moe
moe
moe
พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย
           สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย” (19 ส.ค. 62)
 
moe

moe
การเรียนรู้แห่งอนาคต
           รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562 และปาฐกถาพิเศษ ณ โรงเเรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา (17 ส.ค. 62)
 
moe

moe
จิตอาสาช่วยผู้พิการทางสายตา
           ลุงตู่นำ ครม.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (14 ส.ค. 62)
 
moe

moe
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันอาชีวะ..
           พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี จากสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2561 (13 ส.ค. 62)
 
moe

moe
ประชุมบอร์ด กพฐ.
           รมว.ศึกษาธิการ มอบนโยบายในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 (9 ส.ค. 62)
 
moe

moe
Share for child
           รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานงานแถลงข่าวกิจกรรม โครงการ “Share for Child เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อฝันน้อง” ครั้งที่ 1 (9 ส.ค. 62)
 
moe

moe
ต้อนรับเยาวชนรักษ์พงไพร
           ศธ. เปิดพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย อาคารราชวัลลภ ต้อนรับเด็กและครูวิทยากรกว่า 250 คน ในโครงการ "เยาวชน...รักษ์พงไพรฯ" (9 ส.ค. 62)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ส่งเสริมการเรียนสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน..
           คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ.เปิดการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง "วิกฤตสิ่งแวดล้อม: ถึงเวลาปฏิรูปการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อม ในระบบการศึกษาไทย" (23 ส.ค. 62)
 
moe

moe
พิธีเปิดการประชุมสัมมนาอาชีวศึกษาเกษตรกร..
           คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและมอบนโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง (21 ส.ค. 62)
 
moe

moe
ประกาศเกียรติคุณบุคคลสำคัญของโลก
           ประกาศเกียรติคุณบุคคลสำคัญของโลก “นายกำพล วัชรพล” ผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน (22 ส.ค. 62)
 
moe

moe
โครงงานนักเรียน
           รมช.คุณหญิงกัลยา ฝากเด็กห้องเรียนพิเศษให้ความสำคัญกับการโครงงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (20 ส.ค. 62)
 
moe

moe
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวะ ระดับชาติ
           พิธีมอบโล่รางวัล "การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562" ณ อิมแพค เมืองทองธานี (20 ส.ค. 62)
 
moe

moe
วันคล้ายวันสถาปนา สอศ.
           คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. เป็นประธานเปิดงาน "วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครบรอบ 78 ปี (19 ส.ค. 62)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
การศึกษาเอกชนในโลกอนาคต
           นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. บรรยาย เรื่อง "การศึกษาเอกชนในโลกอนาคต" ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (21 ส.ค. 62)
 
moe

moe
ชุมนุมยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ
           นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ.ประธานพิธีเปิด "งานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" (20 ส.ค. 62)
 
moe

moe
รมช.กนกวรรณ เร่งผลักดันปราจีนบุรีเข้าสู่..
           สำนักงาน กศน. จัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน.ในจังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่ภาคตะวันออก (18 ส.ค. 62)
 
moe

moe
ปรับโฉมเด็ก กศน.
           รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายอบรมพัฒนาบุคลิกภาพผู้เรียน สำนักงาน กศน. ขั้นพื้นฐานสู่ภาคอาชีวศึกษาและการมีงานทำ (18 ส.ค. 62)
 
moe

moe
เยี่ยมครูหลังกำแพง
           รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยม "ครูหลังกำแพง" หวังช่วยทุกทางเพื่อสร้างคนดีมีอาชีพคืนสังคม ณ เรือนจำกลางบางขวาง (9 ส.ค. 62)
 
moe

moe
พบปะ กศน.-สช. ส่วนกลาง
           รมช.กนกวรรณ พบปะชาว กศน.-สช.ส่วนกลาง หวังร่วมทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีศักยภาพและมีความสุข (7 ส.ค. 62)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 12 ก.ย. 61)
20 พ.ย. 61
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 31 ก.ค. 61)
21 ส.ค. 61
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 31 ต.ค.60)
10 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 ก.ย.60)
9 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ส.ค.60)
3 ต.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ก.ค.60)
24 ส.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 มิ.ย.60)
31 ก.ค. 60
 
moe
RSS
moe

moe
moe
.pdf รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561..   moe
2 ส.ค. 62
moe
document แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึ..   moe
26 มิ.ย. 62
moe
.pdf การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2..   moe
22 เม.ย. 62
moe
.pdf ระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และประกาศสำนั..   moe
18 เม.ย. 62
moe
document หนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561..  
5 เม.ย. 62
moe
.pdf เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2562..   moe
26 มี.ค. 62
moe
document รายงานการประเมินผลการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 และการจัดงาน..  
18 มี.ค. 62
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
รมว.ศธ.แถลงข่าวโครงการ Share For Child “..
           รมว.ศธ. เป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการ Share For Child เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อฝันน้อง ครั้งที่ 1 ณ บริเวณหน้าอาคาร สพฐ. (9 ส.ค. 62)
moe

moe
ศธ.ออกมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่รา..
           นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในหนังสือแจ้งทุกส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับมาตรก.. (7 ส.ค. 62)
moe

moe
ศธ.ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
           รัฐมนตรี และคณะผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล (23 ก.ค. 62)
moe

