moe
moe
moe
นายกฯ เปิดงานมิติใหม่การศึกษาฯ
           พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดงาน "มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย" (21 พ.ค. 58)
 
moe

moe
โครงการเรียนร่วมอาชีวะ-มัธยมปลาย
           สอศ.รายงานผลโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ยอดผู้สมัครขณะนี้กว่า 3 หมื่นคน เกินเป้า แต่ยืนยันสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ (20 พ.ค. 58)
 
moe

moe
การใช้จ่ายงบประมาณ
           ที่ประชุม ศธ.ได้รับทราบการเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 และให้ทุกหน่วยงานใช้จ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่าและประหยัด ห้ามทุจริต (20 พ.ค. 58)
 
moe

moe
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง 2 เรื่อง
           สรุปมติ ครม. 19 พ.ค.2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 2 เรื่อง คือ อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ฯ จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และเห็นชอบร่างก.. (19 พ.ค. 58)
 
moe

moe
ปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนการสอน
           รมว.ศึกษาธิการ ได้รับฟังการเสวนาเกี่ยวกับร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง “การปฏิรูประบบหลักสูตรและการเรียนการสอน” จัดโดยคณะกรรมาธิการการศึกษาฯ สนช.-สปช. (18 พ.ค. 58)
 
moe

moe
นโยบายหลักสูตรพลศึกษา
           รมว.ศึกษาธิการ และ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมประชุมหารือระหว่างผู้บริหารทั้ง 2 กระทรวง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาพลศึกษาและการท่องเที่ยวในสถานศึกษา (13 พ.ค. 58)
 
moe

moe
ครม.แต่งตั้งรองเลขาธิการ กกอ.
           ครม.อนุมัติแต่งตั้งให้ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม จากมหาวิทยาลัยมหิดล ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (12 พ.ค. 58)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ประชุมวิชาการ ปขมท.
           ผช.รมต.ประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2558 ที่อุบลราชธานี (21 พ.ค. 58)
 
moe

moe
ประชุม ก.พ.อ.
           ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 4/2558 (23 เม.ย. 58)
 
moe

moe
หารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
           รมว.-รมช.ศึกษาธิการ ประชุมหารือกับประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจำนวน 40 แห่ง ทั่วประเทศ (21 เม.ย. 58)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ปัจจัยความสำเร็จของ DLTV
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เผยปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยใช้ยุทธศาสตร์ 4 5 6 คือ "4 ข้อพื้นฐาน - ผู้บริหาร 5 ข้อจัดทำ - ครูนำ 6 ข้อปฏิบัติ&quo.. (15 พ.ค. 58)
 
moe

moe
พิธีมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้กับทา..
           พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้กับทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด.. (6 พ.ค. 58)
 
moe

moe
พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
           พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ และปิดโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนภาคใต้ (28 เม.ย. 58)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
.pdf วารสารการศึกษาไทย เดือนมีนาคม ๒๕๕๘   moe
19 พ.ค. 58
moe
document Download ไฟล์รวมค่านิยม 12 ประการกับการศึกษาไทย..  
4 พ.ค. 58
moe
.pdf ผลงานของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 6 เดือน..   moe
23 เม.ย. 58
moe
.pdf งานวิจัยการศึกษาระดับชาติในกลุ่มประเทศอาเซียนและอาเซียนบวกสาม..   moe
21 เม.ย. 58
moe
.pdf รายงานการวิจัยและพัฒนา เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐา..   moe
16 เม.ย. 58
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับเอกอัค..
           รศ.นพ. กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ นางสาวมาเรีย เดล การ์เมน โมเรโน ไรย์มุนโด เอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคาร.. (15 พ.ค. 58)
moe

moe
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยม สำนักงาน..
           รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์(สนย.) และ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ใ.. (11 พ.ค. 58)
moe

moe
เชิญชมรายการข่าว ๕ หน้า ๑
           สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญชมรายการข่าว ๕ หน้า ๑ ประเด็น “กระทรวงศึกษาธิการ..กับการเดินหน้าการปฏิรูปการศึกษา” โดย รศ.กำจร ตติยก.. (1 พ.ค. 58)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
วางมาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาท
           สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เชิญสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐ และอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มเสี่ยงเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน 30 แห่ง ร่วมประชุมหารือวางม.. (22 พ.ค. 58)
moe

moe
พัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทย
           นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมระหว่างประเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทย ในสถาบันอุดมศึกษาข.. (22 พ.ค. 58)
moe

moe
โครงการอาหารกลางวัน สพฐ.
           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรณรงค์ และพัฒนาการสร้างเครือข่าย โครงการอาหารกลางวัน. ให้เกิดความเข้มแข็งในระดับสำนั.. (22 พ.ค. 58)
moe

moe
คุณภาพการศึกษา ทางออกอนาคตประเทศไทย
           เลขาธิการสภาการศึกษา (นางสุทธศรี วงษ์สมาน) รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการจัดสัมมนาวิชาการ “มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย” หัวข้อ คุณภาพการศึกษา : ทาง.. (22 พ.ค. 58)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe ขอเชิญร่วมงาน "มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย" ๒๑ - ๒๒ พค. ๒๕๕๘
18 พ.ค. 58
moe
moe ขอเชิญส่งประวัติเพื่อคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ (วันแม่แห่งช..
19 พ.ค. 58
moe
moe ขอเชิญร่วมงานวันโยคะสากล(International Day of Yoga)
19 พ.ค. 58
moe
moe การประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 48
0 -1957
moe
moe ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมนาเชิงปฏิบัติการในโครงการ ‘คอนเน็กติ้ง อาเซียน พลัส&r..
29 เม.ย. 58
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe ประกาศนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา
22 พ.ค. 58
moe
moe รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
0 -1957
moe
moe ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน มาเข้ารับการคัดเลือกใน..
0 -1957
moe
moe ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ปี 2557
19 พ.ค. 58
moe
moe ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่ ๖ / ๒๕๕๘ (เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘)
19 พ.ค. 58
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒๙ เค..
22 พ.ค. 58
moe
moe สพป. ปทุมธานี ๒ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ และก่อสร้างเสาธง
21 พ.ค. 58
moe
moe วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไปจำนวน ๒๐ เครื..
21 พ.ค. 58
moe
moe กศน.จังหวัดนครสวรรค์ สอบราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียน..
21 พ.ค. 58
moe
moe กศน.จังหวัดปราจีนบุรี สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์ชนิดเล..
21 พ.ค. 58
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Plan moe2015
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx สถานีวิทยุศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป.
รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.52  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site