moe
moe
moe
ระเบียบการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
           ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2561 (9 ธ.ค. 61)
 
moe

moe
หลักนิติธรรมนำการทำงาน
           รมว.ศธ.ย้ำในการประชุมสัมมนาการบริหารการศึกษาส่วนภูมิภาค ให้ผู้บริหารการศึกษาระดับภูมิภาคเน้นการใช้อำนาจด้านข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และหลักนิติธรรมในการทำงาน (7 ธ.ค. 61)
 
moe

moe
แก้ไขปัญหาทุจิต ศธ.
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (6 ธ.ค. 61)
 
moe

moe
ไหมไทยสู่เส้นทางโลก
           อาชีวะร่วมสนับสนุนมหกรรม "ไหมไทยสู่เส้นทางโลก" ครั้งที่ 8 ที่เซ็นทรัลเวิลด์ โดยนำครู-ผู้เรียนสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ จากศูนย์แฟชั่น 5 ภาค 35 สถาบัน เข้าร่วมแสดงนิทรรศกา.. (6 ธ.ค. 61)
 
moe

moe
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
           ศธ.จัดพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 (5 ธ.ค. 61)
 
moe

moe
อบรมครูแฟชั่นสิ่งทอ ยกระดับไหมไทยสู่โลก..
           ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการอบรมเสวนา "เปิดประสบการณ์ครูผู้สอนสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ" จากศูนย์แฟชั่น 5 ภาคของอาชีวะ (3 ธ.ค. 61)
 
moe

moe
อาชีวะเปิดโลกแฟชั่นและสิ่งทอ
           ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการอาชีวะเปิดโลกประสบการณ์ครูผู้สอนสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ "ผ้าไหมไทยสู่เส้นทางผ้าไหมโลก" ที่เซ็นทรัลเวิลด์ (2 ธ.ค. 61)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ศูนย์ซ่อมบำรุงจักรยาน
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ พร้อมด้วยนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กอศ. ร่วมให้กำลังใจนักศึกษาอาชีวศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม ศูนย์ซ่อมบำรุงจักรยาน กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก” (9 ธ.ค. 61)
 
moe

moe
ลงพื้นที่ ครม.สัญจร อุดรธานี
           รมช.ศธ."พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านอาชีวศึกษา ที่อุดรธานี (7 ธ.ค. 61)
 
moe

moe
ผลประชุมองค์กรหลัก
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเ ป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 25/2561 (5 ธ.ค. 61)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ครม.สัญจร
           รมช.ศธ."ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู และโรงเรียนร่วมพัฒนา จ.อุดรธานี (7 ธ.ค. 61)
 
moe

moe
Partnership School
           ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร และนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บมจ.บ้านปู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 3 โรงเรียนโครงการ Partnership School ซึ่ง บมจ.บ้านปู ให้การสนับสนุน (4 ธ.ค. 61)
 
moe

moe
หารือกับ AUT นิวซีแลนด์
           รมช.ศธ."ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร" และผู้บริหาร มทร.ธัญบุรี หารือความร่วมมือด้านการศึกษากับ Auckland University of Technology นิวซีแลนด์ (3 ธ.ค. 61)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 12 ก.ย. 61)
20 พ.ย. 61
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 31 ก.ค. 61)
21 ส.ค. 61
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 31 ต.ค.60)
10 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 ก.ย.60)
9 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ส.ค.60)
3 ต.ค. 60
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
วันชาติ
           ศธ.จัดพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่.. (5 ธ.ค. 61)
moe

moe
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร บนพื้นที่สูง
           ปลัด ศธ."การุณ สกุลประดิษฐ์" ลงพื้นที่แม่สอด ติดตามโครงการนำร่องส่งเสริมพัฒนาทักษะฟัง-พูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ตาม.. (27 พ.ย. 61)
moe

moe
อ่างขางโมเดล
           ปลัด ศธ. ร่วมพิธีประกาศรูปแบบการจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนบนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร “อ่างขางโมเดล” โดย รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธี ที่เชียงใหม่ (20 พ.ย. 61)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
ห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ..
           ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาได้ดำเนินการโคร.. (11 ธ.ค. 61)
moe

moe
สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโ..
           สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 41 (11 ธ.ค. 61)
moe

moe
ทุนรัฐบาลมาเลเซีย รุ่นที่ 6
           นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีรับมอบนักเรียนไทยที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลมาเลเซีย รุ่นที่ 6 ที่ จ.สงขลา (9 ธ.ค. 61)
moe

moe
Global Education Meeting in Brussels, Be..
           ดร.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมอภิปราย ช่วงการประชุมระดับรัฐมนตรี หัวข้อ Teachers and Educators in a Changing Landscape ใน.. (6 ธ.ค. 61)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : ฝึกตนให้มีระเบียบวินัย ทำกายใจให้เข้มแข็ง..
30 พ.ย. 61
moe
moe ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ(1)..
29 พ.ย. 61
moe
moe ปรัชญาการศึกษา:ให้มีปัจจัยดำเนินชีวิตและคิดช่วยสังคม ..
27 พ.ย. 61
moe
moe ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม(8..
21 พ.ย. 61
moe
moe ปรัชญาการศึกษา:ให้รู้จักคิดอ่าน รู้จักการแยกดีแยกชั่ว..
20 พ.ย. 61
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : ฝึกอบรมศีลธรรม คุณธรรม ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต (3) ..
19 พ.ย. 61
moe
moe ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม(7..
16 พ.ย. 61
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 41
11 ธ.ค. 61
moe
moe การจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2562
7 ธ.ค. 61
moe
moe ขอเชิญเยาวชนผู้สนใจเข้าร่วมรับชมภาพยนตร์สารคดี “FUTURE BABY” โดย Maria Arlamovsk..
6 ธ.ค. 61
moe
moe คุรุสภาเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างพรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที..
4 ธ.ค. 61
moe
moe นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
3 ธ.ค. 61
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe รายชื่อผลงาน ข้อเสนอแนวความคิดและวิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภา..
11 ธ.ค. 61
moe
moe ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาต..
4 ธ.ค. 61
moe
moe ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำ..
4 ธ.ค. 61
moe
moe การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทว..
4 ธ.ค. 61
moe
moe การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ..
29 พ.ย. 61
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe ประกวดราคาจ้างจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ..
28 พ.ย. 61
moe
moe ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธ..
22 พ.ย. 61
moe
moe ประกวดราคาจ้างจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 วิธีประกวดราคาอิเล..
22 พ.ย. 61
moe
moe ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างจัดงานฉลองวันเด..
7 พ.ย. 61
moe
moe ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการบำรุงรักษาเค..
7 พ.ย. 61
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 moe  FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30    31          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
ETV
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.45  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site