12 ประการ
 
 
moe
moe
moe
ผลประชุม สสค.
           พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ และ ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัด ศธ. ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ครั้งที่1/2557 (30 ต.ค. 57)
 
moe

moe
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน..
           ศธ.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ที่วัดชัยชนะสงคราม โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ฯ เพื่อถวายพระภิกษุสามเณร และถวายบำรุงพระอาราม 1,410,259.25 บาท (30 ต.ค. 57)
 
moe

moe
ศธ.จัดประชุม หน.ส่วนราชการ..
           นายกรัฐมนตรี ให้ ศธ.ดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 4 ประการ พร้อมทั้งให้ทุกกระทรวง ตั้งเป้าหมายการทำงานในช่วง 3 เดือนจากนี้ และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม (29 ต.ค. 57)
 
moe

moe
แผนจัดการศึกษาคนพิการ..
           คกก.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เห็นชอบแผนจัดการศึกษาคนพิการระยะ 5 ปี และการใช้จ่ายเงินกองทุนการศึกษาคนพิการ 299 ล้านบาท (27 ต.ค. 57)
 
moe

moe
วางระบบดูแลเด็กอัจฉริยะ..
           ศธ.เตรียมจัดระบบดูแลเด็กอัจฉริยะ โดยมอบให้ สกศ. เป็นเจ้าภาพหลักรวบรวมข้อมูลเด็กอัจฉริยะ เพื่อจัดระบบดูแลและส่งเสริมศักยภาพทางด้านวิชาการได้อย่างเต็มที่ (25 ต.ค. 57)
 
moe

moe
ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร..
           ศธ.อนุมัติงบฯ 23 ล้านบาท ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร 5 หลัง ให้แก่โรงเรียนในปัตตานีที่ถูกเผา โดยมีทหารช่าง และ นศ.อาชีวะในพื้นที่และกรุงเทพฯ ที่มีจิตอาสาไปช่วยสร้าง (24 ต.ค. 57)
 
moe

moe
ปฏิรูปการศึกษาในภาพรวม..
           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยแนวทางการดำเนินงานการปฏิรูปการศึกษาในภาพรวมของ ศธ. (22 ต.ค. 57)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
EDUCA 2014
           ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน EDUCA 2014 : มหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 (15 ต.ค. 57)
 
moe

moe
เปิดงานวันครูโลก
           ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ เปิดงานวันครูโลก ประจำปี 2557 และการประชุมทางวิชาการในระดับอาเซียน “Teaching Profession in ASEAN” (5 ต.ค. 57)
 
moe

moe
หารือกับ สสวท.
           ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศธ. หารือกับ สสวท. เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาครูเพื่อยกระดับและช่วยเหลือครูใน 14 จังหวัด รวมทั้งการพัฒนาครูโดยใช้ Area-Based (3 ต.ค. 57)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม..
           พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. ร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (23 ต.ค. 57)
 
moe

moe
ภารกิจที่ตราด
           พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโครงการบวร และการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (17 ต.ค. 57)
 
moe

moe
วิทยากรอิสลามศึกษา
           พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ รับฟังปัญหาและข้อเสนอจากตัวแทนชมรมครูและวิทยากรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (15 ต.ค. 57)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
.pdf สรุปผลการประชุมเวทีสาธารณะ (Public Forum) ส่วนภูมิภาค : ปฏิรูปการศึกษา..   moe
24 ต.ค. 57
moe
.rar เอกสารการจัดการความรู้   moe
0 -1957
moe
document รายงานผลการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญ..  
20 ต.ค. 57
moe
document รายงานประจำปี 2557 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา..  
3 ต.ค. 57
moe
document ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช...  
26 ก.ย. 57
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานก..
           พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2557 วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ วัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) แขวงสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร (30 ต.ค. 57)
moe

moe
นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายเร่ง..
           นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมน.. (30 ต.ค. 57)
moe

moe
การประชุมคณะกรรมการกองทุน..
           นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ครั้งที ๙/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น ๑ อาคารราชวัลลภ กระ.. (28 ต.ค. 57)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
พิธีมอบห้องสมุดสร้างสุขกร..
           นางผานิตย์ มีสุนทร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในในพิธีรับมอบห้องสมุดสร้างสุขศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงศึกษาธิการ (30 ต.ค. 57)
moe

moe
ประชุมคณะกรรมการสถาบันระห..
           นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ (28 ต.ค. 57)
moe

moe
สกอ.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ..
           รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงนามความร่วมมือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ระหว่าง สวชช. สกอ. กับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค.. (28 ต.ค. 57)
moe

moe
ครูอาชีวศึกษาในเอเชีย (RA..
           ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมหารือนายกสมาคม RAVTE เพื่อร่วมกำหนดแนวทางและความร่วมมือในการพัฒนาครูอาชีวศึกษาในภูมิภาค (27 ต.ค. 57)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
0 -1957
moe
moe หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๗
27 ต.ค. 57
moe
moe สอศ.แจ้งผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบ 6 รายงานตัว
24 ต.ค. 57
moe
moe ประกาศผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำ..
24 ต.ค. 57
moe
moe แบบสำรวจวินิจฉัยองค์กรผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
22 ต.ค. 57
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ สอบราคาเช่ารถยนต์ที่ใช้ในราชกา..
30 ต.ค. 57
moe
moe กศน.จังหวัดสงขลา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้ จำนวน 2 คัน
30 ต.ค. 57
moe
moe สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ
30 ต.ค. 57
moe
moe สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเข..
30 ต.ค. 57
moe
moe วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร
30 ต.ค. 57
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รายงานผลดำเนินงาน
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
พบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน)
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
moe
moe
๑ อำเภอ ๑ ทุน่
Click ดู รายการย้อนหลังที่นี่
ติดตามข่าวสาร E-learning ได้ที่นี่ค่ะ
บทเรียนออนไลน์ e-learning
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
ทำความรู้จักกองทุนพัฒนาครูฯ
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe

moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
 
moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx สถานีวิทยุศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป.
รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.40  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site