moe
moe
moe
หารือกับประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะ
           รมว.ศธ.หารือกับประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะ เพื่อร่วมกันยกระดับการศึกษา โดยเฉพาะ "โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง" พร้อมเชิญชวนสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูง ร่วมจัดการศึกษาใน EEC (20 มี.ค. 61)
 
moe

moe
ศธ.หารือกับออสเตรีย ยกระดับอาชีวศึกษา..
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ หารือกับเอกอัครราชทูตออสเตรีย เพื่อยกระดับอาชีวศึกษาของไทย พร้อมเชิญชวนสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูงของออสเตรีย มาร่วมจัดการศึกษาในพื้นที่ EEC (20 มี.ค. 61)
 
moe

moe
ให้นโยบายในการประชุม ส.บ.ม.ท.
           "หมอธี" ย้ำมัธยมเป็นส่วนหนึ่งปฏิรูปการศึกษา นำครูเก่งมาสอน-ช่วยส่งเด็กเรียนต่อชั้นสูงขึ้นตามความถนัด (16 มี.ค. 61)
 
moe

moe
เลขาธิการ สนง.ลูกเสือโลก เยือนไทย
           Mr Ahmad Alhendawi เลขาธิการสำนักงานลูกเสือโลก เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ศธ."นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์" และเข้าพบนายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (15 มี.ค. 61)
 
moe

moe
อาชีวะระบบรางไทย-จีน
           ศธ.จับมือจีน สอนหลักสูตรอาชีวะระบบรางไทย-จีน พร้อมยกระดับหลักสูตรและการเรียนการสอนร่วมไทย-จีน ในสาขาวิชาที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศไทย 4.0 เริ่มปีการศึกษา 2561 (8 มี.ค. 61)
 
moe

moe
คกก.สร้างความรับรู้ความเข้าใจ
           รมว.ศึกษาธิการ ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างความรับรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ (8 มี.ค. 61)
 
moe

moe
อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ หว้ากอ
           ศธ.-วท.-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์-สมาคมวิทย์แห่งประเทศไทย ร่วมหารือการจัดงานเฉลิมฉลอง 150 ปีหว้ากอ และ Master Plan การพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ (3 มี.ค. 61)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ผลประชุมองค์กรหลัก
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 6/2561 (14 มี.ค. 61)
 
moe

moe
รร.ประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้
           ศธ.อบรมเข้มผู้บริหาร-ครู "โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้และอาชีวศึกษาประชารัฐ" ให้มีความพร้อมเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อมุ่งหวังช่วยนักเรียนครอบ.. (12 มี.ค. 61)
 
moe

moe
ลงพื้นที่ ครม.สัญจร
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ลงพื้นที่รับฟังความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคกลาง ที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม (6 มี.ค. 61)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
           "นพ.อุดม คชินทร" ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เผยแนวทางสำคัญของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับอาชีวศึกษา ในการสร้างผู้เรียน "อาชีวะพรีเมียม" ให้มีแนวคิดเชิงวิศวกรแ.. (22 มี.ค. 61)
 
moe

moe
ผลประชุมองค์กรหลัก
           นพ.อุดม คชินทร และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 6/2561 (14 มี.ค. 61)
 
moe

moe
Public School
           ศธ.เตรียมเปิดโรงเรียน “Public School” ใน 76 จังหวัดและกรุงเทพฯ มีความเป็นอิสระ คล่องตัวจากกฎระเบียบต่าง ๆ ของรัฐ สรรหาครู ผู้บริหารที่ดีมาบริหารจัดการเองได้ เริ่มต้นปีการศึกษา 25.. (8 มี.ค. 61)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 31 ต.ค.60)
10 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 ก.ย.60)
9 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ส.ค.60)
3 ต.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ก.ค.60)
24 ส.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 มิ.ย.60)
31 ก.ค. 60
 
moe
RSS
moe

moe
moe
document ภาพเด็กและเยาวชนดีเด่นนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้าพบนายกรัฐมนตรี (ว..  
18 ม.ค. 61
moe
.pdf ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ..   moe
11 ม.ค. 61
moe
document สาร เนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2561..   moe
10 ม.ค. 61
moe
.doc แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ..   moe
5 ม.ค. 61
moe
document การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)..   moe
13 ธ.ค. 60
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
           ปลัด ศธ.ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหาร ในมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมชุดใหม่ จำนวน 28 คน โดย พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็นประธานกรรมการบริ.. (13 มี.ค. 61)
moe

moe
ลงพื้นที่หว้ากอ
           ปลัด ศธ."การุณ สกุลประดิษฐ์" และเลขาฯ กศน. ร่วมหารือการจัดงานเฉลิมฉลอง 150 ปีหว้ากอ และ Master Plan การพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ ห.. (3 มี.ค. 61)
moe

moe
ภารกิจที่กำแพงเพชร
           ปลัด ศธ."การุณ สกุลประดิษฐ์" และ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร และรับฟังการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน.. (22 ก.พ. 61)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
คำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคล..
           นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 676/2561 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ.. (23 มี.ค. 61)
moe

moe
สพฐ. ร่วมเปิดค่าย เยาวชน...รักษ์พงไพร ..
           เปิดโครงการค่าย“เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2561 (23 มี.ค. 61)
moe

moe
อาชีวะจับมือพันธมิตรปั้นเด็กป้อนธุรกิจ..
           ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า โครงการนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษา เป็นความร่วมมือระหว่าง สอศ. (22 มี.ค. 61)
moe

moe
สอศ. เดินหน้าโชว์ห้องเรียนสุดไฮเทค
           นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ‘EchoVE อังกฤษดี ชีวิตไกล’ (21 มี.ค. 61)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe โครงการไทยนิยมยั่งยืน กระทรวงศึกษาธิการ
14 มี.ค. 61
moe
moe 5 เทคนิคช่วยเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อไม่ถูกหลอก
14 ก.พ. 61
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : ครู บุพการีชน
10 ม.ค. 61
moe
moe 10 ยุทธศาสตร์หลักในการยกระดับและพัฒนาการจัดการศึกษาไทย..
15 ธ.ค. 60
moe
moe ภาพรวมของประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดชายแดนภา..
30 พ.ย. 60
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : บัณฑิตที่มีความคิดมีปัญญา
15 พ.ย. 60
moe
moe กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการทำงานและการดำรงตน 4 ประการ..
8 พ.ย. 60
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข..
22 มี.ค. 61
moe
moe ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒..
20 มี.ค. 61
moe
moe การประชุมเวทีเยาวชนนานาชาติเรื่อง Creativity and Heritage along the Silk Roads ค..
19 มี.ค. 61
moe
moe รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับผู้อำนวยการสำนักงา..
14 มี.ค. 61
moe
moe สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ..
12 มี.ค. 61
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ..
20 มี.ค. 61
moe
moe เรื่อง การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิ..
19 มี.ค. 61
moe
moe ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเ..
15 มี.ค. 61
moe
moe เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการป..
5 มี.ค. 61
moe
moe เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป..
5 มี.ค. 61
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์ข้อมูล NEIS พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล..
23 มี.ค. 61
moe
moe จัดจ้างพิมพ์หนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 700 เล..
21 มี.ค. 61
moe
moe การจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบลอบ 126 ปี
16 มี.ค. 61
moe
moe ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณ ระบบจัดเก็บเอก..
16 มี.ค. 61
moe
moe ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศกลางด้านการศึกษา ..
16 มี.ค. 61
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 moe  FAQ
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
ETV
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.36  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site