moe
moe
moe
โอกาสและความเสมอภาคไร้พรมแดน
           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการ "การพัฒนาเด็กและเยาวชน : โอกาสและความเสมอภาคไร้พรมแดน" (30 มิ.ย. 58)
 
moe

moe
เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวะ
           ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สอศ. (29 มิ.ย. 58)
 
moe

moe
สอบคัดเลือกศึกษานิเทศก์ สพฐ.
           ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีอื่น และการสอบคัดเลือกศึกษานิเทศก์ สพฐ. (29 มิ.ย. 58)
 
moe

moe
Roadmap กศน.
           เห็นชอบ Roadmap ปฏิรูป กศน. เพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตใน 5 ปีข้างหน้า รวมทั้งยุทธศาสตร์-จุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2558 (27 มิ.ย. 58)
 
moe

moe
ประกาศ 5 วิชาในการสอบ O-Net
           รมว.ศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวง กำหนดวิชาในการทดสอบ O-Net ชั้นป.6, ม.3 และ ม.6 จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ลดลงเหลือ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (26 มิ.ย. 58)
 
moe

moe
ตั้งอนุกรรมการใน อกคศ.
           ตั้งอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา-ผู้แทน ก.ค.ศ.-ผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และแต่งตั้ง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 จากผู้สอบคัดเลือก (25 มิ.ย. 58)
 
moe

moe
การบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่
           ผลการประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 7/2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) และการสอบคัดเลือกศึกษานิเทศก์ เขตพื้นที่การศึกษา (25 มิ.ย. 58)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
การประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลส..
           ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม วิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห.. (30 มิ.ย. 58)
 
moe

moe
ผลประชุม ก.พ.อ.
           ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 6/2558 (24 มิ.ย. 58)
 
moe

moe
ผลประชุม ก.พ.อ.
           ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 5/2558 (28 พ.ค. 58)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเชียงใหม่
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ อ.สันกำแพง และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อ.แม่ริม (29 มิ.ย. 58)
 
moe

moe
พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ ใน 1..
           สพฐ.จัดการอบรมการเรียนรู้ภาษาไทย ตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ ใน 1 ปี เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีครู-ศน.เข้ารับการอบรมกว่า1,100คน (21 มิ.ย. 58)
 
moe

moe
แถลงข่าวเปิดระบบ DLIT
           พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ และผู้บริหาร ศธ. ร่วมงานแถลงข่าวการเปิดระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) (11 มิ.ย. 58)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์
           รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ (25 มิ.ย. 58)
moe

moe
ตรวจเยี่ยมสำนักตรวจราชการและติดตามประเมิ..
           รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. (23 มิ.ย. 58)
moe

moe
ตรวจเยี่ยมสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ดแล..
           รศ.นพ.กำจร ตติกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปตรวจเยี่ยม สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น ศูนย์วิทยาศาสต.. (19 มิ.ย. 58)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
พัฒนาครูอาชีวะสาขาวิชาช่างยนต์
           สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพบริการยานยนต์ ร่วมกับศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า จังหวัดฉะเช.. (30 มิ.ย. 58)
moe

moe
สกอ.ประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพอุดมศึกษา..
           นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการเคลื่อนย้ายและการประกันคุณภาพการอุดมศึกษาในประ.. (30 มิ.ย. 58)
moe

moe
สพฐ.จัดสัมมนาทิศทางการรับนักเรียนปี ๒๕๕๙..
           นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาทิศทางการรับนักเรียน พร้อมมอบนโยบายทิศทางการรับนักเรียนปีการศึกษา .. (29 มิ.ย. 58)
moe

moe
สกอ.ประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมรับน้อง..
           รองศาสตราจารย์พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวในการเปิดและมอบนโยบายเรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุ.. (29 มิ.ย. 58)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe ขอเชิญชวนเยาวชนสมัครร่วมโครงการสานฝันการ​บิน ครั้งที่ 7
30 มิ.ย. 58
moe
moe ขอเชิญชมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ประเด็น “เดินหน้าขับเคลื่อนค่านิยม 12 ประการสู่การป..
29 มิ.ย. 58
moe
moe สกอ.ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 “สร้างบัณฑิตไทย..
26 มิ.ย. 58
moe
moe ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมสมัครแข่งขัน Service Robot Contest 2015
25 มิ.ย. 58
moe
moe ขอเชิญร่วมกิจกรรมแรลลี่ครอบครัว “HAPPY FAMILY RALLY 2015 (Bus Rally)" กระทร..
18 มิ.ย. 58
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe สอศ.ประกาศเรื่องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จำนว..
30 มิ.ย. 58
moe
moe ประกาศกำหนดการนำนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเข้ารับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึ..
26 มิ.ย. 58
moe
moe ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของ สป.
23 มิ.ย. 58
moe
moe สอศ.ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
25 มิ.ย. 58
moe
moe รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดราย น.ส.อารีรัตน์ ทองเพียร
0 -1957
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe สพม.เขต ๓๖ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน สพฐ. แบบที่ ๔
30 มิ.ย. 58
moe
moe สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ สอบราคาจ้างจัดงานเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านเชิ..
30 มิ.ย. 58
moe
moe กศน.จังหวัดสงขลา สอบราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์ชนิ..
30 มิ.ย. 58
moe
moe จ้างเอกชนดำเนินการจัดกิจกรรม Happy Family Rally 2015
29 มิ.ย. 58
moe
moe สพป.น่าน เขต ๑ สอบราคาจ้างจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร สพป.น่าน เขต ๑ (ส่วนที่ ๒)
26 มิ.ย. 58
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Plan moe2015
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx สถานีวิทยุศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง Schoolnet
เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.51  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site