moe
moe
moe
Les Roches Global Hospitality Education..
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธานลงนามร่วมมือจัดการศึกษากับ Les Roches Global Hospitality Education สถาบันอุดมศึกษาด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว อันดับ 3 ของโลกจากสวิส (18 เม.ย. 62)
 
moe

moe
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กพฐ.
           ครม.อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) แทนตำแหน่งว่าง จำนวน 3 คน/รูป (17 เม.ย. 62)
 
moe

moe
สงกรานต์ทำเนียบรัฐบาล
           พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส พร้อมด้วย สนช. ผู้บริหาร และข้าราชการ ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ที่ทำเนียบรัฐบาล (11 เม.ย. 62)
 
moe

moe
ประเพณีสงกรานต์ ศธ.
           กระทรวงศึกษาธิการจัดงาน "ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย" ประจำปี 2562” เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธาน (10 เม.ย. 62)
 
moe

moe
ผลประชุม ก.ค.ศ.
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 3/256 (27 มี.ค. 62)
 
moe

moe
หารือกับเยอรมนี
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา กับนายเก-ออร์ค ชมิท เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย (25 มี.ค. 62)
 
moe

moe
ผลประชุมคณะกรรมการคุรุสภา
           ผลประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 3/2562 โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. เป็นประธานการประชุม (25 มี.ค. 62)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
รร.คุณภาพประจำตำบล ระยะที่2
           สพฐ.ลงนามบันทึกข้อตกลง รร.คุณภาพประจำตำบล เพิ่มเติม 3 องค์กร พร้อมประชุมสรุปผลการเตรียมความพร้อม ระยะที่ 2 โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.เป็นสักขีพยานในพิธี (17 เม.ย. 62)
 
moe

moe
สงกรานต์อาชีวะ
           สอศ. จัดงาน “ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562” โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นประธานเปิดงาน (10 เม.ย. 62)
 
moe

moe
สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา
           พล.อ.สุรเชษฐ์​ ช​ั​ยวงศ์ เป็นประธานปิดงาน "สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 4" ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนา​ภิเษก มหาวิทยาลัย̴.. (5 เม.ย. 62)
 
moe

moe
ผลสอบ O-NET ล่าสุด
           ผลการประชุมองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. เป็นประธาน รับทราบรายงานผลสอบ O-NET ของ สพฐ. ปีการศึกษา 2561 ภาพรวมได้รับความพึงพอใจในระดับที่เพิ่มขึ้น .. (2 เม.ย. 62)
 
moe

moe
127 ปีกระทรวงศึกษาธิการ
           กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 127 ปี วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 (1 เม.ย. 62)
 
moe

moe
ลงพื้นที่สถานศึกษาในพื้นที่สูง
           รมช.ศธ."พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์" ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในพื้นที่สูง จังหวัดเชียงราย (19 มี.ค. 62)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ปรับเพิ่มเงินเดือน 8%
           ราชกิจจานุเบกษา เเผยแพร่ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปรับเพิ่ม งด.8% (17 เม.ย. 62)
 
moe

moe
ยกระดับการศึกษาภาษาจีน
           พิธีลงนามความร่วมมือไทย-จีน โครงการยกระดับการศึกษาภาษาจีน สู่การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสากล และการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ต (17 เม.ย. 62)
 
moe

moe
ผลิตกำลังคน
           ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตกำลังคนให้มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย” (4 เม.ย. 62)
 
moe

moe
ประชุม คกก.โรงเรียนร่วมพัฒนา
           ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ .. (3 เม.ย. 62)
 
moe

moe
ศูนย์ความเป็นเลิศ สกอ.
           ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศธ. เปิดงาน "ศูนย์ความเป็นเลิศ" กับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ขอนแก่น (2 เม.ย. 62)
 
moe

moe
Higher Education in the Age of Disruptio..
           ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร ร่วมเสวนาวิชาการอุดมศึกษา เรื่อง ความล่มสลายของอุดมศึกษาในยุคของการเปลี่ยนผ่าน (Higher Education in the Age of Disruption) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (29 มี.ค. 62)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 12 ก.ย. 61)
20 พ.ย. 61
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 31 ก.ค. 61)
21 ส.ค. 61
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 31 ต.ค.60)
10 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 ก.ย.60)
9 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ส.ค.60)
3 ต.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ก.ค.60)
24 ส.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 มิ.ย.60)
31 ก.ค. 60
 
moe
RSS
moe

moe
moe
.pdf ระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และประกาศสำนั..   moe
18 เม.ย. 62
moe
document หนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561..  
5 เม.ย. 62
moe
.pdf เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2562..   moe
26 มี.ค. 62
moe
document รายงานการประเมินผลการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 และการจัดงาน..  
18 มี.ค. 62
moe
.pdf รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจร..   moe
15 มี.ค. 62
moe
document ภาพถ่ายในงานการนำเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ป..  
25 ม.ค. 62
moe
document รายงานการเงินประจำปี 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ..  
16 ม.ค. 62
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
ปลัด.ศธ. ร่วมพิธีประทานผ้าไตร เพื่ออัญเช..
           วันที่ 18 เมษายน 2562 ที่พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นายการุณ สกุประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธีประทานผ้าไตรเพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธี.. (19 เม.ย. 62)
moe

moe
ประเพณีสงกรานต์ ศธ.
           กระทรวงศึกษาธิการจัดงาน "ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย" ประจำปี 2562” เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 (10 เม.ย. 62)
moe

