moe
moe
moe
พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย
           เยาวชนโครงการ Asia-Pacific Youth Exchange (APYE) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย โดย ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการ รมว.ศธ. ให้การต้อนรับ ซึ่งเป็นผู้เยี่ยมชมจากต่างประเทศกลุ่มแรกท.. (18 ก.ค. 61)
 
moe

moe
ข้อเรียกร้องพักหนี้ครู
           รมว.ศธ.ชี้แจงครูส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยข้อเรียกร้องพักหนี้ครู เผย ธ.ออมสิน กำลังพิจารณาทบทวนตามข้อเรียกร้อง เกี่ยวกับการเปลี่ยนการค้ำประกันเงินกู้ ช.พ.ค. (18 ก.ค. 61)
 
moe

moe
ผลประชุมองค์กรหลัก
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 14/2561 (18 ก.ค. 61)
 
moe

moe
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
           ครม.อนุมัติงบกลาง 390 ล้านบาท ยกระดับพัฒนาบุคลากร การศึกษา วิจัย และเทคโนโลยี รองรับพื้นที่ EEC (17 ก.ค. 61)
 
moe

moe
วิทย์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 13 (The 13th Conference on Science and Technology for Youths) (17 ก.ค. 61)
 
moe

moe
ถวายพระพรชัยมงคล
           นพ.ธีระเกียรติ​ เจริญ​เศรษฐศิลป์​ รมว.ศธ. พร้อมด้วย รมช.ศธ. และคณะผู้บริหาร​ ข้าราชการ​กระทรวง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ​ในหลวง ร.10 (17 ก.ค. 61)
 
moe

moe
ลงพื้นที่ จ.ตาก
           ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอแม่สอด และท่าสอ.. (17 ก.ค. 61)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
เยือนโมร็อกโก
           รมช.ศธ.(พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เยือนโมร็อกโก เพื่อลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยและดูงานสถาบันฝึกอบรมอิหม่ามที่มีชื่อเสียงของโมร็อกโก (13 ก.ค. 61)
 
moe

moe
ประชุมสรุปผลไทยนิยม ยั่งยืน
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.​มอบนโยบายในการประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงศึกษาธิการ (6 ก.ค. 61)
 
moe

moe
แก้ปัญหาประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษา..
           ศปบ.จชต.หรือกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) จัดพิธีเปิดโครงการรายงานผลการดำเนินการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อสาธารณชน ที่ปัตตานี (6 ก.ค. 61)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ตรวจเยี่ยม Partnership School อยุธยา..
           ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร และคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี จากไทยเบฟ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ที่ รร.วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสวรรค์) จ.พระนครศรีอ.. (16 ก.ค. 61)
 
moe

moe
ผลประชุมสภาการศึกษา
           ผลประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 3/2561 โดย ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศธ. เป็นประธานการประชุม (13 ก.ค. 61)
 
moe

moe
มอบนโยบายเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค
           ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพร้อมมอบนโยบายในการประชุมเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค 9 เครือข่าย (12 ก.ค. 61)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 31 ต.ค.60)
10 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 ก.ย.60)
9 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ส.ค.60)
3 ต.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ก.ค.60)
24 ส.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 มิ.ย.60)
31 ก.ค. 60
 
moe
RSS
moe

moe
moe
.doc แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปร..   moe
18 ก.ค. 61
moe
document แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อปร..  
16 ก.ค. 61
moe
document นโยบายการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2559 - 2561..  
12 ก.ค. 61
moe
.pdf เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561..   moe
21 มิ.ย. 61
moe
.pdf รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจร..   moe
13 มิ.ย. 61
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
เยือนโมร็อกโก
           นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมคณะรมช.ศธ. (พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เยือนโมร็อกโก เพื่อลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยและดูงานส.. (13 ก.ค. 61)
moe

moe
ประชุมสรุปผลไทยนิยม ยั่งยืน
           กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงศึกษาธิการ (7 ก.ค. 61)
moe

moe
คกก.ปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน
           คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ หารือแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิรูปประเทศกับ ศธ. (3 ก.ค. 61)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
สกอ.จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง..
           ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา ร.. (18 ก.ค. 61)
moe

moe
สช. จัดอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครู
           นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยนายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษ.. (18 ก.ค. 61)
moe

moe
กอปศ. ประชุมครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๑
           (ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ครั้งที่ ๓๑ โดยมี (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิ.. (18 ก.ค. 61)
moe

moe
สพฐ.ขับเคลื่อนนโยบายแนวทางปฏิบัติ
           นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลย.. (18 ก.ค. 61)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design)
16 ก.ค. 61
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : ช่วยเหลือเจือจาง ช่วยกันอุ้มชูชาติบ้านเมือง..
13 ก.ค. 61
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : การจัดการศึกษา (3)
13 ก.ค. 61
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : การจัดการศึกษา (2)
3 ก.ค. 61
moe
moe ปรัชญาการศึกษา :มีความกตัญญูกตเวทีที่กว้างใหญ่ไพศาล..
28 มิ.ย. 61
moe
moe ปรัชญาการศึกษา เรื่อง การจัดการศึกษา
28 มิ.ย. 61
moe
moe ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
21 มิ.ย. 61
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษารัฐบาลรัฐคูเวต ประจำปีการศึกษา ..
18 ก.ค. 61
moe
moe แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามง..
18 ก.ค. 61
moe
moe การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ “รางวัลศาส..
18 ก.ค. 61
moe
moe แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัด..
18 ก.ค. 61
moe
moe หลักฐานที่ใช้แสดงในการสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
13 ก.ค. 61
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe ประกาศรายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ..
18 ก.ค. 61
moe
moe ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้ง รหัสพยัญชนะและเลขประจำเจ้าของเรื..
18 ก.ค. 61
moe
moe การประเมินผลงานบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา..
16 ก.ค. 61
moe
moe แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
16 ก.ค. 61
moe
moe การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (สายง..
12 ก.ค. 61
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe สถานี ก.ค.ศ. การประชุมสัมมนา กศจ. และการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบีย..
17 ก.ค. 61
moe
moe สถานี ก.ค.ศ. การสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้..
16 ก.ค. 61
moe
moe สถานี ก.ค.ศ. การยื่นขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และการพัฒนาข้าราชการครูและบุคล..
9 ก.ค. 61
moe
moe สถานี ก.ค.ศ. การชี้แจงข้อร้องเรียนกรณีการประเมินวิทยฐานะ ว 13/2556 (ต่อ)
5 ก.ค. 61
moe
moe จัดแล้วได้อะไร
4 ก.ค. 61
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์ข้อมูล NEIS พร้อมอุปกรณ..
18 ก.ค. 61
moe
moe แก้ไขเปลี่ยนชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง จ้างซ่อมแซมทาสีอคารกรมการฝึกหัดครู (..
18 ก.ค. 61
moe
moe ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมเสริม (Extension Plug-in) ช่วยในการสร้างสื่อการเรียนการส..
5 ก.ค. 61
moe
moe ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์ข้อมูล NEIS พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล..
3 ก.ค. 61
moe
moe ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบประมวลผลข้อมมูลเงินเดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท..
3 ก.ค. 61
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 moe  FAQ
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
ETV
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.19  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site