หน้าแรก กระทรวงศึกษาธิการ สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
  ฐิติวัฒน์  
    Profile   |  Blog  |  Photo
 
รูปภาพทั้งหมด 0 รูป

<<
ตุลาคม 2558 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

  บล็อกของ ฐิติวัฒน์ ค้นพบ 37 รายการ
กระบวนการปลูกบ้านและต่อเติมบ้าน  
สวัสดีปีใหม่ พระพุทธศักราช ๒๕๕๕  
คลินิกบ้าน  
แบบมาตรฐานและแบบพิเศษ  
เสาเข็ม  
ความรู้เบื้องต้นแบบก่อสร้าง  
กฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนข  
การออกแบบระบบระบายน้ำ แบบรางเปิด  
โปรแกรมการตรวจสอบเสาเข็มเยื้องศูนย์  
อนุโมทนาบุญท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน  
ตึกเก่า - โรงเรียนเดิม : ฟื้นตำนานอุเทนถวาย  
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔  
การแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง ครั้งที่ ๑๑ ระดับประเทศ  
การวางแผนงานก่อสร้าง  
<< ก่อนหน้า - 1 - 2 - 3 - ถัดไป >>
รายการโปรด

ยังไม่มีรายการโปรด

  
 
 
การประมาณราคา    [ 2010-06-26 18:59:55 ] เก็บเป็นรายการโปรด
กลุ่ม : การศึกษาทั่วไป

ในกระบวนการของงานก่อสร้าง การประมาณราคาค่าก่อสร้าง เป็นขั้นตอนสำคัญและจำเป็นต้องทำในหลายโอกาสด้วยกัน โดยมีความละเอียดแตกต่างกันไป เริ่มตั้งแต่การประมาณราคาอย่าง เคร่า ๆ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การประมาณราคาหลังจากได้แบบรูปและรายการที่สมบูรณ์แล้ว เพื่อเป็นราคาในการประมูลงานก่อสร้าง และการประมาณราคาในระหว่างงานก่อสร้าง เพื่อวางแผนการเงินและควบคุมค่าใช้จ่าย

การประมาณราคางานก่อสร้าง หมายถึงการคำนวณหาปริมาณวัสดุ ราคาวัสดุ ค่าแรงงานและค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ ที่จะทำงานให้สำเร็จ โดยประมาณเท่านั้น เมื่อได้เริ่มดำเนินการแล้ว อาจไม่เป็นไปตามที่ประมาณราคาไว้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด การผลิต การขนส่งและแรงงาน เป็นต้น

ประเภทของการประมาณราคา แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

๑ การประมาณราคาอย่างหยาบ
๒ การประมาณราคาอย่างละเอียด

การประมาณราคาอย่างหยาบ เป็นการประมาณราคาโดยอาศัยข้อมูลเก่าของงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน เพื่อตรวจสอบว่าเหมาะสมที่จะลงทุนก่อสร้างหรือไม่ เช่น อาคารโรงเรียน มีต้นทุนค่าก่อสร้างเฉลี่ย ๙, ๐๐๐ บาท / ตารางเมตร อาคารสำนักงานสูงไม่เกิน ๑๐ ชั้น มีต้นทุนค่าก่อสร้างเฉลี่ย ๑๒,๐๐๐ บาท / ตารางเมตร และโรงพยาบาล มีต้นทุนค่าก่อสร้างเฉลี่ย ๑,๐๐๐, ๐๐๐ บาท / เตียง เป็นต้น การประมาณราคาอย่างหยาบ มีความคลาดเคลื่อน ๑๐ % - ๔๐ %

การประมาณราคาอย่างละเอียด เป็นการประมาณราคาจากแบบรูปและรายการที่ครบถ้วน การเตรียมการประมาณราคา ต้องศึกษาแบบรูป รายการและข้อกำหนด รวมทั้งเงื่อนไขเพิ่มเติม จากนั้นจึงเริ่มถอดแบบ หาปริมาณวัสดุ
ต่าง ๆ ราคาวัสดุ แรงงาน รวมทั้งจัดหาผู้รับเหมาช่วง สำหรับงานแต่ละประเภท

การจัดหมวดงานก่อสร้าง

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ได้จัดแนวทางสำหรับการวัดปริมาณงานก่อสร้างให้เป็นมาตรฐาน โดยแบ่งหมวดงานออกเป็น ๙ หมวด ดังนี้

หมวด ๐๑ งานทั่วไป
หมวด ๐๒ งานสนามและงานเสาเข็ม
หมวด ๐๓ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมวด ๐๔ งานก่อและฉาบ
หมวด ๐๕ งานโครงสร้างเหล็กและโลหะ ต่าง ๆ
หมวด ๐๖ งานโครงสร้างไม้
หมวด ๐๗ งานป้องกันน้ำ อุณหภูมิและความชื้น
หมวด ๐๘ งานประตู หน้าต่างและผนังรอบอาคาร
หมวด ๐๙ งานตกแต่งผนัง พื้นและฝ้าเพดาน

สำหรับงานระบบ เช่น งานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ หรือเครื่องกล โดยทั่วไปจะแยกออกไปต่างหากและให้แต่ละบริษัทเสนอราคาก่อสร้างแต่ละระบบ เพราะผู้รับเหมาแต่ละรายจะไม่ชำนาญทุกระบบ
  แสดงความคิดเห็น
 
ท่านยังไม่สามารถกรอข้อความใดๆได้จนกว่าท่านจะ
 สมัครสมาชิก

 

 

   โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล
Fatal error: Call to undefined function speedtest_getmicrotime() in /home/moego/public_html/moe/footer2012.php on line 20