moe
moe
moe
สานพลังประชารัฐ E5
           โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) จัดการประชุมร่วมกันเพื่อรับทราบความคืบหน้าการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐทั้ง 3,342 แห่ง และแนวทางดำเนินการต่อไป .. (29 มิ.ย. 60)
 
moe

moe
ผลประชุมองค์กรหลัก
           ผลการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 24/2560 โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธานการประชุม (29 มิ.ย. 60)
 
moe

moe
ผลประชุม ก.พ.อ.
           ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 6/2560 (28 มิ.ย. 60)
 
moe

moe
สานพลังประชารัฐ E5
           "สานพลังประชารัฐ" ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ประชุมหัวหน้าด้านการประชาสัมพันธ์ ของกระทรวงศึกษาธิการ กับ 12 องค์กรเอกชนผู้ร่วมก่อตั้ง (27 มิ.ย. 60)
 
moe

moe
เปิดศูนย์ Boot Camp ภูเก็ต
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค ที่ รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต (26 มิ.ย. 60)
 
moe

moe
สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ปาฐกถาพิเศษในการประชุมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 เรื่อง "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0" ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า เชียงใหม่ (24 มิ.ย. 60)
 
moe

moe
ความร่วมมือกับ BigC
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับ BigC (23 มิ.ย. 60)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ห้องเรียนดนตรี
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการห้องเรียนดนตรี ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี (28 มิ.ย. 60)
 
moe

moe
ทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา จชต.
           สกอ.เปิดรับสมัครทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับนักเรียนที่พลาดสอบเข้ามหาวิทยาลัย จำนวน 1,871 ที่นั่งใน 76 มหาวิทยาลัย รับสมัคร 1-3 ก.ค.นี้เท่านั้น (28 มิ.ย. 60)
 
moe

moe
แผนการศึกษาพื้นที่ชายแดน
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ บรรยายการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ.2560-2564) เผยเดือน ต.ค.นี้ เตรียมจัดประชุมใหญ่การจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 32 จังหวัดทั่วประเทศ (17 มิ.ย. 60)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
รับมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทร..
           ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รับมอบรางวัล "ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์" จากนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี (28 มิ.ย. 60)
 
moe

moe
ขับเคลื่อน รร.คุณธรรม
           ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล พบปะสนทนากับคณาจารย์และลูกหลานนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม (27 มิ.ย. 60)
 
moe

moe
MOE AWARDS
           ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล มอบแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ที่ รร.มหรรณพาราม และ ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ รวมทั้งเป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ระดับดีเด่น (26 มิ.ย. 60)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 พ.ค.60)
21 มิ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 เม.ย.60)
23 พ.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 มี.ค.60)
25 เม.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 28 ก.พ.60)
21 มี.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ม.ค.60)
23 ก.พ. 60
 
moe
RSS
moe

moe
moe
document รวมเอกสาร การบรรยายในโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวั..  
20 มิ.ย. 60
moe
.pdf บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 4 กระทรวง..   moe
8 พ.ค. 60
moe
document Update - Powerpoint บรรยายพิเศษ ดร.ชัยพฤษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธ..  
16 มิ.ย. 60
moe
.pdf (update 14/06/60) แบบรายงานผลการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนพระราชทานฯ รุ..   moe
13 มิ.ย. 60
moe
document รายงาน การประเมินผลความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2..  
9 มิ.ย. 60
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
ประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 24/2560
           ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 24/2560โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็น.. (28 มิ.ย. 60)
moe

moe
ปลัด ศธ. ร่วมพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ..
           ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558 โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการก.. (27 มิ.ย. 60)
moe

moe
ประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐
           ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐ โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.. (20 มิ.ย. 60)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
รับมอบนโยบายที่ประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชกา..
           เลขาธิการสภาการศึกษา รับมอบนโยบายที่ประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2560 (29 มิ.ย. 60)
moe

moe
สกอ.จัดประชุม Bio-inspired Robotics
           สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Bio-inspired Robotics: จากชีววิทยาสู่หุ่นยนต์ชีวภาพ (28 มิ.ย. 60)
moe

moe
สพฐ.ออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ
           นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “โรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)ความหวังของเด็กไทย” (28 มิ.ย. 60)
moe

moe
นายมีชัย ฤชุพันธ์ ร่วมให้ข้อมูลต่อที่ประ..
           วันนี้ (๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐) ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ (27 มิ.ย. 60)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe STAR STEMS
23 มิ.ย. 60
moe
moe มดน้อย สะท้อนงาน
23 มิ.ย. 60
moe
moe รางวัลการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลกด้วยศาสตร์พระราชา..
29 พ.ค. 60
moe
moe กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม
11 พ.ค. 60
moe
moe จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ..
11 พ.ค. 60
moe
moe รายงานสถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2558
8 พ.ค. 60
moe
moe 7 ภัยคุกคามไซเบอร์ที่น่ากลัวที่สุดในโลก
4 พ.ค. 60
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
28 มิ.ย. 60
moe
moe การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
28 มิ.ย. 60
moe
moe การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประ..
27 มิ.ย. 60
moe
moe รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กบข.
21 มิ.ย. 60
moe
moe “มหกรรมรวมพลังเยาวชนเพื่อสันติภาพ รักบริสุทธิ์ หยุดปัญหา พัฒนาสังคม”
8 มิ.ย. 60
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe โครงสร้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปรับปรุง
26 มิ.ย. 60
moe
moe การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภ..
23 มิ.ย. 60
moe
moe กรอบอัตรากำลังแต่ละจังหวัดฯ
23 มิ.ย. 60
moe
moe ประชุมเพื่อดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน สนง.ศธภ.และ สนง.ศธจ.
21 มิ.ย. 60
moe
moe การจัดประชุมให้ความรู้ในการจัดทำข้อมูลการเกลี่ยอัตรากำลังฯ
20 มิ.ย. 60
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน จำนวน ๔ รายการ
29 มิ.ย. 60
moe
moe โรงเรียนเซไลวิทยาคม สอบราคาจ้างสอบราคาจ้างก่อสร้างแบบบ้านพักครู ๒๐๓/๒๗ จำนวน ๑ ห..
29 มิ.ย. 60
moe
moe โรงเรียนบ้านหนองแสง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และครุภัณฑ์สำนักงาน ห้อง..
29 มิ.ย. 60
moe
moe โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี สอบราคาซื้อสอบราคาซื้อวัสดุห้องสมุด ICT โครงการโรงเรี..
26 มิ.ย. 60
moe
moe โรงเรียนบ้านสาคู สอบราคาจ้างรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
26 มิ.ย. 60
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 moe  FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
ระบบรายงานผลด้านบัญชี
moe

moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
ETV
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.62  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site