moe
moe
moe
เงินสวัสดิการการศึกษาของบุตร
           ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562 (13 มิ.ย. 62)
 
moe

moe
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องการศึกษา
           มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. 1) ร่างกฎกระทรวงในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง 2) ร่างพระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษีสำหรับการบริจาคให้แก่สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้น.. (12 มิ.ย. 62)
 
moe

moe
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
           ศธ.จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ กระทรวงศึกษาธิการ (3 มิ.ย. 62)
 
moe

moe
ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
           มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สนง.เลขาธิการคุรุสภา ศธ. และกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าวเปิดรายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั.. (30 พ.ค. 62)
 
moe

moe
มติคณะรัฐมนตรี 28 พ.ค.62
           มติคณะรัฐมนตรี 28 พ.ค.62 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบการปรับปฏิทินงบประมาณ พ.ศ.2563 และอนุมัติแต่งตั้งประธาน-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ (28 พ.ค. 62)
 
moe

moe
ค่าตอบแทนผู้จัดทำหลักสูตร
           ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ให้ยกเลิกระเบียบฯ ว่าด้วยการให้รางวัลหรือค่าตอบแทนผู้จัดทำหลักสูตร หรือสื่อการเรียนรู้ในการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2552 (27 พ.ค. 62)
 
moe

moe
ประชุมติดตามผลดำเนินงาน
           รองนายกฯ และรักษาราชการแทน รมว.ศธ. "สมคิด จาตุศรีพิทักษ์" ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ที่ ศธ. (24 พ.ค. 62)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
หลักสูตรแกนกลางสถาบันศึกษาปอเนาะ
           ศปบ.จชต.มอบแบบเรียนหลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ ให้แก่สถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่ชายแดนใต้ (2 พ.ค. 62)
 
moe

moe
4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้
           พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562​ "4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้" ที่ปัตตานี (1 พ.ค. 62)
 
moe

moe
ห้องเรียนดนตรี
           พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการโครงการห้องเรียนดนตรี (30 เม.ย. 62)
 
moe

moe
ภารกิจที่ติมอร์-เลสเต
           รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนในประเทศติมอร์-เลสเต (27 เม.ย. 62)
 
moe

moe
เสริมสร้าง ปชต.-พหุวัฒนธรรม จชต.
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.และหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานพิธีเปิดอบรมค่ายภาวะผู้นำเสริมสร้างประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษา จชต. (22 เม.ย. 62)
 
moe

moe
รร.คุณภาพประจำตำบล ระยะที่2
           สพฐ.ลงนามบันทึกข้อตกลง รร.คุณภาพประจำตำบล เพิ่มเติม 3 องค์กร พร้อมประชุมสรุปผลการเตรียมความพร้อม ระยะที่ 2 โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.เป็นสักขีพยานในพิธี (17 เม.ย. 62)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ประชุมสภาการศึกษา
           ผลการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 2/2562 โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน (30 เม.ย. 62)
 
moe

moe
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ
           ขอแสดงความยินดีกับ รมช.ศธ.(ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร) ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ” (25 เม.ย. 62)
 
moe

moe
ครม.รับทราบตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา
           มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ รับทราบความคืบหน้าตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) (25 เม.ย. 62)
 
moe

moe
กระทรวง อว.
           รมช.ศธ."ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร" บรรยาย "โครงการและภารกิจใหม่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)" ในการประชุมสามัญ ทปอ. (23 เม.ย. 62)
 
moe

moe
ปรับเพิ่มเงินเดือน 8%
           ราชกิจจานุเบกษา เเผยแพร่ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปรับเพิ่ม งด.8% (17 เม.ย. 62)
 
moe

moe
ยกระดับการศึกษาภาษาจีน
           พิธีลงนามความร่วมมือไทย-จีน โครงการยกระดับการศึกษาภาษาจีน สู่การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสากล และการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ต (17 เม.ย. 62)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 12 ก.ย. 61)
20 พ.ย. 61
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 31 ก.ค. 61)
21 ส.ค. 61
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 31 ต.ค.60)
10 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 ก.ย.60)
9 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ส.ค.60)
3 ต.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ก.ค.60)
24 ส.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 มิ.ย.60)
31 ก.ค. 60
 
moe
RSS
moe

moe
moe
document รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกระทรวงศ..   moe
27 พ.ค. 62
moe
.pdf การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2..   moe
22 เม.ย. 62
moe
.pdf ระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และประกาศสำนั..   moe
18 เม.ย. 62
moe
document หนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561..  
5 เม.ย. 62
moe
.pdf เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2562..   moe
26 มี.ค. 62
moe
document รายงานการประเมินผลการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 และการจัดงาน..  
18 มี.ค. 62
moe
.pdf รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจร..   moe
15 มี.ค. 62
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสา ภาคอีสาน
           ศธ.จัดงานชุมนุม “ลูกเสือจิตอาสา ทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2562 ที่นครพนม มีลูกเสือ-เนต.. (7 มิ.ย. 62)
moe

