moe
moe
moe
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ บรรยายพิเศษ "การประกันคุณภาพการศึกษา" ในการประชุมสามัญประจำปี สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (ISAT) (23 ก.ย. 61)
 
moe

moe
ค่ายภาษาจีน
           สพฐ. จัดโครงการค่ายอบรมครูภาษาจีน รุ่นที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ธีระเกียรติเจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด (21 ก.ย. 61)
 
moe

moe
ลงพื้นที่ ครม.สัญจร
           นพ.ธีร​ะ​เกียรติ​ เจริญเศรษฐศิลป์​ ลงพื้นที่ติดตามโครงการ/นโยบายสำคัญของ ศธ. และตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางก.. (16 ก.ย. 61)
 
moe

moe
ให้โอวาทนักเรียนโอลิมปิก
           นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียนคณิต-วิทย์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี 2561 (13 ก.ย. 61)
 
moe

moe
สานพลังประชารัฐฯ - CONNEXT ED
           นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ และ CONNEXT ED พร้อมเปิดตัวภาคเอกชนผู้ร่วมสนับสนุนรายใหม่ 21 องค์กร (13 ก.ย. 61)
 
moe

moe
หารือกับเวียดนาม
           ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการ รมว.ศธ. ให้การต้อนรับและหารือแนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษและการฝึกอบรมครูในประเทศไทยกับผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรมเวียดนาม (12 ก.ย. 61)
 
moe

moe
ผลประชุมซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา
           ผลประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาครั้งที่ 1/2561 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม (12 ก.ย. 61)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ผลประชุมองค์กรหลัก
           เผยผลการประชุมประชุมผู้บริหารองค์กรหลักครั้งที่ 19/2561 โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม (25 ก.ย. 61)
 
moe

moe
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จว.
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ มอบนโยบายการพัฒนาโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในการประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (24 ก.ย. 61)
 
moe

moe
สิ่งประดิษฐ์อาชีวะเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม..
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เปิดงานการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคใต้ชายแดน ที่วิทยาลัยเทคนิคยะลา (21 ก.ย. 61)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ลงพื้นที่ ครม.สัญจร
           ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร ลงพื้นที่ติดตามนโยบายรัฐบาลด้านการอุดมศึกษา ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 7/2561 (17 ก.ย. 61)
 
moe

moe
ปฏิรูปการศึกษาสู่การพัฒนาประเทศ
           ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร ปาฐกถาพิเศษ "แนวทางการปฏิรูปการศึกษาสู่การพัฒนาประเทศ" ในงานมหกรรมปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศ (Education Expo 2018) (11 ก.ย. 61)
 
moe

moe
ตรวจเยี่ยม Partnership School ที่โคราช..
           ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ที่จังหวัดนครราชสีมา (8 ก.ย. 61)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 31 ก.ค. 61)
21 ส.ค. 61
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 31 ต.ค.60)
10 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 ก.ย.60)
9 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ส.ค.60)
3 ต.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ก.ค.60)
24 ส.ค. 60
 
moe
RSS
moe

moe
moe
document ภาพงานเกษียณอายุราชการ และคนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป...  
24 ก.ย. 61
moe
document รายงานผลการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ..  
6 ส.ค. 61
moe
document รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของกระทรวงศึกษ..  
6 ส.ค. 61
moe
.doc แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปร..   moe
18 ก.ค. 61
moe
document แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อปร..  
16 ก.ค. 61
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.
           ประมวลภาพ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ "ผู้เกษียณอายุราชการ" และ "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." โดยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.. (26 ก.ย. 61)
moe

moe
International Literacy Day 2018
           กศน.จัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2561 โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. เป็นประธานเปิดงาน และนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. กล่าวราย.. (9 ก.ย. 61)
moe

moe
หลักสูตร Cha-Ching
           ศธ.นำหลักสูตร Cha-Ching (ชะ-ชิ้ง) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเงินในโรงเรียน (31 ส.ค. 61)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
สกอ.ประชุมหารือกับกรมการศึกษาขั้นสูง สปป..
           สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เดินทางเข้าร่วมการประชุมอย่างไม่เป็นทางการกับกรมการศึกษาขั้นสูง กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐประ.. (26 ก.ย. 61)
moe

moe
สพฐ.มอบโล่ พื้นที่การศึกษาที่มีผลงานดีเด..
           นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โด.. (26 ก.ย. 61)
moe

moe
สกศ.จัดงานมอบเข็มเชิดชูเกียรติ
           หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ "ครูภูมิปัญญาไทยกับการอนุรักษ์สืบสาน" (26 ก.ย. 61)
moe

moe
มาตรฐานการศึกษา
           ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (18 ก.ย. 61)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : ความหมายของการให้การศึกษา
25 ก.ย. 61
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : การศึกษาเป็นงานสร้างความคิด
21 ก.ย. 61
moe
moe การรู้เรื่องการอ่าน (Reading literacy)
13 ส.ค. 61
moe
moe โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ(Programme for International Student..
6 ส.ค. 61
moe
moe ทักษะครูในศตวรรษที่ 21
24 ก.ค. 61
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ ๔ อย่างที่ควรปลูกฝังตลอดกาล..
23 ก.ค. 61
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : การจัดการศึกษา (4)
19 ก.ค. 61
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe ว13/2561 การนำวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช..
26 ก.ย. 61
moe
moe ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถาม เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี..
26 ก.ย. 61
moe
moe คุรุสภาจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที..
26 ก.ย. 61
moe
moe ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชี..
25 ก.ย. 61
moe
moe คุรุสภาเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสวันครูโลก ประจำปี 2561 (..
25 ก.ย. 61
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ สังกัดสำ..
26 ก.ย. 61
moe
moe กำหนดเงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลผลงานของบ..
26 ก.ย. 61
moe
moe เงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลผลงานของบุคคลเ..
25 ก.ย. 61
moe
moe เงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลผลงานของบุคคลเ..
25 ก.ย. 61
moe
moe ผลการประเมินคัดเลือกผลงานดีเด่น รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559
24 ก.ย. 61
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe สถานี ก.ค.ศ. (24 ก.ย. 61) ผลงานสำคัญของ ก.ค.ศ. และสำนักงาน ก.ค.ศ. ในรอบปีงบประมา..
25 ก.ย. 61
moe
moe สถานี ก.ค.ศ.หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหาร..
17 ก.ย. 61
moe
moe สถานี ก.ค.ศ. สรุปผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 10/2561
17 ก.ย. 61
moe
moe สถานี ก.ค.ศ. (3 ก.ย. 61) การยื่นขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคล..
7 ก.ย. 61
moe
moe สถานี ก.ค.ศ. (20 ส.ค. 61) ก.ค.ศ. ปรับหลักเกณฑ์และวิธีการฯ (ว 22/2560)
23 ส.ค. 61
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สแกนเนอร์ แบบที่ 3 จำนวน 3 เครื่อง
26 ก.ย. 61
moe
moe ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)
26 ก.ย. 61
moe
moe จ้างให้บริการเวที เต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม แท่นอาสนัสงฆ์ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
26 ก.ย. 61
moe
moe จ้างพิมพ์หนังสือชุดความรู้ "ร้อยเรื่องเล่า"
26 ก.ย. 61
moe
moe จ้างพิมพ์เอกสารรายงานประจำปี 2559-2560 กระทรวงศึกษาธิการ
26 ก.ย. 61
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 moe  FAQ
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
ETV
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.85  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site