moe
moe
moe
กำหนดการสอบ O-NET ปี 2558
           รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงแนวทางดำเนินการภายหลังนโยบายการปรับลดการสอบ O-NET เหลือ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 (3 ก.ค. 58)
 
moe

moe
ออท.เยอรมนีเข้าอำลาตำแหน่ง
           H.E. Mr. Rolf Peter Gottfried Schulze เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าพบ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษาและอำลาตำแหน่ง (2 ก.ค. 58)
 
moe

moe
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
           พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (1 ก.ค. 58)
 
moe

moe
การดูแลความปลอดภัยนักเรียนอาชีวะ
           รมว.ศึกษาธิการ ให้แนวทางนโยบายในการประชุม "การดูแลความปลอดภัยนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา" โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สอศ.-สช. เข้าร่วมประชุม (1 ก.ค. 58)
 
moe

moe
ผลประชุมองค์กรหลัก
           รมว.ศธ.เปิดเผยผลการประชุมองค์กรหลัก ในประเด็นการแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ และหารือกรณีธนาคารไทยพาณิชย์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ (1 ก.ค. 58)
 
moe

moe
ครม.อนุมัติตั้งรองเลขาฯ กพฐ.-สกศ.
           ครม.อนุมัติแต่งตั้งนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์ เป็นรองเลขาธิการสภาการศึกษา (30 มิ.ย. 58)
 
moe

moe
โอกาสและความเสมอภาคไร้พรมแดน
           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการ "การพัฒนาเด็กและเยาวชน : โอกาสและความเสมอภาคไร้พรมแดน" (30 มิ.ย. 58)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ตั้งรองเลขาธิการ กพฐ.-สกศ.
           ครม.อนุมัติแต่งตั้งนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์ เป็นรองเลขาธิการสภาการศึกษา (30 มิ.ย. 58)
 
moe

moe
การประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลส..
           ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม วิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห.. (30 มิ.ย. 58)
 
moe

moe
ผลประชุม ก.พ.อ.
           ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 6/2558 (24 มิ.ย. 58)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเชียงใหม่
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ อ.สันกำแพง และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อ.แม่ริม (29 มิ.ย. 58)
 
moe

moe
พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ ใน 1..
           สพฐ.จัดการอบรมการเรียนรู้ภาษาไทย ตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ ใน 1 ปี เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีครู-ศน.เข้ารับการอบรมกว่า1,100คน (21 มิ.ย. 58)
 
moe

moe
แถลงข่าวเปิดระบบ DLIT
           พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ และผู้บริหาร ศธ. ร่วมงานแถลงข่าวการเปิดระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) (11 มิ.ย. 58)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ..
           รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีพ.. (3 ก.ค. 58)
moe

moe
ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศ..
           รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (2 ก.ค. 58)
moe

moe
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์
           รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ (25 มิ.ย. 58)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
ให้ความรู้ด้านวิชาชีพผู้ลี้ภัยในจังหวัดแ..
           สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ แอคเท็ด ประเทศไทย (ACTED Thailand) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อให้ความรู้ด้านวิชาชีพแก่ผู้ลี้ภัยท.. (2 ก.ค. 58)
moe

moe
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน สพฐ.ในภาคเหนือ
           พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ อำเภอสันกำแพง และโรงเรียนศึกษาสงเค.. (2 ก.ค. 58)
moe

moe
สกศ.ประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
           รองเลขาธิการสภาการศึกษา (นายพิษณุ ตุลสุข) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ (2 ก.ค. 58)
moe

moe
กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมจัดงานวันแม่ ๒๕๕..
           นางผานิตย์ มีสุนทร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกา.. (1 ก.ค. 58)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe ขอเชิญชวนเยาวชนสมัครร่วมโครงการสานฝันการ​บิน ครั้งที่ 7
30 มิ.ย. 58
moe
moe ขอเชิญชมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ประเด็น “เดินหน้าขับเคลื่อนค่านิยม 12 ประการสู่การป..
29 มิ.ย. 58
moe
moe สกอ.ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 “สร้างบัณฑิตไทย..
26 มิ.ย. 58
moe
moe ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมสมัครแข่งขัน Service Robot Contest 2015
25 มิ.ย. 58
moe
moe ขอเชิญร่วมกิจกรรมแรลลี่ครอบครัว “HAPPY FAMILY RALLY 2015 (Bus Rally)" กระทร..
18 มิ.ย. 58
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง..
2 ก.ค. 58
moe
moe สอศ.ประกาศเรื่องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จำนว..
30 มิ.ย. 58
moe
moe ประกาศกำหนดการนำนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเข้ารับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึ..
26 มิ.ย. 58
moe
moe ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของ สป.
23 มิ.ย. 58
moe
moe สอศ.ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
25 มิ.ย. 58
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๐ ชุด
2 ก.ค. 58
moe
moe วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
2 ก.ค. 58
moe
moe วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไปแบบ All in on..
2 ก.ค. 58
moe
moe สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างพิมพ์สือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบร..
1 ก.ค. 58
moe
moe สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
1 ก.ค. 58
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Plan moe2015
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx สถานีวิทยุศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง Schoolnet
เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.59  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site