moe
moe

moe
moe
moe moe
moe
moe
 
 
moe
moe
moe
นบก.ศธ. รุ่น 1
           ศธ.เปิดหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับกลาง (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 1 เพื่อเตรียมนักบริหารระดับกลางสู่นักบริหารระดับสูง เฉพาะชำนาญการพิเศษ 40 คน อบรม กย.-ตค. 2557 (22 ส.ค. 57)
 
moe

moe
ใบประกอบวิชาชีพครูช่าง..
           ที่ประชุมกระทรวงฯ รับทราบแนวทางยกระดับสถาบันการศึกษาทางด้านวิชาชีพ และผลการประชุมพิจารณาแนวทางการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอาชีวศึกษา (22 ส.ค. 57)
 
moe

moe
แผนปฏิบัติราชการ ศธ.
           "สุทธศรี วงษ์สมาน" เผยที่ประชุม ศธ.รับทราบแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเตรียมชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญฯ 27 สค.นี้ (22 ส.ค. 57)
 
moe

moe
Roadmap ปฏิรูปการศึกษา..
           ที่ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ รับทราบข้อเสนอ และ Roadmap การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย่างยั่งยืน (พ.ศ.2558-2569) ของกระทรวงศึกษาธิการ (22 ส.ค. 57)
 
moe

moe
งบประมาณปี 2558
           สนช.เห็นชอบรับหลักการวาระแรก ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 วงเงิน 2.57 ล้านล้านบาท โดย ศธ.ได้รับงบประมาณสูงสุด สัดส่วน 19.5% ของวงเงิน (19 ส.ค. 57)
 
moe

moe
ผลประชุมองค์กรหลัก
           ผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (18 ส.ค. 57)
 
moe

moe
MOU ธรรมศึกษา
           กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน "ธรรมศึกษา" ในสถานศึกษา (18 ส.ค. 57)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
.pdf ข้อมูลการยกเว้นอากรนำเข้า (พ.ศ. 2551- พ.ศ. 2557)..   moe
20 ส.ค. 57
moe
.pdf แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ..   moe
8 ส.ค. 57
moe
.rar แบนเนอร์วันแม่ 2557   moe
1 ส.ค. 57
moe
document รายงานผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของไทยตามนโยบายด้านการศ..  
6 มิ.ย. 57
moe
.pdf กระบวนการ : การดําเนินการหาผู้รับผิดทางละเมิด สํานักนิติการ สป...   moe
3 มิ.ย. 57
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
รับมอบเครื่องหมายสหัทยานา..
           ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบเครื่องหมายสหัทยานาวี และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องหมาย ของกองทัพเรือ ประจำปี 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2.. (22 ส.ค. 57)
moe

moe
กระทรวงศึกษาธิการหามาตรกา..
           นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ.. (22 ส.ค. 57)
moe

moe
“เปิดโครงการ ASEAN CITIZE..
           ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานโครงการเสริมสร้างความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพ.. (22 ส.ค. 57)
moe

moe
เลขาธิการ สอศ.ชมการเพาะเล..
           ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ชมการเพาะเลี้ยงไรแดงและกุ้งฝอย อาหารสำหรับเลี้ยงปลา โดยดร.นุกูล แสงพันธุ์ ครูเชี่ยวชาญ ได้แนะนำ.. (21 ส.ค. 57)
moe

moe
กระทรวงศึกษาธิการ จับมือ ..
           ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมลงนามบัน.. (19 ส.ค. 57)
moe

moe
สป. รับโล่และประกาศเกียรต..
           นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับโล่และประกาศเกียรติคุณสำหรับส่วนราชการต้นแบบ และส่วนราชการที่เข้าร่วมประเมินความโปร่งใส และมอบโล่ประกา.. (19 ส.ค. 57)
moe

moe
ศธ. ลงนามความร่วมมือในการ..
           วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ กระทรวงศึกษาธิการ โดยนางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิ.. (18 ส.ค. 57)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe กำหนดการการนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯรับรางวัลพระราชทานประจ..
21 ส.ค. 57
moe
moe ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานศิลปะเข้าร่วมการประกวดขององค์กร JOCA ประเทศญี่ปุ่น
20 ส.ค. 57
moe
moe แบบสอบถามข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน
18 ส.ค. 57
moe
moe ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการจัดการประชุมนานาชาติด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน
15 ส.ค. 57
moe
moe ขอเชิญนิติบุคคล (ที่ไม่แสวงหาผลกำไร) เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏ..
13 ส.ค. 57
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและประเมิน
18 ส.ค. 57
moe
moe กำหนดการสอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรับทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต..
12 ส.ค. 57
moe
moe ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่ ๙ / ๒๕๕๗
8 ส.ค. 57
moe
moe ศธ. ประกาศแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ
8 ส.ค. 57
moe
moe สอศ.แจ้งข้าราชการยื่นความประสงค์ขอย้ายผ่าน Online ทั้งสายบริหารและสายการสอน
31 ก.ค. 57
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe ประกวดราคาซื้อโปรแกรมการสอนสำเร็จรูปประเภทสถานการณ์จำลอง
21 ส.ค. 57
moe
moe วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยสอบราคาจ้างจัดทำสื่อการเรียนออนไลน์
21 ส.ค. 57
moe
moe สอบราคาซื้อชุดสาธิตลิฟท์และการควบคุม จำนวน ๒ ชุด
21 ส.ค. 57
moe
moe สอบราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดอาคารปฏิพัทธ์ อาคารทุ่งคา อาคารเจ้าฟ้าจำนวน ๖ คน
21 ส.ค. 57
moe
moe วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
21 ส.ค. 57
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
พบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน)
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
moe
moe
๑ อำเภอ ๑ ทุน่
Click ดู รายการย้อนหลังที่นี่
ติดตามข่าวสาร E-learning ได้ที่นี่ค่ะ
บทเรียนออนไลน์ e-learning
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
ทำความรู้จักกองทุนพัฒนาครูฯ
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe

moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
 
moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx สถานีวิทยุศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป.
รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.16  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site