moe
moe
moe
หารือความร่วมมือกับจีน
           รมว.ศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา กับ H.E. Mr.Ning Fukui เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนฯ (31 มี.ค. 58)
 
moe

moe
อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์
           ศธ.จัดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ โดยระดม นศ.-ครูอาชีวศึกษา 2 หมื่นคนให้บริการประชาชนฟรี ช่วงเดินทางสงกรานต์ 9-15 เมษายนนี้ 250 จุดทั่วประเทศ (30 มี.ค. 58)
 
moe

moe
กำหนดขนาดห้องเรียน
           ศธ.เห็นชอบการกำหนดขนาดห้องเรียนระดับปฐมวัย-ประถม-มัธยมฯ ของนักเรียนเป็น 30-30-40 คน รวมทั้งยกเลิกการสอบ LAS และปรับลดกิจกรรมนักเรียนตั้งแต่ปี 2558 (27 มี.ค. 58)
 
moe

moe
ประชุม ครม.นอกสถานที่
           นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (28 มี.ค. 58)
 
moe

moe
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
           ครม.รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา จำนวน 10 ราย โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการ (28 มี.ค. 58)
 
moe

moe
ร้อยเอ็ดโมเดล
           กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบให้ "ร้อยเอ็ดโมเดล" เป็นต้นแบบจัดการเรียนการสอนสายสามัญคู่ขนานกับสายอาชีพ (26 มี.ค. 58)
 
moe

moe
หารือกับ JCI
           รมว.ศึกษาธิการ ให้การต้อนรับนายกยุวสมาคมนานาชาติ (Junior Chamber International : JCI) เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย (26 มี.ค. 58)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ผลการประชุม ก.พ.อ.
           ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 3/2558 (26 มี.ค. 58)
 
moe

moe
ซุปเปอร์บอร์ดด้านการศึกษา
           รัฐมนตรีและผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2558 โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุม (20 มี.ค. 58)
 
moe

moe
เตรียมพร้อมสอบ PISA
           ศธ.-สสวท. แถลงข่าว เตรียมพร้อมรับมือ PISA 2015 ที่จะสอบในเดือนสิงหาคมนี้ และจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นการทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (9 มี.ค. 58)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ขยายผลโครงการ DLTV
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เผย ศธ.เตรียมขยายผลการศึกษาทางไกลผ่าน DLTV ไปยังโรงเรียน สพฐ.ให้ครบทุกแห่งทั้ง 30,922 โรง ในภาคเรียนที่ 1/2558 (31 มี.ค. 58)
 
moe

moe
ครม.นอกสถานที่
           นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รมว.ศึกษาธิการ และ รมช.ศึกษาธิการ เยี่ยมชมนิทรรรศการ ในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (30 มี.ค. 58)
 
moe

moe
TEPE Online
           สพฐ.เปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online (10 มี.ค. 58)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
.pdf ค่านิยมที่ 8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เคารพผู้ใหญ่ ..   moe
30 มี.ค. 58
moe
.pdf ค่านิยมที่ 7 เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นป..   moe
30 มี.ค. 58
moe
document ค่านิยมที่ 10 รู้จักดำรงตนโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ..  
29 มี.ค. 58
moe
document นิทาน ค่านิยมที่ 9 มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ..  
27 มี.ค. 58
moe
.xls แบบสำรวจการจัดสรรทุนตามความต้องการของกระทรวงศึกษาธิการ..   moe
0 -1957
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
ศธ.ร่วมออกบูธงานกาชาด ๒๕๕๘
           ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดบูธกระทรวงศึกษาธิการ ภายในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๘ "ถวายพระพร องค์อุปนายิกา ๖๐ พรรษา ปวงป.. (31 มี.ค. 58)
moe

moe
ประกวดโครงการกิจกรรมรณรงค์และปลูกฝังจิตส..
           ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดโครงการกิจกรรมรณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยม ๑๒ ประการ เมื่อวันจัน.. (31 มี.ค. 58)
moe

moe
การประชุมคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาสำหร..
           นางสุทธศรี วงศ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕.. (25 มี.ค. 58)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 2558
           ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ระดับชาติ ประจำปี 2558 ซึ่งจะจัดข.. (31 มี.ค. 58)
moe

moe
อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2558
           ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมในพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2558 โดยมีพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าก.. (31 มี.ค. 58)
moe

moe
สพฐ. ตรวจเยี่ยมการสอบเข้าเรียนชั้น ม.1..
           นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมคณะผู้บริหาร สพฐ.ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการสอบรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (31 มี.ค. 58)
moe

moe
ศธ. หารือแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญ..
           นางนิตย์ โรจน์รัตนวานิชญ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ.. (30 มี.ค. 58)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาร่วมโครงการสร้างประสบการณ์ในช่วงปิดภาคเรียน ปี ๒๕๕๘ (มีรา..
25 มี.ค. 58
moe
moe ขอเชิญร่วมเสวนา“การปฏิรูปการศึกษาสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน”
20 มี.ค. 58
moe
moe นายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนร่วมโครงการ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล”
19 มี.ค. 58
moe
moe ขอเชิญนักวิชาการด้านอิสลามศึกษาร่วมสัมมนาค่านิยมอิสลามในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปล..
16 มี.ค. 58
moe
moe ข้อสั่งการ รมว.ศธ.เกี่ยวกับการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ
11 มี.ค. 58
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe สารนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๓ ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ
31 มี.ค. 58
moe
moe ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี สำหรับอัญเชิญพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพฯ ไปใช้ในกิจกรรม
31 มี.ค. 58
moe
moe รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
0 -1957
moe
moe รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น
0 -1957
moe
moe รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการของ น.ส.วาสนา..
0 -1957
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe ค่านิยมที่ 8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เคารพผู้ใหญ่
30 มี.ค. 58
moe
moe ค่านิยมที่ 7 เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
30 มี.ค. 58
moe
moe ค่านิยมที่ 10 รู้จักดำรงตนโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
29 มี.ค. 58
moe
moe นิทาน ค่านิยมที่ 9 มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ
27 มี.ค. 58
moe
moe ค่านิยมที่6 มีศีลธรรม หวังดีต่อผู้อื่น
27 ก.พ. 58
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe จ้างเอกชนดำเนินงานโครงการประกวดขบวนแห่รถเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯส..
31 มี.ค. 58
moe
moe จ้างเอกชนดำเนินงานกิจกรรม happy family rally 2015
31 มี.ค. 58
moe
moe วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนสำหรับแจก..
30 มี.ค. 58
moe
moe สพม.เขต ๓๖ สอบราคาจ้างประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤ..
30 มี.ค. 58
moe
moe ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ. ๔ (ห้องส้ว..
30 มี.ค. 58
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Plan moe2015
form moe2015
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
เว็บไซต์ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสุทธศรี วงษ์สมาน)
วิทยุศึกษา
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
moe
moe
12
๑ อำเภอ ๑ ทุน่
Click ดู รายการย้อนหลังที่นี่
ติดตามข่าวสาร E-learning ได้ที่นี่ค่ะ
บทเรียนออนไลน์ e-learning
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.42  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site