หน้าแรก กระทรวงศึกษาธิการ สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
  KrooSit  
    Profile   |  Blog  |  Photo
 
รูปภาพทั้งหมด 0 รูป

<<
ตุลาคม 2558 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

  บล็อกของ KrooSit ค้นพบ 1 รายการ
ดาวน์โหลดฟรีชุดโปรแกรมเอ็กเซลช่วยวิเคราะห์สถิติ  
รายการโปรด

ยังไม่มีรายการโปรด

  
 
 
ดาวน์โหลดฟรีชุดโปรแกรมเอ็กเซลช่วยวิเคราะห์สถิติ    [ 2011-02-28 09:59:37 ] เก็บเป็นรายการโปรด
กลุ่ม :

ชุดโปรแกรมเอ็กเซลช่วยวิเคราะห์ข้อมูลสถิติวิจัย

การพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษานี้ เพื่อช่วยแบกรับภาระที่หนักของครู ช่วยให้ครูทำงานวิจัยได้ง่ายขึ้น และช่วยให้ครูสามารถพัฒนาการเรียนรู้และทำงานวิจัยด้วยตนเองได้ นับว่าเป็นงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบซอฟท์แวร์ประยุกต์ใช้กับงาน ที่เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยให้กับครู พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ให้เป็นครูนักวิจัยมือใหม่  เป็นครูมืออาชีพ เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า ที่เป็นผู้เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ช่วยวิจัยส่งเสริมพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ที่มีคุณภาพ และช่วยวิจัยส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและทุกภาคส่วน อันจะนำประโยชน์สุดท้ายไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยโดยรวมในยุคการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) และในระยะยาว

โดยสามารถดาวน์โหลดฟรีชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลสถิติวิจัยจากเว็บไซต์ http://e-learning.vec.go.th/elearning/  ที่มีอยู่ถึง 23 ไฟล์ ทั้งเอ็กเซลรุ่น 2003 และ 2007 (ไฟล์รุ่น 2007 จะมีความสมบูรณ์และมีข้อมูลจำนวนรายการที่มากกว่า 2003 และภายในเว็บจะมีไฟล์ 2007 ที่มีถึง 10,000 ตัวอย่าง) ทั้งนี้ยังมีบทเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำนักงานรุ่น 2007 รวมทั้งได้รวบรวมกฎหมาย วิทยานิพนธ์ ผลงานวิจัย และบทความวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ดาวน์โหลดอย่างมากมาย สำหรับชุดโปรแกรมฯ มีดังนี้

1. โปรแกรมวิเคราะห์หากลุ่มตัวอย่าง

2. โปรแกรมวิเคราะห์ IOC

3. โปรแกรมวิเคราะห์ E1/E2, E.I.

4. โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ

5. โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบอิงกลุ่ม

6. โปรแกรมตรวจข้อสอบ

7. โปรแกรมประเมินผลการเรียน

8. โปรแกรมวิเคราะห์ความถี่

9. โปรแกรมวิเคราะห์ร้อยละ

10. โปรแกรมวิเคราะห์แบบสอบถาม 3 ระดับ

11. โปรแกรมวิเคราะห์แบบสอบถาม 4 ระดับ

12. โปรแกรมวิเคราะห์แบบสอบถาม 5 ระดับ

13. โปรแกรม t-test one sample

14. โปรแกรม t-test paired

15. โปรแกรม t-test independent

16. โปรแกรม One-Way ANOVA (Bartlett)

17. โปรแกรม Two-Way ANOVA (interaction)

18. โปรแกรมการทดสอบไคสแควร์ทางเดียวแบบสัดส่วน

19. โปรแกรมการทดสอบไคสแควร์ข้อมูลสองทาง

20. โปรแกรมวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย

21. โปรแกรมวิเคราะห์ความถดถอย 2 ตัวแปร (2x)

22. โปรแกรมวิเคราะห์ความถดถอย 3 ตัวแปร (3x)

23. โปรแกรมวิเคราะห์ความถดถอย 4 ตัวแปร (4x)

ตัวอย่าง ไฟล์ช่วยวิเคราะห์ข้อสอบ

   แสดงความคิดเห็น
 
ท่านยังไม่สามารถกรอข้อความใดๆได้จนกว่าท่านจะ
 สมัครสมาชิก

ความคิดเห็นที่ 1   |    2013-02-21 11:05:23

วุฒิชัย

 

 

   โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล
Fatal error: Call to undefined function speedtest_getmicrotime() in /home/moego/public_html/moe/footer2012.php on line 20