moe
moe
moe
แต่งตั้งผู้บริหาร ศธ.
           มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เห็นชอบแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 8 ราย (22 ต.ค. 62)
 
moe

moe
คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
           การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 21 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน (20 ต.ค. 62)
 
moe

moe
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
           รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562 และการมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ (16 ต.ค. 62)
 
moe

moe
หารือผู้แทนยูนิเซฟ
           หารือความร่วมมือด้านการศึกษากับผู้แทนกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) (19 ต.ค. 62)
 
moe

moe
EDUCA 2019
           ทปษ.วราวิช ปาฐกถาพิเศษเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ (18 ต.ค. 62)
 
moe

moe
ดูแลครูธุรการให้ได้รับสิทธิตามเดิม
           รมว.ศธ.แถลงข่าวผลการหารือกับผู้แทนสำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (16 ต.ค. 62)
 
moe

moe
น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
           พิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 (13 ต.ค. 62)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งอนาคต
           เสมา 2 เปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน ครั้งที่ 44 จ.สกลนคร (11 ต.ค. 62)
 
moe

moe
Worlddidac Asia 2019
           คุณหญิงกัลยา เปิดงาน "Worlddidac Asia 2019 & Asia Didac Forum" ณ ไบเทค บางนา (17 ต.ค. 62)
 
moe

moe
น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ..
           รมช.คุณหญิงกัลยา แถลงข่าวงาน 3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ (8 ต.ค. 62)
 
moe

moe
จิตอาสา
           คุณหญิงกัลยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์​ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ณ สวนสันติชัยปราการ (2 ต.ค. 62)
 
moe

moe
20th GLOBE Thailland
           คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน 20 ปี โครงการ GLOBE ประเทศไทย (30 ก.ย. 62)
 
moe

moe
ประกวดทักษะภาษาจีน
           เสมา 2 เปิดโครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ "สมบูรณ์ พูนสุข" ที่ บริษัท นานมี จำกัด (27 ก.ย. 62)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ลงพื้นที่พัทลุง
           ครูพี่โอ๊ะล่องใต้ผลักดันการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ที่พัทลุง โดยได้ตรวจเยี่ยม รร.วีรนาทศึกษามูลนิธิ ค่ายลูกเสือพัทลุง และ กศน.จังหวัดพัทลุง (22 ต.ค. 62)
 
moe

moe
ครู กศน.สะท้อนเรื่องค่าตอบแทน
           เสมา 3 ย้ำจะทำให้ดีที่สุด เพื่อไม่ให้ครู กศน.ได้รับผลกระทบเรื่องค่าตอบแทนในช่วงรอยต่อปีงบประมาณ 2563 (18 ต.ค. 62)
 
moe

moe
นำเด็กเร่ร่อนเข้าระบบ กศ.
           เสมา 3 ลุยหัวลำโพงดูเด็กเร่ร่อน หวังใช้เป็นต้นแบบแก้ปัญหาอีกกว่า 5 หมื่นคนทั่วไทย (0 -1957)
 
moe

moe
เยี่ยม กศน.ลุ่มทะเลสาบสข.
           รมช.กนกวรรณ ลงพื้นที่ดูการพัฒนาอาชีพของ กศน.ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (15 ต.ค. 62)
 
moe

moe
จิตอาสาที่วัดอรุณฯ
           รมช.กนกวรรณ นำชาว กศน.ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ถวาย (14 ต.ค. 62)
 
moe

moe
วัดส่งเสริม รร.ในชุมชน
           ครูพี่โอ๊ะล่องใต้ลง "สงขลา" แวะกราบหลวงปู่ทวด ก่อนปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมตามนโยบาย กศน.WOW (11 ต.ค. 62)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 12 ก.ย. 61)
20 พ.ย. 61
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 31 ก.ค. 61)
21 ส.ค. 61
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 31 ต.ค.60)
10 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 ก.ย.60)
9 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ส.ค.60)
3 ต.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ก.ค.60)
24 ส.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 มิ.ย.60)
31 ก.ค. 60
 
moe
RSS
moe

moe
moe
.pdf รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561..   moe
2 ส.ค. 62
moe
document แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึ..   moe
26 มิ.ย. 62
moe
.pdf การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2..   moe
22 เม.ย. 62
moe
.pdf ระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และประกาศสำนั..   moe
18 เม.ย. 62
moe
document หนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561..  
5 เม.ย. 62
moe
.pdf เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2562..   moe
26 มี.ค. 62
moe
document รายงานการประเมินผลการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 และการจัดงาน..  
18 มี.ค. 62
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงศึกษา..
           คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำ.. (22 ต.ค. 62)
moe

moe
ศธ.เผยแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ต..
           จากกรณีที่กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท ทำกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในหัวข้อ “การศึกษาฆ่าฉัน” เพื่อสะท้อนปัญหาต่าง ๆ ในสถาบันการศึกษาของไทย เช่น นักเร.. (22 ต.ค. 62)
moe

moe
ศธ.เน้นใช้จ่ายงบฯ’63 รัดเข็มขัดใช้อย่างค..
           จากผลสำรวจประชาชนกรณีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักวิจัยซูเปอร์โพล ซึ่งเผยแพร่ผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “งบฯ ปี 63 ประชาชนหนุนใคร” เม.. (22 ต.ค. 62)
moe

