หน้าหลัก
ค้นหา:    

"เครื่องผลิตก้อนเชื้อเห็ด"ทูอินวัน!!

  ปัจจุบันการเพาะเห็ดก็ทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับชนิดของเห็ด ทั้งการเพาะเห็ดในวัสดุเพาะโดยตรง เช่น การเพาะเห็ดฟาง, การเพาะเห็ดบนท่อนไม้ เช่น เห็ดหูหนู เห็ดหอม เห็ดลม และการเพาะเห็ดในถุงพลาสติค เช่น การเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เป็นต้น การเพาะเห็ดในถุงพลาสติค ใช้ในการเพาะเลี้ยงเห็ดทั่วๆ ไป ซึ่งวิธีนี้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เพราะให้ผลผลิตสูง และเลียนแบบธรรมชาติ โดยบรรจุเชื้อในถุงพลาสติค แล้วนำไปเพาะในโรงเรือนที่ควบคุมอากาศแวดล้อมที่เหมาะสม วัตถุดิบหลักที่ใช้เป็นก้อนเชื้อเห็ด ได้แก่ ขี้เลื้อยจากไม้ หรือวัสดุอื่น เช่น ชานอ้อย ฟางข้าว ซังข้าวโพด ฯลฯ

          แต่จากที่นักศึกษาได้ไปศึกษา และสอบถามปัญหาจากกลุ่มเกษตรกรบ้านข่าน้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด พบว่า ต้องใช้แรงงานคนในหลายขั้นตอน อาทิ ขั้นตอนการผลิตก้อนเชื้อเห็ด เริ่มจากการใช้เครื่องผสมวัสดุเพาะให้คลุกเคล้าเข้ากัน ขั้นตอนกรอกวัสดุลงถุงแล้วนำไปอัดด้วยเครื่องอัดซึ่งแยกต่างหากจากเครื่องผสม แต่ละขั้นตอนใช้เวลามาก และขาดความต่อเนื่อง ทำให้ ณัฐพล โสกุดเลาะ และ นิรัติศักดิ์ คงทน นักศึกษาปี 4 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ได้คิดค้น "เครื่องผลิตก้อนเชื้อเห็ด" ขึ้น โดยมี ผศ.สมนึก ชูศิลป์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และคว้ารางวัลชนะเลิศด้าน "การนำไปใช้ประโยชน์" จากการประชุม โครงงานวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตร ครั้งที่ 14 ซึ่ง สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

          โฉมหน้าผู้คิดค้น

          ณัฐพลและนิรัติศักดิ์เล่าว่า เครื่องผลิตก้อนเชื้อเห็ดที่สร้างขึ้นใหม่ มีความสามารถในการผสมและอัดในเครื่องเดียวกัน แบบ 2 IN 1 ผลิตก้อนเชื้อเห็ดได้รวดเร็วถึง 10 ถุงต่อนาที ใช้มอเตอร์ต้นกำลังเพียงตัวเดียว ต้นทุนการสร้างเครื่องต่ำ เครื่องทำงานอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย โครงสร้างตัวเครื่องประกอบด้วย "ส่วนผสม" ออกแบบให้เป็นถังผสมในแนวแกนนอนใช้ในการผสมวัสดุให้เข้ากัน ภายในถังผสมมีใบผสมแบบเกลียวคู่ เมื่อเทส่วนผสมลงถังแล้วเปิดเครื่อง ใบผสมจะกวนวัสดุกลับไปกลับมาแนวแกน ทำให้วัสดุคลุกเคล้าเข้ากันได้สม่ำเสมอ เครื่องสามารถผสมวัสดุให้เข้ากันได้ใช้เวลา 15 นาที อีกส่วนหนึ่งคือ "ส่วนอัด" เป็นชุดอัดก้อนเชื้อเห็ด ทำหน้าที่อัดก้อนเชื้อเห็ดที่ได้หลังจากการผสม และกรอกลงถุงแล้ว ลักษณะการทำงานคล้ายกับการทำงานของกระบอกลูกสูบของเครื่องยนต์ ส่วนการอัดมี 2 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วยกระบอกและจานอัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร ช่วงชัก 15 เซนติเมตร และส่วนสุดท้าย "ระบบถ่ายทอดกำลัง" ใช้ระบบชุดเฟืองท้ายรถไถเดินตาม และใช้มอเตอร์ขนาด 1/3 แรงม้า (0.25 กิโลวัตต์) เป็นต้นกำลัง ส่งกำลังจากมอเตอร์มายังชุดเฟืองท้ายรถไถเดินตามโดยสายพาน

          "ความหนาแน่นจะส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตเห็ด คือกรณีที่ก้อนเชื้อเห็ดมีความหนาแน่นสูง จะทำให้เชื้อเห็ดขยายตัวยาก ส่งผลให้ได้ผลผลิตต่ำเช่นเดียวกันกรณีที่ความหนาแน่นต่ำ ทำให้เชื้อเห็ดที่ใส่เกาะตัวกันได้น้อย ขยายตัวได้ยากผลผลิตก็จะต่ำ ดังนั้น จึงต้องต้องใช้ค่าความหนาแน่นที่เหมาะสม จากการทดลองพบว่า การอัดโดยใช้เกียร์ถอยหลังอัด 1 ครั้ง สามารถอัดก้อนเชื้อเห็ดได้ 10 ถุงต่อนาที ใช้เวลาในการทำงานถุงละ 6.17 วินาที และจะให้ค่าความหนาแน่นที่ดีที่สุดเหมาะสมกับการเจริญงอกงามของเห็ด นั่นคือความหนาแน่นเฉลี่ย 0.8 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และก้อนเชื้อเห็ดมีค่าน้ำหนักอยู่ในช่วง 800-1,200 กรัมต่อถุง"

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-4336-2006 หรือ 08-5000-7335          ที่มา: http://www.matichon.co.th/matichon


Powered By Netthailand.com 2010