moe
moe
moe
รมว.ศธ.แถลงนโยบายการศึกษา
           พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแถลงนโยบายด้านการศึกษาผ่านระบบ Video Conference (29 ส.ค. 58)
 
moe

moe
แจ้งคัดเลือก รร.นำร่องลดเวลาเรียน
           สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่การศึกษา เตรียมคัดเลือกโรงเรียนประถม-มัธยม-การศึกษาพิเศษ นำร่องตามนโยบาย "การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" จำนวน 10% ของแต่ละเขตพื้นที่ (28 ส.ค. 58)
 
moe

moe
แผนอุดมศึกษา 15 ปี
           พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดทิศทางแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2574) (28 ส.ค. 58)
 
moe

moe
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
           รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยนโยบาย “การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Moderate Class More Knowledge” และนโยบายการประดับธงชาติไทยให้ใหม่และมีสีสดใสอยู่เสมอ (27 ส.ค. 58)
 
moe

moe
ผลประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก
           ผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ซึ่งมีพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย รมช.ศึกษาธิการ ร่วมประชุม (26 ส.ค. 58)
 
moe

moe
แก้ไขปัญหา สกสค.-องค์การค้าฯ
           รมว.ศึกษาธิการ ประชุมกับผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค.-คุรุสภา-ผอ.องค์การค้าของ สกสค. เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาในหน่วยงานดังกล่าว (27 ส.ค. 58)
 
moe

moe
ปฏิรูปการศึกษา .. สร้างอนาคตประเทศไทย ..
           พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปาฐกถา "ปฏิรูปการศึกษา … สร้างอนาคตประเทศไทย" ในงานสัมมนาเรื่องการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์สู่อนาคต (26 ส.ค. 58)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ติดตามการแก้ปัญหา สกสค.
           พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ร่วมประชุมกับเลขาธิการ สกสค. - คุรุสภา - ผอ.องค์การค้าของ สกสค. เพื่อติดตามความก้าวหน้าแก้ไขปัญหาในหน่วยงานดังกล่าว (27 ส.ค. 58)
 
moe

moe
ปฏิรูปการศึกษา
           รมช.ศธ.เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์สู่อนาคต โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและปาฐกถาพิเศษ (27 ส.ค. 58)
 
moe

moe
เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติที่ จ.ระยอง
           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ที่ รร.ปลวกแดงพิทยาคม จ.ระยอง (7 ส.ค. 58)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ปฏิรูปการศึกษา
           พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ปฏิรูปการศึกษา …. สร้างอนาคตประเทศไทย" ในงานสัมมนาเรื่อง การปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์สู่อนาคต (27 ส.ค. 58)
 
moe

moe
รมช.ศธ.ธีระเกียรติฯ
           update ... ประวัตินายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (Mr.Teerakiat Jareonsettasin) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (21 ส.ค. 58)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป. คร..
           รศ. นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ (28 ส.ค. 58)
moe

moe
เชิญรับชมรายการ อนาคตเมืองไทย
           นพ.กำจร ตติยกวี ในรายการ อนาคตเมืองไทย ประเด็น “รับจ้างทำการบ้าน : วิทยานิพนธ์ วิกฤตการศึกษาไทย” (26 ส.ค. 58)
moe

moe
ศธ. ต้อนรับ รมว.ศธ. และ รมช. ศธ.
           พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นพ. ธีระเกียรติ .. (24 ส.ค. 58)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
รมว.ศึกษาธิการ ประชุมทางไกล เพื่อมอบนโยบ..
           พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ นัดพิเศษ เพื่อมอบนโยบายและยุทธศาสตร์ในกา.. (28 ส.ค. 58)
moe

moe
สกศ.จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑..
           สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ ด้านจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุท.. (28 ส.ค. 58)
moe

moe
สัมมนา “การปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ส..
           พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศร.. (27 ส.ค. 58)
moe

moe
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา..
           ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (27 ส.ค. 58)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe ขอเชิญ...ร่วมรับฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายการศึกษา
26 ส.ค. 58
moe
moe รายการ “อาสาหาเรื่อง...น่ารู้” ททบ. ๕
19 ส.ค. 58
moe
moe พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
17 ส.ค. 58
moe
moe องค์ความรู้และภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้าน และ ๑๒๓ อาชีพเกษตรกรรมทางเลือก
6 ส.ค. 58
moe
moe องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
4 ส.ค. 58
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดราย น.ส.ชนัดดา หุ้นสวัสดิ์
28 ส.ค. 58
moe
moe สป.ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. ประจำปี ๒๕๕๘
24 ส.ค. 58
moe
moe สอศ.ให้หน่วยรับสมัครครูผู้ช่วยทุกแห่งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้สมัครและคุณสม..
21 ส.ค. 58
moe
moe รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดราย นายวิโรจน์ สุริยายนต์
19 ส.ค. 58
moe
moe ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่ ๙ / ๒๕๕๘ (เดือนกันยายน ๒๕๕๘)
10 ส.ค. 58
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe สพม.เขต ๒ ประกวดราคาซื้อซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ
28 ส.ค. 58
moe
moe สพม.เขต ๒ ประกวดราคาจ้างงานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารพาณิชย์และสำนักงาน
28 ส.ค. 58
moe
moe วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึก..
28 ส.ค. 58
moe
moe วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องมือประจำตัวผู้เรี..
28 ส.ค. 58
moe
moe วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเร..
28 ส.ค. 58
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Plan moe2015
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30    31          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx สถานีวิทยุศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง Schoolnet
เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.59  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site