moe
รัฐมนตรี-ผู้บริหาร ศธ.ร่วมถวายแจกันดอกไม..
           นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ.นำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และร่วมลงนามถวายพระพ.. (19 ต.ค. 62)
moe

moe
รมว.ศธ.มอบนโยบายศึกษาธิการภาค/จังหวัด เน..
           นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. พร้อมด้วยนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายให้แก่ศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ ณ ห้องประชุ.. (18 ต.ค. 62)
moe

moe
ศธจ.สุโขทัย มอบเงินช่วยเหลือเพื่อความเสม..
           นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้ลงพื้นที่มอบของอุปโภค บริโภคและเงินช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่เป็นเด็กด้อยโอกาส ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึ.. (17 ต.ค. 62)
moe

moe
รัฐบาลเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จในการเสด..
           นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อน.. (17 ต.ค. 62)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
รมช.ศธ.‘ดร.คุณหญิงกัลยา’แถลงผลงานในรอบ2เ..
           (21 ต.ค. 62) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงผลงานในรอบ 2 เดือน ผ่านรายการ “@จันทรเกษม” ทาง Facebook Live จากบริเวณสน.. (22 ต.ค. 62)
moe

moe
คุณหญิงกัลยา ต้อนรับผู้แทนออสเตรีย พร้อม..
           เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือกับคณะผู้แทนจา.. (22 ต.ค. 62)
moe

moe
รัฐมนตรี-ผู้บริหาร ศธ.ร่วมถวายแจกันดอกไม..
           วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ ร.. (19 ต.ค. 62)
moe

moe
รมว.ศธ.มอบนโยบายศึกษาธิการภาค/จังหวัด เน..
           นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. พร้อมด้วยนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัด ศธ. มอบนโยบายให้แก่ศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ (19 ต.ค. 62)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์..
21 ต.ค. 62
moe
moe 6G เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้สู่ยุคดิจิทัล
16 ต.ค. 62
moe
moe ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน..
16 ต.ค. 62
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : การศึกษากับการทำงาน
15 ส.ค. 62
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : ศึกษาในระบบ การศึกษาชั่วระยะเวลา..
20 มิ.ย. 62
moe
moe ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ (1..
14 มิ.ย. 62
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe ม.ราชภัฏธนบุรี คว้าอันดับ 1 ITA ประเภทสถาบันอุดมศึกษา..
21 ต.ค. 62
moe
moe เทคนิคนครนายกรับถ้วยพระราชทาน ชนะเลิศออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์..
19 ต.ค. 62
moe
moe นศ.อาชีวะสุราษฎร์ยอดกตัญญู คิดเกมกายภาพบำบัดแม่ป่วยอัมพฤกษ์ สู่ธุรกิจ “เกมต..
17 ต.ค. 62
moe
moe “พลังต้นกล้าดนตรี” เด็กยามาฮ่าสุพรรณบุรี สอบเกรดยามาฮ่ามาตรฐานระดับโลก..
17 ต.ค. 62
moe
moe เด็กไทยสุดยอด คว้าเหรียญรางวัลได้ทุกคนจากแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ITMO 201..
17 ต.ค. 62
 
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe งานถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒
22 ต.ค. 62
moe
moe เกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
16 ต.ค. 62
moe
moe แจ้งกำหนดการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2563
15 ต.ค. 62
moe
moe ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Train-the-Trainer: Computational Thinki..
15 ต.ค. 62
moe
moe ทุนการศึกษาสำรวจอวกาศของนักเรียนไทย
3 ต.ค. 62
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื..
22 ต.ค. 62
moe
moe เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลตำแหน่งและสังกัดข้าราชการพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอ..
22 ต.ค. 62
moe
moe เรื่อง รายชื่อผลงาน ข้อเสนอแนวความคิดและวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มี..
21 ต.ค. 62
moe
moe เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุค..
16 ต.ค. 62
moe
moe เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานด้านภาษาต..
16 ต.ค. 62
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล เพิ่มรายชื่อและถอนรายชื่อข้าราชการที่พ้นจากราชการ..
15 ต.ค. 62
moe
moe เรื่อง รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้..
15 ต.ค. 62
moe
moe ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฎิบัติงานประจำศูนย์ SEPS
2 ก.ย. 62
moe
moe ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฎิบัติงานประจำศูนย์ STEM-ED
2 ก.ย. 62
moe
moe รับสมัครเปลี่ยน ตําแหน่ง ย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้าย..
27 พ.ค. 62
moe
moe กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรับสมัครพนักงานราชการศักยภาพสูง
27 พ.ค. 62
moe
moe สถาบันวิทยาลัยชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น..
17 พ.ค. 62
 
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ..
13 ก.ย. 62
moe
moe ประกวดราคาจ้างผลิตสกู๊ปและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ รายการ ศธ 360 องศ..
11 ก.ย. 62
moe
moe ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจ..
11 ก.ย. 62
moe
moe ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า..
10 ก.ย. 62
moe
moe เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
15 ส.ค. 62
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 moe  FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
ETV
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.38  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site