12 ประการ
 
 
moe
moe
moe
วางระบบดูแลเด็กอัจฉริยะ..
           ศธ.เตรียมจัดระบบดูแลเด็กอัจฉริยะ โดยมอบให้ สกศ. เป็นเจ้าภาพหลักรวบรวมข้อมูลเด็กอัจฉริยะ เพื่อจัดระบบดูแลและส่งเสริมศักยภาพทางด้านวิชาการได้อย่างเต็มที่ (25 ต.ค. 57)
 
moe

moe
ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร..
           ศธ.อนุมัติงบฯ 23 ล้านบาท ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร 5 หลัง ให้แก่โรงเรียนในปัตตานีที่ถูกเผา โดยมีทหารช่าง และ นศ.อาชีวะในพื้นที่และกรุงเทพฯ ที่มีจิตอาสาไปช่วยสร้าง (24 ต.ค. 57)
 
moe

moe
ปฏิรูปการศึกษาในภาพรวม..
           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยแนวทางการดำเนินงานการปฏิรูปการศึกษาในภาพรวมของ ศธ. (22 ต.ค. 57)
 
moe

moe
ความร่วมมือกับญี่ปุ่น..
           H.E. Mr. Shigekazu Sato เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือการศึกษากับพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ (18 ต.ค. 57)
 
moe

moe
หารือกับคณะกรรมการคุรุสภา..
           พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ ประชุมหารือกับคณะกรรมการคุรุสภา (17 ต.ค. 57)
 
moe

moe
เตรียมอาชีวศึกษา
           พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ ประชุมหารือหลักสูตรเตรียมอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed) ที่ รร.ชุมพลทหารเรือ จ.ชลบุรี (17 ต.ค. 57)
 
moe

moe
มหกรรมหนังสือระดับชาติ..
           งาน “มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 19” เริ่มแล้ว 15-26 ตุลาคมนี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด “ก. เอ๋ย ก. ไก่ เรียนรู้อดีต มุ่งสู่อนาคต” (16 ต.ค. 57)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
EDUCA 2014
           ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน EDUCA 2014 : มหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 (15 ต.ค. 57)
 
moe

moe
เปิดงานวันครูโลก
           ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ เปิดงานวันครูโลก ประจำปี 2557 และการประชุมทางวิชาการในระดับอาเซียน “Teaching Profession in ASEAN” (5 ต.ค. 57)
 
moe

moe
หารือกับ สสวท.
           ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศธ. หารือกับ สสวท. เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาครูเพื่อยกระดับและช่วยเหลือครูใน 14 จังหวัด รวมทั้งการพัฒนาครูโดยใช้ Area-Based (3 ต.ค. 57)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม..
           พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. ร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (23 ต.ค. 57)
 
moe

moe
ภารกิจที่ตราด
           พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโครงการบวร และการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (17 ต.ค. 57)
 
moe

moe
วิทยากรอิสลามศึกษา
           พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ รับฟังปัญหาและข้อเสนอจากตัวแทนชมรมครูและวิทยากรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (15 ต.ค. 57)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
.pdf สรุปผลการประชุมเวทีสาธารณะ (Public Forum) ส่วนภูมิภาค : ปฏิรูปการศึกษา..   moe
24 ต.ค. 57
moe
.rar เอกสารการจัดการความรู้   moe
0 -1957
moe
document รายงานผลการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญ..  
20 ต.ค. 57
moe
document รายงานประจำปี 2557 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา..  
3 ต.ค. 57
moe
document ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช...  
26 ก.ย. 57
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
การประชุมคณะกรรมการบริหาร..
           ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งที่ 195 ผนึกยูเนสโกร่วมผลักดันอนาคตการศึกษาภายหลั.. (21 ต.ค. 57)
moe

moe
ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ..
           ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมกระทรวงศึกษาธิการ วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ (14 ต.ค. 57)
moe

moe
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่ว..
           ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ ศธ.ได้เดินทางไปโรงพยาบาลศิริราช เพื่อร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอ.. (8 ต.ค. 57)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
สกอ.พัฒนาการศึกษาภาษาจีน..
           นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นประธานพิธีเปิด การประชุมหารือโครงการครูอาสาสมัครชาวจีนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึก.. (24 ต.ค. 57)
moe

moe
แนวทางการยกระดับการศึกษาข..
           รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการ เรื่องแนวทางการยกระดับการศึกษาของชาติและการนำไปสู่กา.. (22 ต.ค. 57)
moe

moe
การประชุมสมัชชาการศึกษานา..
           นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ “SEAMEO Congress” ภาย.. (21 ต.ค. 57)
moe

moe
มอบนโยบายการสอนวิชาประวัต..
           พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์แก่โรงเรียนแข่งขันสูงทั่วประเทศ (21 ต.ค. 57)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe สอศ.แจ้งผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบ 6 รายงานตัว
24 ต.ค. 57
moe
moe ประกาศผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำ..
24 ต.ค. 57
moe
moe แบบสำรวจวินิจฉัยองค์กรผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
22 ต.ค. 57
moe
moe กศน.แต่งตั้งโยกย้าย รอง-ผอ.กศน.ทั่วประเทศ 60 ตำแหน่ง
21 ต.ค. 57
moe
moe รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
20 ต.ค. 57
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ น..
24 ต.ค. 57
moe
moe โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รายการปูกระเบื้อง
24 ต.ค. 57
moe
moe สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่
24 ต.ค. 57
moe
moe กศน.จังหวัดนครนายก สอบราคาเช่ารถยนต์ราชการ ระยะเวลาสัญญาเช่า ๕ ปี
24 ต.ค. 57
moe
moe สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
21 ต.ค. 57
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รายงานผลดำเนินงาน
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
พบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน)
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
moe
moe
๑ อำเภอ ๑ ทุน่
Click ดู รายการย้อนหลังที่นี่
ติดตามข่าวสาร E-learning ได้ที่นี่ค่ะ
บทเรียนออนไลน์ e-learning
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
ทำความรู้จักกองทุนพัฒนาครูฯ
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe

moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
 
moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx สถานีวิทยุศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป.
รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.38  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site