12 ประการ
 
 
moe
moe
moe
ความร่วมมือกับญี่ปุ่น..
           H.E. Mr. Shigekazu Sato เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือการศึกษากับพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ (18 ต.ค. 57)
 
moe

moe
หารือกับคณะกรรมการคุรุสภา..
           พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ ประชุมหารือกับคณะกรรมการคุรุสภา (17 ต.ค. 57)
 
moe

moe
เตรียมอาชีวศึกษา
           พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ ประชุมหารือหลักสูตรเตรียมอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed) ที่ รร.ชุมพลทหารเรือ จ.ชลบุรี (17 ต.ค. 57)
 
moe

moe
มหกรรมหนังสือระดับชาติ..
           งาน “มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 19” เริ่มแล้ว 15-26 ตุลาคมนี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด “ก. เอ๋ย ก. ไก่ เรียนรู้อดีต มุ่งสู่อนาคต” (16 ต.ค. 57)
 
moe

moe
ผลการประชุมกระทรวง
           ผลการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 6/2557 (16 ต.ค. 57)
 
moe

moe
ประชุม ผอ.สพท.
           พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศธ. และพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.ร่วมให้นโยบายและแนวทางดำเินินงาน ในการประชุมสัมมนา ผอ.สพท.ทั่วประเทศ (15 ต.ค. 57)
 
moe

moe
ประชุม บอร์ด กช.
           พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ครั้งที่ 4/2557 (15 ต.ค. 57)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
EDUCA 2014
           ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน EDUCA 2014 : มหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 (15 ต.ค. 57)
 
moe

moe
เปิดงานวันครูโลก
           ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ เปิดงานวันครูโลก ประจำปี 2557 และการประชุมทางวิชาการในระดับอาเซียน “Teaching Profession in ASEAN” (5 ต.ค. 57)
 
moe

moe
หารือกับ สสวท.
           ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศธ. หารือกับ สสวท. เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาครูเพื่อยกระดับและช่วยเหลือครูใน 14 จังหวัด รวมทั้งการพัฒนาครูโดยใช้ Area-Based (3 ต.ค. 57)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ภารกิจที่ตราด
           พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโครงการบวร และการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (17 ต.ค. 57)
 
moe

moe
วิทยากรอิสลามศึกษา
           พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ รับฟังปัญหาและข้อเสนอจากตัวแทนชมรมครูและวิทยากรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (15 ต.ค. 57)
 
moe

moe
การศึกษาชายแดนใต้
           พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยเลขาธิการ กพฐ.-เลขาธิการ สกสค. ร่วมรับฟังข้อเสนอและช่วยเหลือครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จังหวัดปัตตานี (5 ต.ค. 57)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
การประชุมคณะกรรมการบริหาร..
           ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งที่ 195 ผนึกยูเนสโกร่วมผลักดันอนาคตการศึกษาภายหลั.. (21 ต.ค. 57)
moe

moe
ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ..
           ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมกระทรวงศึกษาธิการ วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ (14 ต.ค. 57)
moe

moe
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่ว..
           ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ ศธ.ได้เดินทางไปโรงพยาบาลศิริราช เพื่อร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอ.. (8 ต.ค. 57)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
แนวทางการยกระดับการศึกษาข..
           รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการ เรื่องแนวทางการยกระดับการศึกษาของชาติและการนำไปสู่กา.. (22 ต.ค. 57)
moe

moe
การประชุมสมัชชาการศึกษานา..
           นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ “SEAMEO Congress” ภาย.. (21 ต.ค. 57)
moe

moe
มอบนโยบายการสอนวิชาประวัต..
           พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์แก่โรงเรียนแข่งขันสูงทั่วประเทศ (21 ต.ค. 57)
moe

moe
โครงการ “มิตรภาพไร้พรมแดน..
           ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ได้มอบหมายให้ นายกมล ศิริบรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “มิตรภาพไร้พรมแดน” สนท.เกมส์ ครั้งที่ ๑ (20 ต.ค. 57)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe แบบสำรวจวินิจฉัยองค์กรผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
22 ต.ค. 57
moe
moe กศน.แต่งตั้งโยกย้าย รอง-ผอ.กศน.ทั่วประเทศ 60 ตำแหน่ง
21 ต.ค. 57
moe
moe รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
20 ต.ค. 57
moe
moe คุรุสภา ประกาศหลักเกณฑ์การให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอ..
17 ต.ค. 57
moe
moe การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
15 ต.ค. 57
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
21 ต.ค. 57
moe
moe สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ
21 ต.ค. 57
moe
moe สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ
21 ต.ค. 57
moe
moe สอบราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)(ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี..
21 ต.ค. 57
moe
moe วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม สอบราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตั้งศูนย์ตั้งถ่วงล้อ
20 ต.ค. 57
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รายงานผลดำเนินงาน
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
พบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน)
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
moe
moe
๑ อำเภอ ๑ ทุน่
Click ดู รายการย้อนหลังที่นี่
ติดตามข่าวสาร E-learning ได้ที่นี่ค่ะ
บทเรียนออนไลน์ e-learning
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
ทำความรู้จักกองทุนพัฒนาครูฯ
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe

moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
 
moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx สถานีวิทยุศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป.
รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.39  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site