moe
พิธีรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชส..
           กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จัดพิธีรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและรั.. (2 เม.ย. 62)
moe

moe
127 ปี กระทรวงศึกษาธิการ
           กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 127 ปี วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 (1 เม.ย. 62)
moe

moe
ชี้แจงการเลือกตั้ง ส.ส.
           ศธ.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. แก่ศึกษาธิการภาค/จังหวัด ทั่วประเทศ (26 ก.พ. 62)
moe

moe
แผนบูรณาการด้านการศึกษา 6 ภาค
           บทความ "ศธ.สร้างความเข้มแข็งการศึกษาทุกพื้นที่ ขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษา 6 ภาค" ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า 5 ฉบับวันที่ 22 ก.พ.62 (22 ก.พ. 62)
moe

moe
มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน
           ปลัด ศธ. ลงนามในคำสั่งมอบอำนาจรองปลัดฯ ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ช่วยปลัดฯ ปฏิบัติราชการแทน (5 ก.พ. 62)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง
           ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ แต่งตั้งผู้ตรวจราชการ ศธ. นายกสภา และกรรมการสภามหาวิทยาลัย (19 เม.ย. 62)
moe

moe
เลขาธิการ กพฐ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบวาต..
           นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่.. (19 เม.ย. 62)
moe

moe
ปลัด.ศธ. ร่วมพิธีประทานผ้าไตร เพื่ออัญเช..
           วันที่ 18 เมษายน 2562 ที่พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นายการุณ สกุประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธีประทานผ้าไตรเพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธี.. (18 เม.ย. 62)
moe

moe
มาตรฐานทางจริยธรรม จนท.ของรัฐ
           ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 เผยแพร่พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 (17 เม.ย. 62)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ(3)..
15 มี.ค. 62
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : การจัดการศึกษา
5 มี.ค. 62
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : ฝึกตนให้มีระเบียบวินัย ทำกายใจให้เข้มแข็ง (2)..
6 ก.พ. 62
moe
moe ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ(2)..
25 ม.ค. 62
moe
moe 10 ข้อควรรู้ในการใช้ชีวิตออนไลน์อย่างปลอดภัย
24 ม.ค. 62
moe
moe ปรัชญการศึกษา:หนังสือช่วยสร้างสรรค์ชีวิตให้ก้าวหน้า..
17 ม.ค. 62
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe สุดเจ๋งถังขยะดับกลิ่นผลไม้ ไอเดียนักศึกษาม.หอการค้าไทย ร่วมแก้ไขปัญหาขยะชุม..
9 เม.ย. 62
moe
moe สุดยอด! นร.ม.6 รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ คว้าทุนก.พ. เรียนป.ตรี ยันป.เอก อเมริ..
3 เม.ย. 62
moe
moe นศ.เกษตร "มรภ.สงขลา" ชนะเลิศนำเสนอผลงานวิชาการวิทยาศาสตร์ประมง..
3 เม.ย. 62
moe
moe นศ.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชนะเลิศออกแบบมาสคอต “ดอกรัก”..
3 เม.ย. 62
moe
moe เก่งสุดๆ นร.รร.อนุบาลกระบี่ 19 คนสอบ O-Net ได้ 100 คะแนนเต็ม..
3 เม.ย. 62
 
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “UNESCO-Hamdan Bin Rashid Al-..
19 เม.ย. 62
moe
moe ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Global International Pedagogical Forum 2019
19 เม.ย. 62
moe
moe การโอนจัดสรรเงินงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ 2562
11 เม.ย. 62
moe
moe การใช้งาน Line Official Account ของกระทรวงสาธารณสุข "MOPH Connect"
9 เม.ย. 62
moe
moe คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานการประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562
5 เม.ย. 62
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยว..
19 เม.ย. 62
moe
moe ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สป.เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และร..
19 เม.ย. 62
moe
moe ระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และประกาศสำนักนายกรัฐมน..
18 เม.ย. 62
moe
moe รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิดและวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานฯ ตำแหน่งข้..
17 เม.ย. 62
moe
moe รายชื่อผลงาน ข้อเสนอแนวความคิดและวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภา..
17 เม.ย. 62
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe ขยายเวลารับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานด้านพัฒนาเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
1 มี.ค. 62
moe
moe ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา และการเลือกก..
20 ก.พ. 62
moe
moe คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับสมัคร SU-TCAS รอบ 2 ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. - 12..
18 ก.พ. 62
moe
moe ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด..
21 ธ.ค. 61
moe
moe ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ SEAMEO SEPS
8 ต.ค. 61
moe
moe สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ เปิดรับสมัครตำแหน่ง Programme Officer IV (Planning and P..
24 ส.ค. 61
moe
moe กศจ.ศรีสะเกษรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชก..
17 ก.ค. 61
 
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe ประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการถ่ายเอกสารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างเดือน..
5 เม.ย. 62
moe
moe ประกวดราคาจ้างผลิตสกู๊ปและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ รายการ ศธ. 360 อง..
26 มี.ค. 62
moe
moe จ้างเอกชนดำเนินการถ่ายเอกสารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างเดือนเมษายน - ก..
22 มี.ค. 62
moe
moe ประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการถ่ายเอกสารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างเดือน..
22 มี.ค. 62
moe
moe โครงการจัดทำหนังสือผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ (ราคากลางและTOR)
21 มี.ค. 62
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 moe  FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
ETV
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.27  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site