moe
moe
moe
ผลประชุม กคศ.#2/2561
           ผลประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2561 โดยมี รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม (16 ก.พ. 61)
 
moe

moe
การศึกษาคนพิการ
           รมว.ศธ.เร่งจัดระบบการศึกษาคนพิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสในภาพรวมตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต เชื่อมโยงกับการทำงานของ กอปศ. (15 ก.พ. 61)
 
moe

moe
งานสามัคคี แฟร์ 2018
           ศธ.ผนึกกำลังภาคเอกชนร่วมงาน “สามัคคี แฟร์ 2018” จุดประกายความคิดริเริ่มสร้างสรรค์-วิจัย-Start up พร้อมเตรียมจัดหาทุนการศึกษาให้เด็กไทย (12 ก.พ. 61)
 
moe

moe
ระบบประเมินภาษาอังกฤษออนไลน์
           ศธ.จับมือ British Council UK หารือการจัดทำระบบการประเมินผลภาษาอังกฤษออนไลน์แก่เด็กไทย (10 ก.พ. 61)
 
moe

moe
ละครเพลงระดับบรอดเวย์
           Bu Theatre Company จัดแถลงข่าวเปิดแสดงละครเพลงระดับบรอดเวย์ “La Cage Aux Folles” ภาคภาษาไทย พร้อมให้เข้าชมฟรีปลายกุมภาพันธ์นี้ (9 ก.พ. 61)
 
moe

moe
ประชุมวิชาการระดับชาติ อกท.#39
           พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ (อกท.) ครั้งที่ 39 ที่ วษท.มหาสารคาม (7 ก.พ. 61)
 
moe

moe
ครม.สัญจร ภาคตะวันออก
           ประชุม ครม.สัญจร ภาคตะวันออกที่ จ.จันทบุรี (6 ก.พ. 61)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ศธ.ขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน
           ศธ.พร้อมร่วมขับเคลื่อนการทำงานภายใต้ 10 กรอบหลักในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" (11 ก.พ. 61)
 
moe

moe
ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมใน จชต.
           "กศน.และอาชีวศึกษา" ร่วมลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมชิ้นงาน เพื่อป้อนธุรกิจ SMEs-วิสาหกิจชุมชน-OTOP ในพื้นที่ 5 จชต. (11 ก.พ. 61)
 
moe

moe
แผนพัฒนาการศึกษา 6 ภาค
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รับฟังผลการประชุม มอบนโยบาย และเป็นประธานปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ภาคทั่วประเทศ (8 ก.พ. 61)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ New S-Curve
           ศธ.รับฟังภาคเอกชน-สภาอุตสาหกรรม-สภาหอการค้าไทย ในการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ รองรับอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) (16 ก.พ. 61)
 
moe

moe
หารือกับกระทรวงอุดมศึกษา อัฟกานิสถาน..
           รมช.อุดม พร้อมด้วย เลขาธิการ กกอ. ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการอุดมศึกษากับ MR. Abdul Tawab Balakarzai รมช.อุดมศึกษา อัฟกานิสถาน (14 ก.พ. 61)
 
moe

moe
งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
           สพฐ.น้อมนำพระราชประสงค์รัชกาลที่ 6 "ให้นำสิ่งที่นักเรียนทำขึ้นมาตั้งสำแดงให้ปรากฏ" เป็นแนวคิดในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 (11 ก.พ. 61)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 31 ต.ค.60)
10 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 ก.ย.60)
9 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ส.ค.60)
3 ต.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ก.ค.60)
24 ส.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 มิ.ย.60)
31 ก.ค. 60
 
moe
RSS
moe

moe
moe
document ภาพเด็กและเยาวชนดีเด่นนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้าพบนายกรัฐมนตรี (ว..  
18 ม.ค. 61
moe
.pdf ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ..   moe
11 ม.ค. 61
moe
document สาร เนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2561..   moe
10 ม.ค. 61
moe
.doc แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ..   moe
5 ม.ค. 61
moe
document การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)..   moe
13 ธ.ค. 60
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระด..
           วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น.นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดั.. (6 ก.พ. 61)
moe

moe
ติดตามความเร็วอินเทอร์เน็ต ภาคตะวันออก..
           รมว.ศธ.พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. และผู้บริหารระดับสูง ลงพื้นที่ติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ก่อนการประชุม ครม.สัญจร ภาคตะวันออก (5 ก.พ. 61)
moe

moe
สช. เตรียมจัดงาน“100 ปีการศึกษาเอกชนมุ่ง..
           (1 ก.พ.2561) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดแถลงข่าวงาน "มหกรรมวันการศึกษาเอกชนประจำปี2561" ภายใต้แนวคิด"100ปีการศึกษ.. (1 ก.พ. 61)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
ผลประชุม ก.ค.ศ.
           นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2561 (16 ก.พ. 61)
moe

moe
เลขาธิการ กกอ. เปิดงานราชภัฏบุรีรัมย์..
           ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็น ประธานเปิดงาน “ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2” (16 ก.พ. 61)
moe

moe
ปฏิรูป กศ.ผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ..
           คกก.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ได้เห็นชอบแผนการจัดศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) รวมทั้งแนวทางการปฏิรูปการจัดการศึกษาสำหรับผู้ท.. (15 ก.พ. 61)
moe

moe
มอบนโยบายแก่ สกศ.
           ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม MOC อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานขอ.. (15 ก.พ. 61)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe 5 เทคนิคช่วยเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อไม่ถูกหลอก
14 ก.พ. 61
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : ครู บุพการีชน
10 ม.ค. 61
moe
moe 10 ยุทธศาสตร์หลักในการยกระดับและพัฒนาการจัดการศึกษาไทย..
15 ธ.ค. 60
moe
moe ภาพรวมของประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดชายแดนภา..
30 พ.ย. 60
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : บัณฑิตที่มีความคิดมีปัญญา
15 พ.ย. 60
moe
moe กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการทำงานและการดำรงตน 4 ประการ..
8 พ.ย. 60
moe
moe 10 กลวิธีสร้างนิสัยรักการอ่าน
27 ต.ค. 60
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe เรื่อง ย้ายข้าราชการ
13 ก.พ. 61
moe
moe เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษา ฯ
13 ก.พ. 61
moe
moe หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
12 ก.พ. 61
moe
moe รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นฯ
9 ก.พ. 61
moe
moe การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยว..
9 ก.พ. 61
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe ผลิตและเยแพร่การสัมภาษณ์ผ่านรายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ" วันที่ 25 มกราคม 2..
13 ก.พ. 61
moe
moe โครงการเยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดั..
13 ก.พ. 61
moe
moe ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาตรวจหาสารเสพติดเพื่อการป้องกันและป้องปรามนักเรียนกลุ่ม..
13 ก.พ. 61
moe
moe ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลเงินเดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร..
8 ก.พ. 61
moe
moe โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (Catas S..
8 ก.พ. 61
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 moe  FAQ
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
ETV
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.31  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site