moe
moe
moe
ชื่นชมเด็กจินตคณิต ฝึกคิดเลขด้วยจินตภาพ..
           ครูตั้น-ครูพี่โอ๊ะ จูงมือเด็กจินตคณิต ฝึกคิดเลขด้วยจินตภาพ เข้าพบนายกที่ทำเนียบรัฐบาล (24 ก.พ. 63)
 
moe

moe
THAI EdTech Digital Startup
           ประชุมหารือกับผู้แทนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (20 ก.พ. 63)
 
moe

moe
หารือสภาผู้แทนราษฎรเยอรมัน
           เสมา1 หารือสภาผู้แทนราษฎรเยอรมัน พร้อมผลักดันความร่วมมืออาชีวศึกษา (19 ก.พ. 63)
 
moe

moe
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม
           การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ในโครงการกองทุนการศึกษา (19 ก.พ. 63)
 
moe

moe
ครม. อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง..
           ครม. อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ศธ. 3 ราย (18 ก.พ. 63)
 
moe

moe
หารือทูตโรมาเนีย
           เสมา1 หารือทูตโรมาเนีย เล็งพัฒนาความร่วมมือด้าน Data analysis และ IT (17 ก.พ. 63)
 
moe

moe
หารือ สพฐ. สอศ. สทศ. และ สมศ.เรื่อง O-NE..
           เสมา1 หารือ สพฐ. สอศ. สทศ. และ สมศ. ย้ำการสอบ O-NET และ V-NET ต้องสะท้อนสมรรถนะเด็กอย่างแท้จริง (17 ก.พ. 63)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ครูดีเด่นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
           คุณหญิงกัลยา ประกาศกลางพิธีมอบเกียรติบัตร ฯ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครู อดใจรอและเตรียมพร้อมขับเคลื่อนสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย (21 ก.พ. 63)
 
moe

moe
โครงการคืนรอยยิ้มให้แก่น้องผู้ด้อยโอกาส..
           คุณหญิงกัลยา วอนขอพ่อแม่ สละเวลาเลี้ยงลูกด้วยตัวเอง แนะเลิกใช้เครื่องฯ และเกมที่รุนแรงเลี้ยงลูก เพราะไร้อารมณ์ความรู้สึก (20 ก.พ. 63)
 
moe

moe
การประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ
           คุณหญฺิงกัลยา เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ (17 ก.พ. 63)
 
moe

moe
ประชุมสมัยสามัญ อกท. ครั้งที่ 41
           เสมา 2 เปิดการประชุมสมัยสามัญ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2562 จ.สุราษฎร์ธานี (16 ก.พ. 63)
 
moe

moe
เพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถาบันการศึกษา
           คุณหญิงกัลยา เชิญชวนปลูกต้นไม้มีค่าเพื่อความมั่นคงของชีวิต ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี (วษท.ชลบุรี) (13 ก.พ. 63)
 
moe

moe
ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและงานบริ..
           ครูกัลยา เปิดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและงานบริหารสัมพันธ์ประจำปี 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่ (7 ก.พ. 63)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
เร่งผลักดันการบริหารกองทุนสงเคราะห์
           ครูพี่โอ๊ะเร่งผลักดันการบริการของกองทุนสงเคราะห์ เพื่อตอบโจทย์การให้บริการสวัสดิการแก่ครูเอกชนตามความต้องการมากขึ้น (25 ก.พ. 63)
 
moe

moe
ปิดการแข่งขัน "กศน.เกมส์"
           ครูพี่โอ๊ะปิดการแข่งขัน "กศน.เกมส์" ปลื้มกีฬาสร้างมิตรภาพรอยยิ้มล้นสนามเมืองอุบลราชธานี เหล่ากองเชียร์-พาเหรดหลากสีสันวัฒนธรรม จัดเต็มสมการรอคอย ลั่นพบกันใหม่ที่นครปฐมป.. (21 ก.พ. 63)
 
moe

moe
ศูนย์วิทย์อุบล ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0
           ครูพี่โอ๊ะเยี่ยมศูนย์วิทย์อุบลราชธานี ฝากผู้บริหารคิดกว้างไกล เปิดใจพัฒนา เพื่อสร้างระบบบริการที่ทันสมัยสำหรับทุกช่วงวัย ตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล (21 ก.พ. 63)
 
moe

moe
ปลุกใจลูกเสือเนตรนารีอุบลราชธานี
           รมช.กนกวรรณอัญเชิญเพลง "ความฝันอันสูงสุด" ปลุกใจลูกเสือเนตรนารีอุบลราชธานี ฝากเด็กไทยยึดมั่นสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อนำพาชาติของเราให้อยู่ยั่งยืนยง (21 ก.พ. 63)
 
moe

moe
"สปิริต มิตรภาพ สามัคคี" กศน. ..
           ครูพี่โอ๊ะนำชาว กศน.นับหมื่นบุกเมืองอุบลราชธานี จัดแข่งขัน กศน.เกมส์ หวังใช้กีฬาเป็นสื่อสร้างรัก พลังสามัคคี ภายใต้คำขวัญ "สปิริต มิตรภาพ สามัคคี" (20 ก.พ. 63)
 
moe

moe
ติดตามการจัดการศึกษา สำหรับผู้พิการ
           ครูพี่โอ๊ะเยี่ยมชมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ หวังส่งเสริมการดูแลคนทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสม ตอบโจทย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างรอบด้าน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (20 ก.พ. 63)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 12 ก.ย. 61)
20 พ.ย. 61
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 31 ก.ค. 61)
21 ส.ค. 61
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 31 ต.ค.60)
10 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 ก.ย.60)
9 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ส.ค.60)
3 ต.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ก.ค.60)
24 ส.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 มิ.ย.60)
31 ก.ค. 60
 
