moe
moe
moe
ผลประชุม ก.พ.อ.
           ก.พ.อ.เห็นชอบโครงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก เป็นทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัย 5,000 ทุน ใน 20 ปี (30 ก.ค. 59)
 
moe

moe
การผลิตครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้
           รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุม มศว วิชาการ เรื่อง "การผลิตครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้สู่อนาคตการศึกษาไทย" (29 ก.ค. 59)
 
moe

moe
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ร.บ.รร.เอกช..
           ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 (28 ก.ค. 59)
 
moe

moe
หารือเกณฑ์ใหม่ในการคัดเลือกผู้บริหาร รร...
           รมว.ศึกษาธิการ หารือกับเลขาธิการ กพฐ. และเลขาธิการ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ใหม่ในการคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ. (28 ก.ค. 59)
 
moe

moe
ประชุมบอร์ด กศน.
           รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 1/2559 (28 ก.ค. 59)
 
moe

moe
จัดประเภทเงินประจำตำแหน่ง 38 ค.(2)
           ครม.อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) (27 ก.ค. 59)
 
moe

moe
จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล
           รมว.ศึกษาธิการ ประชุมหารือการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลใน มรภ.สุรินทร์ และ มรภ.ชัยภูมิ (25 ก.ค. 59)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ติดตามผลสัมฤทธิ์ยกระดับการศึกษา จชต...
           ผลการประชุมติดตามผลสัมฤทธิ์การยกระดับการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 1-3 ของทุกหน่วยงาน (26 ก.ค. 59)
 
moe

moe
เด็กทุนอาชีวะ ชายแดนใต้ ’59 โตไปไม..
           พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการส่งเสริมทุนการศึกษานักศึกษากลุ่มพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แนวคิด “เด็กทุนอาชีวะ ชายแดนใต้ ’59 โตไปไม่โกง..” และทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง (24 ก.ค. 59)
 
moe

moe
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (22 ก.ค. 59)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ผช.รมต.ประจำกระทรวงการค้า สหราชอาณาจักร..
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับ Mr Mark Garnier ผช.รมต.ประจำกระทรวงการค้าระหว่างประเทศ สหราชอาณาจักร (28 ก.ค. 59)
 
moe

moe
พระราชกรณียกิจที่อุทัยธานี
           รมช.ศึกษาธิการ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่จังหวัดอุทัยธานี (21 ก.ค. 59)
 
moe

moe
เสวนาทิศทางการพัฒนาหลักสูตร
           รมช.ศธ.ร่วมเสวนาคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดเสวนา ตกผลึกความคิด 6 ผู้นำการศึกษาทิศทางการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของไทย .. จะไปทางไหนดี?" (13 ก.ค. 59)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 21 เดือน (รอบ 12 ก.ย.58 – 30 มิ.ย.59)
21 ก.ค. 59
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 20 เดือน (รอบ 12 ก.ย. 58 – 31 พ.ค. 59)
22 มิ.ย. 59
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 19 เดือน (รอบ 12 ก.ย. 57 – 30 เม.ย. 59)
30 พ.ค. 59
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 18 เดือน (รอบ 12 ก.ย. 57 – 31 มี.ค. 59)
19 เม.ย. 59
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 17 เดือน (รอบ 12 ก.ย. 57 – 29 ก.พ. 59)
24 มี.ค. 59
 
moe
RSS
moe

moe
moe
.pdf การผลิตครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้สู่อนาคตการศึกษาไทย (โดย พลเอก ดาว์พงษ..   moe
29 ก.ค. 59
moe
.pdf คู่มือสำหรับครูและนักเรียนใช้เป็นแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเส..   moe
27 มิ.ย. 59
moe
.pdf (Update) แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อ..   moe
7 มิ.ย. 59
moe
document แนวทางการปฏิรูปการศึกษา   moe
1 มิ.ย. 59
moe
.pdf ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส..   moe
25 พ.ค. 59
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
กระทรวงศึกษาธิการ บวงสรวงงานบูรณะวังจันท..
           รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์งานบูรณะ ซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารราชวัลลภ (วังจันทรเกษม) เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎ.. (25 ก.ค. 59)
moe

