moe
moe
moe
หารือกับภูฏาน
           H.E.Ngeema Sangay Chenpo รมว.แรงงานและทรัพยากรมนุษย์ภูฏาน เข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือการศึกษา กับพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ (31 ม.ค. 58)
 
moe

moe
เปิดเสวนาปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
           พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการเสวนา "ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (29 ม.ค. 58)
 
moe

moe
ความก้าวหน้าปฏิรูปการศึกษา
           ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษา 6 คณะ (28 ม.ค. 58)
 
moe

moe
ครม.เห็นชอบวันหยุดเพิ่ม
           ครม.เห็นชอบวันหยุดราชการเพิ่มในเดือนพฤษภาคม 2558 และอนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (27 ม.ค. 58)
 
moe

moe
พิธีปฏิญาณตนยุวกาชาดไทย
           พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด ในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2558 (27 ม.ค. 58)
 
moe

moe
การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
           รมว.ศึกษาธิการ เปิดโครงการ “การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน” และกิจกรรมอาเซียนสัญจร ครั้งที่ 1 (ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร) มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 700 คน (26 ม.ค. 58)
 
moe

moe
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
           สพฐ.ประกาศนโยบายการจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (23 ม.ค. 58)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ผลการประชุม ก.พ.อ.
           ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 1/2558 (28 ม.ค. 58)
 
moe

moe
ภารกิจที่ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
           ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ เปิดงาน วันมหกรรมวิชาการอัสสลาม ครั้งที่ 1 (1st Assalam Assembly Day) ที่มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จ.ปัตตานี (17 ม.ค. 58)
 
moe

moe
ความท้าทายของอุดมศึกษาไทย
           ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ "ความท้าทายของอุดมศึกษาไทย" แก่ผู้บริหารและบุคลากรที่เข้ารับการอบรม นบก.มจธ. รุ่น 3 (16 ม.ค. 58)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
เสวนาปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
           สพฐ.จัดเสวนาเรื่อง "ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน" โดยมีพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.ศธ.ร่วมเสวนา พร้อมทั้งสรุปการเสวนาในครั้งนี้ที่น่าสนใจ (29 ม.ค. 58)
 
moe

moe
ภารกิจที่เชียงใหม่
           พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.ศธ. เปิดการประชุมวิทยาศาสตร์ฯ นักเรียนทุน พสวท.ที่ยุพราชวิทยาลัย และตรวจเยี่ยม รร.ใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (19 ม.ค. 58)
 
moe

moe
เปิดประชุมวิชาการวันครู
           พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดการประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสงานวันครู ครั้งที่ 59 พ.ศ.2558 และเปิดนิทรรศการทางวิชาการ “ครูดีศรีแผ่นดิน” (14 ม.ค. 58)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (รอบ 12 ก.ย. - 31 ธ.ค.57)..
12 ม.ค. 58
moe
moe รายงานผลการดำเนินการขององค์กรหลัก
12 ม.ค. 58
moe
moe สรุปผลความก้าวหน้าตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
12 ม.ค. 58
moe
moe สรุปผลการดำเนินงานด้านการศึกษาในรอบ 3 เดือน กันยายน-ธันวาคม 2557
5 ม.ค. 58
moe
moe รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (รอบ 12 ก.ย. – 30 พ..
11 ธ.ค. 57
 
moe
RSS
moe

moe
moe
.pdf วารสารการศึกษาไทย เดือนกันยายน ๒๕๕๗   moe
28 ม.ค. 58
moe
.pdf UNDO ข้าราชการผู้รับบำนาญ ผู้รับเบี้ยหวัด..   moe
28 ม.ค. 58
moe
.pdf แบบสำรวจข้อมูลข้าราชการที่มีคุณสมบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลข..   moe
16 ม.ค. 58
moe
document สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๕๘..  
7 ม.ค. 58
moe
document ตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา..   moe
26 ธ.ค. 57
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง สป.
           ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง ใน สป. (30 ม.ค. 58)
moe

moe
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานฯ ประเทศภูฎาน..
           นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมให้การต้อนรับ นายนีมา ซังเกย์ เซนโป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ภูฎาน พร้อมคณะ เข้าเยี่ย.. (30 ม.ค. 58)
moe

moe
แถลงข่าวงานวันการศึกษาเอกชน ๕๘
           ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการแถลงข่าวงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี ๒๕๕๘ ภายใต้แนวคิด “การศึกษาเอกชน มาตรฐานสากล สร้างคน สร้างช.. (29 ม.ค. 58)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
มอบเครื่องกันหนาว ตามโครงการเสมาร่วมใจต้..
           ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางไปมอบเครื่องกันหนาว ผ้าห่ม เสื้อผ้า ขนมปังปิ๊บ และอุปกรณ์กีฬาตามโครงการเสมาร่วมใจต้านภัยหนาว ณ โรงเรียนศรีเนห.. (30 ม.ค. 58)
moe

moe
พัฒนาอาชีวศึกษาไทย-เยอรมัน
           ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หารือกับผู้แทนกระทรวงศึกษาและวิจัย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ความร่วมมือภายใต้ปฏิญญา พัฒนาอาชีวศึ.. (30 ม.ค. 58)
moe

moe
สพฐ.จัดสานใจไทย สู่ใจใต้ พิเศษ รุ่นที่ 1..
           ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาพร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด และเยาวชนมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วม โครงการ”สานใจไทย สู่ใจใต้”พิเศษ รุ่นท.. (30 ม.ค. 58)
moe

moe
การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดเวทีเสวนาการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้การระดมความคิดเห็น.. (30 ม.ค. 58)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe ประกาศมอบทุนรัฐบาลญี่ปุ่นฝึกอบรมสำหรับครูประจำการ (Teacher Training Students) ปร..
30 ม.ค. 58
moe
moe รับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตร การพัฒนาความเป็นผู้นำทางวิชาการและการพัฒนากา..
29 ม.ค. 58
moe
moe ขอเชิญร่วมงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี ๒๕๕๘
29 ม.ค. 58
moe
moe อาชีวะเชิญชมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
27 ม.ค. 58
moe
moe ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดคลิปเล่าเรื่องด้วยหัวใจจากศิษย์ถึงครู ในโครงการรางวัลสมเ..
27 ม.ค. 58
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่..
0 -1957
moe
moe สพฐ.ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.และผอ. สถานศึกษ..
26 ม.ค. 58
moe
moe สพฐ.ประกาศแจ้งการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้..
26 ม.ค. 58
moe
moe ประกวด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ระดับภาค 2557
23 ม.ค. 58
moe
moe สอศ.ประกาศแจ้งเวียนการย้ายประจำปีครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
23 ม.ค. 58
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe กศน.จังหวัดชัยภูมิ สอบราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่..
30 ม.ค. 58
moe
moe สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร (ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่น/นาที)
30 ม.ค. 58
moe
moe การจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ครั้งที่ 2)
29 ม.ค. 58
moe
moe การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 2)
29 ม.ค. 58
moe
moe กศน.จังหวัดอุบลราชธานี สอบราคาซื้อสื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอาเซียน จำนวน ๔ รายการ..
29 ม.ค. 58
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
าล
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
เว็บไซต์ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสุทธศรี วงษ์สมาน)
วิทยุศึกษา
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
moe
moe
๑ อำเภอ ๑ ทุน่
Click ดู รายการย้อนหลังที่นี่
ติดตามข่าวสาร E-learning ได้ที่นี่ค่ะ
บทเรียนออนไลน์ e-learning
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx สถานีวิทยุศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง Schoolnet
เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.44  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site