moe
moe
moe
ผลประชุมองค์กรหลัก
           ผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม (25 พ.ย. 58)
 
moe

moe
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
           รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" (25 พ.ย. 58)
 
moe

moe
ติดตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้..
           รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย รมช.ศึกษาธิการ รับฟังรายงานผลติดตามการดำเนินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศในฐานะ Smart Trainer (24 พ.ย. 58)
 
moe

moe
ประกาศราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง
           เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย (25 พ.ย. 58)
 
moe

moe
ให้นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
           พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ. พร้อมด้วย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศธ. ให้นโยบายอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (23 พ.ย. 58)
 
moe

moe
ODOS รุ่นที่ 5
           ศธ.พิจารณาแนวทางดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 5 ผู้รับทุนสามารถศึกษาต่อประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ และต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษผ่าน 70% ขึ้นไป (23 พ.ย. 58)
 
moe

moe
เงินทุนหมุนเวียนแก้ไขปัญหาหนี้สินครู..
           พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ครั้งที่ 2/255 (23 พ.ย. 58)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ติดตามผลโครงการจาก Smart Trainer
           พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย รมว.ศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับฟังรายงานผลติดตามการดำเนินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และความก้าวหน.. (24 พ.ย. 58)
 
moe

moe
ต้อนรับรัฐมนตรีกัมพูชา
           ที่ปรึกษา รมช.ศธ.ให้การต้อนรับ HE Nath Buroeun รมช.ศึกษาธิการฯ ของกัมพูชา เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านหลักสูตรการศึกษาของไทย (18 พ.ย. 58)
 
moe

moe
สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษา จชต.
           พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามโครงการ "สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้" ที่โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ (16 พ.ย. 58)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ให้นโยบายอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วป..
           พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้นโยบายแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั.. (23 พ.ย. 58)
 
moe

moe
ความร่วมมือกับ กก.ยกระดับภาษาอังกฤษ
           รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา และนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ หารือความร่วมมือในการยกระดับภาษาอังกฤษ (19 พ.ย. 58)
 
moe

moe
ยกระดับภาษาอังกฤษเด็กไทย
           ศธ.เตรียมอบรมการสอนภาษาอังกฤษครั้งใหญ่สำหรับครูผู้สอนชาวไทย 500 คน โดยเทรนเนอร์ชั้นนำจากต่างประเทศ 50 คน เป็นเวลา 6 สัปดาห์ เริ่มต้นกุมภาพันธ์ปีหน้า (17 พ.ย. 58)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
.pdf คู่มือการบันทึกข้อมูลการประเมินผลปฏิบัติราชการในระบบ DPIS..   moe
11 พ.ย. 58
moe
.pdf แบบฟอร์มขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ..   moe
16 ต.ค. 58
moe
.pdf รายงานประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกี่ยวกับความผาสุก และความผูกพัน สป ..   moe
13 ต.ค. 58
moe
document รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครบรอบ 1 ปี..  
5 ต.ค. 58
moe
.pdf วารสารการศึกษาไทย เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘   moe
16 ก.ย. 58
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
ประชุมคณะกรรมการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน (ODOS)..
           รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน (ODOS) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ (23 พ.ย. 58)
moe

moe
ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ..
           รศ.นพ. กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารเงินทุน หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ (23 พ.ย. 58)
moe

moe
ถวายผ้ากฐินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ..
           รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลเดชเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558.. (0 -1957)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏ..
           นางผานิตย์ มีสุนทรนายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ และนายสุภัทร จำปาทองรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมในพิธีถวายราชสดุดีและถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระ.. (25 พ.ย. 58)
moe

moe
ศธ. เตรียมจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษ..
           นายสุภัทร จำปาทองรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมเชิงปกิบัติการครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้คำปรึ.. (24 พ.ย. 58)
moe

moe
คณะกรรมการข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการประเ..
           คณะกรรมการข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการประเทศศรีลังกาเข้าเยี่ยมกระทรวงศึกษาธิการและรับฟังการบรรยายการพัฒนาโรงเรียนโดยใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง (24 พ.ย. 58)
moe

moe
ผลประกวดภาพถ่าย “การศึกษา 5 ช่วงวัย”..
           สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมคณะกรรมการประกวดภาพถ่าย “การศึกษา 2 ช่วงวัย” ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต ชั้น 2 อาคาร 2 สกศ. (20 พ.ย. 58)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดของ ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ ก้อนแก้ว
18 พ.ย. 58
moe
moe แบบสำรวจข้อมูลเพื่อเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกั..
4 พ.ย. 58
moe
moe สถานศึกษาแบบอย่างกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ "สถานศึกษาพอเพียง 255..
2 พ.ย. 58
moe
moe รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
22 ต.ค. 58
moe
moe รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ของ นายสุริย..
21 ต.ค. 58
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe สำนักงาน กศน. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
24 พ.ย. 58
moe
moe สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี
24 พ.ย. 58
moe
moe แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึก..
1 ต.ค. 58
moe
moe วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร สอบราคาซื้อหน่วยห้องปฏิบัติการแปรรูปสัตว์น้ำ
18 พ.ย. 58
moe
moe วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล เเบบที่ ๒ (จอ..
18 พ.ย. 58
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
 ตั้งปณิธานความดีได้ที่นี่ค่ะ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.64  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site