moe
moe
moe
ครูตู้สัญจร เชียงใหม่
           ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด "ครูตู้สัญจร" เฉลิมพระเกียรติฯ ที่โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ (24 มิ.ย. 59)
 
moe

moe
เยือนติมอร์ เลสเต
           รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และปลัด ศธ. เดินทางไปเยือนติมอร์ เลสเต ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายนนี้ (23 มิ.ย. 59)
 
moe

moe
ชี้แจงข่าวปรับโครงสร้าง ศธ.
           รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยประเด็นข่าวการปรับโครงสร้างใหม่ของ ศธ. และโครงการบูรณะและอนุรักษ์วังจันทรเกษม (อาคารราชวัลลภ) ให้เสร็จสิ้นภายในกันยายน 2560 (22 มิ.ย. 59)
 
moe

moe
ม.44 แก้ปัญหาทะเลาะวิวาท นร./นศ.
           ราชกิิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้า คสช. เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา (21 มิ.ย. 59)
 
moe

moe
หารือกับ สสวท.
           รมว.ศธ.เปิดเผยภายหลังการหารือกับ สสวท.ว่าจะต้องมีการพัฒนาวิธีการสอนของครูในวิชาวิทย์-คณิต และให้ความสำคัญกับวิชาภาษาไทย เพราะมีผลเชื่อมโยงกับวิชาอื่น (21 มิ.ย. 59)
 
moe

moe
ConNext ED
           นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน MoU โครงการผู้นำเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ConNext ED ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (21 มิ.ย. 59)
 
moe

moe
ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา จชต.
           ประกาศรับสมัครทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร 24 - 26 มิถุนายนนี้ (19 มิ.ย. 59)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
โครงการสานฝันการกีฬาฯ
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ รร.นาทวีวิทยาคม จ.สงขลา (20 มิ.ย. 59)
 
moe

moe
เขตพื้นที่สูง จว.ชายแดนภาคเหนือ
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาเขตพื้นที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือ ที่เชียงใหม่ (19 มิ.ย. 59)
 
moe

moe
รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7 ที่ จ.ปัตตานี (15 มิ.ย. 59)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
หารือประเมินกรอบหลักสูตรกับ Cambridge..
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (CIE) ในการประเมินกรอบหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา (22 มิ.ย. 59)
 
moe

moe
เสวนาวิชาการ 100 ปี จุฬาลงกรณ์
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บัณฑิตศึกษากับการพัฒนาประเทศสู่อนาคต” ในงานเสวนาวิชาการ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (19 มิ.ย. 59)
 
moe

moe
บรรยาย STEM Education
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง STEM Education ในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ Re-thinking Education, Re-Imagining ASEAN (16 มิ.ย. 59)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 20 เดือน (รอบ 12 ก.ย. 58 – 31 พ.ค. 59)
22 มิ.ย. 59
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 19 เดือน (รอบ 12 ก.ย. 57 – 30 เม.ย. 59)
30 พ.ค. 59
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 18 เดือน (รอบ 12 ก.ย. 57 – 31 มี.ค. 59)
19 เม.ย. 59
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 17 เดือน (รอบ 12 ก.ย. 57 – 29 ก.พ. 59)
24 มี.ค. 59
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 16 เดือน (รอบ 12 ก.ย. 57 – 31 ม.ค. 59)
16 ก.พ. 59
 
moe
RSS
moe

moe
moe
.pdf (Update) แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อ..   moe
7 มิ.ย. 59
moe
document แนวทางการปฏิรูปการศึกษา   moe
1 มิ.ย. 59
moe
.pdf ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส..   moe
25 พ.ค. 59
moe
.pdf นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)..   moe
30 พ.ค. 59
moe
.pdf สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. 2558 (IMD 2015)..   moe
24 พ.ค. 59
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
กลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลา..
           รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประชุมการกลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็น.. (20 มิ.ย. 59)
moe

moe
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลา..
           รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในคณะกรรมการศึกษาธิการจ.. (18 มิ.ย. 59)
moe

moe
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามความก้าวหน้า..
           รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เมื่อว.. (15 มิ.ย. 59)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
พิธีมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง และป้..
           นางรัตนา ศรีเหรัญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง และป้ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพีย.. (24 มิ.ย. 59)
moe

moe
เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 59..
           นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “โลกแห่งการสื่อสาร” .. (24 มิ.ย. 59)
moe

moe
รับมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเ..
           กระทรวงศึกษาธิการ รับมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ (24 มิ.ย. 59)
moe

moe
สป. ประเมินผลการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส..
           นายสุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประเมินผลการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจำ.. (23 มิ.ย. 59)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ..
9 มิ.ย. 59
moe
moe ปรับชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ
7 มิ.ย. 59
moe
moe คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน
16 พ.ค. 59
moe
moe หลักการและแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศ..
5 พ.ค. 59
moe
moe จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ของรัฐมนตรีว่าการกระทร..
4 พ.ค. 59
moe
moe สิ่งที่จะได้รับจากการเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ..
3 พ.ค. 59
moe
moe การจัดการขั้นพื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก..
29 เม.ย. 59
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เกษียณอายุ 2559
14 มิ.ย. 59
moe
moe กบข. จัดงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2558
1 มิ.ย. 59
moe
moe ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “ฉลาดรู้ประชามติ”
30 พ.ค. 59
moe
moe สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำหนดจัดการประกวดภาพวา..
27 พ.ค. 59
moe
moe รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานและประชาชนพร้อมใจกันประดับธงตราสัญลักษณ์การจัดงานฉลองสิริ..
27 พ.ค. 59
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe ประกาศผลการสอบคัดเลือกทุนการศึกษาของรัฐบาลคูเวต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 –..
21 มิ.ย. 59
moe
moe ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ทุนรัฐบาลคูเวต ปีการศึกษา 2559 – 2560
20 มิ.ย. 59
moe
moe การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
20 มิ.ย. 59
moe
moe ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่ 7 / 2559 (เดือนกรกฎาคม 2559)
17 มิ.ย. 59
moe
moe (UPDATE) รับสมัครคัดเลือกรับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง รุ่นที่ 4 ประ..
31 พ.ค. 59
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe คอลัมน์: ไทยมองไทย: ท้องถิ่นกับการศึกษา กรณีศึกษาเทศบาลภูเก็ต (1)
24 มิ.ย. 59
moe
moe คอลัมน์: การศึกษา: ถึงเวลา’ยกเครื่อง’ สทศ. เรียกศรัทธา...ระบบทดสอบชา..
17 มิ.ย. 59
moe
moe โรดแม็พปฏิรูปการศึกษาตามมาตรา 44 ’ไปรอดหรือจอดป้าย’ (ตอนที่ 1)
13 มิ.ย. 59
moe
moe มหาวิทยาลัยในช่วงเปลี่ยนผ่าน
13 มิ.ย. 59
moe
moe การถ่ายโอนสถานศึกษาและเปลี่ยนสถานะครู เป็นพนักงานของรัฐ : ปัญหาที่เกาไม่ถูกที่คั..
13 มิ.ย. 59
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe จ้างพิมพ์หนังสือหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
22 มิ.ย. 59
moe
moe จ้างพิมพ์หนังสือแนวทางการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด..
22 มิ.ย. 59
moe
moe จ้างทำถุงใส่เอกสาร จำนวน 3,000 ใบ
22 มิ.ย. 59
moe
moe กศน.จังหวัดนครสวรรค์ สอบราคาซื้อหนังสือเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ
22 มิ.ย. 59
moe
moe จ้างทำป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
20 มิ.ย. 59
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe

moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
ETV
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.70  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site