หน้าแรก กระทรวงศึกษาธิการ สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
  ตอบแทนคุณแผ่นดิน  
    Profile   |  Blog  |  Photo
 
รูปภาพทั้งหมด 0 รูป

<<
กันยายน 2558 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 
 
 

  บล็อกของ ตอบแทนคุณแผ่นดิน ค้นพบ 61 รายการ
ใครคิดอย่างฉันบ้าง........?  
OTOP นครศรีธรรมราช  
118 กระทรวงศึกษาธิการ  
ผู้พิทักษ์สลับขั้ว  
เชญชานส่ง E-Card วันสงกรานต์ และวันครอบครัว  
๒๘ กุมภาพันธ์ วันมาฆะบูชานานาชาติ ที่นครศรีธรรมร  
ดีใจกับ....นักเรียนประถมศึกษา  
Spirit of ASEAN : Sister School  
โรงเรียนมาตรฐานสากล  
เสียดาย.....ทำใจไม่ได้  
Sister School ในโครงการพัฒนาประชาคมสู่อาเซียน (Spi  
เกิดอะไรขึ้น?  
6 วันกับกิจกรรม International Educational Expo  
SP2  
<< ก่อนหน้า - 1 - 2 - 3 - 4 - ถัดไป >>
รายการโปรด

ยังไม่มีรายการโปรด

  
 
 
หลักสุตรแกนกลาง๒๕๕๑    [ 2009-05-30 15:35:44 ] เก็บเป็นรายการโปรด
กลุ่ม : หลักสูตร

ต่อด้วย ม. ๓  นะคะ

             การกำหนดโครงสร้างที่ชัดเจนจะทำให้เราจัดวางอัตรากำลังและทราบได้ว่าเราจัดหลักสูตรและบริหารหลักสูตรหรือไม่ หรือจัดไว้ แต่ไม่ได้บริหาร การบริหารหลักสูตรสนุกและท้าทายเราเสมอ ให้ลุ้นว้่า ปีนี่เราจะได้ปลการเรียนเฉลี่ยเท่าไร  สูงหรือต่ำกว่าปีที่ที่แล้ว....OK. นะคะดูโครงสร้าง ม.๓  เลยคะ

โครงสร้างเวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
           
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้อง ภาคเรียน 1 รวม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้อง ภาคเรียน 2 รวม
  นก. คาบ/สป ภาค   นก. คาบ/สป ภาค
รายวิชาพื้นฐาน     11 22 440 รายวิชาพื้นฐาน   11 22 440
ท23101 ภาษาไทย  1-12 1.5 3 440 ท23102 ภาษาไทย  1-12 1.5 3 440
ค23101 คณิตศาสตร์  1-12 1.5 3 60 ค23102 คณิตศาสตร์  1-12 1.5 3 60
ว23101 วิทยาศาสตร์  1-12 1.5 3 60 ว23102 วิทยาศาสตร์  1-12 1.5 3 60
ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  1-12 1 2 60 ส23102 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  1-12 1 2 60
  ประวัติศาสตร์................................  1-12 0.5 1 60   ประวัติศาสตร์................................  1-12 0.5 1 60
พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา  1-12 1 2 20 พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา  1-12 1 2 20
ศ23101 ศิลปะ  1-12 1 2 40 ศ23102 ศิลปะ  1-12 1 2 40
ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  1-12 1 2 40 ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี   1-12 1 2 40
   - งานคหกรรม      7-9 40    - งานคหกรรม      4-6 40
   - งานเกษตรกรรม      10-12    - งานเกษตรกรรม      7-9
   - งานอุตสาหกรรม      1-3    - งานอุตสาหกรรม      10-12
   -งานธุรกิจ      4-6    -งานธุรกิจ      1-3
อ23101 ภาษาต่างประเทศ  1-12 1.5 3 อ23102 ภาษาต่างประเทศ  1-12 1.5 3
รายวิชา/กิจกรรมที่เพิ่มเติม     2.5 5 100 รายวิชา/กิจกรรมที่เพิ่มเติม     2.5 5 100
ง23245 คอมพิวเตอร์  1-12 0.5 1 20 ง23246 คอมพิวเตอร์  1-12 0.5 1 20
  การปฏิบัติงานโครงงาน  1-12 1 2 40   การปฏิบัติงานโครงงาน  1-12 1 2 40
  เลือกเพิ่มเติม  1-12 1 2 40   เลือกเพิ่มเติม  1-12 1 2 40
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           60
  กิจกรรมแนะแนว       20   กิจกรรมแนะแนว       20
  กิจกรรม ลส.-นน.       15   กิจกรรม ลส.-นน.       20
  กิจกรรมชุมนุม       15   กิจกรรมชุมนุม       20
  กิจกรรมสาธารณประโยชน์       9   กิจกรรมสาธารณประโยชน์        
  รวม/ภาคเรียน   13.5 27 599   รวม/ภาคเรียน   13.5 27 600

ส่วนหลักสูตร ม.ปลายมีความหลากหลายมาก  แต่ละสถานศึกษาจัดได้ตามอัธยาศัย  แต่ที่นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเราได้ศึกษาและร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพ ตอบคำถามในการยกระดับคุณภาพการศึกษาได้จริงๆ มากกว่าสิ่งอื่น  ตอนนี้ดิฉันกำลังเขียนคู่่มือการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางฉบับนักเรียนและผู้ปกครอง สำเร็จเมือ่ไร เราค่อยมาแลกเปลี่ยนกันที่นี้นะคะ  แสดงความคิดเห็น
 
ท่านยังไม่สามารถกรอข้อความใดๆได้จนกว่าท่านจะ
 สมัครสมาชิก

 

 

   โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล
Fatal error: Call to undefined function speedtest_getmicrotime() in /home/moego/public_html/moe/footer2012.php on line 20