moe
moe
moe
การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
           รมว.ศึกษาธิการ เปิดโครงการ “การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน” และกิจกรรมอาเซียนสัญจร ครั้งที่ 1 (ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร) มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 700 คน (26 ม.ค. 58)
 
moe

moe
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
           สพฐ.ประกาศนโยบายการจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (23 ม.ค. 58)
 
moe

moe
ลูกเสือแห่งชาติ
           พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558 (23 ม.ค. 58)
 
moe

moe
พัฒนาเด็กในถิ่นทุรกันดาร
           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดประชุมวิชาการ “การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ เฉลิมพระเกียรติฯ (22 ม.ค. 58)
 
moe

moe
ตรวจเยี่ยม รร.ที่เชียงใหม่
           รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ และโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ (21 ม.ค. 58)
 
moe

moe
กกต.เข้าหารือ
           นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการ กกต. เข้าหารือกับ รมว.ศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการสนับสนุนให้การศึกษาเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง (20 ม.ค. 58)
 
moe

moe
วันครู ครั้งที่ 59
           สรุปข่าว การจัดงานวันครู ครั้งที่ 59 ของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้แก่นสาระ “ครูดีศรีแผ่นดิน” (16 ม.ค. 58)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ภารกิจที่ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
           ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ เปิดงาน วันมหกรรมวิชาการอัสสลาม ครั้งที่ 1 (1st Assalam Assembly Day) ที่มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จ.ปัตตานี (17 ม.ค. 58)
 
moe

moe
ความท้าทายของอุดมศึกษาไทย
           ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ "ความท้าทายของอุดมศึกษาไทย" แก่ผู้บริหารและบุคลากรที่เข้ารับการอบรม นบก.มจธ. รุ่น 3 (16 ม.ค. 58)
 
moe

moe
บทบาทมหาวิทยาลัย
           ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ มอบนโยบาย "บทบาทของมหาวิทยาลัยที่มีต่อการปฏิรูปอุดมศึกษาของประเทศ" ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (9 ม.ค. 58)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ภารกิจที่เชียงใหม่
           พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.ศธ. เปิดการประชุมวิทยาศาสตร์ฯ นักเรียนทุน พสวท.ที่ยุพราชวิทยาลัย และตรวจเยี่ยม รร.ใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (19 ม.ค. 58)
 
moe

moe
เปิดประชุมวิชาการวันครู
           พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดการประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสงานวันครู ครั้งที่ 59 พ.ศ.2558 และเปิดนิทรรศการทางวิชาการ “ครูดีศรีแผ่นดิน” (14 ม.ค. 58)
 
moe

moe
ตั้ง รร.กีฬาในชายแดนใต้
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ศธ.เตรียมจัดตั้งโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬาขึ้นในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง (9 ม.ค. 58)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (รอบ 12 ก.ย. - 31 ธ.ค.57)..
12 ม.ค. 58
moe
moe รายงานผลการดำเนินการขององค์กรหลัก
12 ม.ค. 58
moe
moe สรุปผลความก้าวหน้าตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
12 ม.ค. 58
moe
moe สรุปผลการดำเนินงานด้านการศึกษาในรอบ 3 เดือน กันยายน-ธันวาคม 2557
5 ม.ค. 58
moe
moe รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (รอบ 12 ก.ย. – 30 พ..
11 ธ.ค. 57
 
moe
RSS
moe

moe
moe
.pdf แบบสำรวจข้อมูลข้าราชการที่มีคุณสมบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลข..   moe
16 ม.ค. 58
moe
document สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๕๘..  
7 ม.ค. 58
moe
document ตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา..   moe
26 ธ.ค. 57
moe
.pdf คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗..   moe
22 ธ.ค. 57
moe
document Logo วันเด็ก ประจำปี ๒๕๕๘   moe
16 ธ.ค. 57
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
ประชุมหารือ โครงการทุนการศึกษาเพื่อสายวิ..
           ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมการประชุมหารือ เรื่อง โครงการทุนการศึกษาเพื่อสายวิชาชีพ โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระท.. (26 ม.ค. 58)
moe

