หน้าหลัก
ค้นหา:    

กิจกรรมการประกวด ระบายสีภาพ “ต้นไม้ของฉัน”

รายละเอียดกิจกรรม

 

ชื่อโครงการ                              อนุบาลต้นไม้

 

กลุ่มเป้าหมาย                           นักเรียนอนุบาลทั่วประเทศ

 

ระยะเวลา                                 เดือนกรกฎาคม- กันยายน 2551

 

แนวทางการดำเนินงาน             ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่     

                       

1. กิจกรรมการประกวดระบายสีภาพวาด “ต้นไม้ของฉัน”

ดำเนินการออกแบบภาพวาดต้นฉบับ 1 และดำเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครและเชิญชวนเด็กอนุบาลทั่วประเทศส่งภาพระบายสีเข้ามาประกวดจากนั้นคณะกรรมการตัดสินจึงจะดำเนินการคัดเลือกภาพจำนวน 100 ภาพและประกาศผลู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 1 กันยายน 2551

 

2. กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและประกาศผลการประกวด

เชิญนักเรียนอนุบาลที่ผ่านการคัดเลือกพร้อมผู้ปกครอง จำนวน 100 ครอบครัวมาร่วมกิจกรรมพร้อมกับจัดเชิญผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและประกาศผล มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดระบายสี ในวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2551

 

3. กิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการภาพวาด “ต้นไม้ของฉัน”

นำภาพวาดระบายสีของนักเรียนอนุบาลที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 100 ภาพ มาจัดแสดงเป็นนิทรรศการเพื่อรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนในบริเวณสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครหรือศูนย์การค้าในกรุงเทพมหานคร และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนชื่นชมในผลงานเป็นเวลา 2 วัน(เสาร์-อาทิตย์)

 

แนวทางการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย

1. กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

2. กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อจัดเชิญเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และสำนักสวัสดิการสังคม เพื่อขอความอนุเคราะห์พื้นที่ในการปลูกป่าและแสดงผลงาน

3. สื่อมวลชน เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินร่วมกับอาจารย์ศิลปะ

ประเภทของการประกวด

          ประเภทบุคคล(1 คน 1 ภาพ)

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.   ผู้สมัครเข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับชันอนุบาล 1-อนุบาล 3

2.      แต่ละสถาบันสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน

 

วิธีการรับสมัคร

            ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดสามารถดาวน์โหลดรูปภาพต้นฉบับได้ที่ http://www.ok-mass.com หรือ http://www.touchwood.com และจัดส่งภาพที่ระบายสีเรียบร้อยแล้วมาที่กองอำนวยการจัดงานประกวด บริษัท โอเคแมส จำกัด เลขที่ 169/19 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2618-7781-4 ต่อ 107,115 โทรสาร 0-2618-7879  ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2551

 

หลักฐานการสมัคร

          ภาพต้นฉบับระบายสีเรียบร้อยพร้อมกรอกข้อมูล ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน

 

แนวทางการคัดเลือกกติกาการประกวด

1.      ดูความสะอาดเรียบร้อยของการระบายสี

2.      ลงสีได้สวยงามเหมาะสมตามธรรมชาติ

3.      มีความคิดสร้างสรรค์

4.      ตรงต่อเวลาส่งทันกำหนดเวลา

5.      ใช้สีไม้ในการระบายสีเท่านั้น

 

รางวัลการประกวด

1.      รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 5,000 บาท  โล่รางวัล  เกียรติบัตรและดินสอสี

2.      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 3,000 บาท  โล่รางวัล  เกียรติบัตรและดินสอสี

3.      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล 2,000 บาท  โล่รางวัล  เกียรติบัตรและดินสอสี

4.      รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท  เกียรติบัตรและดินสอสี

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

1.   หากไม่มีผลงานใดที่สมควรได้รางวัล คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์งดการให้รางวัลหรือปรับเปลี่ยนเงินรางวัลได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2.      ผู้สมัครหรือผลงานที่ไม่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

3.      ทางคณะกรรมการจัดงานไม่ถือสิทธิในการเป็นเจ้าของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 

กำหนดการประกวด

 

การดำเนินงาน

ระยะเวลา

สถานที่

ดาวน์โหลดภาพพร้อมส่งใบสมัคร

วันที่ 28 ก.ค.-25 ส.ค. 2551

http://www.ok-mass.com

http://www.touchwood.com

เปิดรับผลงาน

วันที่ 28 ก.ค.-25 ส.ค. 2551

บริษัท โอเค แมส จำกัด

หมดเขตส่งผลงาน

วันที่ 25 ส.ค. 2551

บริษัท โอเค แมส จำกัด

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 100 คน

วันที่ 1 ก.ย. 2551

http://www.ok-mass.com

http://www.touchwood.com

จัดเตรียมแสดงผลงาน

วันที่ 5 ก.ย. 2551

สวรสาธารณ กทม.

การประกวดรอบชิงชนะเลิศ และประกาศผล ปลูกต้นไม้ร่วมกัน

วันที่ 6 ก.ย. 2551

สวรสาธารณ กทม.

จัดนิทรรศการโชว์ผลงาน

วันที่ 6-7 กันยายน 2551

สวรสาธารณ กทม.

 

คณะกรรมการการตัดสินการประกวด

คณะกรรมการการประกวดจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านศิลปะ ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ ด้านสื่อมวลชน โดยคณะกรรมการการตัดสินจะมี 5 ท่านในทุกรอบของการประกวด

 

ผู้รับผิดชอบและดำเนินงาน

          บริษัท โอเคแมส จำกัด เลขที่ 169/19 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2618-7781-4 โทรสาร 0-2618-7781- 4 ต่อ 9


Powered By Netthailand.com 2010