moe
moe
moe
ผลสัมฤทธิ์จัดการศึกษา ศธ
           กระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่บทความ "ผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาของ ศธ.ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา" (19 ก.ค. 61)
 
moe

moe
พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย
           เยาวชนโครงการ Asia-Pacific Youth Exchange (APYE) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย โดย ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการ รมว.ศธ. ให้การต้อนรับ ซึ่งเป็นผู้เยี่ยมชมจากต่างประเทศกลุ่มแรกท.. (18 ก.ค. 61)
 
moe

moe
ข้อเรียกร้องพักหนี้ครู
           รมว.ศธ.ชี้แจงครูส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยข้อเรียกร้องพักหนี้ครู เผย ธ.ออมสิน กำลังพิจารณาทบทวนตามข้อเรียกร้อง เกี่ยวกับการเปลี่ยนการค้ำประกันเงินกู้ ช.พ.ค. (18 ก.ค. 61)
 
moe

moe
ผลประชุมองค์กรหลัก
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 14/2561 (18 ก.ค. 61)
 
moe

moe
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
           ครม.อนุมัติงบกลาง 390 ล้านบาท ยกระดับพัฒนาบุคลากร การศึกษา วิจัย และเทคโนโลยี รองรับพื้นที่ EEC (17 ก.ค. 61)
 
moe

moe
วิทย์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 13 (The 13th Conference on Science and Technology for Youths) (17 ก.ค. 61)
 
moe

moe
ถวายพระพรชัยมงคล
           นพ.ธีระเกียรติ​ เจริญ​เศรษฐศิลป์​ รมว.ศธ. พร้อมด้วย รมช.ศธ. และคณะผู้บริหาร​ ข้าราชการ​กระทรวง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ​ในหลวง ร.10 (17 ก.ค. 61)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
มอบนโยบายในการประชุม อ.กรอ.อศ
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ มอบนโยบายในการประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เรื่อง "ทิศทางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 2021 (20 ก.ค. 61)
 
moe

moe
เยือนโมร็อกโก
           รมช.ศธ.(พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เยือนโมร็อกโก เพื่อลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยและดูงานสถาบันฝึกอบรมอิหม่ามที่มีชื่อเสียงของโมร็อกโก (13 ก.ค. 61)
 
moe

moe
ประชุมสรุปผลไทยนิยม ยั่งยืน
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.​มอบนโยบายในการประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงศึกษาธิการ (6 ก.ค. 61)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
หลักสูตรอุดมศึกษาในอนาคต
           ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร ปาฐกถา "ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษาในอนาคต" ที่ มรภ.นครปฐม (20 ก.ค. 61)
 
moe

moe
ตรวจเยี่ยม Partnership School นครปฐม-ราช..
           ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ที่ จ.นครปฐม และราชบุรี (19 ก.ค. 61)
 
moe

moe
ตรวจเยี่ยม Partnership School อยุธยา..
           ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร และคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี จากไทยเบฟ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ที่ รร.วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสวรรค์) จ.พระนครศรีอ.. (16 ก.ค. 61)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 31 ต.ค.60)
10 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 ก.ย.60)
9 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ส.ค.60)
3 ต.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ก.ค.60)
24 ส.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 มิ.ย.60)
31 ก.ค. 60
 
moe
RSS
moe

moe
moe
.doc แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปร..   moe
18 ก.ค. 61
moe
document แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อปร..  
16 ก.ค. 61
moe
document นโยบายการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2559 - 2561..  
12 ก.ค. 61
moe
.pdf เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561..   moe
21 มิ.ย. 61
moe
.pdf รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจร..   moe
13 มิ.ย. 61
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
เยือนโมร็อกโก
           นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมคณะรมช.ศธ. (พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เยือนโมร็อกโก เพื่อลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยและดูงานส.. (13 ก.ค. 61)
moe

moe
ประชุมสรุปผลไทยนิยม ยั่งยืน
           กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงศึกษาธิการ (7 ก.ค. 61)
moe

moe
คกก.ปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน
           คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ หารือแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิรูปประเทศกับ ศธ. (3 ก.ค. 61)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
การประชุมผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคของ..
           รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางวัฒนาพร ระงับทุกข์) ได้เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ ประจำปี 2561 (The SEAMEO Centre Directors Mee.. (20 ก.ค. 61)
moe

moe
สกศ. เปิดเวทีเสวนา
           ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๓ เรื่อง การพัฒนาระบบวิจัย : นวัตกรรมการวิจัยด้านการศ.. (19 ก.ค. 61)
moe

moe
รมช.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
           ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School ณ โรงเรียน.. (19 ก.ค. 61)
moe

moe
สพฐ.เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก
           นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เปิดเผยว่า นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ฝากให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพ.. (19 ก.ค. 61)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : การจัดการศึกษา (4)
19 ก.ค. 61
moe
moe แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design)
16 ก.ค. 61
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : ช่วยเหลือเจือจาง ช่วยกันอุ้มชูชาติบ้านเมือง..
13 ก.ค. 61
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : การจัดการศึกษา (3)
13 ก.ค. 61
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : การจัดการศึกษา (2)
3 ก.ค. 61
moe
moe ปรัชญาการศึกษา :มีความกตัญญูกตเวทีที่กว้างใหญ่ไพศาล..
28 มิ.ย. 61
moe
moe ปรัชญาการศึกษา เรื่อง การจัดการศึกษา
28 มิ.ย. 61
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ)
20 ก.ค. 61
moe
moe หลักฐานที่ใช้แสดงในการสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
20 ก.ค. 61
moe
moe การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและการต่ออายุใบอนุญาตฯ กรณีเร่งด่วน
20 ก.ค. 61
moe
moe ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562
19 ก.ค. 61
moe
moe ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3..
19 ก.ค. 61
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิช..
20 ก.ค. 61
moe
moe ประกาศรายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ..
18 ก.ค. 61
moe
moe ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้ง รหัสพยัญชนะและเลขประจำเจ้าของเรื..
18 ก.ค. 61
moe
moe การประเมินผลงานบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา..
16 ก.ค. 61
moe
moe แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
16 ก.ค. 61
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe ผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาของ ศธ.ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา
20 ก.ค. 61
moe
moe สถานี ก.ค.ศ. การประชุมสัมมนา กศจ. และการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบีย..
17 ก.ค. 61
moe
moe สถานี ก.ค.ศ. การสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้..
16 ก.ค. 61
moe
moe สถานี ก.ค.ศ. การยื่นขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และการพัฒนาข้าราชการครูและบุคล..
9 ก.ค. 61
moe
moe สถานี ก.ค.ศ. การชี้แจงข้อร้องเรียนกรณีการประเมินวิทยฐานะ ว 13/2556 (ต่อ)
5 ก.ค. 61
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe การผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับโครงการไทยน..
16 ก.ค. 61
moe
moe ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลเงินเดือน ด้..
19 ก.ค. 61
moe
moe ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์ข้อมูล NEIS พร้อมอุปกรณ..
18 ก.ค. 61
moe
moe แก้ไขเปลี่ยนชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง จ้างซ่อมแซมทาสีอคารกรมการฝึกหัดครู (..
18 ก.ค. 61
moe
moe ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมเสริม (Extension Plug-in) ช่วยในการสร้างสื่อการเรียนการส..
5 ก.ค. 61
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 moe  FAQ
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
ETV
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 2.41  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site