-    
 
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ   
   
โทรศัพท์ 0 2628 6146 , 0 2280 2912
โทรสาร 0 2280 2941  
 
   

     
 
 
 
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
   
โทรศัพท์ 0 2628 6146 , 0 2280 2912
โทรสาร 0 2280 2941 
 
   

     
Click ÍèÒ¹»ÃÐÇÑµÔ  
นายสนิท แย้มเกษร   
ผู้ช่วยเลขาธิการ สพฐ.  
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
   
โทรศัพท์ 0-2288-5862
โทรสาร 0-2628-5108  
 
   
   


Click

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์  
รองเลขาธิการสภาการศึกษา  
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
   
โทรศัพท์ 0 2669 7734
โทรสาร 0 2243 7912  
 
   
   

     
Click
นางสาวอรสา ภาววิมล    
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
   
โทรศัพท์ 0 2610 5213
โทรสาร 0 2354 5546 
 
   

     
 
   
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
   
โทรศัพท์ 0 2281 5555 ต่อ 1023
โทรสาร  
 
   

     
 
   
รองเลขาธิการคุรุสภา  
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง คุรุสภา  
   
โทรศัพท์ 0 2356 0122
โทรสาร 0 2356 0122 
 
   

     
 
   
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สสวท.  
   
โทรศัพท์ 0 2392 4021
โทรสาร 0 2381 0750 
 
   
     
 
   
รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กศน.   
   
โทรศัพท์ 0 2280 2924
โทรสาร 0 2280 1688 
 
   
     
Click ÍèÒ¹»ÃÐÇѵÔ
นายชาย มะลิลา   
รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ก.ค.ศ.  
   
โทรศัพท์ 0 2280 1017
โทรสาร 0 2280 1017 
 
   

     
 
   
รองเลขาธิการ สช.  
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สช.  
   
โทรศัพท์ 0 2282 5903
โทรสาร 0 2282 8908 
 
   

     
 
   
รองเลขาธิการ สกสค.  
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สกสค.  
   
โทรศัพท์ 0 2281 7882
โทรสาร 0 2281 7884 
 
   

 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร µÑÇÍÑ¡Éâ¹Ò´àÅç¡ µÑÇÍÑ¡Éâ¹Ò´¡ÅÒ§ µÑÇÍÑ¡Éâ¹Ò´ãË­è
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.02  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์