หน้าแรก กระทรวงศึกษาธิการ สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
  ตอบแทนคุณแผ่นดิน  
    Profile   |  Blog  |  Photo
 
รูปภาพทั้งหมด 0 รูป

<<
ตุลาคม 2558 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

  บล็อกของ ตอบแทนคุณแผ่นดิน ค้นพบ 61 รายการ
ใครคิดอย่างฉันบ้าง........?  
OTOP นครศรีธรรมราช  
118 กระทรวงศึกษาธิการ  
ผู้พิทักษ์สลับขั้ว  
เชญชานส่ง E-Card วันสงกรานต์ และวันครอบครัว  
๒๘ กุมภาพันธ์ วันมาฆะบูชานานาชาติ ที่นครศรีธรรมร  
ดีใจกับ....นักเรียนประถมศึกษา  
Spirit of ASEAN : Sister School  
โรงเรียนมาตรฐานสากล  
เสียดาย.....ทำใจไม่ได้  
Sister School ในโครงการพัฒนาประชาคมสู่อาเซียน (Spi  
เกิดอะไรขึ้น?  
6 วันกับกิจกรรม International Educational Expo  
SP2  
<< ก่อนหน้า - 1 - 2 - 3 - 4 - ถัดไป >>
รายการโปรด

ยังไม่มีรายการโปรด

  
 
 
หลักสูตรแกนกลาง ๒๕๕๑    [ 2009-05-30 15:17:03 ] เก็บเป็นรายการโปรด
กลุ่ม : หลักสูตร

  สวัสดีคะ  

                 วันนี้ขอเสนอแนวทางการจัดทำกรอบโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางนะคะ  เพื่อง่ายในการนิเทศ และเรียนรู้ร่วมกันในสถานศึกษา ถึงภาพรวมและภารกิจที่ทุกคนต้องดูแลกัน 

                 โครงสร้างหลักสูตรเป็นปัจจัยเบื้องต้น ในการนำหลักสูตรไปบริหารจัดการเพราะโครงสร้างย่อมขึ้นอยู่กับบริบทของสถานศึกษานั้น ในการแทรกรายวิชาหรือสาระที่เป็นปัญหา และไม่บรรลุตามมาตรฐษนหรือการคาดหวังด้านคุณภาพของสถานศึกษา  ที่นำเสนอเป็นแนวทางหนึ่งนะคะ อาจเกิดประโยชน์กับเพื่อนครูในการนำหลักสูตรไปสู่ห้องเรียนคะ  คงต้องแนบไฟล์ในหน้าเพจนะคะ

 

โครงสร้างเวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ม. 1 - ม. 3 )
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้
สาระการเรียนรู้/กิจกรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รวมทั้งปี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รวมทั้งปี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รวมทั้งปี

ภาคเรียน 1

ภาคเรียน 2

ภาคเรียน 1

ภาคเรียน 2

ภาคเรียน 1

ภาคเรียน 2

นก.

คาบ/สป

รวม

นก.

คาบ/สป

รวม

นก.

คาบ/สป

รวม

นก.

คาบ/สป

รวม

นก.

คาบ/สป

รวม

นก.

คาบ/สป

รวม

1

ภาษาไทย

1.5

3

60

1.5

3

60

120

1.5

3

60

1.5

3

60

120

1.5

3

60

1.5

3

60

120

2

คณิตศาสตร์

1.5

3

60

1.5

3

60

120

1.5

3

60

1.5

3

60

120

1.5

3

60

1.5

3

60

120

3

วิทยาศาสตร์

1.5

3

60

1.5

3

60

120

1.5

3

60

1.5

3

60

120

1.5

3

60

1.5

3

60

120

4

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1.5

3

60

1.5

3

60

120

1.5

3

60

1.5

3

60

120

1.5

3

60

1.5

3

60

120

 

ประวัติศาสตร์

0.5

1

20

0.5

1

20

40

0.5

1

20

0.5

1

20

40

0.5

1

20

0.5

1

20

40

5

สุขศึกษาและพลศึกษา

1

2

40

1

2

40

80

1

2

40

1

2

40

80

1

2

40

1

2

40

80

6

ศิลปะ

1

2

40

1

2

40

80

1

2

40

1

2

40

80

1

2

40

1

2

40

80

7

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1

2

40

1

2

40

80

1

2

40

1

2

40

80

1

2

40

1

2

40

80

8

ภาษาต่างประเทศ

1.5

3

60

1.5

3

60

120

1.5

3

60

1.5

3

60

120

1.5

3

60

1.5

3

60

120

รวม( 8 กลุ่มสาระ)

11

22

440

11

22

440

880

11

22

440

11

22

440

880

11

22

440

11

22

440

880

รายวิชา/กิจกรรมที่เพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือกเพิ่มเติม

2.5

5

100

2.5

5

100

200

2.5

5

100

2.5

5

100

200

2.5

5

100

2.5

5

100

200

รวมเพิ่มเติม

2.5

5

100

2.5

5

100

200

2.5

5

100

2.5

5

100

200

2.5

5

100

2.5

5

100

200

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมแนะแนว

 

 

20

 

 

20

40

 

 

20

 

 

20

40

 

 

20

 

 

20

40

 

กิจกรรม ลส.-นน.

 

 

15

 

 

15

30

 

 

15

 

 

15

30

 

 

15

 

 

20

35

 

กิจกรรมชุมนุม

 

 

15

 

 

15

30

 

 

15

 

 

15

30

 

 

15

 

 

20

35

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ (ชั้น ม.1-ม.3 จำนวน 45  ชั่วโมง)

 

 

 

9

 

 

9

18

 

 

9

 

 

9

18

 

 

9

 

 

 -

9

 

รวม

 

 

59

 

 

59

118

 

 

59

 

 

59

118

 

 

59

 

 

60

119

 

รวมทั้งสิ้น(คาบ/สัปดาห์)

13.5

27

599

13.5

27

599

1198

13.5

27

599

13.5

27

599

1198

13.5

27

599

13.5

27

600

1199

 

รวมทั้งสิ้น(คาบ/ปี)

 

1198

 

 

1198

 

 

1199

 

ส่วนนี้เป็นภาพรวมทั้งหมดนะคะ  เดี๋ยวจะแนบของ ม. ๑ - ม. ๓  มาให้ลองดูกัน  มาแลกเปลี่ยนกันนะคะ

   แสดงความคิดเห็น
 
ท่านยังไม่สามารถกรอข้อความใดๆได้จนกว่าท่านจะ
 สมัครสมาชิก

 

 

   โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล
Fatal error: Call to undefined function speedtest_getmicrotime() in /home/moego/public_html/moe/footer2012.php on line 20