เดลินิวส์ เดอะเนชั่น ไทยรัฐ
บางกอกโพสต์ แปซิฟิค ฐานเศรษฐกิจ
สยามธุรกิจ สยามโพสต์ ผู้จัดการ
Copyright & Copy : 2000   MOENet Thailand Service
รวบรวม เรียบเรียง พัฒนา และนำเสนอ : นางสายพิณ   เชื้อน้อย
กลุ่มงานจัดการฐานข้อมูล   กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศ สป. ศธ.
โทร. 281-9809 , 628-5643 , 628-5644  โทรสาร  281-8218  
website@emisc.moe.go.th