moe
moe
moe
แต่งตั้งผู้บริหาร ศธ...
           คสช.มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เป็นเลขาธิการสำนักงาน กศน. และนายวิวัฒน์ แหวนหล่อ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง มีผลตั้งแต่ 26 ส.ค.2557 (2 ก.ย. 57)
 
moe

moe
ผลประชุมองค์กรหลัก
           ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 27/2557 (2 ก.ย. 57)
 
moe

moe
แต่งตั้งรัฐมนตรี
           พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2557 (31 ส.ค. 57)
 
moe

moe
รมว.ศธ.คนใหม่
           โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (31 ส.ค. 57)
 
moe

moe
รู้จักกับ รมช.ศธ.
           โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (31 ส.ค. 57)
 
moe

moe
รู้จักกับ รมช.ศธ.
           โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (31 ส.ค. 57)
 
moe

moe
หารือกับอียิปต์
           ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา กับรองผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลามแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ และ Al-Azhar University (26 ส.ค. 57)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
.pdf ข้อมูลการยกเว้นอากรนำเข้า (พ.ศ. 2551- พ.ศ. 2557)..   moe
20 ส.ค. 57
moe
.pdf แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ..   moe
8 ส.ค. 57
moe
.rar แบนเนอร์วันแม่ 2557   moe
1 ส.ค. 57
moe
document รายงานผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของไทยตามนโยบายด้านการศ..  
6 มิ.ย. 57
moe
.pdf กระบวนการ : การดําเนินการหาผู้รับผิดทางละเมิด สํานักนิติการ สป...   moe
3 มิ.ย. 57
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
“ยุทธหัตถีเกมส์” การแข่งข..
           ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การแข่งขันกีฬา “ยุทธหัตถีเกมส์”ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้.. (2 ก.ย. 57)
moe

moe
โครงการครอบครัวสุขสันต์สม..
           นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย กิจกรรมครอบครัวสุขสันต์สร้างสรรค์สังคมไทย .. (2 ก.ย. 57)
moe

moe
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัด..
           ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรพัฒนานักบริ.. (1 ก.ย. 57)
moe

moe
การประชุมเชิงปฏิบัติการจั..
           นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนส่งเสริมค.. (1 ก.ย. 57)
moe

moe
มละบริภูฟ้า และชาวไทยภูเข..
           นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ นักเรียนจากศูนย์การเรียนชุมชน มละบริภูฟ้า และ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (1 ก.ย. 57)
moe

moe
การประชุมหัวหน้าส่วนราชกา..
           นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป. (1 ก.ย. 57)
moe

moe
“ประชุมคณะกรรมการสถาบันระ..
           ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าแ.. (26 ส.ค. 57)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับทุนด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง รุ่นที่ 2 ประจำปี ..
2 ก.ย. 57
moe
moe ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณารายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้..
2 ก.ย. 57
moe
moe ทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลานทหารผ่านศึกเกาหลี
1 ก.ย. 57
moe
moe ขอเชิญร่วมเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
26 ส.ค. 57
moe
moe กำหนดการการนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯรับรางวัลพระราชทานประจ..
21 ส.ค. 57
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับทุนด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง รุ่นที่ 2 ประจำปี ..
2 ก.ย. 57
moe
moe คำชี้แจงและแบบฟอร์มกำหนดกำลังคน (Manning Analysis ของ สป)
0 -1957
moe
moe รายชื่อ ผลงาน ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งระดับชำนาญการ
27 ส.ค. 57
moe
moe รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและประเมิน
18 ส.ค. 57
moe
moe กำหนดการสอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรับทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต..
12 ส.ค. 57
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
29 ส.ค. 57
moe
moe สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
29 ส.ค. 57
moe
moe สอบราคาซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล External Harddisk
29 ส.ค. 57
moe
moe สอบราคาจ้างจ้างเหมารถยนตฺโดยสารบัสปรับอากาศไม่ประจำทาง๕๐ที่นั่ง จำนวน ๔ คัน
29 ส.ค. 57
moe
moe จ้างเหมาอุปกรณ์สำหรับผู้เข้าประชุมระดับภูมิภาคด้านการศึกษาในเอเชียและแปซิฟิก
27 ส.ค. 57
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
พบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน)
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
moe
moe
๑ อำเภอ ๑ ทุน่
Click ดู รายการย้อนหลังที่นี่
ติดตามข่าวสาร E-learning ได้ที่นี่ค่ะ
บทเรียนออนไลน์ e-learning
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
ทำความรู้จักกองทุนพัฒนาครูฯ
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe

moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30        


moe
moe
 
moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx สถานีวิทยุศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป.
รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.15  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site