moe
ศธ.ปลูกป่า​เฉลิมพระเกียรติ​..
           ศธ.พร้อมใจปลูกต้นไม้กว่า 5 แสนต้นทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ส่วนกลางจัดที่ จ.ลพบุรี (19 ก.ค. 62)
moe

moe
ศธ.มอบเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต
           ศธ.มอบเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ให้กับผู้มีสิทธิ์รับทุน (ที่ยังไม่ได้รับเงิน) 311 คน 25 ล้านบาท หลังโดนโกงมาตั้งแต่ปี 2547 (8 ก.ค. 62)
moe

moe
ขับเคลื่อน ป.ย.ป.ส่วนกลาง
           ศธ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป... (2 ก.ค. 62)
moe

moe
กองทุนเสมาพัฒนาชีวิต
           ผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ครั้งที่ 3/2562 โดยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม (28 มิ.ย. 62)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
ความร่วมมือ ไทย – จีน เพื่อพัฒนาสมรรถนะผ..
           (23 สิงหาคม 62) นายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้อนรับ Mr. Li Hangรองคณบดีคณะนานาชาติมหาวิทยาลัยชีหนานสาธารณรัฐประชาชนจีน Mr.WangMuhuaร.. (23 ส.ค. 62)
moe

moe
เลขาธิการ กพฐ. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติก..
           นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ “การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการสถานศึกษา ในกลุ่มพื้นที.. (23 ส.ค. 62)
moe

moe
ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบแนวคิดและแน..
           ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบแนวคิดและแนวทางดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาการดำเนินโครงก.. (23 ส.ค. 62)
moe

moe
สนุกเรียนรู้กันที่บูธ สสวท. ในงานมหกรรมว..
           ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. แจ้งว่า สสวท. ได้นำนิทรรศการและกิจกรรมภายใต้แนวคิด“สนุกกับวิทยาการคำนวณ เพื่อการเรียนรู้ในยุค 4.0” .. (23 ส.ค. 62)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : การศึกษากับการทำงาน
15 ส.ค. 62
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : ศึกษาในระบบ การศึกษาชั่วระยะเวลา..
20 มิ.ย. 62
moe
moe ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ (1..
14 มิ.ย. 62
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : การจัดการศึกษา (2)
28 พ.ค. 62
moe
moe ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ(3)..
15 มี.ค. 62
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : การจัดการศึกษา
5 มี.ค. 62
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe ผู้แทนประเทศไทยคอมพิวเตอร์โอลิมปิกคว้า 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ที่อาเซอ..
14 ส.ค. 62
moe
moe เครื่องทำจิ้นลุง รร.แม่สะเรียง ชนะเลิศการแข่งขันนวัตกรรมผลิตอาหารอัตโนมัติ..
7 ส.ค. 62
moe
moe ผู้แทนประเทศไทยเคมีโอลิมปิกคว้า 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน ที่ฝรั่งเศส..
31 ก.ค. 62
moe
moe สุดยอดนักเรียนไทยคว้า 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันค..
22 ก.ค. 62
moe
moe เด็กไทยกวาด 3 เหรียญทองแข่งคณิตโอลิมปิกคว้าที่ 5 ของโลก..
22 ก.ค. 62
 
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe กำหนดการเข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2560 ในวันที่ ..
23 ส.ค. 62
moe
moe แจ้งเตือนผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ครบ 9 มาตรฐาน ให้รีบปฏิบัติการสอนต่อเนื่องเป็..
20 ส.ค. 62
moe
moe คุรุสภาประกาศผลการจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง..
19 ส.ค. 62
moe
moe สสวท. ชวนน้องๆ สนุกเรียนสนุกรู้ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำป..
19 ส.ค. 62
moe
moe คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคอาเซี..
19 ส.ค. 62
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิท..
16 ส.ค. 62
moe
moe รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิท..
15 ส.ค. 62
moe
moe รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิท..
15 ส.ค. 62
moe
moe รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแ..
13 ส.ค. 62
moe
moe เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลลูกจ้างประจำพ้นจากราชการและแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่..
8 ส.ค. 62
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe รับสมัครเปลี่ยน ตําแหน่ง ย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้าย..
27 พ.ค. 62
moe
moe กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรับสมัครพนักงานราชการศักยภาพสูง
27 พ.ค. 62
moe
moe สถาบันวิทยาลัยชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น..
17 พ.ค. 62
moe
moe ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกกรรม..
15 พ.ค. 62
moe
moe กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข..
14 พ.ค. 62
moe
moe เรื่อง การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์
13 พ.ค. 62
moe
moe ขยายเวลารับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานด้านพัฒนาเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
1 มี.ค. 62
 
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
15 ส.ค. 62
moe
moe จ้างก่อสร้างบ้านพักลูกเสือ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยา..
12 ก.ค. 62
moe
moe ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักลูกเสือ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาช..
12 ก.ค. 62
moe
moe ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างทำหมวก ผ้าผูกคอ และเสื้อ โครงการชุมนุมยุวกาชาดทั่วปร..
8 ก.ค. 62
moe
moe ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน ครู และผู้สำเร็จก..
4 ก.ค. 62
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 moe  FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
ETV
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.48  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site