moe
moe
moe
ผลประชุมองค์กรหลัก
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 22/2561 (17 ต.ค. 61)
 
moe

moe
สรุปประเด็นสำคัญยุทธศาสตร์ชาติ
           สรุปประเด็นสำคัญ และเป้าหมายของ ุ6 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2562) (17 ต.ค. 61)
 
moe

moe
กฎกระทรวงแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น..
           ราชกิจจานุเบกษา 12 ตุลาคม 2561 เผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561 (12 ต.ค. 61)
 
moe

moe
บรรยายการประกันคุณภาพ รร.เอกชน
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ บรรยาย "การประกันคุณภาพการศึกษา" ในการประชุมเสวนา "รวมพลังปฏิรูปการศึกษาไทยปฏิรูปการศึกษาเอกชน" ที่โรงเรียนไผทอุดมศึกษา (11 ต.ค. 61)
 
moe

moe
Thailand Education Reform
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ปาฐกถาพิเศษ "การปฏิรูปการศึกษาไทย: Thailand Education Reform" ในงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่และการประชุมผู้นำทางการศึกษา .. (11 ต.ค. 61)
 
moe

moe
หลักสูตรอาชีวะของ Pearson
           ศธ.ให้การรับรองหลักสูตร "Business and TechnologyEducation Council (BTEC)" ของ Pearson จากอังกฤษ เข้ามาสอนอาชีวศึกษาของไทย (9 ต.ค. 61)
 
moe

moe
เข้าหารือกับ Tata Trusts ที่อินเดีย
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เข้าหารือกับนายราทันนาวัล ทาทา (Mr Ratan N Tata) ประธานทาทา ทรัสต์ ซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่พาธุรกิจอินเดียให้เป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วโลก (5 ต.ค. 61)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ผลประชุมองค์กรหลัก
           นายชลำ อรรถธรรม โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 20/2561 โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม (3 ต.ค. 61)
 
moe

moe
สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ "สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา" ครั้งที่ 3 (2 ต.ค. 61)
 
moe

moe
ผลประชุมองค์กรหลัก
           เผยผลการประชุมประชุมผู้บริหารองค์กรหลักครั้งที่ 19/2561 โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม (25 ก.ย. 61)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
11 ศูนย์ความเป็นเลิศ
           ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร มอบนโยบาย 11 ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence : CoE) (10 ต.ค. 61)
 
moe

moe
หารือกับสิงคโปร์
           ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร พร้อมด้วย รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ. ให้การต้อนรับและหารือกับ Mrs Chua Siew San เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ (9 ต.ค. 61)
 
moe

moe
ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี
           3 กระทรวง "วิทย์-สาธารณสุข-ศึกษาฯ" ร่วมเปิดตัว "ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี” (Yothi Medical Innovation District: YMID)" วางเป้าหมายให้เป็นศูนย์กลางย่านนวัตกรรมกา.. (7 ต.ค. 61)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 31 ก.ค. 61)
21 ส.ค. 61
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 31 ต.ค.60)
10 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 ก.ย.60)
9 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ส.ค.60)
3 ต.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ก.ค.60)
24 ส.ค. 60
 
moe
RSS
moe

moe
moe
document รายงานประจำปี 2559 -2560 กระทรวงศึกษาธิการ..  
12 ต.ค. 61
moe
document ภาพงานเกษียณอายุราชการ และคนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป...  
24 ก.ย. 61
moe
document รายงานผลการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ..  
6 ส.ค. 61
moe
document รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของกระทรวงศึกษ..  
6 ส.ค. 61
moe
.doc แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปร..   moe
18 ก.ค. 61
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
เปิดรับสมัครสอบ ผอ.สพท.
           นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงนามในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ผอ.สพท... (16 ต.ค. 61)
moe

moe
แต่งตั้งประเภทบริหารระดับสูง 5 ราย
           โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ 5 รายแล้ว มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 (11 ต.ค. 61)
moe

moe
เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินค..
           ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี.. (10 ต.ค. 61)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
สพฐ.เตรียมความพร้อมนักเรียนทุน
           นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมชี้แจงสร้างความเข้าใจระเบียบ ม.ท.ศ. ว่าด้วยการดูแลนักเรียนทุนโครงการทุนการศึ.. (17 ต.ค. 61)
moe

moe
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ซีมีโออินโ..
           การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ซีมีโออินโนเทค ครั้งที่ 62 ณ กรุงดิลิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต (16 ต.ค. 61)
moe

moe
สอศ. ปลื้มผู้เชี่ยวชาญ
           พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงความก้าวหน้าโครงการขึ้นทะเบียนครูพิเศษอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม 4.0 และ 10 อุตสาหกรรม (16 ต.ค. 61)
moe

moe
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
           ราชกิจจานุเบกษา 13 ตุลาคม 2561 เผยแพร่ประกาศพระราชโองการโปรดเกล้าฯ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) (14 ต.ค. 61)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : เรียนวิชา หัดทำงาน สร้างสรรค์ความดี (3)..
17 ต.ค. 61
moe
moe ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม(2..
11 ต.ค. 61
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : เรียนวิชา หัดทำงาน สร้างสรรค์ความดี (2)..
10 ต.ค. 61
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : วิชาการต้องประสานความคิด จึงจะผลิตผลงานออกมาดี(2) ..
9 ต.ค. 61
moe
moe ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม(1..
5 ต.ค. 61
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : เรียนวิชา หัดทำงาน สร้างสรรค์ความดี..
4 ต.ค. 61
moe
moe ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์(1)..
28 ก.ย. 61
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe คุรุสภาเชิญร่วมเสนอชื่อผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2562
11 ต.ค. 61
moe
moe เปิดรับสมัครรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
11 ต.ค. 61
moe
moe สอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” ระดับมัธยม..
11 ต.ค. 61
moe
moe โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ..
10 ต.ค. 61
moe
moe รัฐสภาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ 9
9 ต.ค. 61
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื..
17 ต.ค. 61
moe
moe รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภ..
11 ต.ค. 61
moe
moe เชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
10 ต.ค. 61
moe
moe กศน.ชุมพร รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครู กศน.ตำบล
10 ต.ค. 61
moe
moe เรื่อง การสรรหาผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานศึกษาธิการจังหว..
8 ต.ค. 61
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสายด่วนการศึกษา 1579 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยว..
8 ต.ค. 61
moe
moe จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ
3 ต.ค. 61
moe
moe โครงการจัดทำหนังสือผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
3 ต.ค. 61
moe
moe โครงการจัดทำหนังสือที่ระลึกพิธีเปิดอาคารราชวัลลภ
3 ต.ค. 61
moe
moe การจัดทำความสะอาดภายในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มเติม
3 ต.ค. 61
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 moe  FAQ
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
ETV
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.43  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site