moe
moe
moe
ผลประชุม ก.พ.อ.
           รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 4/2559 (26 ส.ค. 59)
 
moe

moe
ปรับระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
           ศธ.เตรียมปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 เป็น "ระบบสอบกลาง" (25 ส.ค. 59)
 
moe

moe
ผลประชุมกระทรวง
           พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 8/2559 (24 ส.ค. 59)
 
moe

moe
ความร่วมมือด้านการศึกษากับรัสเซีย
           รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายคิริลล์ บาร์สกี (H.E. Mr. Kirill Barsky) เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียฯ (24 ส.ค. 59)
 
moe

moe
ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง..
           พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ศธ. 3 ราย เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการและตำแหน่งที่จะว่าง (23 ส.ค. 59)
 
moe

moe
ประเทศไทยกับการก้าวไกลทางการศึกษา
           รมว.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ "ประเทศไทยกับการก้าวไกลทางการศึกษา" ในการประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อการพัฒนาบัณฑิตอุดมศึกษา (19 ส.ค. 59)
 
moe

moe
ผลประชุม Super Board ด้านการศึกษา
           พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา (Super Board) โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุม (19 ส.ค. 59)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
มอบนโยบายการศึกษาเอกชนที่นราธิวาส
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ มอบนโยบายในการประชุมเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (26 ส.ค. 59)
 
moe

moe
มหกรรมการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ..
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมการจัดการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะชายแดนใต้" ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี (25 ส.ค. 59)
 
moe

moe
ภารกิจที่สตูล
           เปิดงานประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน "มัธยมศึกษาสงขลา-สตูล Festival 2016" และมอบนโยบายการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนใต้ ที่ จ.สตูล (22 ส.ค. 59)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 8/2559 (24 ส.ค. 59)
 
moe

moe
มหาวิทยาลัยขับเคลื่อน Thailand 4.0
           ร่วมรับฟังรายงานเสนอเรื่อง "มหาวิทยาลัยรวมใจขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0" จากคณะทำงานด้านการวิจัย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) (11 ส.ค. 59)
 
moe

moe
ปรับโครงสร้างหลักสูตร
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ ประชุมหารือโครงสร้างหลักสูตรและตำราเรียน ป.1-3 กับ สพฐ. และ สสวท. เมื่อเร็วๆ นี้ (1 ส.ค. 59)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 21 เดือน (รอบ 12 ก.ย.58 – 30 มิ.ย.59)
21 ก.ค. 59
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 20 เดือน (รอบ 12 ก.ย. 58 – 31 พ.ค. 59)
22 มิ.ย. 59
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 19 เดือน (รอบ 12 ก.ย. 57 – 30 เม.ย. 59)
30 พ.ค. 59
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 18 เดือน (รอบ 12 ก.ย. 57 – 31 มี.ค. 59)
19 เม.ย. 59
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 17 เดือน (รอบ 12 ก.ย. 57 – 29 ก.พ. 59)
24 มี.ค. 59
 
moe
RSS
moe

moe
moe
.pdf แนวนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของสำนักงานปลัดกระทรว..   moe
17 ส.ค. 59
moe
document Download เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ.ในภูมิภาค ..   moe
4 ส.ค. 59
moe
.pdf เรียนรู้ร่างรัฐธรรมนูญก่อนลงประชามติ 7 ส.ค.59 ฉบับ infographic..   moe
2 ส.ค. 59
moe
.pdf การผลิตครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้สู่อนาคตการศึกษาไทย (โดย พลเอก ดาว์พงษ..   moe
29 ก.ค. 59
moe
.pdf คู่มือสำหรับครูและนักเรียนใช้เป็นแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเส..   moe
27 มิ.ย. 59
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
รัสเซีย หารือด้านการศึกษากับผู้บริหารกระ..
           รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ต้อนรับนายคิริลล์ บาร์สกี (H.E. Mr. Kirill B.. (25 ส.ค. 59)
moe

moe
พิธีมอบรางวัลให้แก่สำนักที่มีคะแนนผลการป..
           รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลให้แก่สำนักที่มีคะแนนผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบ.. (25 ส.ค. 59)
moe

