หน้าหลัก
ค้นหา:    

"เครื่องบีบน้ำมันมะพร้าว"มทร.พระนคร สร้างพลังงานทดแทนไบโอดีเซล


ปัญหาการผลิตในปัจจุบันส่วนหนึ่งมาจากต้นทุนด้านพลังงาน และน้ำมัน ส่งผลกระทบให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้น องค์กรของรัฐและเอกชนจึงส่งเสริมให้ใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และการนำวัสดุที่เหลือใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น แกลบ การผลิตน้ำมันจากผลสบู่ดำ เพื่อใช้ทำเป็นเชื้อในการผลิตทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้มาก

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นว่ามะพร้าวที่ผ่านการคั้นกะทิ หรือกากมะพร้าว นอกจากจะนำไปเป็นส่วนผสมของอาหาร เช่น อาหารปลา เป็นต้น ยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างมหาศาลในการนำไปทำเชื้อเพลิงไบโอดีเซล ที่ใช้สำหรับเครื่องยนต์รอบต่ำทางการเกษตร

นายวัลลภ ภูผา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร ผู้วิจัย "เครื่องบีบน้ำมันมะพร้าว" กล่าวว่า มะพร้าวที่ผ่านการคั้นกะทิออกแล้วสามารถนำมาผลิตเป็นน้ำมันมะพร้าวได้ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นจากเดิมใช้แรงงานคนและใช้เชื้อเพลิงให้ความร้อนกว่าจะได้เป็นน้ำมันมะพร้าวนั้นต้องใช้เวลานาน ดังนั้น ถ้าผลิตเครื่องที่มีหลักการทำงานเหมือนกับการใช้แรงงานคนในการผลิตน้ำมันมะพร้าวก็จะสามารถผลิตได้อย่างรวดเร็วและมีผลผลิตที่มากขึ้น ด้วยเหตุผลนี้ผู้วิจัยจึงได้ผลิตเครื่องบีบน้ำมันมะพร้าว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกากมะพร้าว ด้วยตัวเครื่องที่ใช้งานได้สะดวก บวกกับขนาดตัวเครื่องที่ไม่ใหญ่จนเกินไป สามารถขนย้ายได้สะดวก

ผู้วิจัยเล่าถึงหลักวิธีการทำงานของตัวเครื่องว่า "เพียงแค่นำกากมะพร้าวที่ผ่านการตากแดดมาแล้ว 3 แดด เพื่อให้ได้น้ำมันมะพร้าวที่ใส ใส่ลงไปในถาดด้านบนของตัวเครื่อง จากนั้นทำการเปิดเครื่องเพื่อให้มอเตอร์ขนาด 1 แรงม้า กระแสไฟ 380 โวลท์ หมุนเพื่อขับเกลียวอัด ซึ่งสามารถปรับระยะค่าความละเอียดในการบีบอัดด้วยอุปกรณ์ที่หัวเครื่อง และให้ความร้อนด้วยฮีตเตอร์ ที่อุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส ตัวมอเตอร์จะหมุนเพื่อให้เกลียวอัดทำการบีบมะพร้าว เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 10-15 นาที น้ำมันมะพร้าวจะเริ่มทยอยออกมาอยู่บริเวณร่องกรอง รอการไหลออกมาสู่ท่อด้านข้างของตัวเครื่อง ส่วนกากมะพร้าวที่ถูกบีบคั้นน้ำมันออกจนหมดแล้วจะถูกลำเลียงส่งออกออกไปทางด้านหน้าของตัวเครื่อง ในส่วนของด้านปริมาณนั้นเราต้องใช้กากมะพร้าว 4 กิโลกรัม ผลผลิตที่ได้น้ำมัน ประมาณ 1 ลิตร แต่ถ้ามะพร้าวที่ยังไม่ได้ถูกการคั้นกะทิ 2 ลูก จะได้น้ำมัน 1 ลิตร

ทั้งนี้ เครื่องบีบน้ำมะพร้าวนี้จะมีลักษณะพิเศษ ที่ผ่านการวิจัยทดลองในเรื่องการใช้ความร้อนแล้วจะสามารถขจัดความเป็นไขมันของมะพร้าว เพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นหืน เก็บไว้ได้นาน พร้อมที่จะสามารถนำไปใช้กับเครื่องยนต์การเกษตรรอบต่ำ และนำไปเป็นวัตถุดิบขั้นต้นในการผลิตน้ำมันสปาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่า ส่วนต้นทุนการผลิตน้ำมันมะพร้าวจะมีค่าใช้จ่ายที่น้อยมาก เพราะกากมะพร้าวที่ถูกการคั้นกะทิแล้วมีราคาถูก ทำให้ลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี ส่วนตัวเครื่องก็มีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 25,000 บาท"

ผลงานวิจัยชิ้นนี้นับว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกากมะพร้าว ที่สามารถนำกลับมาสร้างผลผลิตในรูปแบบของพลังงานทดแทนทำเชื้อเพลิงของไบโอดีเซล หรือการนำน้ำมันมะพร้าวมาต่อยอด หากผู้สนใจสามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่ ผศ.วัลลภ โทร.0-2913-2424 ต่อ 109, 08-1401-9439


ที่มา : http://matichon.co.th/matichon/
จำนวนผู้เข้าชม 98 ครั้ง [ หน้าที่แล้ว ]

Powered By Netthailand.com 2010