moe
moe
moe
พิธีเปิดประชุมสุดยอดอาเซียน
           พิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ณ อาคาร IMPACT Forum ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี (3 พ.ย. 62)
 
moe

moe
รับเสด็จฯ ที่จังหวัดเชียงใหม่
           นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณi รมว.ศธ.เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (0 -1957)
 
moe

moe
ประชุมคุรุสภา ครั้งที่ 8/2562
           นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 8/2562 (31 ต.ค. 62)
 
moe

moe
"Thailand Game Show 2019"
           เสมา 1 ควงแขนเสมา 2 เปิดงาน "Thailand Game Show 2019" (25 ต.ค. 62)
 
moe

moe
แต่งตั้งเลขานุการ รมว.ศธ.
           คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรี ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ (29 ต.ค. 62)
 
moe

moe
พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ
           นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. พร้อมด้วย รมช.ศธ. และผู้บริหาร ศธ. ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุม​ลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ณ ค่ายวชิราวุธ (26 ต.ค. 62)
 
moe

moe
หารือเอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย..
           หารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายเชวัง โชเฟล ดอร์จี เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย (22 ต.ค. 62)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
           เสมา 2 เปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 ณ อาคาร 15 ปี สสวท. เขตคลองเตย กรุงเทพฯ (5 พ.ย. 62)
 
moe

moe
แถลงผลงานนโยบาย ในรอบ 2 เดือน
           คุณหญิงกัลยา เผยความก้าวหน้านโยบาย Coding ง่ายกว่าที่คิดพิชิตยุคดิจิทัล และ อาชีวศึกษาเกษตร ณ บริเวณสนามหญ้า กระทรวงศึกษาธิการ (21 ต.ค. 62)
 
moe

moe
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งอนาคต
           เสมา 2 เปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน ครั้งที่ 44 จ.สกลนคร (11 ต.ค. 62)
 
moe

moe
Worlddidac Asia 2019
           คุณหญิงกัลยา เปิดงาน "Worlddidac Asia 2019 & Asia Didac Forum" ณ ไบเทค บางนา (17 ต.ค. 62)
 
moe

moe
น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ..
           รมช.คุณหญิงกัลยา แถลงข่าวงาน 3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ (8 ต.ค. 62)
 
moe

moe
จิตอาสา
           คุณหญิงกัลยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์​ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ณ สวนสันติชัยปราการ (2 ต.ค. 62)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
พิธีเฉลิมพระเกียรติประมุขลูกเสือแห่งชาติ..
           สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ที่ค่ายวชิราวุธ (29 ต.ค. 62)
 
moe

moe
VDO Conference ติดตามงาน กศน.
           รมช.กนกวรรณประชุมติดตามงาน “กศน. WOW WOW” ทั่วประเทศ เร่งขับเคลื่อนให้ตอบโจทย์คนทุกช่วงวัยในทุกพื้นที่ (29 ต.ค. 62)
 
moe

moe
พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ
           นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุม​ลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ณ ค่ายวชิราวุธ อ.ศรีราราชา จ.ชลบุรี (26 ต.ค. 62)
 
moe

moe
หลักสูตร ลส.มัคคุเทศก์
           รมช.กนกวรรณ เผยหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์เสร็จสมบูรณ์ พร้อมจัดอบรมใน 8 จังหวัดนำร่องช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 แน่นอน (25 ต.ค. 62)
 
moe

moe
ลงพื้นที่พัทลุง
           ครูพี่โอ๊ะล่องใต้ผลักดันการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ที่พัทลุง โดยได้ตรวจเยี่ยม รร.วีรนาทศึกษามูลนิธิ ค่ายลูกเสือพัทลุง และ กศน.จังหวัดพัทลุง (22 ต.ค. 62)
 
moe

moe
ครู กศน.สะท้อนเรื่องค่าตอบแทน
           เสมา 3 ย้ำจะทำให้ดีที่สุด เพื่อไม่ให้ครู กศน.ได้รับผลกระทบเรื่องค่าตอบแทนในช่วงรอยต่อปีงบประมาณ 2563 (18 ต.ค. 62)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 12 ก.ย. 61)
20 พ.ย. 61
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 31 ก.ค. 61)
21 ส.ค. 61
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 31 ต.ค.60)
10 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 ก.ย.60)
9 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ส.ค.60)
3 ต.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ก.ค.60)
24 ส.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 มิ.ย.60)
31 ก.ค. 60
 
moe
RSS
moe

moe
moe
document โลโก้ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563   moe
6 พ.ย. 62
moe
.pdf รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงา..   moe
30 ต.ค. 62
moe
.pdf รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561..   moe
2 ส.ค. 62
moe
document แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึ..   moe
26 มิ.ย. 62
moe
.pdf การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2..   moe
22 เม.ย. 62
moe
.pdf ระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และประกาศสำนั..   moe
18 เม.ย. 62
moe
document หนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561..  
5 เม.ย. 62
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
รมว.ศธ.ลงนามประกาศจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพั..
           นายประเสริฐ บุญเรือง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เผยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ออกประกาศกระทรวงฯ จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ เ.. (13 พ.ย. 62)
moe

moe
ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ศธ...
           สรุปมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (ก.. (12 พ.ย. 62)
moe

moe
เสมา3 ลงพื้นที่ ครม.สัญจรที่กาญจนบุรี มอ..
           ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ.ลงพื้นที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมชมผลงานนิทรรศก.. (11 พ.ย. 62)
moe

