moe
moe
moe
หารือกับเอกอัครราชทูต
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ หารือความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูต 5 ประเทศ คือ อียิปต์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เม็กซิโก และออสเตรีย เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (25 มี.ค. 60)
 
moe

moe
ผลประชุม ก.ค.ศ.
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 4/2560 (23 มี.ค. 60)
 
moe

moe
วงโยธวาทิตระดับโลก
           สมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลก (ประเทศไทย) นำคณะวงโยธวาทิตซึ่งชนะเลิศระดับโลก โชว์การแสดง พร้อมขอรับการสนับสนุนจาก ศธ. (23 มี.ค. 60)
 
moe

moe
สมัครสอบครูผู้ช่วย
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. ให้สัมภาษณ์กรณีการเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ไม่ได้เรียนครู มีโอกาสสมัครสอบ (23 มี.ค. 60)
 
moe

moe
ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
           ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธานการประชุม (22 มี.ค. 60)
 
moe

moe
ผลประชุมองค์กรหลัก
           ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (22 มี.ค. 60)
 
moe

moe
ให้กรรมการ ก.ค.ศ.พ้นจากตำแหน่ง
           ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง หน.คสช. ให้กรรมการใน ก.ค.ศ. พ้นจากตำแหน่ง และกำหนดองค์ประกอบ ก.ค.ศ.ใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป (21 มี.ค. 60)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
สรุปแผนจัดการศึกษาแบบบูรณาการ EEC
           พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการการจัดทำแผนจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (25 มี.ค. 60)
 
moe

moe
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
           ศธ.สัมมนาจัดทำแผนจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 24-25 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดชลบุรี (24 มี.ค. 60)
 
moe

moe
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล..
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น ปีที่ 2 ภายใต้โครงการการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (22 มี.ค. 60)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
บรรยายสมาคมห้องสมุดฯ และ ม.บูรพา
           ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายที่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และพบปะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต ที่มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อร่วมผลักดันให้เกิด "สถาบันการศึกษาคุณธรรม" (25 มี.ค. 60)
 
moe

moe
งานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ ภาคกลาง..
           ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เปิดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค.2559 (24 มี.ค. 60)
 
moe

moe
พบปะกับ นศ.มทร.วิทยาเขตโชติเวช
           ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล พบปะสนทนากับนักศึกษา และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช (21 มี.ค. 60)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 28 ก.พ.60)
21 มี.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ม.ค.60)
23 ก.พ. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ธ.ค.59)
11 ม.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 26 เดือน (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 พ.ย.59)
16 ธ.ค. 59
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 25 เดือน (วันที่ 12 ก.ย. 58 – 31 ต.ค.59)
2 ธ.ค. 59
 
moe
RSS
moe

moe
moe
document แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  
17 มี.ค. 60
moe
document (ร่าง) แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔..  
15 มี.ค. 60
moe
document แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ..  
14 มี.ค. 60
moe
.pdf แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ ..   moe
13 มี.ค. 60
moe
document การศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาเพื่..  
24 ก.พ. 60
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
ประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 12/2560
           ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 12/2560 (22 มี.ค. 60)
moe

moe
ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ เข้า..
           นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร. ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ Dr. Gwang-Jo Kim Dir.. (9 มี.ค. 60)
moe

moe
แผนดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ ๔..
           นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร. ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมหารือกับสำนักงานรับรองมาตรฐานแ.. (8 มี.ค. 60)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
สพฐ.ออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ
           นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน”จัดเตรียมสถานที่เรียน สำหรับนักเรียนที่ไม่มีที่เ.. (24 มี.ค. 60)
moe

moe
ปาฐกถา 150 ปี ชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุ..
           ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมงานปาฐกถา 150 ปี ชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ตอน จรรยาแพทย์ (24 มี.ค. 60)
moe

moe
สกศ. เดินหน้าฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
           ดร. กมลรอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2 หลักสูตร (24 มี.ค. 60)
moe

moe
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตา..
           พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาค.. (23 มี.ค. 60)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงเตรียมการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิ..
23 มี.ค. 60
moe
moe เรื่อง มอบอำนาจใช้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งและฏิบัติราชการแทน
17 มี.ค. 60
moe
moe คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
16 มี.ค. 60
moe
moe กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งสำนักบูรณาการการศึกษา
16 มี.ค. 60
moe
moe สำนักงาน ก.พ. แจ้งเรื่องการเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุน
16 มี.ค. 60
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe การขึนบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงา..
24 มี.ค. 60
moe
moe การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
23 มี.ค. 60
moe
moe รายชื่อผลงาน ข้อเสนอแนวความคิดและวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให่มีประสิทธ..
22 มี.ค. 60
moe
moe รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ..
22 มี.ค. 60
moe
moe แบบฟอร์มเลื่อนขั้นเงินเดือนครู เม.ย.
21 มี.ค. 60
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe เช่าสื่อสายสัญญาณความเร็วสูง จำนวน 179 วงจร
22 มี.ค. 60
moe
moe เช่าช่องสัญญาณสื่อสารออกต่างประเทศ (ISP) ความเร็ว 50/100Mbps
22 มี.ค. 60
moe
moe เช่าใช้ทรานสปอนเดอร์และให้บริการส่งสัญญาณความเร็วสูงภายใต้โปรโตคอลแบบอินเทอร์เน็..
22 มี.ค. 60
moe
moe จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 2 รายการ
22 มี.ค. 60
moe
moe จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายของกระทรวงศึกษาธิการ
22 มี.ค. 60
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 moe  FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
ETV
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.51  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site