moe
moe
moe
ค่าตอบแทนผู้จัดทำหลักสูตร
           ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ให้ยกเลิกระเบียบฯ ว่าด้วยการให้รางวัลหรือค่าตอบแทนผู้จัดทำหลักสูตร หรือสื่อการเรียนรู้ในการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2552 (27 พ.ค. 62)
 
moe

moe
ประชุมติดตามผลดำเนินงาน
           รองนายกฯ และรักษาราชการแทน รมว.ศธ. "สมคิด จาตุศรีพิทักษ์" ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ที่ ศธ. (24 พ.ค. 62)
 
moe

moe
ห้ามขายล็อตเตอรี่ในสถานศึกษา-เยาวชน
           ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ขายในสถานศึกษา โทษปรับ 10,000 บาท ขายแก่บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี โทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท (23 พ.ค. 62)
 
moe

moe
ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.
           มติ ครม. 21 พ.ค.62: การขอความร่วมมือหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัด ดำเนินกิจกรรม CSR เพื่อร่วมสมทบทุนโครงการทุนการศึกษาภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ .. (22 พ.ค. 62)
 
moe

moe
อายุครบ 60 ปีรับราชการต่อไป
           มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 อนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (22 พ.ค. 62)
 
moe

moe
วันหยุดราชการประจำปี
           มติคณะรัฐมนตรี 21 พฤษภาคม 2562 รับทราบกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันฉัตรมงคล เป็นวันหยุดราชการประจำปี รวมวันหยุดราชการประจำปีมี 19 วัน (21 พ.ค. 62)
 
moe

moe
ผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรี
           สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง มอบหมายผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรี โดยในส่วนของ ศธ. มอบหมายให้รองนายกฯ (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรี (13 พ.ค. 62)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
หลักสูตรแกนกลางสถาบันศึกษาปอเนาะ
           ศปบ.จชต.มอบแบบเรียนหลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ ให้แก่สถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่ชายแดนใต้ (2 พ.ค. 62)
 
moe

moe
4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้
           พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562​ "4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้" ที่ปัตตานี (1 พ.ค. 62)
 
moe

moe
ห้องเรียนดนตรี
           พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการโครงการห้องเรียนดนตรี (30 เม.ย. 62)
 
moe

moe
ภารกิจที่ติมอร์-เลสเต
           รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนในประเทศติมอร์-เลสเต (27 เม.ย. 62)
 
moe

moe
เสริมสร้าง ปชต.-พหุวัฒนธรรม จชต.
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.และหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานพิธีเปิดอบรมค่ายภาวะผู้นำเสริมสร้างประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษา จชต. (22 เม.ย. 62)
 
moe

moe
รร.คุณภาพประจำตำบล ระยะที่2
           สพฐ.ลงนามบันทึกข้อตกลง รร.คุณภาพประจำตำบล เพิ่มเติม 3 องค์กร พร้อมประชุมสรุปผลการเตรียมความพร้อม ระยะที่ 2 โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.เป็นสักขีพยานในพิธี (17 เม.ย. 62)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ประชุมสภาการศึกษา
           ผลการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 2/2562 โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน (30 เม.ย. 62)
 
moe

moe
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ
           ขอแสดงความยินดีกับ รมช.ศธ.(ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร) ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ” (25 เม.ย. 62)
 
moe

moe
ครม.รับทราบตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา
           มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ รับทราบความคืบหน้าตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) (25 เม.ย. 62)
 
moe

moe
กระทรวง อว.
           รมช.ศธ."ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร" บรรยาย "โครงการและภารกิจใหม่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)" ในการประชุมสามัญ ทปอ. (23 เม.ย. 62)
 
moe

moe
ปรับเพิ่มเงินเดือน 8%
           ราชกิจจานุเบกษา เเผยแพร่ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปรับเพิ่ม งด.8% (17 เม.ย. 62)
 
moe

moe
ยกระดับการศึกษาภาษาจีน
           พิธีลงนามความร่วมมือไทย-จีน โครงการยกระดับการศึกษาภาษาจีน สู่การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสากล และการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ต (17 เม.ย. 62)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 12 ก.ย. 61)
20 พ.ย. 61
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 31 ก.ค. 61)
21 ส.ค. 61
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 31 ต.ค.60)
10 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 ก.ย.60)
9 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ส.ค.60)
3 ต.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ก.ค.60)
24 ส.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 มิ.ย.60)
31 ก.ค. 60
 
