moe
moe

moe
moe
moe moe
moe
moe
 
 
moe
moe
moe
มติ คสช.เกี่ยวกับการศึกษา..
           คสช.เห็นชอบสนับสนุนงบกลาง 1,300,624,760 บาท เพื่อจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้กับโรงเรียน สพฐ.-สช. 15,441 โรงทั่วประเทศ (23 ก.ค. 57)
 
moe

moe
มหกรรมปรองดอง
           "สุทธศรี วงษ์สมาน" กล่าวเปิดงาน “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” ของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมชมนิทรรศการภายในงาน ที่ท้องสนามหลวง (22 ก.ค. 57)
 
moe

moe
ผลประชุมองค์กรหลัก
           ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก (21 ก.ค. 57)
 
moe

moe
เวทีปฏิรูปการศึกษา
           กระทรวงศึกษาธิการ จัดเวทีสาธารณะ : ปฏิรูปการศึกษา เพื่อปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 1 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (19 ก.ค. 57)
 
moe

moe
ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีสอบ..
           ประกาศ รายชื่อขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 100 ราย (17 ก.ค. 57)
 
moe

moe
Smart Classroom
           ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัด ศธ.ปฏิบัติราชการแทน รมว.ศธ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ของกระทรวงศึกษาธิการ (10 ก.ค. 57)
 
moe

moe
ผลประชุมองค์กรหลัก
           ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 21/2557 (7 ก.ค. 57)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
document รายงานผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของไทยตามนโยบายด้านการศ..  
6 มิ.ย. 57
moe
.pdf กระบวนการ : การดําเนินการหาผู้รับผิดทางละเมิด สํานักนิติการ สป...   moe
3 มิ.ย. 57
moe
.pdf การจัดการศึกษาแก่ลูกแรงงานต่างชาติ   moe
19 พ.ค. 57
moe
document แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 ของ สป...  
8 พ.ค. 57
moe
.pdf (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึก..   moe
1 พ.ค. 57
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
พิธีเททองหล่อ "พระพุ..
           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเททองหล่อ "พระพุทธโลกเชษฐ์สำเร็จวิเศษาสีติกิตยานุสรณ์" ณ โรงเรียนนวมินทราชินู.. (24 ก.ค. 57)
moe

moe
คสช.ย้ำการสื่อสารองค์กรต้..
           พันเอก ธิติชัย ปรีชา ผู้อำนวยการกองแผนและกิจกรรมมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายแผนคณะปฏิบัติการข่าวสารและกา.. (23 ก.ค. 57)
moe

moe
งานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์..
           ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในช.. (22 ก.ค. 57)
moe

moe
ศธ.จับมือกรมเจรจาการค้าเป..
           นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการเสริมสร้างความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมน.. (18 ก.ค. 57)
moe

moe
การเรียนการสอนในศตวรรษที่..
           รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เรื่องการเรียนการสอนสำหรับการอุดมศึกษาในศตวรรษที่ ๒.. (18 ก.ค. 57)
moe

moe
สอศ. ฝึกงานประเทศญี่ปุ่น..
           นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่งนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมง สถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ไปฝึกงานที่ป.. (18 ก.ค. 57)
moe

moe
สัมมนาครูชายแดนใต้
           ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานการประชุมสัมมนาและมอบนโยบายการจัดการศึกษาในอนาคตและการศึกษาต่อเพื่อความมั่นคง (18 ก.ค. 57)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe ขอเชิญร่วมทำแบบสอบถามภาพลักษณ์องค์กรของกระทรวงศึกษาธิการ
23 ก.ค. 57
moe
moe เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูง..
0 -1957
moe
moe โครงการเสริมสร้างความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพคนไทยเพื่อเข้าสู่อาเซียนอย่างมีคุณภาพ..
18 ก.ค. 57
moe
moe (update)ประกาศ สพฐ. รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศท..
17 ก.ค. 57
moe
moe รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป
17 ก.ค. 57
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe (update)ประกาศ สพฐ. รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศท..
17 ก.ค. 57
moe
moe ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.
17 ก.ค. 57
moe
moe ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่ ๘ / ๒๕๕๗
7 ก.ค. 57
moe
moe อาชีวประกาศคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ผู้ที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
19 มิ.ย. 57
moe
moe อาชีวประกาศคำสั่งเลื่อนเงินเดือนตำแหน่งผู้อำนวยการฯ ทั่วประเทศ
19 มิ.ย. 57
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe ราคากลาง โครงการ จัดจ้างเอกชนดำเนินการจัดกิจกรรม Happy Family Rally 2014
22 ก.ค. 57
moe
moe สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ
18 ก.ค. 57
moe
moe สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิภาพและป้องกันการ..
18 ก.ค. 57
moe
moe สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ
18 ก.ค. 57
moe
moe สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือการรู้หนังสือไทย
18 ก.ค. 57
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
พบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน)
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
moe
moe
๑ อำเภอ ๑ ทุน่
Click ดู รายการย้อนหลังที่นี่
ติดตามข่าวสาร E-learning ได้ที่นี่ค่ะ
บทเรียนออนไลน์ e-learning
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
ทำความรู้จักกองทุนพัฒนาครูฯ
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe

moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
 
moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx สถานีวิทยุศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป.
รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.20  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site