กรมศิลปากร
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จ.นครราชสีมา
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จ.อุดรธานี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติลพบุรี
โบราณคดีใต้น้ำ


What's new details . . .
Copyright © 1997 MOENet Thailand Service
จัดทำระบบและข้อมูล โดย กลุ่มงานสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต ศูนย์สารสนเทศ สป.ศธ.
โทร. 281-9809, 628-5643, 628-5644 Fax. 282-9241

website@emisc.moe.go.th