moe
moe
moe
ลงพื้นที่ ครม.สัญจร
           รมว.ศธ."นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์" ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนและการบริหารงาน ศธ.ในภูมิภาค ที่ จ.นครราชสีมา (21 ส.ค. 60)
 
moe

moe
เสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม
           ศธ-CP Group จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและทีมงาน ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม “รวมพลังสร้างสรรค์ทีม” (The Synergy Teamwork) ที่ CPLI เขาใหญ่ (20 ส.ค. 60)
 
moe

moe
เตรียมลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่โคราช
           ผลการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 31/2560 ซึ่งได้มีการหารือเกี่ยวกับการลงพื้นที่ ครม.สัญจร และรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานของ 5 องค์กรหลัก (17 ส.ค. 60)
 
moe

moe
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู สพฐ.
           สรุปสถิติการเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์การรับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนา (15 ส.ค. 60)
 
moe

moe
นำเด็กโอลิมปิกเข้าเยี่ยมคารวะนายกฯ
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นำคณะผู้แทนนักเรียนไทยคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2560 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี (10 ส.ค. 60)
 
moe

moe
ผลประชุมองค์กรหลัก
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 30/2560 (8 ส.ค. 60)
 
moe

moe
ม.44 แก้ปัญหาสถาบันอุดมศึกษา
           ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใช้มาตรา 44 เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา (8 ส.ค. 60)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ครม.สัญจร ที่นครราชสีมา
           รมช.ศธ."พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์" ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้านการอาชีวศึกษา ที่ จ.นครราชสีมา (21 ส.ค. 60)
 
moe

moe
ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่ EEC
           ผลประชุม คกก.ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2560 (16 ส.ค. 60)
 
moe

moe
เตรียมลงพื้นที่ ครม.สัญจร
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เปิดเผยผลการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 31/2560 โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับการลงพื้นที่ ครม.สัญจร และรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานของ 5 องค์กรหลัก (17 ส.ค. 60)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่นครราชสีมา
           รมช.ศธ."ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล" ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้านสานพลังประชารัฐ และศาสตร์พระราชา ที่ จ.นครราชสีมา (21 ส.ค. 60)
 
moe

moe
ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่
           ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เปิดการปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กรุงเทพมหานคร และบรรยายพิเศษ "ศาสตร์พระราชากับพัฒนาการทางการศึกษา" (19 ส.ค. 60)
 
moe

moe
การประชุมสภาลูกเสือไทย
           ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายพิเศษ "กิจการลูกเสือไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และความมั่นคง" พร้อมทั้งกล่าวรายงานในพิธีเปิดการประชุมสภาลูกเสือไทย ประจำปี 2560 (18 ส.ค. 60)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 มิ.ย.60)
31 ก.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 พ.ค.60)
21 มิ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 เม.ย.60)
23 พ.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 มี.ค.60)
25 เม.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 28 ก.พ.60)
21 มี.ค. 60
 
moe
RSS
moe

moe
moe
.pdf ความเป็นมาของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต..   moe
4 ส.ค. 60
moe
document บัญชีรหัสพยัญชนะย่อหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ..  
20 ก.ค. 60
moe
.pdf แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธ..   moe
14 ก.ค. 60
moe
document รวมเอกสาร การบรรยายในโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวั..  
20 มิ.ย. 60
moe
.pdf บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 4 กระทรวง..   moe
8 พ.ค. 60
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
สป.จัดประชุมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติง..
           ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (17 ส.ค. 60)
moe

moe
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึ..
           ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ครั้งที่ 9/2560 โดยหม่อมหลวงป.. (10 ส.ค. 60)
moe

moe
ประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 30/2560
           ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 30/2560 โดยมีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ .. (9 ส.ค. 60)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
76 ปี อาชีวศึกษา พัฒนาสู่ความทันสมัยในโล..
           ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 นี้ เป็นวันคล้ายวันเกิดหรือวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการอาชี.. (21 ส.ค. 60)
moe

moe
สกศ.ประชุมสัมมนาเด็กปฐมวัย
           ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมเปิดการประชุมสัมมนา วิธีการเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม "สมรรถนะ" ของเด็ก (18 ส.ค. 60)
moe

moe
ทีมนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการและว..
           ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การแข่งขันทักษะวิชาชีพฯแบ่งออกเป็น 3 วัน (18 ส.ค. 60)
moe

moe
สพฐ.พัฒนา “มาตรฐานมัธยมไทย4.0”
           นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม การพัฒนารูปแบบสถานศึกษาสู่ “มาตรฐานมัธยมไทย 4.0” (18 ส.ค. 60)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
18 ส.ค. 60
moe
moe 3 ขั้นตอน ภาครัฐช่วยอุทกภัย "ก่อน - ระหว่าง - หลัง"..
8 ส.ค. 60
moe
moe เป้าหมายการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาสนับสนุน EEC
7 ส.ค. 60
moe
moe EchoVE
3 ส.ค. 60
moe
moe แผนปฏิบัติการอาเซียน - จีน เพื่อความร่วมมือด้านการศึกษา พ.ศ. 2560 - 2563..
3 ส.ค. 60
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : ศึกษาโดยการดู การฟัง การสังเกต..
26 ก.ค. 60
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : รากฐานที่ดีที่ถูกต้องในบุคคล
26 ก.ค. 60
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
10 ส.ค. 60
moe
moe วารสาร กบข. ฉบับเดือนสิงหาคม 2560
9 ส.ค. 60
moe
moe คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
8 ส.ค. 60
moe
moe ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน SEAMEO-Japan Education for Sustainab..
3 ส.ค. 60
moe
moe กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญชวนประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ชิง..
2 ส.ค. 60
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe การตัดโอนตำแหน่ง อัตราเงินเดือนและเงินอื่นที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ (ครั..
17 ส.ค. 60
moe
moe เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
20 ก.ค. 60
moe
moe รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับุปรุงงานฯ นักจัดการงานท..
8 ส.ค. 60
moe
moe ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ..
7 ส.ค. 60
moe
moe ประกาศ สป.เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเทศ..
3 ส.ค. 60
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe หลักสูตรการผลิตครู ควรเป็น 4 หรือ 5 ปีดี ?
19 ก.ค. 60
moe
moe บทความพิเศษ: การจัดการศึกษาท้องถิ่น ตอนที่ 7 : คุณภาพการศึกษา
13 ก.ค. 60
moe
moe บทความพิเศษ : การจัดการศึกษาท้องถิ่น ตอนที่ 5 : การถ่ายโอนการศึกษา
13 ก.ค. 60
moe
moe บทความพิเศษ: การจัดการศึกษาท้องถิ่น ตอนที่ 4 : สาเหตุพัฒนาการศึกษา
13 ก.ค. 60
moe
moe บทความพิเศษ: การจัดการศึกษาท้องถิ่น ตอนที่ 3: รร.มัธยมศึกษา
13 ก.ค. 60
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe ถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวร..
18 ส.ค. 60
moe
moe โครงการผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์สั้นผ่านสื่อโทรทัศน์ ความยาว 1 นาที จำนวน 5 เรื่อง ..
18 ส.ค. 60
moe
moe โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
18 ส.ค. 60
moe
moe การจัดจ้างพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560 (ราคากลาง..
18 ส.ค. 60
moe
moe จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ
17 ส.ค. 60
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 moe  FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
ระบบรายงานผลด้านบัญชี
moe

moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
ETV
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.33  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site