moe
moe
moe
หลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติ
           ศธ.รับรองหลักสูตรออนไลน์ด้านดิจิทัลของ IBM และ Microsoft เพิ่มเติม ทำให้ปัจจุบันมีความร่วมมือการจัดการศึกษาของหลักสูตรต่าง ๆ จากนานาประเทศ รวมทั้งสิ้น 6 หลักสูตร จาก 5 ประเทศ (16 มี.ค. 62)
 
moe

moe
ค่ายอบรมครูภาษาจีน
           สถาบันภาษาจีน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดโครงการค่ายอบรมครูภาษาจีน รุ่นที่ 4 (14 มี.ค. 62)
 
moe

moe
ศธ.ประกาศเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์..
           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562 จำนวน 89 ราย (13 มี.ค. 62)
 
moe

moe
ประกาศสถานที่จัดตั้ง ศธภ.
           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 เรื่อง สถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (13 มี.ค. 62)
 
moe

moe
สกสค. เพื่อนของครู...อยู่ที่นี่
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรรางวัล “เลิศรัฐ” (12 มี.ค. 62)
 
moe

moe
ยกระดับการสอนภาษาอังกฤษ
           ศธ.ยกระดับการสอนภาษาอังกฤษครั้งใหญ่ของประเทศ บอร์ด กพฐ.ปรับปรุงการสอนสาระวิชาภาษาอังกฤษในทุกระดับชั้น รวมถึงโปรแกรมห้องเรียนพิเศษ MEP-EP-IP ให้เป็นการเรียนแบบเข้มข้น (8 มี.ค. 62)
 
moe

moe
ผลการประชุม กช.
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 1/2562 (8 มี.ค. 62)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
โครงการทำมาค้าขาย
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เปิดประชุมสรุปแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนและทักษะชีวิต ภายใต้ “โครงการทำมาค้าขาย” ของโรงเรียนสานพลังประชารัฐ โดยการสนับสนุนจากไทยเบฟ (14 มี.ค. 62)
 
moe

moe
MOE Champion Cup 2019
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นประธานการแข่งขันฟุตบอล "แชมป์ชนแชมป์ : MOE Champion Cup 2019" รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศนายกรัฐมนตรี ที่สงขลา (11 มี.ค. 62)
 
moe

moe
EDU Digital 2019 ภาคใต้
           สพฐ.ขับเคลื่อนการศึกษา​ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล "EDU Digital 2019" ภาคใต้ ที่สุราษฎร์ธานี เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพครู รับมือกับความก้าวหน้าเทคโนโลยีดิจิทัล.. (9 มี.ค. 62)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
เปิดศูนย์ Innogineer Studio
           ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร เป็นประธานเปิดศูนย์ Innogineer Studio คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (15 มี.ค. 62)
 
moe

moe
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
           ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร เผยมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 เพื่อสร้างคนไทย 4.0 ให้ "ธำรงความเป็นไทย และแข่งขันได้ในเวทีโลก" (14 มี.ค. 62)
 
moe

moe
Partnership School กาฬสินธุ์
           ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศธ.ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ที่โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (8 มี.ค. 62)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 12 ก.ย. 61)
20 พ.ย. 61
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 31 ก.ค. 61)
21 ส.ค. 61
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 31 ต.ค.60)
10 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 ก.ย.60)
9 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ส.ค.60)
3 ต.ค. 60
 
moe
RSS
moe

moe
moe
document รายงานการประเมินผลการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 และการจัดงาน..  
18 มี.ค. 62
moe
.pdf รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจร..   moe
15 มี.ค. 62
moe
document ภาพถ่ายในงานการนำเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ป..  
25 ม.ค. 62
moe
document รายงานการเงินประจำปี 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ..  
16 ม.ค. 62
moe
document คำขวัญวันครู ครั้งที่ 63 ปี 2562   moe
24 ธ.ค. 61
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
ชี้แจงการเลือกตั้ง ส.ส.
           ศธ.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. แก่ศึกษาธิการภาค/จังหวัด ทั่วประเทศ (26 ก.พ. 62)
moe

moe
แผนบูรณาการด้านการศึกษา 6 ภาค
           บทความ "ศธ.สร้างความเข้มแข็งการศึกษาทุกพื้นที่ ขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษา 6 ภาค" ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า 5 ฉบับวันที่ 22 ก.พ.62 (22 ก.พ. 62)
moe

moe
มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน
           ปลัด ศธ. ลงนามในคำสั่งมอบอำนาจรองปลัดฯ ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ช่วยปลัดฯ ปฏิบัติราชการแทน (5 ก.พ. 62)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
สอศ.มอบเกียรติบัตรครูอาสาสมัครจีนสอนภาษา..
           ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบเกียรติบัตรแก่ครูอาสาสมัครจีน “ฮั่นปั้น” (Hanban) จำนวน 161 คน ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศ.. (15 มี.ค. 62)
moe

moe
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียน ..
           นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนคุณภาพป.. (13 มี.ค. 62)
moe

moe
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียน ..
           นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนคุณภาพป.. (13 มี.ค. 62)
moe

moe
ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ ..
           รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้กล่าวเกี่ยวกับ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปี พ.ศ. 2562 สามารถเปิดสอนตาม.. (12 มี.ค. 62)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ(3)..
15 มี.ค. 62
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : การจัดการศึกษา
5 มี.ค. 62
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : ฝึกตนให้มีระเบียบวินัย ทำกายใจให้เข้มแข็ง (2)..
6 ก.พ. 62
moe
moe ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ(2)..
25 ม.ค. 62
moe
moe 10 ข้อควรรู้ในการใช้ชีวิตออนไลน์อย่างปลอดภัย
24 ม.ค. 62
moe
moe ปรัชญการศึกษา:หนังสือช่วยสร้างสรรค์ชีวิตให้ก้าวหน้า..
17 ม.ค. 62
moe
moe Top 6 Technology Innovations for Eduation
16 ม.ค. 62
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe ขอเชิญร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน
19 มี.ค. 62
moe
moe ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาลคูเวต ประจำปี ..
19 มี.ค. 62
moe
moe 2019 Japan International Award for Young Agricultural Researchers (Japan Award)
15 มี.ค. 62
moe
moe โครงการพัฒนาวิทยากรแกนนำ ด้านการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโล..
15 มี.ค. 62
moe
moe การอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย เรื่อง การประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงสำหรับเด็กปฐม..
15 มี.ค. 62
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe สถิติรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดส..
18 มี.ค. 62
moe
moe ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทา..
14 มี.ค. 62
moe
moe ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
13 มี.ค. 62
moe
moe เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัต..
13 มี.ค. 62
moe
moe การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติง..
11 มี.ค. 62
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำประมาณ..
21 ก.พ. 62
moe
moe ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำ..
12 ก.พ. 62
moe
moe การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกตัว ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จ..
9 ม.ค. 62
moe
moe ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าระบบเฝ้าระวังภัยเพื่อการสื่อสารองค์กรผ่านส..
2 ม.ค. 62
moe
moe เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการการศึกษาระดับภาค ประจำปีง..
25 ธ.ค. 61
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 moe  FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
ETV
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 2.56  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site