moe
moe
moe
ผลิตกำลังคนอุดมศึกษารองรับ EEC
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นวิทยากรและร่วมเสวนาในการประชุมโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC (Eastern Economic Corridor) (22 ก.ค. 60)
 
moe

moe
ขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 2..
           สพฐ.วางแผนขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 พัฒนาระบบบริหารจัดการ-ระบบข้อมูลสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการในปีนี้ 4,081 โรงเรียน รวมสองระยะเป็น 7,423 โรงเรียน (21 ก.ค. 60)
 
moe

moe
หลักสูตรใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับฟังผลการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตครู โดยใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน (21 ก.ค. 60)
 
moe

moe
การสัมมนาผู้บริหาร รร.ไทยรัฐวิทยา
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ บรรยายพิเศษภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ครั้งที่ 36 ภายใต้แนวคิด "Thairath Vithaya 4.0" ที่อุบลราชธานี (20 ก.ค. 60)
 
moe

moe
พบครู Boot Camp รุ่น 7
           รมว.ศธ."ธีระเกียรติ" เยี่ยมเยียนและพบปะครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) รุ่น 7 ศูนย์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี (20 ก.ค. 60)
 
moe

moe
ประชุมซุปเปอร์บอร์ด-คกก.อิสระเพื่อปฏิรูป..
           พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา กับคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (19 ก.ค. 60)
 
moe

moe
ผลประชุมองค์กรหลัก
           ผลการประชุมองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 27/2560 (19 ก.ค. 60)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ห้องเรียนอาชีพ
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนโครงการ "ห้องเรียนอาชีพ" ในพื้นที่ 3 อำเภอชายแดนภาคใต้ คือ อำเภอเบตง อำเภอสุคิริน และอำเภอแว้ง (17 ก.ค. 60)
 
moe

moe
ศูนย์ประสานงาน EEC จ.ระยอง
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ตรวจเยี่ยมความพร้อมของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง (14 ก.ค. 60)
 
moe

moe
ภารกิจที่กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า)..
           รองนายกรัฐมนตรี "พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง" เปิดงานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเปิดอาคารกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ที่ปัตตานี (12 ก.ค. 60)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
เข้าใจวัยรุ่นด้วยโยนิโสมนสิการ
           ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ หลักสูตรเข้าใจวัยรุ่นด้วยโยนิโสมนสิการ" โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม (23 ก.ค. 60)
 
moe

moe
ภารกิจที่จังหวัดเชียงใหม่
           ภารกิจ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ ที่โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ยุพราชวิทยาลัย และเปิดงาน YMCA ที่จังหวัดเชียงใหม่ (21 ก.ค. 60)
 
moe

moe
โรงเรียนคุณธรรมจังหวัดนนทบุรี
           ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการ "ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สู่โรงเรียนคุณธรรม จังหวัดนนทบุรี" (20 ก.ค. 60)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 พ.ค.60)
21 มิ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 เม.ย.60)
23 พ.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 มี.ค.60)
25 เม.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 28 ก.พ.60)
21 มี.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ม.ค.60)
23 ก.พ. 60
 
moe
RSS
moe

moe
moe
document บัญชีรหัสพยัญชนะย่อหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ..  
20 ก.ค. 60
moe
.pdf แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธ..   moe
14 ก.ค. 60
moe
document รวมเอกสาร การบรรยายในโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวั..  
20 มิ.ย. 60
moe
.pdf บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 4 กระทรวง..   moe
8 พ.ค. 60
moe
document Update - Powerpoint บรรยายพิเศษ ดร.ชัยพฤษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธ..  
16 มิ.ย. 60
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
ครม.อัดงบ 619 ล้าน พัฒนากำลังคนรองรับ EE..
           ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 27/2560 โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.. (20 ก.ค. 60)
moe

moe
ศธ.ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์
           ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 27/2560 โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็.. (20 ก.ค. 60)
moe

moe
ปลัดศธ. ชี้แจง ไม่ได้ห้ามเด็กนำมือถือเข้..
           กรณีที่สื่อมวลชนได้นำเสนอ ศธ.สั่งคุมเข้มห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในห้องเรียน นั้น กระทรวงศึกษาธิการขอชี้แจงว่า การนำโทรศัพท์มือถือของเด็กเข้าห้องเรียนนั้น.. (20 ก.ค. 60)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
สกอ.ร่วมจัดประชุม WUNCA ครั้งที่35
           สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” หรือ WUNCA ครั้งที่ 35 (20 ก.ค. 60)
moe

moe
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ร่วมกับสหพันธ์สาธาร..
           วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ร่วมกับสหพันธ์สาธารณรัฐออสเตรียวางแผนพัฒนากำลังคนสนับสนุนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (20 ก.ค. 60)
moe

moe
สกอ.ขับเคลื่อนโครงการ
           รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการ (19 ก.ค. 60)
moe

moe
สพฐ.จัดการประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห..
           นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานมอบนโยบายในการประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศ (19 ก.ค. 60)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe ศธ. ตั้ง 13 ประเด็น การตรวจราชการประจำปี 61 เน้นแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา..
19 ก.ค. 60
moe
moe STEM คืออะไร ?
19 ก.ค. 60
moe
moe STAR STEMS
23 มิ.ย. 60
moe
moe มดน้อย สะท้อนงาน
23 มิ.ย. 60
moe
moe รางวัลการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลกด้วยศาสตร์พระราชา..
29 พ.ค. 60
moe
moe กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม
11 พ.ค. 60
moe
moe จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ..
11 พ.ค. 60
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe ขยายระยะเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
18 ก.ค. 60
moe
moe โครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุนปี 2560
11 ก.ค. 60
moe
moe โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ศาตร์พระราชากับการพัฒนาการ..
11 ก.ค. 60
moe
moe วารสาร กบข. ฉบับเดือนกรกฏาคม 2560
6 ก.ค. 60
moe
moe การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลฯ
3 ก.ค. 60
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
20 ก.ค. 60
moe
moe รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานฯ ชพ.
20 ก.ค. 60
moe
moe การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่ง..
13 ก.ค. 60
moe
moe แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ
13 ก.ค. 60
moe
moe ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่ 7/2560 (เดือนกรกฎาคม 2560)
13 ก.ค. 60
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe หลักสูตรการผลิตครู ควรเป็น 4 หรือ 5 ปีดี ?
19 ก.ค. 60
moe
moe บทความพิเศษ: การจัดการศึกษาท้องถิ่น ตอนที่ 7 : คุณภาพการศึกษา
13 ก.ค. 60
moe
moe บทความพิเศษ : การจัดการศึกษาท้องถิ่น ตอนที่ 5 : การถ่ายโอนการศึกษา
13 ก.ค. 60
moe
moe บทความพิเศษ: การจัดการศึกษาท้องถิ่น ตอนที่ 4 : สาเหตุพัฒนาการศึกษา
13 ก.ค. 60
moe
moe บทความพิเศษ: การจัดการศึกษาท้องถิ่น ตอนที่ 3: รร.มัธยมศึกษา
13 ก.ค. 60
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน ๕๐ ชุด
20 ก.ค. 60
moe
moe โครงการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ
19 ก.ค. 60
moe
moe สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึ..
18 ก.ค. 60
moe
moe โรงเรียนหัวหิน สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมติดตั้ง ๑..
18 ก.ค. 60
moe
moe สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง สำนักเลขานุการกองทุนพัฒนา เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กระ..
13 ก.ค. 60
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 moe  FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
ระบบรายงานผลด้านบัญชี
moe

moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30    31          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
ETV
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.69  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site