moe
moe
moe
ปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาใน รร..
           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (18 พ.ค. 61)
 
moe

moe
หารือกับ KOSEN เซ็นได
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นำผู้บริหารระดับสูง ศธ. หารือกับผู้บริหาร Sendai KOSEN College ที่เมืองเซ็นได ประเทศญี่ปุ่น (18 พ.ค. 61)
 
moe

moe
สาขาวิชาที่เปิดสอบครูผู้ช่วย
           รายชื่อกลุ่มสาขาวิชาเอก ที่จะเปิดสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2561 ใน 74 จังหวัด และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) (17 พ.ค. 61)
 
moe

moe
สอบครูผู้ช่วย
           ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์การสอบครูผู้ช่วย และกลุ่มสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจำเป็น สอบกรกฎาคม บรรจุแต่งตั้งตุลาคม 2561 เปิดสอบ 74 จังหวัด และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) (16 พ.ค. 61)
 
moe

moe
ผลประชุมองค์กรหลัก
           ผลการประชุมองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 10/2561 (16 พ.ค. 61)
 
moe

moe
KKU Smart Learning
           รมว.ศึกษาธิการ "นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์" และเลขาธิการ กพฐ."บุญรักษ์ ยอดเพชร" ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น เพื่อผลักดันนวัตกรรม KKU Smart Learning และห้องเรียนภา.. (13 พ.ค. 61)
 
moe

moe
ประชุมบอร์ดการศึกษาเอกชน
           ที่ประชุม กช.เห็นชอบแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเงินอุดหนุนรายหัวสถานศึกษาเอกชน มีมติออกมาตรการสุ่มตรวจ หากพบความผิดปกติให้เร่งดำเนินการ รวมทั้งนำ Big Data มาใช้ (10 พ.ค. 61)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ห้องเรียนกีฬา
           พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬา ของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (21 พ.ค. 61)
 
moe

moe
แต่งกายตามหลักศาสนา
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หน.ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล จชต. และ รมช.ศึกษาธิการ เผย ศธ.อนุญาตนักเรียนมุสลิม รร.อนุบาลปัตตานี แต่งกายตามหลักศาสนาได้ (21 พ.ค. 61)
 
moe

moe
ศูนย์ประสานงานผลิตพัฒนากำลังคนอาชีวะ..
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคกลาง จังหวัดสมุทรปราการ (CEC TVET Career Center : Samutprakan) (16 พ.ค. 61)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ยกอันดับขีดความสามารถการแข่งขัน
           ศธ.เล็งทบทวนตัวชี้วัด 7 ด้าน พร้อมจัดระบบข้อมูลเชื่อมโยงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หวังยกอันดับความสามารถด้านการศึกษาเทียบเพื่อนบ้านเอเชีย (21 พ.ค. 61)
 
moe

moe
นโยบายจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา
           ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร มอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเรื่อง "การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา: โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และทิศทางอุดมศึกษาไทยในอนาคต".. (20 พ.ค. 61)
 
moe

moe
อนุมัติ สพม.ครบทุกจังหวัด
           นพ.อุดม คชินทร เป็นประธานการประชุม คกก.สภาการศึกษา นัดที่ 2 รับรองร่างมาตรฐานการศึกษาชาติ และอนุมัติ 78 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาครบทุกจังหวัด (10 พ.ค. 61)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 31 ต.ค.60)
10 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 ก.ย.60)
9 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ส.ค.60)
3 ต.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ก.ค.60)
24 ส.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 มิ.ย.60)
31 ก.ค. 60
 
moe
RSS
moe

moe
moe
.pdf รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรว..   moe
18 พ.ค. 61
moe
document แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562..  
4 พ.ค. 61
moe
document หนังสือ ๑๐๘ คำถามพนักงานราชการ ๒  
9 เม.ย. 61
moe
.pdf พิธีมอบเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึก..   moe
9 เม.ย. 61
moe
.pdf แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธร..   moe
3 เม.ย. 61
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
แก้ไขปัญหาการทุจริตของกระทรวง
           ปลัด ศธ.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) (9 พ.ค. 61)
moe

moe
ทีมขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน ภาคใต้
           ศธ.ประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ครั้งที่ 1 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 20-21 เม.ย.61 ที่สงขลา (20 เม.ย. 61)
moe

moe
"ทรู" มอบโน้ตบุ๊คสู่ชายแดนใต้..
           นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. ร่วมพิธีรับมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ภายใต้โครงการ "ทรูปลูกปัญญา" .. (20 เม.ย. 61)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
สกศ. ประชุมจัดทำแผน
           รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) เป็นประธานการประชุมพิจารณาข้อมูลประกอบการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย (21 พ.ค. 61)
moe

moe
สพฐ.ส่งตัว นร.ภาคใต้เข้าเรียน รร.อุปถัมภ..
           นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.)เป็นประธานในพิธีส่งตัวนักเรียนโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอ.. (21 พ.ค. 61)
moe

moe
อาชีวะจัดตลาดนัดแรงงานชายแดนใต้
           พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษาชายแดนใต้ (21 พ.ค. 61)
moe

moe
สกอ. ร่วมแถลงข่าว วันสหกิจศึกษาไทย ..
           ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในการแถลงข่าววันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 (17 พ.ค. 61)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : หนังสือคลังวิทยาการ
18 พ.ค. 61
moe
moe ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก..
11 พ.ค. 61
moe
moe คุณธรรม 8 ประการ
10 พ.ค. 61
moe
moe สอศ. ออกสตาร์ทหลักสูตรพรีเมี่ยมระบบราง กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ การรถไฟหวู่ฮั..
4 พ.ค. 61
moe
moe โรงเรียนร่วมพัฒนา(Partnership School)
27 เม.ย. 61
moe
moe โครงการเพิ่มศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษา ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม..
27 เม.ย. 61
moe
moe โครงการไทยนิยมยั่งยืน กระทรวงศึกษาธิการ
14 มี.ค. 61
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาอบรมและดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน..
18 พ.ค. 61
moe
moe แจ้งการปรับเปลี่ยนระบบ G-Chat เวอร์ชันใหม่
17 พ.ค. 61
moe
moe “การก่อเหตุร้ายตามลำพัง...ภัยคุกคามใกล้ตัว”
17 พ.ค. 61
moe
moe วารสาร กบข. ฉบับเดือนพฤษภาคม 2561
10 พ.ค. 61
moe
moe ผลการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 1..
8 พ.ค. 61
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิ..
17 พ.ค. 61
moe
moe เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ๒๕๖๑
17 พ.ค. 61
moe
moe เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิ..
17 พ.ค. 61
moe
moe เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรของสำนักงานป..
16 พ.ค. 61
moe
moe เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่..
16 พ.ค. 61
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัติผู้..
21 พ.ค. 61
moe
moe ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลเงินเดือน ด้วยวิธีประ..
18 พ.ค. 61
moe
moe ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์ข้อมูล NEIS พร้อมอุปกรณ์ ด้วนวิธีป..
4 พ.ค. 61
moe
moe ประกวดราคาจ้างงานโครงการศูนย์กลางการให้บริการสื่อเพื่อการเรียนการสอนและการเรียนร..
4 พ.ค. 61
moe
moe จัดจ้างรถยนต์ยี่ห้อ โฟล์ค ฮต-8322 (ราคากลาง)
26 เม.ย. 61
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 moe  FAQ
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
ETV
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.45  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site