moe
เสมา2​ ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่ราชบ..
           คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ค.. (11 พ.ย. 62)
moe

moe
รมว.ศธ.ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่กาญจนบุรี..
           นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​​ ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมสถานศึกษา และติดตามผลก.. (11 พ.ย. 62)
moe

moe
ศธ.นำนักเรียนนักศึกษาเข้ารับรางวัลพระราช..
           นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. นำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานติดต่อกัน 3 ครั้.. (9 พ.ย. 62)
moe

moe
เลขาธิการ กช.ตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอ..
           ดร.อรรถพล ตรึกตรอง รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เปิดเผยถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าว โรงเรียนเอกชนหลายแห่ง เรียก.. (9 พ.ย. 62)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
เตรียมจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึ..
           นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย ดร.พีระพล พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัย.. (13 พ.ย. 62)
moe

moe
เสมา2​ ครม.สัญจรที่ราชบุรี​..
           ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่ราชบุรี​ ใช้ ​STI พัฒนา​การเกษตร​ หนุนสร้างชลกร​ ชวนทุกวิทยาลัยปลูกไม้มีค่า (12 พ.ย. 62)
moe

moe
ครูตั้นลงพื้นที่กาญจนบุรี​
           ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 1/2562 (11 พ.ย. 62)
moe

moe
ครูโอ๊ะลุยพื้นที่ กศน.ภาคกลางตอนล่าง 1..
           ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ก่อนประชุม ครม.สัญจรนัดแรก (11 พ.ย. 62)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe ศธ.เผยแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ต้องร่วมมือกันทุกมิติ..
12 พ.ย. 62
moe
moe ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (2)..
6 พ.ย. 62
moe
moe โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์
1 พ.ย. 62
moe
moe ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม..
30 ต.ค. 62
moe
moe ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ (2..
25 ต.ค. 62
moe
moe ศธ.รัดเข็มขัดงบประมาณ ปี 63
24 ต.ค. 62
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe สุดเจ๋ง! "ตะโพนไทย" แชมป์ GoldCity Thailand Band Knockout 2019..
13 พ.ย. 62
moe
moe เด็กไทยเจ๋ง‼️ คว้า 7 รางวัล แชมป์โลกการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์..
13 พ.ย. 62
moe
moe นร.ร.ร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดพูดสุนทรพจน์..
11 พ.ย. 62
moe
moe วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง สอนศิลปะการทำกระทงจากน้ำแข็ง “กระทงแหล่งชีวิต เป็นม..
11 พ.ย. 62
moe
moe “มสด.” รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นประจำปี 2562..
0 -1957
 
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเลข..
11 พ.ย. 62
moe
moe ยูเนสโกประกาศให้กรุงเทพมหานครและสุโขทัย เป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Cr..
1 พ.ย. 62
moe
moe คุรุสภากำหนดให้ยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านทางคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจั..
1 พ.ย. 62
moe
moe ดาวน์โหลดเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการจรรยาบรรณสู่ครูดี…เพื่อเด็กดี “ครูดีจึงบอก..
1 พ.ย. 62
moe
moe ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) จัดแสดงภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เ..
28 ต.ค. 62
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข..
13 พ.ย. 62
moe
moe เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบ..
13 พ.ย. 62
moe
moe เรื่อง ถอนรายชื่อข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์เมื่อสิ้น..
13 พ.ย. 62
moe
moe เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ของสำนักงานปลัดกร..
11 พ.ย. 62
moe
moe รายชื่อผลงาน ข้อเสนอแนวความคิดและวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธ..
8 พ.ย. 62
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรม ..
30 ต.ค. 62
moe
moe โครงการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ผูกู้ยืมเงิน กยศ. ด้วย e-Learning หลักสูตร..
30 ต.ค. 62
moe
moe กยศ.แจ้งข่าวดี มีเงินให้กู้เรียนเพียบ แต่ต้องมีวินัยชำระหนี้ คิดเบี้ยวฟ้องย..
17 มิ.ย. 62
moe
moe ลูกหนี้ กยศ. รวมพลขอไม่จ่ายเบี้ยปรับ
17 มิ.ย. 62
moe
moe กยศ.เร่งตาม "นักเรียนเบี้ยวหนี้" 2.2 ล้านราย มูลค่า 7.4 หมื่นล้าน..
17 มิ.ย. 62
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล เพิ่มรายชื่อและถอนรายชื่อข้าราชการที่พ้นจากราชการ..
15 ต.ค. 62
moe
moe เรื่อง รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้..
15 ต.ค. 62
moe
moe ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฎิบัติงานประจำศูนย์ SEPS
2 ก.ย. 62
moe
moe ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฎิบัติงานประจำศูนย์ STEM-ED
2 ก.ย. 62
moe
moe รับสมัครเปลี่ยน ตําแหน่ง ย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้าย..
27 พ.ค. 62
moe
moe กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรับสมัครพนักงานราชการศักยภาพสูง
27 พ.ค. 62
moe
moe สถาบันวิทยาลัยชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น..
17 พ.ค. 62
 
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราค..
8 พ.ย. 62
moe
moe ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราค..
8 พ.ย. 62
moe
moe ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคา..
8 พ.ย. 62
moe
moe ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้
8 พ.ย. 62
moe
moe เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
28 ต.ค. 62
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 moe  FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
ETV
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.35  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site