moe
moe
moe
รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของโรงเรียน ICU ที่โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา อำเภอนครไทย จ.พิษณุโลก (26 ก.พ. 60)
 
moe

moe
เยี่ยม Boot Camp ที่พิษณุโลก
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เปิดค่าย Boot Camp รุ่นที่ 4 ที่ศูนย์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก (24 ก.พ. 60)
 
moe

moe
Sister School กับเกาหลีใต้
           รมว.ศึกษาธิการ หารืิอความร่วมมือกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี เตรียมความร่วมมือโครงการ "โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง (Sister School)" กับเกาหลีใต้ (24 ก.พ. 60)
 
moe

moe
ฝึึกอบรมวิชาชีพฟรี ปิดเทอมนี้
           แถลงข่าว: สอศ.เตรียมฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ “Vocational Boot Camp” ทั่วประเทศช่วงปิดเทอม ฟรี! ทั้งอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) และอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) (23 ก.พ. 60)
 
moe

moe
โรงเรียน ICU
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เปิดการประชุมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ รร.ที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) (23 ก.พ. 60)
 
moe

moe
ผลประชุม ก.พ.อ.
           ก.พ.อ.เห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ 7 ราย และรับทราบการแต่งตั้ง ผศ.-รศ. 37 ราย รวมทั้งขอกรอบอัตรากำลัง พนง.มหาวิทยาลัยในพื้นที่ จชต.3.. (22 ก.พ. 60)
 
moe

moe
ผลประชุมองค์กรหลัก
           นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ แถลงผลการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 8/2560 (21 ก.พ. 60)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
พัฒนาคุณภาพการศึกษา พท.ชายแดน
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นที่ชายแดน ที่ จ.เชียงใหม่ (26 ก.พ. 60)
 
moe

moe
ผลประชุมองค์กรหลัก
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 8/256 (21 ก.พ. 60)
 
moe

moe
ECC จ.ระยอง
           กศจ.ระยอง จัดประชุมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) จ.ระยอง (21 ก.พ. 60)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
หารือการทำงาน กศจ.
           ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล พบปะหารือข้อราชการร่วมกับ กศจ.เชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือในการสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาประจำ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (26 ก.พ. 60)
 
moe

moe
MBU Challenge #2
           มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวการจัดมหกรรมการแข่งขัน และประกวดทักษะทางพระพุทธศาสนา "MBU Challenge #2" (24 ก.พ. 60)
 
moe

moe
ครอบครัวพอเพียงและ รร.คุณธรรม
           ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานเปิดกิจกรรมของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ตามโครงการ "ครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน" (24 ก.พ. 60)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ม.ค.60)
23 ก.พ. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ธ.ค.59)
11 ม.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 26 เดือน (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 พ.ย.59)
16 ธ.ค. 59
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 25 เดือน (วันที่ 12 ก.ย. 58 – 31 ต.ค.59)
2 ธ.ค. 59
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 24 เดือน (วันที่ 12 ก.ย. 58 – 30 ก.ย.59)
21 ต.ค. 59
 
moe
RSS
moe

moe
moe
document การศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาเพื่..  
24 ก.พ. 60
moe
.pdf สรุปพระราชกระแสรับสั่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เรื่องการศึกษา..   moe
24 ก.พ. 60
moe
.pdf จุดเน้นเชิงนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจร..   moe
24 ก.พ. 60
moe
document เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการทบทวนการจัดทำงบประมาณ เรื่อง การยกระดับ..  
22 ก.พ. 60
moe
document เอกสารบรรยายการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาฯ เมื่อวันที่..  
9 ก.พ. 60
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโล..
           ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษ.. (24 ก.พ. 60)
moe

moe
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานบูรณะและปรับปรุง..
           ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ประชุ.. (23 ก.พ. 60)
moe

moe
ประชุมการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและกีฬ..
           ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาโดยมีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศ.. (21 ก.พ. 60)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
เลขาธิการสภาการศึกษา บรรยายพิเศษ
           สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) สัมมนา เรื่อง “การส่งเสริมและประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาและจัดทำกฎหมายหมายการศึกษาที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ” .. (24 ก.พ. 60)
moe

moe
มมร จับมือ ศธ. - สำนักพุทธ จัดกิจกรรม MB..
           ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวการจัดกิจกรรม MBU Challenge #2วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมหม่อมหลวง.. (24 ก.พ. 60)
moe

moe
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไ..
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับนาย โน ควัง-อิล(H.E. Mr. Noh Kwang-il) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำป.. (23 ก.พ. 60)
moe

moe
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย..
           นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้ารับมอบโล่ และของที่ระลึกจากท่านองคมนตรี (24 ก.พ. 60)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
24 ก.พ. 60
moe
moe คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
24 ก.พ. 60
moe
moe คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าของ..
24 ก.พ. 60
moe
moe คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวง (อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธ..
0 -1957
moe
moe ศธ.ขอเชิญร่วมงาน เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ
14 ก.พ. 60
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกคนพิการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบา..
22 ก.พ. 60
moe
moe ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาฯ เข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทศสัมพันธ์ปฏิบัติกา..
22 ก.พ. 60
moe
moe การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
17 ก.พ. 60
moe
moe รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิ..
17 ก.พ. 60
moe
moe ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศ..
15 ก.พ. 60
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 moe  FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
ETV
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.47  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site