moe
moe
moe
พัฒนา ผอ.สถานศึกษาใหม่
           รมว.ศธ.มอบนโยบายการประชุมการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (หน่วยพัฒนาที่ 4) ที่นครนายก (21 ก.พ. 62)
 
moe

moe
นำหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติสู่การปฏิบัต..
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การนำหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติสู่การปฏิบัติ" (15 ก.พ. 62)
 
moe

moe
ประชุมกับ กกอ.ชุดใหม่
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. และศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศธ. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ชุดใหม่ (14 ก.พ. 62)
 
moe

moe
ผลประชุมคณะกรรมการคุรุสภา
           ผลประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 2/2562 โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. เป็นประธานการประชุม (13 ก.พ. 62)
 
moe

moe
รับรองหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติ
           ศธ.รับรองหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติ ICDL จากไอร์แลนด์ และ William Angliss Institute จากออสเตรเลีย (13 ก.พ. 62)
 
moe

moe
มติ ครม.ด้านการศึกษา
           มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งผู้บริหาร ศธ. 3 ราย (12 ก.พ. 62)
 
moe

moe
เปิดงานเดินหน้า สกสค.
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน "เดินหน้า สกสค." ครั้งที่ 1 (11 ก.พ. 62)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษา 6 ภาค..
           บทความ "ศธ.สร้างความเข้มแข็งการศึกษาทุกพื้นที่ ขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษา 6 ภาค" ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า 5 ฉบับวันที่ 22 ก.พ.62 (22 ก.พ. 62)
 
moe

moe
การเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมและการพัฒนามน..
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.และหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ เป็นประธานการประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมและการพัฒนามนุษย์ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ .. (18 ก.พ. 62)
 
moe

moe
MOE CUP ครั้งที่ 2
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ "MOE CUP" ครั้งที่ 2 ที่ปัตตานี (15 ก.พ. 62)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
โครงการเพชรอินทนิล
           ผศ.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษา รมช.ศธ. เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลการแข่งขันโครงการเพชรอินทนิล ที่โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (21 ก.พ. 62)
 
moe

moe
ผลประชุมสภาการศึกษา
           ผลประชุมสภาการศึกษา​ ครั้งที่ 1/2562 โดย ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม (18 ก.พ. 62)
 
moe

moe
ประชุมกับ กกอ.ชุดใหม่
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. และศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศธ. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ชุดใหม่ (14 ก.พ. 62)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 12 ก.ย. 61)
20 พ.ย. 61
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 31 ก.ค. 61)
21 ส.ค. 61
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 31 ต.ค.60)
10 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 ก.ย.60)
9 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ส.ค.60)
3 ต.ค. 60
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
แผนบูรณาการด้านการศึกษา 6 ภาค
           บทความ "ศธ.สร้างความเข้มแข็งการศึกษาทุกพื้นที่ ขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษา 6 ภาค" ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า 5 ฉบับวันที่ 22 ก.พ.62 (22 ก.พ. 62)
moe

moe
มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน
           ปลัด ศธ. ลงนามในคำสั่งมอบอำนาจรองปลัดฯ ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ช่วยปลัดฯ ปฏิบัติราชการแทน (5 ก.พ. 62)
moe

moe
จิตอาสากระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2562..
           นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานจิตอาสากระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2562 (1 ก.พ. 62)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
“สพฐ. ร่วมเปิดค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉ..
           ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สม.. (22 ก.พ. 62)
moe

moe
สพฐ.ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการ “..
           สพฐ.ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการ “โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” รุ่นที่ 4 ภาคเหนือตอนบน (22 ก.พ. 62)
moe

moe
สอศ. จับมือ สถาบันเทคโนโลยีไวกาโต
           ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สถาบันเทคโนโลยี ไวกาโต (วินเทค) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศ.. (21 ก.พ. 62)
moe

moe
อาชีวะ จับมือวังขนาย ผลิตคนคุณภาพ
           ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับบริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด และบริษัทในกลุ่.. (20 ก.พ. 62)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : ฝึกตนให้มีระเบียบวินัย ทำกายใจให้เข้มแข็ง (2)..
6 ก.พ. 62
moe
moe ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ(2)..
25 ม.ค. 62
moe
moe 10 ข้อควรรู้ในการใช้ชีวิตออนไลน์อย่างปลอดภัย
24 ม.ค. 62
moe
moe ปรัชญการศึกษา:หนังสือช่วยสร้างสรรค์ชีวิตให้ก้าวหน้า..
17 ม.ค. 62
moe
moe Top 6 Technology Innovations for Eduation
16 ม.ค. 62
moe
moe Active Learning
24 ธ.ค. 61
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : ฝึกตนให้มีระเบียบวินัย ทำกายใจให้เข้มแข็ง..
30 พ.ย. 61
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 16
22 ก.พ. 62
moe
moe แนวทางปฎิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
22 ก.พ. 62
moe
moe โครงการฮีโร่ สานฝัน ปันรัก เพื่อน้อง 14 จังหวัดภาคใต้ ปีที่ 19
18 ก.พ. 62
moe
moe ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศ..
15 ก.พ. 62
moe
moe การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562
12 ก.พ. 62
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิท..
22 ก.พ. 62
moe
moe รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นขอ..
21 ก.พ. 62
moe
moe รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน ไปบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำ..
18 ก.พ. 62
moe
moe รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดสำ..
18 ก.พ. 62
moe
moe เรื่อง รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้ม..
18 ก.พ. 62
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำประมาณ..
21 ก.พ. 62
moe
moe ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำ..
12 ก.พ. 62
moe
moe การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกตัว ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จ..
9 ม.ค. 62
moe
moe ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าระบบเฝ้าระวังภัยเพื่อการสื่อสารองค์กรผ่านส..
2 ม.ค. 62
moe
moe เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการการศึกษาระดับภาค ประจำปีง..
25 ธ.ค. 61
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 moe  FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
ETV
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.37  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site