moe
RSS
moe

moe
moe
.pdf นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564..   moe
3 ม.ค. 63
moe
.pdf คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562..   moe
9 ธ.ค. 62
moe
document โลโก้ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563   moe
6 พ.ย. 62
moe
.pdf รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงา..   moe
30 ต.ค. 62
moe
.pdf รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561..   moe
2 ส.ค. 62
moe
document แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึ..   moe
26 มิ.ย. 62
moe
.pdf การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2..   moe
22 เม.ย. 62
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
ศธ.ประชุมจัดงาน "วันคล้ายวันสถาปนาก..
           นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 128 ป.. (25 ก.พ. 63)
moe

moe
ครูตั้น-ครูพี่โอ๊ะ จูงมือเด็กจินตคณิต ฝึ..
           เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่ากา.. (25 ก.พ. 63)
moe

moe
ทีมอาชีวศึกษาศรีสะเกษ คว้าแชมป์ U19 Foot..
           นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา (U1.. (25 ก.พ. 63)
moe

moe
ปลัด ศธ.เปิดการพัฒนา นบส.ศธ.รุ่น 10 และม..
           นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 10 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ วุ.. (24 ก.พ. 63)
moe

moe
ศธ.ให้สถานศึกษาเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระ..
           นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในหนังสือแจ้งทุกส่วนราชการ เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ .. (24 ก.พ. 63)
moe

moe
ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ลงพื้นที่ติดตามผลก..
           ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ชายแดนใต้ ติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายพิเศษของรัฐบาลด้านการศึกษา และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ตามข้อสั่งการของนาย.. (22 ก.พ. 63)
moe

moe
พณิชยการบางนา จัดงาน BNCC Open House 202..
           นายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงาน “BNCC Open House 2020 เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล” วิทยาลัยพณิ.. (22 ก.พ. 63)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
ประกาศปฏิทินการรับนักเรียน ปี 2563
           เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ” เปิดเผยประกาศปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ตามปฏิทินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของส.. (27 ก.พ. 63)
moe

moe
ศธ.จับมือหน่วยงาน 4 สังกัด ลงนามความร่วม..
           คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ “การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนานักเรียนอย่.. (26 ก.พ. 63)
moe

moe
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวปร..
           นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหว.. (25 ก.พ. 63)
moe

moe
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวปร..
           นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในเขตตรวจราชการที่ 11 ณ โรงเรีย.. (24 ก.พ. 63)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ..
18 ก.พ. 63
moe
moe ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม (..
10 ม.ค. 63
moe
moe ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม (..
9 ธ.ค. 62
moe
moe ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (3)..
18 พ.ย. 62
moe
moe ศธ.เผยแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ต้องร่วมมือกันทุกมิติ..
12 พ.ย. 62
moe
moe ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (2)..
6 พ.ย. 62
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อเรื่อง “ค..
21 ก.พ. 63
moe
moe คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำ..
20 ก.พ. 63
moe
moe คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประ..
20 ก.พ. 63
moe
moe แนวทางและมาตรการ การลดและการป้องกันฝุ่นละออง PM2.5
13 ก.พ. 63
moe
moe แนวทางการป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับเด็กวัยเรียน
13 ก.พ. 63
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่องรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพ..
26 ก.พ. 63
moe
moe ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่องกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้ก..
21 ก.พ. 63
moe
moe ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดลักษณะของเงินกู้ยืม..
21 ก.พ. 63
moe
moe เรื่อง นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
20 ก.พ. 63
moe
moe เรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ระดับป..
18 ก.พ. 63
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรม ..
30 ต.ค. 62
moe
moe โครงการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ผูกู้ยืมเงิน กยศ. ด้วย e-Learning หลักสูตร..
30 ต.ค. 62
moe
moe กยศ.แจ้งข่าวดี มีเงินให้กู้เรียนเพียบ แต่ต้องมีวินัยชำระหนี้ คิดเบี้ยวฟ้องย..
17 มิ.ย. 62
moe
moe ลูกหนี้ กยศ. รวมพลขอไม่จ่ายเบี้ยปรับ
17 มิ.ย. 62
moe
moe กยศ.เร่งตาม "นักเรียนเบี้ยวหนี้" 2.2 ล้านราย มูลค่า 7.4 หมื่นล้าน..
17 มิ.ย. 62
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน..
14 ก.พ. 63
moe
moe เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ของสำนักงานปลัดกร..
26 ธ.ค. 62
moe
moe เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล เพิ่มรายชื่อและถอนรายชื่อข้าราชการที่พ้นจากราชการ..
15 ต.ค. 62
moe
moe เรื่อง รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้..
15 ต.ค. 62
moe
moe ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฎิบัติงานประจำศูนย์ SEPS
2 ก.ย. 62
moe
moe ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฎิบัติงานประจำศูนย์ STEM-ED
2 ก.ย. 62
moe
moe รับสมัครเปลี่ยน ตําแหน่ง ย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้าย..
27 พ.ค. 62
 
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe ประกาศเชิญชวน เรื่องประกวดราคาเช่าระบบเฝ้าระวังภัยเพื่อการสื่อสารองค์กรผ่านสื่อส..
26 ก.พ. 63
moe
moe ประกาศร่าง เรื่องประกวดราคาเช่าระบบเฝ้าระวังภัยเพื่อการสื่อสารองค์กรผ่านสื่อสังค..
17 ก.พ. 63
moe
moe ประกวดราคาจ้างจัดทำหนังสือที่่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 128..
13 ก.พ. 63
moe
moe เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่องเช่าระบบเฝ้าระวังภัย..
11 ก.พ. 63
moe
moe ประกาศผู้ชนะการเสสนอราคา เรื่องวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.พ. 63
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 moe  FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
ETV
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 2.23  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site