moe
moe
moe
ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ
           ผลการประชุมศึกษาธิการ ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยมีรัฐมนตรี ผู้บริหารองค์กรหลัก ผู้ตรวจราชการ และผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม (3 ก.ย. 58)
 
moe

moe
ประชุมส่วนราชการของรองนายกฯ
           พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกฯ ประชุมหารือเพื่อกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ 3 กระทรวง คือ กระทรวงศึกษาธิการ พลังงาน และ ICT (2 ก.ย. 58)
 
moe

moe
การพัฒนาภายหลังปี 2015
           พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ. เปิดการประชุมสัมมนาฯ เรื่องความท้าทายแห่งการพัฒนาภายหลังปี 2015:ความสำคัญต่อการค้าและการพัฒนา ภายในประชาคมอาเซียน (31 ส.ค. 58)
 
moe

moe
หารือแนวทางขับเคลื่อนการทำงาน
           รัฐมนตรี-ผู้บริหารฝ่ายการเมือง ประชุมกับผู้บริหาร 5 องค์กรหลัก เพื่อวางระบบการบริหารงาน การมอบหมายงาน และการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย (2 ก.ย. 58)
 
moe

moe
ผลประชุม ก.ค.ศ.
           นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 9/2558 ซึ่งมี รมว.ศธ.เป็นประธานประชุม (1 ก.ย. 58)
 
moe

moe
หารือรูปแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้..
           พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ. หารือกับปลัด ศธ. และเลขาธิการ กพฐ.เกี่ยวกับรูปแบบของการจัดกิจกรรมตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (31 ส.ค. 58)
 
moe

moe
รมว.ศธ.แถลงนโยบายการศึกษา
           พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแถลงนโยบายด้านการศึกษาผ่านระบบ Video Conference (29 ส.ค. 58)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ประชุมติดตามงาน ศธ.
           พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. เข้าร่วมประชุมกับพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกฯ เพื่อกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษา-พลังงาน-ไอซีที (2 ก.ย. 58)
 
moe

moe
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
           กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พร้อมทั้งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 10 ชุดลงไปในระดับพื้นที่ เพื่อให้ผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ ทุกระดับการศึก.. (31 ส.ค. 58)
 
moe

moe
ติดตามการแก้ปัญหา สกสค.
           พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ร่วมประชุมกับเลขาธิการ สกสค. - คุรุสภา - ผอ.องค์การค้าของ สกสค. เพื่อติดตามความก้าวหน้าแก้ไขปัญหาในหน่วยงานดังกล่าว (27 ส.ค. 58)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ร่วมประชุมกับรองนายกฯ
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศธ.ประชุมร่วมกับพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกฯ เพื่อกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษา-พลังงาน-ไอซีที (2 ก.ย. 58)
 
moe

moe
ปฏิรูปการศึกษา
           พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ปฏิรูปการศึกษา …. สร้างอนาคตประเทศไทย" ในงานสัมมนาเรื่อง การปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์สู่อนาคต (27 ส.ค. 58)
 
moe

moe
รมช.ศธ.ธีระเกียรติฯ
           update ... ประวัตินายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (Mr.Teerakiat Jareonsettasin) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (21 ส.ค. 58)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
เชิญชมรายการหันหน้าเข้าหากัน
           เชิญชมรายการหันหน้าเข้าหากัน วันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘ พบกับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ในรายการ หันหน้าเข้าหากัน กับประเด็น “รับน้องอ.. (4 ก.ย. 58)
moe

moe
ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 9/2558..
           รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 9/2558 (3 ก.ย. 58)
moe

moe
พิจารณาคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น
           รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณาคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อุป.. (1 ก.ย. 58)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
งานชุมนุมยุวกาชาดอาเซียน ๒๕๕๘
           นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน แถลงข่าวงานชุมนุมยุวกาชาดอาเซียน ปี ๒๕๕๘ (ASEAN Red Cross Youth Gathering 2015.. (3 ก.ย. 58)
moe

moe
ความร่วมมือของสถาบันการศึกษาตามแผนโคลัมโ..
           รองศาสตราจารย์พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าร่วมงานเลี้ยงเพื่อเฉลิมฉลองความร่วมมือของสถาบันการศึกษาและภาคธุรกิจในโครงการแผนโคล.. (3 ก.ย. 58)
moe

moe
ประชุมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต ศธ...
           เลขาธิการสภาการศึกษา (นางสุทธศรี วงษ์สมาน) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (นายพิษณุ ตุลสุข) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ.. (3 ก.ย. 58)
moe

moe
ร่วมมือทวิภาคีวิชาบริหารธุรกิจ
           สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จับมือ เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล ร่วมลงนามความร่วมมือจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ป.. (3 ก.ย. 58)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe สถาบันพัฒนาครูฯ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช..
3 ก.ย. 58
moe
moe สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ จัดสรรทุน จำนวน 100 ทุน
3 ก.ย. 58
moe
moe ขอเชิญ...ร่วมรับฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายการศึกษา
26 ส.ค. 58
moe
moe รายการ “อาสาหาเรื่อง...น่ารู้” ททบ. ๕
19 ส.ค. 58
moe
moe พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
17 ส.ค. 58
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe สกอ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใ..
1 ก.ย. 58
moe
moe รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดราย น.ส.ชนัดดา หุ้นสวัสดิ์
28 ส.ค. 58
moe
moe สป.ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. ประจำปี ๒๕๕๘
24 ส.ค. 58
moe
moe สอศ.ให้หน่วยรับสมัครครูผู้ช่วยทุกแห่งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้สมัครและคุณสม..
21 ส.ค. 58
moe
moe รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดราย นายวิโรจน์ สุริยายนต์
19 ส.ค. 58
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe สจล. เผย 4 สุดยอดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี โดยฝีมือคนไทย คว้ารางวัลพระราชทานสมเด็จพร..
4 ก.ย. 58
moe
moe หลักสำคัญ ’ลดเวลาเรียน’ มุ่งพัฒนา ’ร่างกาย-จิตใจ-สังคม’
4 ก.ย. 58
moe
moe การเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
31 ส.ค. 58
moe
moe ยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจ...โรงเรียนนิติบุคคลที่มุ่งคุณภาพผู้เรียน
25 ส.ค. 58
moe
moe การปรับปรุงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ
21 ส.ค. 58
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 ก.ย. 58
moe
moe ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 ก.ย. 58
moe
moe ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองและควบคุมระบบขับเคลื่อนนหุ่นยนต์ ต.หนองแก อ.หัวหิน..
3 ก.ย. 58
moe
moe ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีไฟฟ้าขั้นสูง ตำบลหนองแก อำเภอหัว..
3 ก.ย. 58
moe
moe สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2
3 ก.ย. 58
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Plan moe2015
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.76  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site