moe
งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาทำความดี ภาค ตวอ...
           ศธภ.8 จัดงานชุมนุม “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคตะวันออก) ที่ชลบุรี มีลูกเสือ-เนตรนารี 8 จังหวัดภาคตะวันออก และติมอร์-เลสเ.. (6 มิ.ย. 62)
moe

moe
งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาทำความดี ภาคกลาง..
           ศธ.จัดงานชุมนุม “ลูกเสือจิตอาสา ทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคกลาง) ระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2562 ที่ประจวบคีรีขันธ์ มีลูกเสือ-เนตรนารีเ.. (5 มิ.ย. 62)
moe

moe
งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาทำความดี ภาคเหนือ..
           ศธ.จัดงานชุมนุม “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2562 ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (1 มิ.ย. 62)
moe

moe
ผลการประชุม ป.ย.ป.
           ผลการประชุม ป.ย.ป. 4/2562 โดยนายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าและผู้นำกลุ่มขับเคลื่อน ป.ย.ป.ศธ. เป็นประธานการประชุม (29 พ.ค. 62)
moe

moe
ขับเคลื่อน ป.ย.ป.
           ศธ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน กำกับ ติดตามและประเมินผล ป.ย.ป. แก่บุคลากร ศธภ./ศธจ.ทั่วประเทศ ที่ จ.นนทบุรี (24 พ.ค. 62)
moe

moe
สป.เตรียมความพร้อมรับมอบนโยบายรองนายกฯ ‘..
           นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่.. (16 พ.ค. 62)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
สกศ.ประชุมแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้..
           วันนี้ (๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สุภัทร จำปาทอง) เป็นประธานการประชุมแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค โดยมี นายกว.. (14 มิ.ย. 62)
moe

moe
สกศ. หารือการเชื่อมโยงระบบการศึกษาและการ..
           วันนี้ (๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒) ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำข้อมูลของประเทศไทย เรื่อง การเชื่อมโยงระบบการศึกษาและ.. (0 -1957)
moe

moe
การประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) Bangkok Dec..
           การประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) Bangkok Declaration on Advancing Partnerships for Sustainability (14 มิ.ย. 62)
moe

moe
กศน.จัดสัมมนาครู ศศช. สร้างกำลังใจดันงาน..
           นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) การจัดการศ.. (14 มิ.ย. 62)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ (1..
14 มิ.ย. 62
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : การจัดการศึกษา (2)
28 พ.ค. 62
moe
moe ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ(3)..
15 มี.ค. 62
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : การจัดการศึกษา
5 มี.ค. 62
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : ฝึกตนให้มีระเบียบวินัย ทำกายใจให้เข้มแข็ง (2)..
6 ก.พ. 62
moe
moe ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ(2)..
25 ม.ค. 62
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe รร.สรรพวิทยาคม ไหว้ครู
14 มิ.ย. 62
moe
moe มรภ.สงขลา ยกระดับผลิตภัณฑ์ปอเทือง สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว..
14 มิ.ย. 62
moe
moe อธิการ สจล.แนะ “แก้มลิงใต้ดิน BKK” นวัตกรรมอ่างเก็บน้ำยักษ์ใต้ดิน..
14 มิ.ย. 62
moe
moe ม.กรุงเทพธนบุรีจัดการประกวด mr. & miss. Bangkok star 2019..
14 มิ.ย. 62
moe
moe โรงเรียนเทพศิรินทร์จัดประกวดแข่งหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ทั..
14 มิ.ย. 62
 
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe คุรุสภาดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจ..
14 มิ.ย. 62
moe
moe มอบแนวทางดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกาาประเภทสามัญศึกษา (สำหรับ รร.เอกชน ใน..
13 มิ.ย. 62
moe
moe จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียเอกชน (ุวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประ..
12 มิ.ย. 62
moe
moe ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเปิดตัวรายงานสรุปการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2562..
11 มิ.ย. 62
moe
moe คุรุสภาประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562 ในหัวข้อเรื่..
10 มิ.ย. 62
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe สถิติผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู..
14 มิ.ย. 62
moe
moe รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนว..
14 มิ.ย. 62
moe
moe ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการ และลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอ..
13 มิ.ย. 62
moe
moe เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังก..
13 มิ.ย. 62
moe
moe ประกาศรายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ..
10 มิ.ย. 62
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe รับสมัครเปลี่ยน ตําแหน่ง ย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้าย..
27 พ.ค. 62
moe
moe กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรับสมัครพนักงานราชการศักยภาพสูง
27 พ.ค. 62
moe
moe สถาบันวิทยาลัยชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น..
17 พ.ค. 62
moe
moe ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกกรรม..
15 พ.ค. 62
moe
moe กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข..
14 พ.ค. 62
moe
moe เรื่อง การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์
13 พ.ค. 62
moe
moe ขยายเวลารับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานด้านพัฒนาเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
1 มี.ค. 62
 
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (สั่งซื้อ)
14 มิ.ย. 62
moe
moe สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (สั่งจ้าง)
14 มิ.ย. 62
moe
moe สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2562 (สั่งซื้อ)
14 มิ.ย. 62
moe
moe สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2562 (สั่งจ้าง)
14 มิ.ย. 62
moe
moe ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 มิ.ย. 62
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 moe  FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
ETV
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.47  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site