moe
moe
moe
ปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาใน รร..
           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (18 พ.ค. 61)
 
moe

moe
หารือกับ KOSEN เซ็นได
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นำผู้บริหารระดับสูง ศธ. หารือกับผู้บริหาร Sendai KOSEN College ที่เมืองเซ็นได ประเทศญี่ปุ่น (18 พ.ค. 61)
 
moe

moe
สาขาวิชาที่เปิดสอบครูผู้ช่วย
           รายชื่อกลุ่มสาขาวิชาเอก ที่จะเปิดสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2561 ใน 74 จังหวัด และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) (17 พ.ค. 61)
 
moe

moe
สอบครูผู้ช่วย
           ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์การสอบครูผู้ช่วย และกลุ่มสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจำเป็น สอบกรกฎาคม บรรจุแต่งตั้งตุลาคม 2561 เปิดสอบ 74 จังหวัด และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) (16 พ.ค. 61)
 
moe

moe
ผลประชุมองค์กรหลัก
           ผลการประชุมองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 10/2561 (16 พ.ค. 61)
 
moe

moe
KKU Smart Learning
           รมว.ศึกษาธิการ "นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์" และเลขาธิการ กพฐ."บุญรักษ์ ยอดเพชร" ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น เพื่อผลักดันนวัตกรรม KKU Smart Learning และห้องเรียนภา.. (13 พ.ค. 61)
 
moe

moe
ประชุมบอร์ดการศึกษาเอกชน
           ที่ประชุม กช.เห็นชอบแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเงินอุดหนุนรายหัวสถานศึกษาเอกชน มีมติออกมาตรการสุ่มตรวจ หากพบความผิดปกติให้เร่งดำเนินการ รวมทั้งนำ Big Data มาใช้ (10 พ.ค. 61)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ผลประชุมองค์กรหลัก
           ผลการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 11/2561 โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นประธานการประชุม (23 พ.ค. 61)
 
moe

moe
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เผย ครม.เห็นชอบ "หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา" (Anti-Corruption Education) ครอบคลุมทั้งระบบการศึกษา รวมถึงหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (23 พ.ค. 61)
 
moe

moe
ห้องเรียนกีฬา
           พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬา ของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (21 พ.ค. 61)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ประชุมองค์กรหลัก
           ผลการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 11/2561 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม (23 พ.ค. 61)
 
moe

moe
ยกอันดับขีดความสามารถการแข่งขัน
           ศธ.เล็งทบทวนตัวชี้วัด 7 ด้าน พร้อมจัดระบบข้อมูลเชื่อมโยงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หวังยกอันดับความสามารถด้านการศึกษาเทียบเพื่อนบ้านเอเชีย (21 พ.ค. 61)
 
moe

moe
นโยบายจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา
           ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร มอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเรื่อง "การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา: โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และทิศทางอุดมศึกษาไทยในอนาคต".. (20 พ.ค. 61)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 31 ต.ค.60)
10 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 ก.ย.60)
9 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ส.ค.60)
3 ต.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ก.ค.60)
24 ส.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 มิ.ย.60)
31 ก.ค. 60
 
moe
RSS
moe

moe
moe
.pdf รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรว..   moe
18 พ.ค. 61
moe
document แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562..  
4 พ.ค. 61
moe
document หนังสือ ๑๐๘ คำถามพนักงานราชการ ๒  
9 เม.ย. 61
moe
.pdf พิธีมอบเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึก..   moe
9 เม.ย. 61
moe
.pdf แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธร..   moe
3 เม.ย. 61
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
แก้ไขปัญหาการทุจริตของกระทรวง
           ปลัด ศธ.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) (9 พ.ค. 61)
moe

moe
ทีมขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน ภาคใต้
           ศธ.ประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ครั้งที่ 1 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 20-21 เม.ย.61 ที่สงขลา (20 เม.ย. 61)
moe

moe
"ทรู" มอบโน้ตบุ๊คสู่ชายแดนใต้..
           นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. ร่วมพิธีรับมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ภายใต้โครงการ "ทรูปลูกปัญญา" .. (20 เม.ย. 61)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
เปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคน..
           พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานการผลิต (25 พ.ค. 61)
moe

moe
สกอ. จับมือ สพฐ.พัฒนาการศึกษาพื้นฐาน..
           สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (24 พ.ค. 61)
moe

moe
อนุมัติเชี่ยวชาญ 9 ราย
           ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูฯ เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 9 ราย ได้แก่ ครูเชี่ยวชาญ 3 ราย และผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 6 ราย (23 พ.ค. 61)
moe

moe
สพฐ. ร่วมงานแถลงผลงานวิชาการ
           นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ กพฐ. ร่วมงานแถลงผลงานวิชาการเรื่อง “Smart Thais for Thailand 4.0” (23 พ.ค. 61)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption Education)..
25 พ.ค. 61
moe
moe การเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนใต้
24 พ.ค. 61
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : หนังสือคลังวิทยาการ
18 พ.ค. 61
moe
moe ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก..
11 พ.ค. 61
moe
moe คุณธรรม 8 ประการ
10 พ.ค. 61
moe
moe สอศ. ออกสตาร์ทหลักสูตรพรีเมี่ยมระบบราง กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ การรถไฟหวู่ฮั..
4 พ.ค. 61
moe
moe โรงเรียนร่วมพัฒนา(Partnership School)
27 เม.ย. 61
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “UNESCO International Literac..
25 พ.ค. 61
moe
moe รายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 134
25 พ.ค. 61
moe
moe ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ข้อควรรู้ก่อนสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู
25 พ.ค. 61
moe
moe รายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 135
25 พ.ค. 61
moe
moe ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคุรุสภาที่มีส..
25 พ.ค. 61
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแห..
25 พ.ค. 61
moe
moe รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิดและวิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภ..
24 พ.ค. 61
moe
moe การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ..
23 พ.ค. 61
moe
moe รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิ..
23 พ.ค. 61
moe
moe รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒ..
23 พ.ค. 61
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัติผู้..
21 พ.ค. 61
moe
moe ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลเงินเดือน ด้วยวิธีประ..
18 พ.ค. 61
moe
moe ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์ข้อมูล NEIS พร้อมอุปกรณ์ ด้วนวิธีป..
4 พ.ค. 61
moe
moe ประกวดราคาจ้างงานโครงการศูนย์กลางการให้บริการสื่อเพื่อการเรียนการสอนและการเรียนร..
4 พ.ค. 61
moe
moe จัดจ้างรถยนต์ยี่ห้อ โฟล์ค ฮต-8322 (ราคากลาง)
26 เม.ย. 61
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 moe  FAQ
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
ETV
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.42  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site