moe
พิธีมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิพระบรมราชานุสร..
           รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบเงินสนับสนุนการบูรณะซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารราชวัลลภ (วังจันทรเกษม) กระทรวงศึกษาธิกา.. (25 ส.ค. 59)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
สอศ.รับรางวัลองค์กรเป็นเลิศด้านการเงินกา..
           พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบโล่รางวัลแก่ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (26 ส.ค. 59)
moe

moe
ปฏิวัติความคิดใหม่ ให้คนไทยใส่หมวกกันน็อ..
           ดร.ชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประธานร่วมการเปิดตัวโครงการ “สังคมหัวแข็ง” (26 ส.ค. 59)
moe

moe
ศธ.ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่..
           ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการสัมมนาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ .. (25 ส.ค. 59)
moe

moe
รณรงค์ค่านิยม TEAM WINS
           สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมรณรงค์สื่อสารค่านิยมองค์การ TEAM WINS โดยมีนายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม.. (25 ส.ค. 59)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe เรียนรู้ร่างรัฐธรรมนูญก่อนลงประชามติ...ฉบับ infographic..
1 ส.ค. 59
moe
moe ประชุมคณะทำงานสานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workf..
21 ก.ค. 59
moe
moe ประชุมคณะทำงานสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (Human Cap..
21 ก.ค. 59
moe
moe ศธ.- สมศ. หารือแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกแบบใหม่..
21 ก.ค. 59
moe
moe ศธ.ร่วมเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนของเด็ก-เยาวชน..
21 ก.ค. 59
moe
moe ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา..
5 ก.ค. 59
moe
moe ทำไมขับรถฝนตกถึงอันตราย
5 ก.ค. 59
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ “รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม”
26 ส.ค. 59
moe
moe บริการทันใจ (GPF Service)
26 ส.ค. 59
moe
moe มติ ครม. แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ
25 ส.ค. 59
moe
moe ขอเชิญร่วมงาน เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School Symposi..
17 ส.ค. 59
moe
moe สำนักงานรัฐมนตรี ศธ. รับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน จำนวน 13 ตำแหน่ง
17 ส.ค. 59
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
25 ส.ค. 59
moe
moe ประกาศ สป.เรื่อง รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิดและวิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุง..
24 ส.ค. 59
moe
moe ประกาศ สป.เรื่อง รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิดและวิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุง..
24 ส.ค. 59
moe
moe ประกาศ สป. เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนั..
18 ส.ค. 59
moe
moe ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่ 9 / 2559 (เดือนกันยายน 2559)
17 ส.ค. 59
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe สิทธิเด็กในภาพถ่ายและเคลื่อนไหว
16 ส.ค. 59
moe
moe ตามรอยศูนย์การเรียนรู้ ’ไอซีที’ ผ่านเกณฑ์คาบเส้น-ชุมชนเข้มแข็งถึงรอด
10 ส.ค. 59
moe
moe ปัจจัยแห่งความล้มเหลวในการปฏิรูปการศึกษาไทยคืออะไร
9 ส.ค. 59
moe
moe สกู๊ปพิเศษ: ’เข้าใจ...เข้าถึง...พัฒนา’...ยกระดับคุณภาพการศึกษา
14 ก.ค. 59
moe
moe คอลัมน์: ไทยมองไทย: ท้องถิ่นกับการศึกษา กรณีศึกษาเทศบาลภูเก็ต (1)
24 มิ.ย. 59
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ
17 ส.ค. 59
moe
moe สพฐ.ประกวดราคาจ้างการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ทำอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้
1 ส.ค. 59
moe
moe วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สอบราคาจ้างหลังคาเอนกประสงค์ ขนาด กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๔๔ เม..
1 ส.ค. 59
moe
moe ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ จำนวน ๑๗๖ รายการ
1 ส.ค. 59
moe
moe สพฐ.ประกวดราคาเช่าการเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับโรงเรียน ๑๐,๐๐..
14 ก.ค. 59
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
ETV
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.76  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site