค.59)
11 ม.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 26 เดือน (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 พ.ย.59)
16 ธ.ค. 59
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 25 เดือน (วันที่ 12 ก.ย. 58 – 31 ต.ค.59)
2 ธ.ค. 59
 
moe
RSS
moe

moe
moe
.pdf แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึก..   moe
19 เม.ย. 60
moe
.ppt Powerpoint ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการ..   moe
5 เม.ย. 60
moe
.ppt Powerpoint ท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมชี้แจงเตรียมการจัดตั้ง..   moe
3 เม.ย. 60
moe
document จุดเน้นการวิจัยของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2562..  
30 มี.ค. 60
moe
document แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  
17 มี.ค. 60
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจสนามส..
           ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง.. (22 เม.ย. 60)
moe

moe
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีมอบอาคาร..
           ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียน “ตึกพิทยลาภพฤติธาดา” (ปรับปรุงใหม่) โรงเรียนทวีธาภิเศก โดยมี รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย.. (22 เม.ย. 60)
moe

moe
ศธ.แถลง “แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-25..
           ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมแถลง “แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579” โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธ.. (20 เม.ย. 60)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
รับมอบป้ายชื่อพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษ..
           นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบป้ายชื่อพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ "พระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามมิศรจักรี สฎฐิอนุสรณ์ .. (21 เม.ย. 60)
moe

moe
สกศ. ต้อนรับคณะดูงาน
           ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมเรื่อง “แนวโน้มการปฏิรูปการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579” (21 เม.ย. 60)
moe

moe
สอศ.จับมือกับฟู้ดแพชชั่น ยกระดับวิชาชีพ..
           ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด ทำความร่วมมือร่วมกัน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี (21 เม.ย. 60)
moe

moe
สกศ.แถลงเปิดตัวแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี..
           สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดตัวแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “แผนการศึกษาแห่งชาติ กับการขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0” (21 เม.ย. 60)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe เชิญประชาชนร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
20 เม.ย. 60
moe
moe รับสมัคร กรรมการสภาการศึกษา
18 เม.ย. 60
moe
moe แก้่ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนวจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึ..
0 -1957
moe
moe คำสั่งมอบอำนวจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
18 เม.ย. 60
moe
moe คำสั่งการแบ่งกลุ่มงานภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรว..
18 เม.ย. 60
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบ..
20 เม.ย. 60
moe
moe รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่..
19 เม.ย. 60
moe
moe การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
19 เม.ย. 60
moe
moe รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบ..
19 เม.ย. 60
moe
moe กรอบอัตรากำลังในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (กลุ่มการศึกษาเอกชน / จนท.ประชาสัมพันธ..
12 เม.ย. 60
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๑ ชุด
20 เม.ย. 60
moe
moe โรงเรียนประถมนนทรี สอบราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน
20 เม.ย. 60
moe
moe โรงเรียนศรีพฤฒา สอบราคาจ้างจ้างงานครูต่างชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
19 เม.ย. 60
moe
moe โรงเรียนบ้านแม่เมย สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส..
19 เม.ย. 60
moe
moe ประมูลบริหารจัดการศูนย์อาหารกระทรวงศึกษาธิการ
12 เม.ย. 60
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 moe  FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.
moe
moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
ETV
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.60  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site