moe
moe
moe
แถลงข่าวการถ่ายโอน รร.
           ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวเกี่ยวกับข้อเสนอของผู้ตรวจการแผ่นดิน ในการกระจายอำนาจจัดการศึกษาไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6 พ.ค. 58)
 
moe

moe
ลดเกณฑ์อบรมหลักสูตรของครูต่างชาติ
           คกก.คุรุสภา เห็นชอบปรับลดเกณฑ์อบรมหลักสูตรครูต่างชาติ จาก42ชม.เหลือ20ชม. และลดค่าใช้จ่ายอบรมไม่เกิน 4,000 บาทต่อหลักสูตร จากเดิมคิดอัตรา 1 หมื่นบาท (5 พ.ค. 58)
 
moe

moe
ความร่วมมือไทย-ซีมีโอ
           พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับองค์การซีมีโอ ซึ่งมีมายาวนานจนถึงปัจจุบัน (4 พ.ค. 58)
 
moe

moe
ประชุมซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา
           ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2558 โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม (2 พ.ค. 58)
 
moe

moe
เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่
           ก.ค.ศ.เห็นชอบเกณฑ์วิทยฐานะข้าราชการครูใหม่ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) ส่วนผู้ต้องการยื่นตาม ว13 สามารถยื่นได้จนถึง ธ.ค.นี้ (1 พ.ค. 58)
 
moe

moe
ก.ค.ศ.อนุมัติครูเชี่ยวชาญ
           นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. แถลงผลการประชุม ก.ค.ศ. ในประเด็นย้ายและแต่งตั้ง ผอ.สพท. และอนุมัติให้ครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 24 ราย (30 เม.ย. 58)
 
moe

moe
ก.ค.ศ.คืนอัตราเกษียณครบ 100%
           ก.ค.ศ.ได้อนุมัติจัดสรรอัตราข้าราชการครูจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2557 จำนวน 13,458 อัตรา คืนให้แก่ส่วนราชการต่างๆ ครบ 100% (30 เม.ย. 58)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ประชุม ก.พ.อ.
           ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 4/2558 (23 เม.ย. 58)
 
moe

moe
หารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
           รมว.-รมช.ศึกษาธิการ ประชุมหารือกับประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจำนวน 40 แห่ง ทั่วประเทศ (21 เม.ย. 58)
 
moe

moe
ประกาศรายชื่อ"ครูขวัญศิษย์"..
           ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศธ.และ ปลัด ศธ.แถลงข่าว การประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับ “ครูขวัญศิษย์” จำนวน 164 คน (2 เม.ย. 58)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
พิธีมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้กับทา..
           พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้กับทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด.. (6 พ.ค. 58)
 
moe

moe
พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
           พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ และปิดโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนภาคใต้ (28 เม.ย. 58)
 
moe

moe
มหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อคนชายแดนใต้"..
           พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ เปิดงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อคนชายแดนใต้" จัดโดยสำนักงาน กศน. ที่ศูนย์วิทย์เพื่อการศึกษายะลา (25 เม.ย. 58)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (12 ก.ย. 57 – 31 มี.ค. 58)
23 เม.ย. 58
moe
moe รายงานสรุป นโยบายที่ 4 รอบ 5 เดือน (รอบ 12 ก.ย. 57 – 28 ก.พ. 58)
20 มี.ค. 58
moe
moe รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 5 เดือน (12 ก.ย. 57 – 28 ก.พ. 58)
13 มี.ค. 58
moe
moe รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 4 เดือน (รอบ 12 ก.ย. 57 – 31 ม.ค. 58)
19 ก.พ. 58
moe
moe สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (รอบ 12 ก.ย. - 31 ธ.ค.57)..
12 ม.ค. 58
 
moe
RSS
moe

moe
moe
.pdf ผลงานของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 6 เดือน..   moe
23 เม.ย. 58
moe
.pdf งานวิจัยการศึกษาระดับชาติในกลุ่มประเทศอาเซียนและอาเซียนบวกสาม..   moe
21 เม.ย. 58
moe
.pdf รายงานการวิจัยและพัฒนา เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐา..   moe
16 เม.ย. 58
moe
.pdf แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ..   moe
9 เม.ย. 58
moe
document ค่านิยมที่ 12 คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าผลประโยชน์ตัวเอง ..  
7 เม.ย. 58
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
เชิญชมรายการข่าว ๕ หน้า ๑
           สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญชมรายการข่าว ๕ หน้า ๑ ประเด็น “กระทรวงศึกษาธิการ..กับการเดินหน้าการปฏิรูปการศึกษา” โดย รศ.กำจร ตติยก.. (1 พ.ค. 58)
moe

moe
ศธ. หารือ การลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่..
           นายกำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับนาย Mr.Caspar Peek ผู้แทน UNFPA ประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือระหว.. (1 พ.ค. 58)
moe

moe
ขอเชิญติดตามชมรายการตอบโจทย์....ไทยพีบีเ..
           สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกรทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญชมรายการตอบโจทย์...ไทยพีบีเอส ประเด็น “การแก้ไขปัญหาทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการ” โดย รศ.นพ.กำจร ตติยกวี.. (29 เม.ย. 58)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
สกศ. ประชุมคณะทำงานเร่งรัดพัฒนาระบบบริหา..
           ดร.พิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อเร่งรัดพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (6 พ.ค. 58)
moe

moe
การประชุมโครงการขยายผล DLTV
           รองเลขา กพฐ.นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การประชุมโครงการขยายผล DLTV (6 พ.ค. 58)
moe

moe
การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี พ.ศ...
           ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. เป็นว.. (6 พ.ค. 58)
moe

moe
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ เข้าเ..
           พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายวัชรินทร์ จำปี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับนายกาต๊อต ฮาริ พริโอเวอจัน.. (1 พ.ค. 58)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe การประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 48
0 -1957
moe
moe ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมนาเชิงปฏิบัติการในโครงการ ‘คอนเน็กติ้ง อาเซียน พลัส&r..
29 เม.ย. 58
moe
moe ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล UNESCO International Literacy..
29 เม.ย. 58
moe
moe สพฐ.ขยายเวลารับนักเรียนทุนกีฬา 5 จังหวัดชายแดนใต้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 58
23 เม.ย. 58
moe
moe สป.แจ้งขอเลื่อนการประชุมปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนนิติบุคคล ในวันเสาร์..
22 เม.ย. 58
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe สกอ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2557..
6 พ.ค. 58
moe
moe สอศ.ประกาศบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยจากโครงการผลิตครูมืออาชีพ รุ่นปี 2557 จำนวน ..
27 เม.ย. 58
moe
moe ประกาศรายชื่อข้าราชการดีเด่น ศธ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
24 เม.ย. 58
moe
moe สอศ.ยกเลิกคำสั่งและสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (วุฒ..
23 เม.ย. 58
moe
moe ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่ ๕ / ๒๕๕๘ (เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘)
21 เม.ย. 58
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe สอศ.ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการการให้บริการสำนักงานอัตโนมัติ e-office
6 พ.ค. 58
moe
moe สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ
6 พ.ค. 58
moe
moe โรงเรียนบ้านวังวน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง..
6 พ.ค. 58
moe
moe กศน.จังหวัดหนองคาย สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน กศน.ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระ..
6 พ.ค. 58
moe
moe กศน.จังหวัดสงขลา สอบราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ จำนวน ๓ อำเภอ
6 พ.ค. 58
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Plan moe2015
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.65  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site