moe
moe
moe
ตรวจเยี่ยม รร.นำีร่องลดเวลาเรียน
           รมว.ศธ.พร้อมด้วยเลขานุการ รมว.ศธ. และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยม รร.วัดช่างเคี่ยน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (9 ต.ค. 58)
 
moe

moe
นโยบายอาชีวศึกษาเอกชน
           พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศ ที่ จ.เชียงใหม่ (9 ต.ค. 58)
 
moe

moe
ประเมินสถานศึกษาภายนอกรอบสี่
           พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ประชุมหารือกับ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สมศ. และคณะผู้บริหาร เกี่ยวกับการประเมินสถานศึกษาภายนอกรอบสี่ (8 ต.ค. 58)
 
moe

moe
ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ
           ผลการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 10/2558 โดยมี รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม (8 ต.ค. 58)
 
moe

moe
หารือกับ ทปอ.
           ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เข้าหารือกับ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ และนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ เกี่ยวกับนโยบายการอุดมศึกษา (6 ต.ค. 58)
 
moe

moe
พัฒนาหลักสูตรกีฬา-การเป็นเจ้าบ้านที่ดี..
           รมว.และ รมช.ศึกษาธิการ หารือกับ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ในการพัฒนาหลักสูตรกีฬา และการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (5 ต.ค. 58)
 
moe

moe
อบรม ศน.ทั่วประเทศ Smart Trainer
           พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Smart Trainer : ผู้นำการนิเทศการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รุ่นที่ 1 (5 ต.ค. 58)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
หลักสูตรกีฬา-การเป็นเจ้าบ้านที่ดี
           พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ร่วมหารือกับรมว.ศึกษาธิการ และรมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ในการพัฒนาหลักสูตรกีฬาและการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (5 ต.ค. 58)
 
moe

moe
การศึกษาชายแดนใต้
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ มอบทุนการศึกษาผู้ได้รับกระทบจากสถานการณ์ชายแดนใต้ และประชุมผู้บริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาชายแดนภาคใต้ (1 ต.ค. 58)
 
moe

moe
ผลประชุมองค์กรหลัก
           พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 18/2558 (23 ก.ย. 58)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
หารือกับ ทปอ.
           ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เข้าหารือกับ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ และนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ เกี่ยวกับนโยบายการอุดมศึกษา (6 ต.ค. 58)
 
moe

moe
พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี..
           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ปี 2558 (3 ต.ค. 58)
 
moe

moe
นโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
           พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ ประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ (2 ต.ค. 58)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาครูแล..
           เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งร.. (8 ต.ค. 58)
moe

moe
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเดินทางไปเข้าร่วมกา..
           รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติว่าด้วยเมืองแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๒ (2nd International Conference on Le.. (7 ต.ค. 58)
moe

moe
ศึกษาธิการหารือร่วมท่องเที่ยวและกีฬา..
           รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมหารือกับนางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะ (6 ต.ค. 58)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
การประกันคุณภาพด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา ..
           สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ จัดประชุมระดับภูมิภาคด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาและการอบรม ภายใต้หัวข้อ “การประกันค.. (9 ต.ค. 58)
moe

moe
สอศ.ให้ความรู้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้า..
           ดร.ชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ "การประชุมเชิงปฏิบัติการ:การคำนวณราคากลางงานก่อสร.. (9 ต.ค. 58)
moe

moe
ร่วมประชุมประเมินสัมฤทธิผลการศึกษา หรือ ..
           เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ประจำปีของสมาคมนานาชาติเพื่อการประเมินสัมฤทธิผลกา.. (9 ต.ค. 58)
moe

moe
สพฐ.นำคณะนักเรียนนักศึกษาเข้าพบนายกรัฐมน..
           นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะนักเรียนนักศึกษาในโครงการธนชาต ริเริ่ม.... (8 ต.ค. 58)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe กบข.ขอเชิญอบรมเรื่อง “ทำอย่างไรให้มีเงินหลักล้านในวัยเกษียณ”
8 ต.ค. 58
moe
moe การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558
5 ต.ค. 58
moe
moe สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงค..
1 ต.ค. 58
moe
moe ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะ พนักงานจ้างเหมาบริการ..
28 ก.ย. 58
moe
moe กรมเจ้าท่าขอเชิญร่วมงานวันทางทะเลโลก ประจำปี ๒๕๕๘
18 ก.ย. 58
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe การมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวง และผู้ช่วยปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
8 ต.ค. 58
moe
moe แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
5 ต.ค. 58
moe
moe ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558
5 ต.ค. 58
moe
moe สำรวจคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ
1 ต.ค. 58
moe
moe ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะ พนักงานจ้างเหมาบริการ
28 ก.ย. 58
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง สอบราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย
7 ต.ค. 58
moe
moe วิทยาลัยประมงสมุทรสาครสอบราคาซื้อห้องปฏิบัติการแปรรูปสัตว์น้ำ
7 ต.ค. 58
moe
moe ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราสอบราคาจ้างงานบริการก่อสร้างอาคารพยาบาล
7 ต.ค. 58
moe
moe สถาบันพัฒนาครูฯ สป.สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
7 ต.ค. 58
moe
moe วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย สอบราคาซื้อจัดซื้่อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานโรงแรม
5 ต.ค. 58
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Plan moe2015
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.56  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site