moe
RSS
moe

moe
moe
.pdf การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2..   moe
22 เม.ย. 62
moe
.pdf ระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และประกาศสำนั..   moe
18 เม.ย. 62
moe
document หนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561..  
5 เม.ย. 62
moe
.pdf เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2562..   moe
26 มี.ค. 62
moe
document รายงานการประเมินผลการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 และการจัดงาน..  
18 มี.ค. 62
moe
.pdf รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจร..   moe
15 มี.ค. 62
moe
document ภาพถ่ายในงานการนำเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ป..  
25 ม.ค. 62
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
ขับเคลื่อน ป.ย.ป.
           ศธ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน กำกับ ติดตามและประเมินผล ป.ย.ป. แก่บุคลากร ศธภ./ศธจ.ทั่วประเทศ ที่ จ.นนทบุรี (24 พ.ค. 62)
moe

moe
สป.เตรียมความพร้อมรับมอบนโยบายรองนายกฯ ‘..
           นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่.. (16 พ.ค. 62)
moe

moe
ศธ.จัดบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่อ..
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โ.. (2 พ.ค. 62)
moe

moe
แถลงข่าวเพศสภาพ
           โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ย้ำโรงเรียนเอกชนเลือกรับครูด้วยเหตุผล "เพศสภาพ" ไม่ได้ (28 เม.ย. 62)
moe

moe
ผลประชุม ป.ย.ป.ศธ
           ผลการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ (ป.ย.ป.ศธ.) ครั้งที่ 3/2562 (26 เม.ย. 62)
moe

moe
ศธ.ร่วมหารือ กสศ. หาแนวทางลดความเหลื่อมล..
           นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)และ.. (24 เม.ย. 62)
moe

moe
แต่งตั้งผู้บริหาร สป.ศธ.
           นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงในสังกัด 5 ราย (23 เม.ย. 62)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รอ..
           ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่ครูที่รับรางวัล "ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 256.. (27 พ.ค. 62)
moe

moe
ศธ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน ..
           นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าและผู้นำกลุ่มขับเคลื่อน ป.ย.ป.ศธ.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน .. (24 พ.ค. 62)
moe

moe
สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมวันเปิด..
           นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมผู้บริหารของ สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมวันเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2562 เพ.. (16 พ.ค. 62)
moe

moe
สพฐ. ปฐมนิเทศและส่งมอบครูเกาหลี ต่อยอดกา..
           นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมปฐมนิเทศและส่งมอบครูชาวเกาหลีให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. (16 พ.ค. 62)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ(3)..
15 มี.ค. 62
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : การจัดการศึกษา
5 มี.ค. 62
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : ฝึกตนให้มีระเบียบวินัย ทำกายใจให้เข้มแข็ง (2)..
6 ก.พ. 62
moe
moe ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ(2)..
25 ม.ค. 62
moe
moe 10 ข้อควรรู้ในการใช้ชีวิตออนไลน์อย่างปลอดภัย
24 ม.ค. 62
moe
moe ปรัชญการศึกษา:หนังสือช่วยสร้างสรรค์ชีวิตให้ก้าวหน้า..
17 ม.ค. 62
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 256..
23 พ.ค. 62
moe
moe ซักซ้อมแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2..
22 พ.ค. 62
moe
moe ขอเชิญโรงเรียนเอกชนที่เป็นศูนย์อบรมทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา เข้าร่วมการ..
22 พ.ค. 62
moe
moe ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณ..
17 พ.ค. 62
moe
moe ประกาศรายชื่อโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยา..
16 พ.ค. 62
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe คุรุสภาเปิดรับสมัครขอรับเงินอุดหนุน เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีส..
23 พ.ค. 62
moe
moe เรื่อง การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์
21 พ.ค. 62
moe
moe เลื่อนวันสอบข้อเขียนในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิ..
16 พ.ค. 62
moe
moe รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคล..
16 พ.ค. 62
moe
moe ประกาศรายชื่อผู้สอบเเข่งขันได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ..
16 พ.ค. 62
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe สถาบันวิทยาลัยชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น..
17 พ.ค. 62
moe
moe ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกกรรม..
15 พ.ค. 62
moe
moe กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข..
14 พ.ค. 62
moe
moe เรื่อง การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์
13 พ.ค. 62
moe
moe ขยายเวลารับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานด้านพัฒนาเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
1 มี.ค. 62
moe
moe ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา และการเลือกก..
20 ก.พ. 62
moe
moe คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับสมัคร SU-TCAS รอบ 2 ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. - 12..
18 ก.พ. 62
 
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe การจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบข้อมูลเว็บไซต์ สำนักความสัมพันธ..
24 พ.ค. 62
moe
moe ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส..
23 พ.ค. 62
moe
moe ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เชื่มต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ..
23 พ.ค. 62
moe
moe ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบสนับส..
23 พ.ค. 62
moe
moe ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบสนับส..
23 พ.ค. 62
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 moe  FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
ETV
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.62  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site