moe
moe
moe
โรงเรียน ICU
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เปิดการประชุมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ รร.ที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) (23 ก.พ. 60)
 
moe

moe
ผลประชุม ก.พ.อ.
           ก.พ.อ.เห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ 7 ราย และรับทราบการแต่งตั้ง ผศ.-รศ. 37 ราย รวมทั้งขอกรอบอัตรากำลัง พนง.มหาวิทยาลัยในพื้นที่ จชต.3.. (22 ก.พ. 60)
 
moe

moe
ผลประชุมองค์กรหลัก
           นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ แถลงผลการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 8/2560 (21 ก.พ. 60)
 
moe

moe
รมว.ศึกษาธิการฮ่องกง เยือนไทย
           นายเอ็ดดี้ อึ๊ง (H.E. Mr. Eddie NG) รมว.ศึกษาธิการฮ่องกง เดินทางมาเยือนไทยในฐานะแขกของกระทรวงศึกษาธิการ (21 ก.พ. 60)
 
moe

moe
ผลประชุม ก.ค.ศ.
           ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2560 โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม (20 ก.พ. 60)
 
moe

moe
มอบนโยบาย ทปอ.
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ มอบนโยบายในการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 1/2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (19 ก.พ. 60)
 
moe

moe
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ..
           ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2560 เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป (19 ก.พ. 60)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ผลประชุมองค์กรหลัก
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 8/256 (21 ก.พ. 60)
 
moe

moe
ECC จ.ระยอง
           กศจ.ระยอง จัดประชุมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) จ.ระยอง (21 ก.พ. 60)
 
moe

moe
สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้..
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ลงพื้นที่ รร.สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้ ทีปัตตานี เผยปีนี้จะเปิดโอกาสให้โอนย้ายไปเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาได้ตามความสมัครใจ (17 ก.พ. 60)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
โรงเรียนคุณธรรม
           ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เปิดเผยกับสื่อมวลชนภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโรงเรียนคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ (22 ก.พ. 60)
 
moe

moe
STAR STEMS: พลเมืองดี วินัยเด่น
           ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานเปิดกิจกรรมการปลูกฝัง "พลเมืองดี วินัยเด่น" ตามแนวคิด "STAR STEMS" (19 ก.พ. 60)
 
moe

moe
บรรยาย นบม. ที่เชียงใหม่
           ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายพิเศษ เรื่อง พระราชปณิธานกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการสัมมนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนักบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.) (17 ก.พ. 60)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ธ.ค.59)
11 ม.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 26 เดือน (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 พ.ย.59)
16 ธ.ค. 59
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 25 เดือน (วันที่ 12 ก.ย. 58 – 31 ต.ค.59)
2 ธ.ค. 59
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 24 เดือน (วันที่ 12 ก.ย. 58 – 30 ก.ย.59)
21 ต.ค. 59
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 23 เดือน (วันที่ 12 ก.ย. 58 – 31 ส.ค.59)..
15 ก.ย. 59
 
moe
RSS
moe

moe
moe
document เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการทบทวนการจัดทำงบประมาณ เรื่อง การยกระดับ..  
22 ก.พ. 60
moe
document เอกสารบรรยายการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาฯ เมื่อวันที่..  
9 ก.พ. 60
moe
document รายงานข้อมูลสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านการศึกษา (Gini Coeffcient of..  
8 ก.พ. 60
moe
document สติ๊กเกอร์ช่วยน้ำท่วมภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ..  
11 ม.ค. 60
moe
document แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)..  
6 ม.ค. 60
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานบูรณะและปรับปรุง..
           ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ประชุ.. (23 ก.พ. 60)
moe

moe
ประชุมการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและกีฬ..
           ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาโดยมีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศ.. (21 ก.พ. 60)
moe

moe
ก.ค.ศ.เห็นชอบให้ปรับปฏิทินการสอบครูผู้ช่..
           นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการชุม ก.ค.ศ. เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 60 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมกา.. (20 ก.พ. 60)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
การขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพโรงเรียนไอซียู..
           นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น.. (23 ก.พ. 60)
moe

moe
ศธ.แสดงความยินดีกับรองเลขาธิการ กพฐ.คนให..
           สพฐ.และสำนักงานปลัด ศธ.ร่วมกันแสดงความยินดีและให้การต้อนรับนางสุจิตรา พัฒนะภูมิ เข้ารับตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคนใหม่ (23 ก.พ. 60)
moe

moe
ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในพื้นที่ชาน..
           ผอ.สำนักนโยบายและแผน สพฐ.เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดกรองข้อมูลเบื้องต้นโรงเรียนในพื้นที่ชานแดน โรงเรียนในพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (23 ก.พ. 60)
moe

moe
ขอเชิญชมรายการ “ตามรอยพ่อของแผ่นดิน”..
           สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ขอเชิญชมรายการ “ตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ประเด็นสภาการศึกษาจัดทำหนังสือเด่นแห่งปี 7 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี พระบรมราโชวาท.. (23 ก.พ. 60)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe ศธ.ขอเชิญร่วมงาน เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ
14 ก.พ. 60
moe
moe ผลการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ อ.ก.พ.
9 ก.พ. 60
moe
moe วารสาร กบข. ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2560
6 ก.พ. 60
moe
moe ตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการสำหรับปีแห่งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอาเซียน - สาธารณร..
3 ก.พ. 60
moe
moe ค่าย Kids’ Science 2560 ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร)
3 ก.พ. 60
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกคนพิการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบา..
22 ก.พ. 60
moe
moe ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาฯ เข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทศสัมพันธ์ปฏิบัติกา..
22 ก.พ. 60
moe
moe การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
17 ก.พ. 60
moe
moe รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิ..
17 ก.พ. 60
moe
moe ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศ..
15 ก.พ. 60
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe จ้างทำเวที และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
22 ก.พ. 60
moe
moe เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ :ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ
22 ก.พ. 60
moe
moe ประกวดราคาเช่าสื่อสายสัญญาณความเร็วสูง จำนวน ๑๗๙ วงจร
22 ก.พ. 60
moe
moe ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ คัน
22 ก.พ. 60
moe
moe ประกวดราคาเช่าช่องสัญญาณสื่อสารออกต่างประเทศ (ISP) ความเร็ว ๕๐/๑๐๐Mbps
20 ก.พ. 60
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 moe  FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
ETV
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.47  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site