moe
รับมอบตำราการออมและหนังสือสมบัติแผ่นดิน ..
           รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการรับมอบตำราการออมและหนังสือสมบัติแผ่นดินให้สถาบันการศึกษาทั่วประเทศจากธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อวันศุก.. (15 ก.ค. 59)
moe

moe
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเสวนา “การรักษ..
           รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเสวนาวิชาการในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย เมื่อจัน.. (11 ก.ค. 59)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ
           นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการแถลงข่าว การเป็นเจ้าภาพ จัดแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2559 (29 ก.ค. 59)
moe

moe
สัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างหลักสูตรอิสลา..
           นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 25... (28 ก.ค. 59)
moe

moe
สัมมนาปฏิบัติการเทคโนโลยีด้านยานยนต์..
           สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านยานยนต์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยี.. (28 ก.ค. 59)
moe

moe
เปิดการอบรมฯนบม.(สายสนับสนุน)รุ่นที่ ๑๕..
           นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรม “หลักสูตรการ บริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง (สายสนับสนุน)” รุ่นที่ ๑๕ (27 ก.ค. 59)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe ประชุมคณะทำงานสานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workf..
21 ก.ค. 59
moe
moe ประชุมคณะทำงานสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (Human Cap..
21 ก.ค. 59
moe
moe ศธ.- สมศ. หารือแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกแบบใหม่..
21 ก.ค. 59
moe
moe ศธ.ร่วมเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนของเด็ก-เยาวชน..
21 ก.ค. 59
moe
moe ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา..
5 ก.ค. 59
moe
moe ทำไมขับรถฝนตกถึงอันตราย
5 ก.ค. 59
moe
moe คำสั่ง คสช. กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึก..
27 มิ.ย. 59
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe กบข. ร่วมกับพันธมิตรสวัสดิการจัดคอนเสิร์ตขอบคุณสมาชิก
21 ก.ค. 59
moe
moe มิวสิกวีดีโอเพลง "ดีใจได้เรียนฟรี (ลุงตู่จัดให้)"
15 ก.ค. 59
moe
moe โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้สอนภาษาต่างประเทศ(เวียดนาม) มหาวิทย..
11 ก.ค. 59
moe
moe วารสาร กบข. ฉบับเดือนมิถุนายน 2559
7 ก.ค. 59
moe
moe รายละเอียดการนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ..
4 ก.ค. 59
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe ประกาศ สป. เรื่อง รายชื่อผลงาน ข้อเสนอแนวความคิดและวิธีการเพื่อพัฒนางานฯตำแหน่งป..
29 ก.ค. 59
moe
moe ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่ 8 / 2559 (เดือนสิงหาคม 2559)
29 ก.ค. 59
moe
moe ประกาศ สป. เีิ้ีรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้..
29 ก.ค. 59
moe
moe ประกาศ สป. เรื่อง รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปร..
26 ก.ค. 59
moe
moe ประกาศ สป. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพ..
25 ก.ค. 59
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe สกู๊ปพิเศษ: ’เข้าใจ...เข้าถึง...พัฒนา’...ยกระดับคุณภาพการศึกษา
14 ก.ค. 59
moe
moe คอลัมน์: ไทยมองไทย: ท้องถิ่นกับการศึกษา กรณีศึกษาเทศบาลภูเก็ต (1)
24 มิ.ย. 59
moe
moe คอลัมน์: การศึกษา: ถึงเวลา’ยกเครื่อง’ สทศ. เรียกศรัทธา...ระบบทดสอบชา..
17 มิ.ย. 59
moe
moe โรดแม็พปฏิรูปการศึกษาตามมาตรา 44 ’ไปรอดหรือจอดป้าย’ (ตอนที่ 1)
13 มิ.ย. 59
moe
moe มหาวิทยาลัยในช่วงเปลี่ยนผ่าน
13 มิ.ย. 59
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe สพฐ.ประกวดราคาเช่าการเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับโรงเรียน ๑๐,๐๐..
14 ก.ค. 59
moe
moe วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที..
14 ก.ค. 59
moe
moe วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน STEM Active Learning Cen..
14 ก.ค. 59
moe
moe สพฐ.ประกวดราคาจ้างการจ้างติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับโรงเรียนในโครงการขยายผ..
29 มิ.ย. 59
moe
moe วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สอบราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน,เก้าอี้เลคเชอร์นักเรีย..
29 มิ.ย. 59
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
ETV
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.71  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site