หน้าหลัก
ความก้าวหน้า 5 องค์กร
ค้นหา:    

กองทุนสงเคราะห์ช่วยครูเอกชนเหมือนเดิม

               นายสำรวม  พฤกษ์เสถียร ผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์(กองทุนสงเคราะห์ครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน) ได้เปิดเผยหลังการประชุม  คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ว่าที่ประชุมมีมติ ให้ครูใหญ่และครูที่ได้รับการบรรจุตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนเดิมและมีคุณสมบัติครบถ้วน  ที่จะได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 2 (ของครู ของโรงเรียน ของรัฐบาล) ให้ยังคงได้รับประโยชน์เช่นเดิมตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ต่อไป  จึงขอให้ผู้ใช้ประโยชน์จากกองทุนสงเคราะห์มั่นใจในสิทธิที่พึงมีพึงได้ของตนยังเหมือนเดิมทุกอย่าง และอย่าได้กังวลต่อสิทธิในเรื่องนี้ และการขอเบิกเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 2 ทั้งๆที่ยังไม่มีการจำหน่ายนั้น ผิดวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ในส่วนที่ว่า การขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 2 ได้  ก็ต่อเมื่อครูพ้นจากหน้าที่ครูไปแล้ว  โดยจะมีเงินก้อน (12 %) ไว้เป็นทุนดูแลเลี้ยงชีพในบั้นปลาย

                ผอ.กองทุนฯ กล่าวอีกว่า การขอเบิกเงินทุนเลี้ยงชีพดังกล่าว จะมีผลกระทบในกองทุนไปด้วย  เพราะขณะนี้ทางกองทุนมีเงินกองทุนอยู่ประมาณ 12,000 ล้านบาท  ในสถานการณ์ดอกเบี้ยปัจจุบัน ขอยืนยันว่ายังมีความมั่นคงและให้มั่นใจในการจัดสวัสดิการได้เหมือนเดิม  จึงฝากไปยังผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน  ให้ส่งเงินสะสมส่วนตัว และส่งเงินสมทบของโรงเรียน ขอให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และถูกต้องตามตัวเลขจริง  เพราะจะมีผลอย่างมากต่อการขอเบิกจ่ายเงินทุนเลี้ยงชีพในภายหลัง  ผอ.กองทุนฯ กล่าว

 

                                ....................................................................................................

                                                                                                               ธิดารัตน์ / ข่าว


Powered By Netthailand.com 2010