moe
moe
moe
ดูแลครูธุรการให้ได้รับสิทธิตามเดิม
           รมว.ศธ.แถลงข่าวผลการหารือกับผู้แทนสำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (16 ต.ค. 62)
 
moe

moe
น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
           พิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 (13 ต.ค. 62)
 
moe

moe
แสดงความยินดีนักวอลเลย์บอลห้องเรียนกีฬา..
           แสดงความยินดีนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ชนะเลิศจากการแข่งขัน Australian Junior Volleyball Championship (AJVC) 2019 ณ เครือรัฐออสเตรเลีย (11 ต.ค. 62)
 
moe

moe
ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร
           ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาพร้อมพบปะผู้บริหารและครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา และโรงเรียนบ้านเขาค่าย (14 ต.ค. 62)
 
moe

moe
แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ศธ.
           คณะรัฐมนตรีมีแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทดแทนผู้กษียณอายุราชการ จำนวน 3 ราย (7 ต.ค. 62)
 
moe

moe
ศธ.เตรียมผลักดันสอนภาษาอังกฤษ
           นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ให้การต้อนรับและหารือกับ เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย (6 ต.ค. 62)
 
moe

moe
ศธ.รัดเข็มขัดงบประมาณ
           รมว.ศึกษาธิการ ให้แนวทางการใช้งบประมาณ ปี 63 เน้นความคุ้มค่าตามแผนงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจนของทุกหน่วยงาน (2 ต.ค. 62)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
Worlddidac Asia 2019
           คุณหญิงกัลยา เปิดงาน "Worlddidac Asia 2019 & Asia Didac Forum" ณ ไบเทค บางนา (17 ต.ค. 62)
 
moe

moe
น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ..
           รมช.คุณหญิงกัลยา แถลงข่าวงาน 3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ (8 ต.ค. 62)
 
moe

moe
จิตอาสา
           คุณหญิงกัลยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์​ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ณ สวนสันติชัยปราการ (2 ต.ค. 62)
 
moe

moe
20th GLOBE Thailland
           คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน 20 ปี โครงการ GLOBE ประเทศไทย (30 ก.ย. 62)
 
moe

moe
ประกวดทักษะภาษาจีน
           เสมา 2 เปิดโครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ "สมบูรณ์ พูนสุข" ที่ บริษัท นานมี จำกัด (27 ก.ย. 62)
 
moe

moe
ฟังความเห็น พรบ.การศึกษาฯ
           เสมา 2 เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... (0 -1957)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
นำเด็กเร่ร่อนเข้าระบบ กศ.
           เสมา 3 ลุยหัวลำโพงดูเด็กเร่ร่อน หวังใช้เป็นต้นแบบแก้ปัญหาอีกกว่า 5 หมื่นคนทั่วไทย (0 -1957)
 
moe

moe
เยี่ยม กศน.ลุ่มทะเลสาบสข.
           รมช.กนกวรรณ ลงพื้นที่ดูการพัฒนาอาชีพของ กศน.ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (15 ต.ค. 62)
 
moe

moe
จิตอาสาที่วัดอรุณฯ
           รมช.กนกวรรณ นำชาว กศน.ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ถวาย (14 ต.ค. 62)
 
moe

moe
วัดส่งเสริม รร.ในชุมชน
           ครูพี่โอ๊ะล่องใต้ลง "สงขลา" แวะกราบหลวงปู่ทวด ก่อนปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมตามนโยบาย กศน.WOW (11 ต.ค. 62)
 
moe

moe
เปิดอบรมลูกเสือที่เชียงราย
           เสมา 3 ฝากครูเอกชนเป็นผู้นำด้าน "วินัย’ พร้อมถือกฎลูกเสือเป็นหลักประจำใจไว้ทุกเมื่อ (9 ต.ค. 62)
 
moe

moe
ปิดอบรมลูกเสือ 3 ท่อน
           ปิด "โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (3 ท่อน) (A.L.T.C.) รุ่นที่ 875" (7 ต.ค. 62)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 12 ก.ย. 61)
20 พ.ย. 61
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 31 ก.ค. 61)
21 ส.ค. 61
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 31 ต.ค.60)
10 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 ก.ย.60)
9 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ส.ค.60)
3 ต.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ก.ค.60)
24 ส.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 มิ.ย.60)
31 ก.ค. 60
 
moe
RSS
moe

moe
moe
.pdf รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561..   moe
2 ส.ค. 62
moe
document แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึ..   moe
26 มิ.ย. 62
moe
.pdf การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2..   moe
22 เม.ย. 62
moe
.pdf ระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และประกาศสำนั..   moe
18 เม.ย. 62
moe
document หนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561..  
5 เม.ย. 62
moe
.pdf เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2562..   moe
26 มี.ค. 62
moe
document รายงานการประเมินผลการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 และการจัดงาน..  
18 มี.ค. 62
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
รัฐบาลเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จในการเสด..
           นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อน.. (17 ต.ค. 62)
moe

