moe
moe
moe
ติดตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้..
           พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และเลขาธิการ กพฐ.ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่ จ.ราชบุรี (14 ก.พ. 59)
 
moe

moe
ม.44 รวมอาชีวะรัฐ-เอกชน
           คำสั่ง คสช.ใช้มาตรา 44 รวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน และอำนาจหน้าที่ทั้งหมดของอาชีวะเอกชน ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (12 ก.พ. 59)
 
moe

moe
ผลประชุมสภาการศึกษา
           พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2559 (11 ก.พ. 59)
 
moe

moe
หารือกับศูนย์ความเป็นเลิศ (CoE)
           พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ประชุมหารือกับเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากศูนย์ความเป็นเลิศ (CoE) 11 ศูนย์ (11 ก.พ. 59)
 
moe

moe
วันการศึกษาเอกชน 10 ก.พ.
           พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด "การศึกษาเอกชน พัฒนาคน พัฒนาชาติ" (10 ก.พ. 59)
 
moe

moe
โครงการลดภาระหนี้ครูของ ธ.ออมสิน
           ครม.รับทราบโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเห็นชอบกรอบการดำเนินงานระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) ของ สสค. (10 ก.พ. 59)
 
moe

moe
นโยบายการรับนักเรียน
           รมว.ศึกษาธิการ ประกาศนโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ห้ามรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ และเงินบริจาคต่างๆ ตามเงื่อนไข หากโรงเรียนใดกระทำจะถือว่ามีความผิด (9 ก.พ. 59)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จ.เพชรบูรณ์ (11 ก.พ. 59)
 
moe

moe
พัฒนาคุณภาพการศึกษาชายแดนใต้
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา (8 ก.พ. 59)
 
moe

moe
ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
           ผลประชุม คกก.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1/2559 โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม (27 ม.ค. 59)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
หารือความร่วมมือกับโปรตุเกส
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ หารือความร่วมมือการศึกษากับนายฟรันซิสโก วาซ พัตโต (H.E. Mr. Francisco Vaz Patto) เอกอัครราชทูตโปรตุเกส (11 ก.พ. 59)
 
moe

moe
แถลงข่าวการสอบ O-NET
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย ผอ.สทศ. แถลงข่าวชี้แจงข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (10 ก.พ. 59)
 
moe

moe
ตรวจเยี่ยมการสอบ O-NET
           รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย ผอ.สทศ. ตรวจเยี่ยมการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับ ม.6 ที่โรงเรียนวัดนวลนรดิศ (7 ก.พ. 59)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงาน (รอบ 12 ก.ย. 57 – 31 ธ.ค. 58) รอบ ..
22 ม.ค. 59
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 1 ปี (12 กันยายน 2557 - 12 กันยายน ..
23 ธ.ค. 58
moe
moe รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 14 เดือน (รอบ..
17 ธ.ค. 58
moe
moe รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 13 เดือน (รอบ 12 ก.ย. 57 – 31 ต.ค. 58)
24 พ.ย. 58
moe
moe "รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (รอบ 12 ก.ย. ..
19 ต.ค. 58
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
มอบอาคารเรียน
           รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบอาคารเรียน และเปิดป้ายอาคารเรียน "แดงรัญจวน วงษ์กล้าหาญ3 อาคารเรียน "วิริยะสัมภะ3&.. (12 ก.พ. 59)
moe

moe
อบรมข้าราชการบรรจุใหม่
           รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.. (11 ก.พ. 59)
moe

moe
วันการศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๕๙
           รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมงานวันการศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิ.. (10 ก.พ. 59)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
จัดระบบบำรุงรักษาจักรยานพระราชทาน
           ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้มอบจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร .. (11 ก.พ. 59)
moe

moe
ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4..
           นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔ “สร้างสรรค์วิชาการ สื.. (10 ก.พ. 59)
moe

moe
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่..
           ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ ประจำ.. (9 ก.พ. 59)
moe

moe
ประชุมเครือข่ายเลขานุการผู้บริหารของกระท..
           นายสุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายเลขานุการผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ นางสา.. (9 ก.พ. 59)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe สวัสดิการเที่ยวสบายๆ กับ กบข. ทัวร์ประเทศเกาหลี และญี่ปุ่น
11 ก.พ. 59
moe
moe เชิญประกวดคำขวัญและบทร้อยกรอง เนื่องในเทศกาลงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิส..
11 ก.พ. 59
moe
moe การขอรับใบแจ้งยอดเงิน ของสมาชิก กบข. ประจำปี 2558
5 ก.พ. 59
moe
moe ค่าย Kids’ Science ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร)
3 ก.พ. 59
moe
moe วารสาร กบข. ฉบับเดือนมกราคม 2559
1 ก.พ. 59
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่ 2 / 2559 (เดือนกุมภาพันธ์ 2559)
21 ม.ค. 59
moe
moe ประกาศรายชื่อ "สถานศึกษาพอเพียง" ให้เป็น "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก..
19 ม.ค. 59
moe
moe ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่ 11 / 2558 (เดือนพฤศจิกายน 2558)
22 ธ.ค. 58
moe
moe แบบสำรวจข้อมูลเพื่อเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกั..
4 พ.ย. 58
moe
moe สถานศึกษาแบบอย่างกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ "สถานศึกษาพอเพียง 255..
2 พ.ย. 58
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe สำนักงาน กศน. ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง
12 ก.พ. 59
moe
moe กศน.จังหวัดเชียงราย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชน
12 ก.พ. 59
moe
moe ประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูง 170 วงจร ประจำปีงบประมาณ 2559
8 ก.พ. 59
moe
moe จ้างพิมพ์คู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
9 ก.พ. 59
moe
moe ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารและสิ่งประกอบ จำน..
8 ก.พ. 59
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe

moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
ETV
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.65  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site