moe
moe
moe
Melodies of the KING
           สพฐ.จัดงาน "มหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (Melodies of the KING)" 27-28 พย.นี้ ที่หอประชุมกองทัพเรือ (27 พ.ย. 57)
 
moe

moe
อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย
           สอศ.จัดงาน "อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย" ระหว่าง 27-28 พ.ย.นี้ โดยได้รับเกียรติจากนายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน (27 พ.ย. 57)
 
moe

moe
ทุน ODOS รุ่นที่ 5
           รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมองค์กรหลัก ในประเด็นการปรับแนวทางการดำเนินงานทุน ODOS รุ่น 5 , การสอบ GAT/PAT และของขวัญปีใหม่ของ ศธ. (26 พ.ย. 57)
 
moe

moe
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
           ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ได้เห็นชอบ (ร่าง) แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ (25 พ.ย. 57)
 
moe

moe
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า..
           พิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ เนื่องในงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 พ.ย. 57)
 
moe

moe
แชร์กระดาษคำตอบ GAT
           รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยกรณีนักเรียนแชร์โพสต์กระดาษคำตอบ GAT ลงอินสตาแกรม จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างกว้างขวาง (25 พ.ย. 57)
 
moe

moe
Asian Science Camp
           พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัด Asian Science Camp 2015 (24 พ.ย. 57)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ประชุม จนท.อาวุโสซีมีโอ..
           ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ เปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (37th SEAMEO High Officials Meeting) (26 พ.ย. 57)
 
moe

moe
ตรวจเยี่ยมสนามสอบGAT/PAT..
           ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ และ รศ.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 ที่ รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง (22 พ.ย. 57)
 
moe

moe
ผลการประชุม ก.พ.อ.
           ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 4/2557 (18 พ.ย. 57)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
รร.ขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม..
           พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ (21 พ.ย. 57)
 
moe

moe
ประชุมบูรณาการ กศ.ชายแดนใต้..
           ผลการประชุมการบูรณาการแผนงานการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2557 (20 พ.ย. 57)
 
moe

moe
ตรวจเยี่ยม รร.วังไกลกังวล..
           รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนต้นทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม "โรงเรียนวังไกลกังวล" (15 พ.ย. 57)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
document Download ป้ายแบนเนอร์งาน "เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน"..  
28 พ.ย. 57
moe
.pdf Update-แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ สป.ตามนโยบายรัฐมน..   moe
6 พ.ย. 57
moe
document คู่มือการประเมินนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี..  
5 พ.ย. 57
moe
.pdf แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ..   moe
4 พ.ย. 57
moe
.pdf นำเสนอภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการศึกษา..   moe
31 ต.ค. 57
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่..
           ดร. สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง สป. เข้าร่วม.. (28 พ.ย. 57)
moe

moe
การประชุมวิสามัญคณะกรรมกา..
           นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกร.. (28 พ.ย. 57)
moe

moe
ดนตรีในสวน
           ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกิจกรรม MOE ดนตรีในสวน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรหลัก ข้าราชการบำนาญ ข้าราชการประจำและบุคลากรในกระทรวงศึ.. (28 พ.ย. 57)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
ผลิตภัณฑ์อาชีวะ : Gift Festival 2015”..
           สอศ. จัดงานแถลงข่าว “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน สัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ : Gift Festival 2015” ระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2557 เวลา 08.3.. (25 พ.ย. 57)
moe

moe
นักเรียนทุนพระราชทาน
           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้นักเรียนทุนพระราชทาน (วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา) ประจำปีการศึกษา 255.. (25 พ.ย. 57)
moe

moe
(ร่าง) มาตรฐานการอาชีวศึกษา
           สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ และวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ได้จัดประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ... (25 พ.ย. 57)
moe

moe
อาชีวะจับมือโฮมโปรปั้นเด็กธุรกิจค้าปลีก ..
           สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามความร่วมมือผลิตกำลังคนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาธุรกิจค้าปลีก เพื่อป้อนอุต.. (24 พ.ย. 57)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการศึกษาวิชาชีพ ณ สหรัฐอเมริกา
28 พ.ย. 57
moe
moe ศธ.ขอเชิญร่วมงาน "เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" ๓ - ๕ ธันวาคม ๒๕..
26 พ.ย. 57
moe
moe เครื่องแบบข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
26 พ.ย. 57
moe
moe โครงการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระดับชาติ ครั้งที่ 3
26 พ.ย. 57
moe
moe คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 83
24 พ.ย. 57
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
0 -1957
moe
moe รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
0 -1957
moe
moe ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
0 -1957
moe
moe ก.ค.ศ.ประกาศผลวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 54 ราย
25 พ.ย. 57
moe
moe รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
0 -1957
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe ประกวดราคาซื้อเึครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวม 7 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอ..
26 พ.ย. 57
moe
moe สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ
26 พ.ย. 57
moe
moe สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
26 พ.ย. 57
moe
moe สำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์ สอบราคาเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ค..
26 พ.ย. 57
moe
moe สอบราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
26 พ.ย. 57
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
เว็บไซต์ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสุทธศรี วงษ์สมาน)
วิทยุศึกษา
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
moe
moe
๑ อำเภอ ๑ ทุน่
Click ดู รายการย้อนหลังที่นี่
ติดตามข่าวสาร E-learning ได้ที่นี่ค่ะ
บทเรียนออนไลน์ e-learning
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx สถานีวิทยุศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป.
รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.40  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site