moe
moe
moe
แต่งตั้งศาสตราจารย์
           ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ (22 ก.ย. 60)
 
moe

moe
ผลประชุม ก.ค.ศ.
           ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 14/2560 โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม (21 ก.ย. 60)
 
moe

moe
ย้าย ผอ.สพท. 44 ราย
           ก.ค.ศ.อนุมัติย้ายและแต่งตั้ง ผอ.สพท. 44 ราย (20 ก.ย. 60)
 
moe

moe
คกก.แก้ไขปัญหาการทุจริต
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (20 ก.ย. 60)
 
moe

moe
แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 6 ราย
           ครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ จำนวน 6 ราย (19 ก.ย. 60)
 
moe

moe
ครม.สัญจร ภาคกลาง
           นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ที่ จ.นครปฐม (18 ก.ย. 60)
 
moe

moe
บรรยายให้กับ ผอ.สพท.ใหม่
           เลขานุการ รมว.ศธ. "ม.ล.ปริยดา ดิศกุล" บรรยาย "การศึกษานานาชาติ" ให้กับ ผอ.สพท. ที่จะได้รับการแต่งตั้งใหม่ทั่วประเทศ (16 ก.ย. 60)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
เปิดสัมมนามิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ..
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เปิดการประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ที่ จ.ชลบุรี (24 ก.ย. 60)
 
moe

moe
ครม.สัญจร ภาคกลาง
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้านศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา (18 ก.ย. 60)
 
moe

moe
มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ให้นโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการประชุมสัมมนาครั้งใหญ่ "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" (14 ก.ย. 60)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
           ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล พบปะสนทนากับผู้เข้าร่วมการประชุมกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และนำเสนอผลดำเนินงานของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ (24 ก.ย. 60)
 
moe

moe
พบครูผู้ช่วยที่ราชบุรี
           ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับเชิญจากศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และจังหวัดราชบุรี พบปะผู้บริหาร ครูอาจารย์ ครูผู้ช่วย ศึกษานิเทศก์ (23 ก.ย. 60)
 
moe

moe
สร้างคนดี ด้วยวิถีคุณธรรม
           ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานในพิธีปิดงานสัมมนาเชิงวิชาการ การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา สร้างคนดี ด้วยวิถีคุณธรรม และมอบโล่รางวัลแก่สถานศึกษา (22 ก.ย. 60)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ก.ค.60)
24 ส.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 มิ.ย.60)
31 ก.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 พ.ค.60)
21 มิ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 เม.ย.60)
23 พ.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 มี.ค.60)
25 เม.ย. 60
 
moe
RSS
moe

moe
moe
.pdf การเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ ประจำปี ๒๕๖๐ และสร้างความเข้าใจ การเป..   moe
14 ก.ย. 60
moe
.pdf การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560..   moe
11 ก.ย. 60
moe
.pdf ความเป็นมาของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต..   moe
4 ส.ค. 60
moe
document บัญชีรหัสพยัญชนะย่อหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ..  
20 ก.ค. 60
moe
.pdf แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธ..   moe
14 ก.ค. 60
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
ติดตามงานเชื่อมโยงนโยบายของรัฐบาลกับการศ..
           นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม ในโอกาสที่นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการติดตามความก.. (19 ก.ย. 60)
moe

moe
โครงการประกวดทักษะภาษาจีน ครั้งที่ 7..
           นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการประกวดทักษาะภาษาจีน .. (15 ก.ย. 60)
moe

moe
ประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เกี่ยวกับการพัฒน..
           นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 9/2560 (14 ก.ย. 60)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
สกอ. ดำเนินโครงการ Talent Mobility ปี 25..
           ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการและลงนามความร่วมมือ (22 ก.ย. 60)
moe

moe
สอศ. จับมือสายการบิน
           ดร. สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน และ นายปิยะ ยอดมณี ประธานเจ้าหน้า.. (21 ก.ย. 60)
moe

moe
ประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย การเพิ่มศั..
           กระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน สป. จัดประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง การเพิ่มศักยภาพระบบตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสริมสร้าง.. (21 ก.ย. 60)
moe

moe
สอศ.ประชุมเพิ่มมาตรการป้องกัน
           ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยหลังการประชุมการยกระดับการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียน นัก.. (21 ก.ย. 60)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : วัตถุประสงค์ของการศึกษา
12 ก.ย. 60
moe
moe การจัดการศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี..
11 ก.ย. 60
moe
moe หลักการองค์ความรู้ 6 มิติ
8 ก.ย. 60
moe
moe มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย..
5 ก.ย. 60
moe
moe ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
18 ส.ค. 60
moe
moe 3 ขั้นตอน ภาครัฐช่วยอุทกภัย "ก่อน - ระหว่าง - หลัง"..
8 ส.ค. 60
moe
moe เป้าหมายการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาสนับสนุน EEC
7 ส.ค. 60
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The y..
15 ก.ย. 60
moe
moe คุรุสภาขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมถ่ายทอดความรู้สึกที่..
13 ก.ย. 60
moe
moe ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง การประมูลร้านอาหาร "วชิรสุธารส"
12 ก.ย. 60
moe
moe วารสาร กบข. ฉบับเดือนกันยายน 2560
11 ก.ย. 60
moe
moe กบข. จับมือ ทรูมูฟ เอช จัดโครงการพิเศษ มอบสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก กบข.
8 ก.ย. 60
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริห..
21 ก.ย. 60
moe
moe ประกาศผลงานผู้เข้ารอบสุดท้าย 10 ผลงานในการประกวด ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็ก..
21 ก.ย. 60
moe
moe เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย ..
20 ก.ย. 60
moe
moe ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ปี 2560
13 ก.ย. 60
moe
moe การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รบการคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ขอ..
13 ก.ย. 60
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
20 ก.ย. 60
moe
moe วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
20 ก.ย. 60
moe
moe โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
20 ก.ย. 60
moe
moe ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง การประมูลร้านอาหาร "วชิรสุธารส"
14 ก.ย. 60
moe
moe โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สอบราคาจ้างบริการทัศนศึกษาต่างประเทศของนักเรียน โครงการห้อง..
14 ก.ย. 60
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 moe  FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยด้านการตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
ระบบรายงานผลด้านบัญชี
moe

moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
ETV
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.32  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site