www.moe.go.th - Official website of the Ministry of Education of Thailand
Untitled-3
     
 

หมวดหมู่


 
จัดการศึกษาให้ลูกของคุณอย่างฉลาดและสร้าง..
        อาจ ถือได้ว่า การเป็นพ่อแม่เด็กแอลดีเป็นหนึ่งในการท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต..
  23 April 2010  
คู่มือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติ..
        คู่มือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และพฤติกรรมเสี่ยงในสถา..
  14 August 2008  
ผลงานวิจัยเรื่อง การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้น..
        การวิจัยเรื่อง ผลการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งน..
  1 August 2008  
ผลงานวิจัยเรื่อง การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้น..
        การวิจัยเรื่อง ผลการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งน..
  1 August 2008  
รมว.ศธ.เปิดปมทรัพย์สิน ร.ร.หลังโอนลงอปท.
        ห่วงถูกนำไปใช้ประโยชน์ทางที่ผิด ยอดล่าสุดขอกว่า ๗๐๐ แห่ง ใน ๕๒ จว.
  11 July 2008  
อีกก้าวหนึ่งการจัดการศึกษาในสถานประกอบกา..
        พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา ๑๒ "นอกเหนือจากรัฐ เอกชนและองค์กรปกคร..
  11 July 2008  
ล้วงลึก"ปอเนาะ"
        ตั้งแต่เกิดเหตุ ๔ มกราคมเป็นต้นมา ดิฉันใช้เวลาส่วนมากไปกับการชี้แจงให้หลายๆ หน่ว..
  11 July 2008  
นักเรียนประสานเสียงเชียร์
        นายอดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานปฐมนิเทศนักเ..
  11 July 2008  
รับสมัครนำร่อง แอดมิสชั่นส์ ๑ ธ.ค.
        เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน นายภาวิช ทองโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)..
  11 July 2008  
ศธ. ประกาศชื่อครู ๑.๙ พันคนวันนี้
        เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน นายอดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ...
  11 July 2008  
ได้ ๙ ตัวชี้วัดประเมินผลงาน ศธ.
        เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ..
  11 July 2008  
ซักซ้อม ๑๑ ร.ร.ดังรับเด็กต่างจังหวัด
        เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน นายอดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ...
  11 July 2008  
ติดโทรศัพท์ทุก ร.ร.ก่อนสิ้นปี
        เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน น.พ.ทศพร เสรีรักษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิ..
  11 July 2008  
ใกล้คลอดเกณฑ์ออกใบอนุญาตฯ ครู
        นายจักรพรรดิ วะทา เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยถึงความคืบหน้าการออกใบอนุญาตประกอบวิชา..
  11 July 2008  
อ.3 จี้รัฐแก้เกณฑ์ครูขู่เมิน "ไทยรั..
        เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค. เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะครูจากทุกภาคทั่วประเทศ..
  11 July 2008  
ชี้ครูวิทย์ฯ ต้องสอนแบบสืบสวน
        ผศ.สุนทร โสตถิพันธุ์ ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับชั้นมัธยมศึกษา สาขาชีววิทยา คณะวิท..
  11 July 2008  
"กษมา" นัดกฤษฎีกาถกหาความชัดเจ..
        คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการพิจ..
  11 July 2008  
ทรงแนะใช้วิทย์ช่วยพัฒนาชาติ
        วันที่ 19 ต.ค.ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเ..
  11 July 2008  
สกอ. ปลอบนัเรียนไม่ต้องกังวลชี้มาตรการดี
        เมื่อวันที่ 19 ต.ค. ที่ผ่านมา รศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์ เลขาธิการสคณะกรรมการอุดมศึกษา..
  11 July 2008  
"ทักษิณ" ยาหอมพัฒนาเด็กไทยยอมร..
        เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "..
  11 July 2008  


ค้นพบ 354 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9 Next  
  

 

 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
        เกี่ยวกับกระทรวง
        ทำเนียบผู้บริหาร
        อินทราเน็ต
        พ.ร.บ.กฎระเบียบ
        แบบฟอร์มดาวน์โหลด
        แหล่งรวมความรู้
        FAQ
 
• สมัครสมาชิก • ลืมรหัสผ่าน
 ลำดับที่ผู้เข้าชม

 

 
 
 
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@emisc.moe.go.th
สายด่วนการศึกษา 1579
กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300