moe
moe

moe
moe
moe moe
moe
moe
 
 
moe
moe
moe
ผลประชุมองค์กรหลัก
           ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 21/2557 (7 ก.ค. 57)
 
moe

moe
ตรวจสนามสอบ
           สำนักงาน ก.ค.ศ.ตรวจสนามสอบ ผอ.สพท.กลุ่มทั่วไป รอบใหม่ ที่ มศว มีผู้สอบจริง 867 ราย ตำแหน่งว่าง 23 ราย (3 ก.ค. 57)
 
moe

moe
Roadmapปฏิรูปการศึกษา..
           ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน รมว.ศธ. แถลงผลการประชุมกับคณะทำงานฝ่ายสังคมจิตวิทยา ในประเด็นร่าง Roadmap การปฏิรูปการศึกษา (2 ก.ค. 57)
 
moe

moe
ผลประชุมองค์กรหลัก
           ปลัด ศธ.เปิดเผยผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก รวมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับเลขาธิการ กพฐ. และเลขาธิการ กกอ.คนใหม่ (1 ก.ค. 57)
 
moe

moe
ย้ายผู้บริหาร ศธ.
           เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 4 ราย (27 มิ.ย. 57)
 
moe

moe
การศึกษาชายแดนใต้
           "สุทธศรี วงษ์สมาน" ปลัด ศธ.ปฏิบัติราชการแทน รมว.ศธ.ให้นโยบายในการประชุมมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่โรงแรมหรรษา เจบี (25 มิ.ย. 57)
 
moe

moe
คำของบประมาณ ศธ.
           ผลการประชุมระหว่างผู้บริหาร ศธ. กับหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา และคณะ เพื่อพิจารณารายละเอียดคำขอและกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 ของ ศธ. (25 มิ.ย. 57)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
document รายงานผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของไทยตามนโยบายด้านการศ..  
6 มิ.ย. 57
moe
.pdf กระบวนการ : การดําเนินการหาผู้รับผิดทางละเมิด สํานักนิติการ สป...   moe
3 มิ.ย. 57
moe
.pdf การจัดการศึกษาแก่ลูกแรงงานต่างชาติ   moe
19 พ.ค. 57
moe
document แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 ของ สป...  
8 พ.ค. 57
moe
.pdf (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึก..   moe
1 พ.ค. 57
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
สกอ.ขับเคลื่อนเครือข่ายสา..
           รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดการประชุม“การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2.. (9 ก.ค. 57)
moe

moe
นักบริหารระดับสูง
           รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม "หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการ.. (9 ก.ค. 57)
moe

moe
อาชีวะรับมอบเครื่องยนต์ฮอ..
           สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รับมอบเครื่องยนต์ CBR 300 R จำนวน 314 เครื่อง พร้อมสื่อการสอน จากบริษัท เอ. พี. ฮอนด้า จำกัด จำนวน 314 เครื.. (8 ก.ค. 57)
moe

moe
คุรุสภา เตรียมจัดประชุมสภ..
           นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมสภาครูอาเซียน (7 ก.ค. 57)
moe

moe
สัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไท..
           ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ขึ้นเวทีกล่าวให้นโยบายการปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา (7 ก.ค. 57)
moe

moe
CPSC เชิญสอศ.เข้ารับการรั..
           ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้การตัอนรับ ดร.โมฮัมมัด นาอิม ยาคูบ (Dr. Mohammad Naim Yaakub) ผู้อำนวยการวิทยาลัยนักบริหา.. (4 ก.ค. 57)
moe

moe
สอศ. จับมือสถาบัน ITE สิง..
           สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับสถาบันการศึกษาทางด้านเทคนิค (Institute of Technical Education : ITE) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงควา.. (4 ก.ค. 57)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe แผนเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ประจำปีงบประมาณ 2557
3 ก.ค. 57
moe
moe ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนวัตกรรมการศึกษาด้านกีฬา
30 มิ.ย. 57
moe
moe รับสมัครข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัด สป.
24 มิ.ย. 57
moe
moe ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไข พ.ร.บ. กบข. พ.ศ. 2594 (Undo)
23 มิ.ย. 57
moe
moe ศธ.ขอเชิญร่วมกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์ "Happy family rally 2014"
20 มิ.ย. 57
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่ ๘ / ๒๕๕๗
7 ก.ค. 57
moe
moe อาชีวประกาศคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ผู้ที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
19 มิ.ย. 57
moe
moe อาชีวประกาศคำสั่งเลื่อนเงินเดือนตำแหน่งผู้อำนวยการฯ ทั่วประเทศ
19 มิ.ย. 57
moe
moe สพฐ.เร่งรับย้าย ข้าราชการครูช่วยราชการตามโครงการครูคืนถิ่น
18 มิ.ย. 57
moe
moe ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่ ๗ / ๒๕๕๗
16 มิ.ย. 57
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
9 ก.ค. 57
moe
moe ประกวดราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อใช้ประกอบในรายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้
8 ก.ค. 57
moe
moe สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ฮาร์ดแวอร์ จำนวน ๓ ราย
7 ก.ค. 57
moe
moe สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ
7 ก.ค. 57
moe
moe กำหนดราคากลาง การจัดจ้างพิมพ์หนังสือสถิติการศึกษา ฉบับย่อปี 2556
4 ก.ค. 57
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
พบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน)
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
moe
moe
๑ อำเภอ ๑ ทุน่
Click ดู รายการย้อนหลังที่นี่
ติดตามข่าวสาร E-learning ได้ที่นี่ค่ะ
บทเรียนออนไลน์ e-learning
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
ทำความรู้จักกองทุนพัฒนาครูฯ
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe

moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
 
moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx สถานีวิทยุศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป.
รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.19  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site