moe
กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ การศึกษาไทย..
           ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีเปิดโครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน และกิจกรรมรอบภาคกลางและกรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 26 มกราคม .. (26 ม.ค. 58)
moe

moe
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ครูแสนดี มูลนิธิ ดร..
           นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ ครูแสนดี มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘.. (24 ม.ค. 58)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
ผู้แทนมหาวิทยาลัยปักกิ่งเข้าเยี่ยมคารวะ..
           นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับนายฟาง ซินกุ้ย (Mr. Fang Xingui) รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ในการเด.. (26 ม.ค. 58)
moe

moe
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาค
           รองศาสตราจารย์ ดร. พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการ สภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมทางวิชาการ เรื่อง “การจัดทำรายงานทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคการศึกษา.. (26 ม.ค. 58)
moe

moe
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีฯ
           รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าร่วมรับฟังการบรรยา.. (23 ม.ค. 58)
moe

moe
ศูนย์อาชีวะอาสาช่วยน้ำท่วมมาเลย์
           ศูนย์อาชีวะอาสา จากวิทยาลัยสังกัด สอศ.ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดศูนย์บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ตัดผม พร้อมสอนอาชีพระยะสั้น (19 ม.ค. 58)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe เชิญร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ฟร..
20 ม.ค. 58
moe
moe มอบทุนการศึกษาแก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน ประจำปี 2558
19 ม.ค. 58
moe
moe สสวท. เปิดระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
14 ม.ค. 58
moe
moe กรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง
0 -1957
moe
moe แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558
30 ธ.ค. 57
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe สพฐ.ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.และผอ. สถานศึกษ..
26 ม.ค. 58
moe
moe สพฐ.ประกาศแจ้งการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้..
26 ม.ค. 58
moe
moe ประกวด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ระดับภาค 2557
23 ม.ค. 58
moe
moe สอศ.ประกาศแจ้งเวียนการย้ายประจำปีครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
23 ม.ค. 58
moe
moe อาชีวประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ ตามมาตรา38 ค.(2) เข้ารับราชการฯ กรณีที่มี..
19 ม.ค. 58
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระบบโรงเรียน
26 ม.ค. 58
moe
moe ปฏิรูปผู้บริหารสถานศึกษาก่อน ผลจะย้อนมาถึงคุณภาพครู
19 ม.ค. 58
moe
moe จับตา สพฐ.ขับเคลื่อนปฏิรูปการเรียนรู้ จุดแตกหักอยู่ที่ห้องเรียนในอนาคต
19 ม.ค. 58
moe
moe โลกเปลี่ยนก็ปรับตาม ’ครูไทยยุคใหม่’กับมุมมอง’บทบาท’
15 ม.ค. 58
moe
moe ถ้าไม่มีการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก มีทางออกที่เหมาะสมอย่างไร..?
15 ม.ค. 58
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์
26 ม.ค. 58
moe
moe สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่..
26 ม.ค. 58
moe
moe ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจัดกิจกรร..
26 ม.ค. 58
moe
moe สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ
22 ม.ค. 58
moe
moe สอบราคาซื้อกล้องดิจิตอลสำหรับภาพนิ่งและเคลื่อนไหวความละเอียด HD พร้อมเลนส์ จำนวน..
22 ม.ค. 58
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
าล
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
เว็บไซต์ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสุทธศรี วงษ์สมาน)
วิทยุศึกษา
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
moe
moe
๑ อำเภอ ๑ ทุน่
Click ดู รายการย้อนหลังที่นี่
ติดตามข่าวสาร E-learning ได้ที่นี่ค่ะ
บทเรียนออนไลน์ e-learning
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx สถานีวิทยุศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง Schoolnet
เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.45  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site