moe
พิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวั..
           ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ.มอบรางวัล “คุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์” ปลุกพลังเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทุกพื้นที่ ยึดโยงการทำงานร่วมกันเ.. (16 ต.ค. 62)
moe

moe
รมว.ศธ.ยืนยัน! ลูกจ้างชั่วคราว สพฐ.ได้รั..
           นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนร่วมกับนายประเสริฐ บุญเรือง รักษาราชการแทนปลัดศธ. เรื่องปัญหากลุ่มลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุนการปฏิบัติ.. (16 ต.ค. 62)
moe

moe
ก.ค.ศ.เห็นชอบขยายเวลาการย้ายข้าราชการครู..
           นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 10/2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานเลขาธิการสภาก.. (15 ต.ค. 62)
moe

moe
ครม.อนุมัติวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษใน ..
           ครม. อนุมัติวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพฯ และนนทบุรี ระหว่างวันที่ 4-5 พ.ย. 62 เนื่องในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอด.. (15 ต.ค. 62)
moe

moe
พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี..
           สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562 แก่สุดยอดครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และมี.. (15 ต.ค. 62)
moe

moe
ศธ.แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกร..
           นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ.ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 995/2562 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรว.. (15 ต.ค. 62)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
สพฐ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ภา..
           นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วยนางสาวสุชาดา สภาพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ. ร่.. (17 ต.ค. 62)
moe

moe
สช. จัดอบรมครูโรงเรียนเอกชน พัฒนาการจัดก..
           เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 62 นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมครูโรงเรียนเอกชน เรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียน.. (16 ต.ค. 62)
moe

moe
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครู และบุค..
           นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 10/2562 (15 ต.ค. 62)
moe

moe
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ..
           สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562 แก่สุดยอดครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และม.. (15 ต.ค. 62)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe 6G เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้สู่ยุคดิจิทัล
16 ต.ค. 62
moe
moe ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน..
16 ต.ค. 62
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : การศึกษากับการทำงาน
15 ส.ค. 62
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : ศึกษาในระบบ การศึกษาชั่วระยะเวลา..
20 มิ.ย. 62
moe
moe ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ (1..
14 มิ.ย. 62
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : การจัดการศึกษา (2)
28 พ.ค. 62
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe นศ.อาชีวะสุราษฎร์ยอดกตัญญู คิดเกมกายภาพบำบัดแม่ป่วยอัมพฤกษ์ สู่ธุรกิจ “เกมต..
17 ต.ค. 62
moe
moe “พลังต้นกล้าดนตรี” เด็กยามาฮ่าสุพรรณบุรี สอบเกรดยามาฮ่ามาตรฐานระดับโลก..
17 ต.ค. 62
moe
moe เด็กไทยสุดยอด คว้าเหรียญรางวัลได้ทุกคนจากแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ITMO 201..
17 ต.ค. 62
moe
moe นร.รร.ลำปางกัลยาณีสุดเจ๋ง! คว้าเหรียญทองการแข่งขันนานาชาติ The 7th Macao In..
16 ต.ค. 62
moe
moe “ทีม 555+” ตัวแทนไทยเข้าแข่งขัน Cyber SEA Game 2019..
16 ต.ค. 62
 
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe เกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
16 ต.ค. 62
moe
moe แจ้งกำหนดการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2563
15 ต.ค. 62
moe
moe ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Train-the-Trainer: Computational Thinki..
15 ต.ค. 62
moe
moe ทุนการศึกษาสำรวจอวกาศของนักเรียนไทย
3 ต.ค. 62
moe
moe ขยายเวลาลงทะเบียนยืนยันการเข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจ..
13 ก.ย. 62
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุค..
16 ต.ค. 62
moe
moe เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานด้านภาษาต..
16 ต.ค. 62
moe
moe เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานด้านภาษาต..
16 ต.ค. 62
moe
moe เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสามัญประจำกรม (อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
10 ต.ค. 62
moe
moe ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เ..
8 ต.ค. 62
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล เพิ่มรายชื่อและถอนรายชื่อข้าราชการที่พ้นจากราชการ..
15 ต.ค. 62
moe
moe เรื่อง รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้..
15 ต.ค. 62
moe
moe ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฎิบัติงานประจำศูนย์ SEPS
2 ก.ย. 62
moe
moe ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฎิบัติงานประจำศูนย์ STEM-ED
2 ก.ย. 62
moe
moe รับสมัครเปลี่ยน ตําแหน่ง ย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้าย..
27 พ.ค. 62
moe
moe กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรับสมัครพนักงานราชการศักยภาพสูง
27 พ.ค. 62
moe
moe สถาบันวิทยาลัยชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น..
17 พ.ค. 62
 
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ..
13 ก.ย. 62
moe
moe ประกวดราคาจ้างผลิตสกู๊ปและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ รายการ ศธ 360 องศ..
11 ก.ย. 62
moe
moe ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจ..
11 ก.ย. 62
moe
moe ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า..
10 ก.ย. 62
moe
moe เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
15 ส.ค. 62
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 moe  FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
ETV
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.31  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site