moe
moe
moe
อบรม ผอ.สพท.-นัก ปชส.เขตพื้นที่
           ศธ.-CP จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "รวมพลังสร้างสรรค์ทีม" กลุ่ม ผอ.สพท. และนักประชาสัมพันธ์ สพท.ทั่วประเทศ (23 พ.ย. 60)
 
moe

moe
แต่งตั้ง ผอ.สพท.ใหม่
           ก.ค.ศ.อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกและผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท.ใหม่ 110 ราย (22 พ.ย. 60)
 
moe

moe
Interregional Youth Policy Forum
           ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการ รมว.ศธ. กล่าวเปิดงาน Interregional Youth Policy Forum ณ ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ (22 พ.ย. 60)
 
moe

moe
มติ ครม.เกี่ยวกับการศึกษา
           มติ ครม. 21 พ.ย. 2560 ได้อนุมัติร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน (21 พ.ย. 60)
 
moe

moe
ร่วมมือกับฟินแลนด์ ผลิตคณาจารย์ในสถาับัน..
           ศธ.หารือความร่วมมือกับฟินแลนด์ เพื่อร่วมผลิตและพัฒนาคณาจารย์และหลักสูตร ในสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตครู (17 พ.ย. 60)
 
moe

moe
ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
           ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2/2560 โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม (16 พ.ย. 60)
 
moe

moe
ทบทวนการให้บริการอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา..
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เผย ศธ.จะทบทวนการให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อลดความซ้ำซ้อนและไม่มีประสิทธิภาพ (15 พ.ย. 60)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
แผนบูรณาการภาคใต้
           รมช.ศธ."พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์" มอบแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ภูเก็ต (23 พ.ย. 60)
 
moe

moe
นายกฯ มอบนโยบายจัดการศึกษาในพื้นที่ EEC..
           นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการจัดการศึกษาในพื้นที่ EEC และตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (20 พ.ย. 60)
 
moe

moe
แผนบูรณาการด้านการศึกษา ภาคเหนือ
           รมช.ศธ."พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์" มอบแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เชียงใหม่ (16 พ.ย. 60)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
พระราชทานปริญญาบัตร มรภ.ภาคใต้
           พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ วันแรก (22 พ.ย. 60)
 
moe

moe
พบปะนักเรียน รร.สุราษฎร์ธานี
           รมช.ศธ."ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล" พบปะเยี่ยมเยียนครู-นักเรียน รร.สุราษฎร์ธานี เน้นย้ำและฝากลูกหลานนักเรียนให้ช่วยกันสืบสานศาสตร์พระราชา และสานต่อพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่.. (22 พ.ย. 60)
 
moe

moe
การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
           การประชุมทางวิชาการ การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับการพัฒนาครูและการเรียนรู้ "Education for Sustainable Development (ESD) International Forum 2017" (20 พ.ย. 60)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 31 ต.ค.60)
10 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 ก.ย.60)
9 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ส.ค.60)
3 ต.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ก.ค.60)
24 ส.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 มิ.ย.60)
31 ก.ค. 60
 
moe
RSS
moe

moe
moe
document การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2561 -..   moe
20 พ.ย. 60
moe
.pdf รายชื่อกฎหมายแปลเป็นภาษากลางอาเซียน (ภาษาอังกฤษ)..   moe
15 พ.ย. 60
moe
.pdf การดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี2560..   moe
13 พ.ย. 60
moe
.pdf รายงานผลการเรียน ทุน ม.ท.ศ. และคู่มือสำหรับนักเรียนทุนรุ่น9และครูผู้ดู..   moe
6 พ.ย. 60
moe
document รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 ที่มีคุ..  
30 ต.ค. 60
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
รับมอบอุปกรณ์การฝึกร่างกายส่งต่อให้กับโร..
           ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบอุปกรณ์การฝึกสร้างร่างกาย ตามโครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน สร้างสรรค์สุขภาพดีวิถีไทย” เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ .. (20 พ.ย. 60)
moe

moe
ปลัดให้โอวาท นักเรียน นักศึกษาและสถานศึก..
           นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้โอวาทแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 25.. (6 พ.ย. 60)
moe

moe
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงศึ..
           นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560 ณ วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงราย (22 ต.ค. 60)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
อาชีวะร่วมมือ 14 หน่วยงานภาครัฐเอกชนพัฒน..
           ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานร่วมกับ 14 หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพิธีลงความความร่วมมือภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐเ.. (24 พ.ย. 60)
moe

moe
Digital PR
           รองเลขาธิการ กพฐ.พบปะให้กำลังใจและมอบแนวทางการดำเนินงาน Digital PR แก่นักประชาสัมพันธ์ สพท.ทั่วประเทศ ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสื่อสารองค.. (24 พ.ย. 60)
moe

moe
นายกรัฐมนตรีชื่นชมเด็กอาชีวะ
           พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงานช่างไฟฟ้ายานยนต์ของ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (24 พ.ย. 60)
moe

moe
สอศ. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ..
           ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา และคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนากำลังคนระดับช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยี.. (24 พ.ย. 60)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : บัณฑิตที่มีความคิดมีปัญญา
15 พ.ย. 60
moe
moe กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการทำงานและการดำรงตน 4 ประการ..
8 พ.ย. 60
moe
moe 10 กลวิธีสร้างนิสัยรักการอ่าน
27 ต.ค. 60
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : ครู ปูชนียบุคคล
27 ต.ค. 60
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : วัตถุประสงค์ของการศึกษา
12 ก.ย. 60
moe
moe การจัดการศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี..
11 ก.ย. 60
moe
moe หลักการองค์ความรู้ 6 มิติ
8 ก.ย. 60
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe ขอเชิญสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ “SEAMEO Schools’ Network in 2017”
24 พ.ย. 60
moe
moe กบข. แนะนำช่องทางใหม่ในการตรวจสอบยอดเงินของสมาชิกผ่านตู้ Smart Kiosk
21 พ.ย. 60
moe
moe โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
16 พ.ย. 60
moe
moe การดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ
16 พ.ย. 60
moe
moe ขอเชิญประชุม ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด
15 พ.ย. 60
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการที่จะเข้าร..
24 พ.ย. 60
moe
moe รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
17 พ.ย. 60
moe
moe ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ
15 พ.ย. 60
moe
moe การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนป..
13 พ.ย. 60
moe
moe การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิ..
9 พ.ย. 60
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพื่อการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญา(รา..
24 พ.ย. 60
moe
moe การจัดซื้อของที่ระลึกเพื่อมอบให้ชาวต่างประเทศ
24 พ.ย. 60
moe
moe ขอยกเลิกการขายทอดตลาดวัสดุจากการบูรณะและปรับปรุงอาคารราชวัลลภ (วังจันทรเกรษม)กระ..
21 พ.ย. 60
moe
moe ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดประจำศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเ..
16 พ.ย. 60
moe
moe ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์ NEIS พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน..
16 พ.ย. 60
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 moe  FAQ
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe

moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
ETV
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 2.61  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site