moe
moe
moe
การวิจัยเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0..
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รักษาราชการแทน รมว.ศธ. เปิดงานประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ และปาฐกถาพิเศษ “การวิจัยเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0” (8 ธ.ค. 59)
 
moe

moe
แถลงข่าวผลการประเมิน PISA
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รักษาราชการแทน รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรหลัก และ ผอ.สสวท. ร่วมแถลงข่าวผลการประเมิน PISA 2015 ของประเทศไทย (7 ธ.ค. 59)
 
moe

moe
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน รมว.ศธ.
           มติ ครม.7 ธันวาคม 2559 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน รมว.ศึกษาธิการ และแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติฯ (สทศ.) (7 ธ.ค. 59)
 
moe

moe
แต่งตั้งพล.อ.ดาว์พงษ์ฯ เป็นองคมนตรี
           สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็น องคมนตรี (6 ธ.ค. 59)
 
moe

moe
การบูรณะอาคารราชวัลลภ เฟสที่ 1
           ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เผยความคืบหน้างานบูรณะ ซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารราชวัลลภ (วังจันทรเกษม) ซึ่งเป็นที่ตั้งของกระทรวงศึกษาธิการ ในเฟสที่ 1 (2 ธ.ค. 59)
 
moe

moe
แนวทางจัดการศึกษาในต่างประเทศ
           ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาในต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2559 (1 ธ.ค. 59)
 
moe

moe
สร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ
           กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มต้นกิจกรรมออกกำลังกายภายในกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดพร้อมกันทั่วประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ (30 พ.ย. 59)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ส่งเสริมสถาบันศึกษาปอเนาะ
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ให้นโยบายในพิธีปิดการประชุมการบูรณาการการศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมของสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ปัตตานี (9 ธ.ค. 59)
 
moe

moe
ทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง
           ศธ.จัดพิธีมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้กับทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ที่ปัตตานี (8 ธ.ค. 59)
 
moe

moe
เปิดสถาบันโคเซ็นในไทย
           พิธีเปิดสถาบันเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ไทย-ญี่ปุ่น โคเซ็น (KOSEN) ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1 ธ.ค. 59)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
การวิจัยเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0..
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เปิดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ และปาฐกถาพิเศษ “การวิจัยเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0” (8 ธ.ค. 59)
 
moe

moe
แถลงข่าวผลการประเมิน PISA 2015
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรหลัก และ ผอ.สสวท. ร่วมแถลงข่าวผลการประเมิน PISA 2015 ของประเทศไทย (8 ธ.ค. 59)
 
moe

moe
รับร่าง พ.ร.บ.สถาบันภูมิราชธรรม
           ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติรับหลักการวาระแรกในร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. .... ด้วยคะแนน 217 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง (4 ธ.ค. 59)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 25 เดือน (วันที่ 12 ก.ย. 58 – 31 ต.ค.59)
2 ธ.ค. 59
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 24 เดือน (วันที่ 12 ก.ย. 58 – 30 ก.ย.59)
21 ต.ค. 59
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 23 เดือน (วันที่ 12 ก.ย. 58 – 31 ส.ค.59)..
15 ก.ย. 59
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 22 เดือน (วันที่ 12 ก.ย. 58 – 31 ก.ค.59)
31 ส.ค. 59
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 21 เดือน (รอบ 12 ก.ย.58 – 30 มิ.ย.59)
21 ก.ค. 59
 
moe
RSS
moe

moe
moe
.doc แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ..   moe
21 พ.ย. 59
moe
document การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256..  
14 พ.ย. 59
moe
.pdf คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนร..   moe
7 พ.ย. 59
moe
.pdf (Update) เอกสารประกอบการประชุมจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาส..   moe
4 พ.ย. 59
moe
.pdf แผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบปร..   moe
27 ต.ค. 59
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
พล.อ.ดาว์พงษ์ฯ อำลาตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ..
           พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ได้เดินทางมาสักการะพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ และร่วมรับประทานอาหาร พบปะพูดคุยกับข้าราชการ บุคลากรกระทรวง (7 ธ.ค. 59)
moe

moe
ศธ.รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท..
           พลตรี ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา พร้อมด้วย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับโครงการลูกเสือจิตอาสา รับมอบสิ.. (7 ธ.ค. 59)
moe

moe
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลปัญญาสมวา..
           กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ กระทรวงศึกษาธ.. (1 ธ.ค. 59)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
เลขาธิการสภาการศึกษาร่วมสัมภาษณ์พิเศษ รา..
           ดร.กมล รอดคล้าย เป็นวิทยากรร่วมสนทนาออกอากาศสดในรายการพิเศษ Smart Education ประเด็น "ปฏิรูปการศึกษายุคใหม่เดินหน้าอย่างไร" (9 ธ.ค. 59)
moe

moe
สป.ศธ.รับมอบประกาศเกียรติคุณ
           นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบประกาศเกียรติคุณการรับรองคุณภาพการบริหารภาครัฐระดับพื้นฐาน (C.. (9 ธ.ค. 59)
moe

moe
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต..
           ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยครั้งที่ 24 (9 ธ.ค. 59)
moe

moe
สพฐ. มอบโล่รางวัล
           นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ สพฐ. เป็นประธานมอบโล่รางวัล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 (9 ธ.ค. 59)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน
17 พ.ย. 59
moe
moe ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์
10 พ.ย. 59
moe
moe โครงการห้องเรียนกีฬา
10 พ.ย. 59
moe
moe การประชุมความร่วมมืออธิการบดีไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 11..
2 พ.ย. 59
moe
moe รมว.ศึกษาธิการ พบผู้บริหารและครู กทม.
2 พ.ย. 59
moe
moe ประชุมขับเคลื่อนแผนแก้ปัญหาชายแดนใต้ ปี 2560 กับหน่วยงานในกลุ่มภารกิจงานที..
2 พ.ย. 59
moe
moe โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
12 ต.ค. 59
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาต..
8 ธ.ค. 59
moe
moe รายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช..
8 ธ.ค. 59
moe
moe รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชา..
2 ธ.ค. 59
moe
moe การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาและโครงการดีเด่น รางวัล MOE AWARDS
29 พ.ย. 59
moe
moe ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ..
28 พ.ย. 59
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe กศน.จังหวัดชัยนาท ประกวดราคาจ้างปรับปรุงะอาคารสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท
9 ธ.ค. 59
moe
moe กศน.จังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างรถพ่วงสำหรับรถจักรยานยนต์
9 ธ.ค. 59
moe
moe กศน.จังหวัดสงขลา สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์
9 ธ.ค. 59
moe
moe ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ประกวดราคาจ้างอาคารบ้านพักครู ๘ หน่วย (แบบแฟ..
9 ธ.ค. 59
moe
moe สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑ สอบราคาซื้อมินิแวนหรือรถตู้
8 ธ.ค. 59
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 moe  FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
ETV
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.50  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site