หน้าแรก กระทรวงศึกษาธิการ สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
  โย  
    Profile   |  Blog  |  Photo
 
รูปภาพทั้งหมด 0 รูป

<<
สิงหาคม 2558 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
 
 
 
 
 

  บล็อกของ โย ค้นพบ 3 รายการ
การคิดเลขในใจเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นประโยชน์  
แนวทางการเขียนเกมส์ออนไลน์  
อาชีพโปรแกรมเมอร์  
รายการโปรด

ยังไม่มีรายการโปรด

  
 
 
อาชีพโปรแกรมเมอร์    [ 2008-10-09 08:44:55 ] เก็บเป็นรายการโปรด
กลุ่ม :

ในยุคที่เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว คงไม่มีใครปฏิเสธว่าสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ได้เข้ามาปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ให้มีความสะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
คอมพิวเตอร์ ก็เป็นอีกผลงานหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน เราใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงานในออฟฟิส การจัดการเอกสาร การค้นหาข้อมูล หรือแม้กระทั่งการติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่ต่างสถานที่ในเวลาที่รวดเร็ว บุคคลผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผลงานเหล่านี้ คือ ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ โปรแกรมเมอร์ (Programmer) ที่บุกเบิกสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมขึ้นมา พวกเขาทำงานกันอย่างไร ต้องมีความรู้และคุณสมบัติอย่างไรเพื่อจะเป็นโปรแกรมเมอร์ วันนี้เรามาทราบกันครับ

ลักษณะการทำงานของนักโปรแกรมเมอร์
โปรแกรมเมอร์ จะทำหน้าที่ นำข้อมูลการออกแบบรายละเอียดการวางโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ จากนักวิเคราะห์ระบบงาน มาเขียนเป็นโปรแกรมต่าง ๆ ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมจะแตกต่างกันไปตามลักษณะเครื่องของระบบฐานข้อมูล ทดสอบระบบและส่งให้นักวิเคราะห์ระบบทำการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อหากจุดบกพร่องและแก้ไขก่อนนำไปใช้จริง
โปรแกรมเมอร์ยังต้องทำหน้าที่ รับรายละเอียดของความต้องการของผู้ใช้ระบบ (User) จากนักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) จัดทำแผนภูมิ (Flowchart) ขั้นตอนการทำงานที่ละเอียด และถูกต้องตามหลักวิชา เพื่อประโยชน์ในการเขียนโปรแกรมสำหรับการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์แผนภูมิหรือแผนผังสายงาน แต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด

คุณสมบัติที่จำเป็นในการเป็นโปรแกรมเมอร์
• มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถเข้ารับศึกษาได้ในสถานบันการศึกษาที่เรียนทำการสอนหรือสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์
• มีทักษะในการการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์
• มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์และดัดแปลงความรู้ความสามารถทางด้านโปรแรกมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ
นักเขียนโปแกรมคอมพิวเตอร์สามารถเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นได้ หากมีความสามารถในการวิเคราะห์ระบบและมีทักษะในการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ที่ดี สามารถก้าวไปยังตำแหน่ง นักวิเคราะห์ระบบงานหรือตำแหน่งที่สูงขึ้นไปอีกก็ได้ หรืออาจจะหาอาชีพเสริมได้ด้วยการรับสอนภาษาคอมพิวเตอร์และรับเขียนโปรแกรมและวางระบบคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ รับเขียนโปรแกรมสำเร็จรูป หรือจัดตั้งบริษัทที่ปรึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ก็ได้

ความต้องการของตลาดแรงงาน
การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ยังสามารถขยายตัวไปได้อีกมาก จำนวนโปรแกรมเมอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันจึงยังไม่เพียงพอกับความต้องการขยายตลาดวงการไอที อาชีพนี้จึงยังมีแนวโน้มความต้องการในตลาดแรงงานค่อนข้างสูงและให้ผลตอบแทนสูง สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์และความสามารถมาก ดังนั้นโปรแกรมเมอร์จึงควรที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อนำมาปรับปรุงใช้ในงานและพัฒนาฝีมือให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น

ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ผมพัฒนา เป็นระบบ E-commerce

wizardshopping.com , code2day.com , hotshoemall.com , toygamemall.com , watcheswomenstore.com , furnitureandhomefurnishings.com , we-love-electronics.com , toysgamesmall.com, furniture.wizardshopping.com , furniture.code2day.com, watcheswomenshop.com  แสดงความคิดเห็น
 
ท่านยังไม่สามารถกรอข้อความใดๆได้จนกว่าท่านจะ
 สมัครสมาชิก

 

 

   โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล
Fatal error: Call to undefined function speedtest_getmicrotime() in /home/moego/public_html/moe/footer2012.php on line 20