เรื่อง

ผู้เขียน/ที่มา

diary_blue.gif

รมว.ศธ.เปิดปมทรัพย์สิน ร.ร.หลังโอนลงอปท.

นสพ.มติชน (๑๘/๑๑/๔๗)

diary_blue.gif

อีกก้าวหนึ่งการจัดการศึกษาในสถานประกอบการ

นสพ.มติชน (๙/๑๑/๔๗)

diary_blue.gif

ล้วงลึก"ปอเนาะ"

นสพ.มติชน (๙/๑๑/๔๗)

diary_blue.gif

นักเรียนประสานเสียงเชียร์ ศธ. คัดเด็ก ตจว. ลิ้มรส ร.ร.ในกรุง!!

นสพ.มติชน (๙/๑๑/๔๗)

diary_blue.gif

รับสมัครนำร่อง แอดมิสชั่นส์ ๑ ธ.ค.

นสพ.มติชน (๙/๑๑/๔๗)

diary_blue.gif

ศธ. ประกาศชื่อครู ๑.๙ พันคนวันนี้ "อดิศัย" ชี้รอบหน้าเปิดรับสายอื่น

นสพ.มติชน (๙/๑๑/๔๗)

diary_blue.gif

ได้ ๙ ตัวชี้วัดประเมินผลงาน ศธ.

นสพ.มติชน (๙/๑๑/๔๗)

diary_blue.gif

ซักซ้อม ๑๑ ร.ร.ดังรับเด็กต่างจังหวัด

นสพ.มติชน (๕/๑๑/๔๗)

diary_blue.gif

ติดโทรศัพท์ทุก ร.ร.ก่อนสิ้นปี

นสพ.มติชน (๕/๑๑/๔๗)

diary_blue.gif

ใกล้คลอดเกณฑ์ออกใบอนุญาตฯ ครู

นสพ.ไทยรัฐ (๒/๑๑/๔๗)

diary_blue.gif

ปลื้มแอดมิสชั่นส์ไทยเจ๋ง UCAS เสนอช่วยวางระบบ

นสพ.ไทยรัฐ (๒/๑๑/๔๗)

diary_blue.gif

School health program

นพ.สุริยเดว ทรีปาตี (๒/๑๑/๔๗)

diary_blue.gif

ทรงแนะใช้วิทย์ช่วยพัฒนาชาติ

นสพ.ไทยรัฐ (๒๐/๑๐/๔๗)

diary_blue.gif

สกอ. ปลอบนัเรียนไม่ต้องกังวลชี้มาตรการดี

นสพ.ไทยรัฐ (๒๐/๑๐/๔๗)

diary_blue.gif

อ.3 จี้รัฐแก้เกณฑ์ครูขู่เมิน "ไทยรักไทย"

นสพ.ไทยรัฐ (๒๗/๑๐/๔๗)

diary_blue.gif

ชี้ครูวิทย์ฯ ต้องสอนแบบสืบสวน

นสพ.ไทยรัฐ (๒๗/๑๐/๔๗)

diary_blue.gif

"กษมา" นัดกฤษฎีกาถกหาความชัดเจน พ.ร.บ. กศน.

นสพ.ไทยรัฐ (๒๗/๑๐/๔๗)

diary_blue.gif

ทรงแนะใช้วิทย์ช่วยพัฒนาชาติ

นสพ.ไทยรัฐ (๒๐/๑๐/๔๗)

diary_blue.gif

สกอ. ปลอบนัเรียนไม่ต้องกังวลชี้มาตรการดี

นสพ.ไทยรัฐ (๒๐/๑๐/๔๗)

diary_blue.gif

"ทักษิณ" ยาหอมพัฒนาเด็กไทยยอมรับ 4 ปี "การศึกษา" ล้มเหลว

นสพ.ไทยรัฐ (๑๙/๑๐/๔๗)

diary_blue.gif

"ทรท." จัดกาลาดินเนอร์ รับบริจาคคอมพ์แจก ร.ร.

นสพ.มติชน (๑๙/๑๐/๔๗)

diary_blue.gif

รับตรงไปโลดนักเรียนแห่สมัครอื้อ

นสพ.ไทยรัฐ (๑๘/๑๐/๔๗)

diary_blue.gif

"จาตุรนต์" จี้ฟื้นค่านิยมดึงคนเก่งเรียนครู

นสพ.ไทยรัฐ (๑๘/๑๐/๔๗)

diary_blue.gif

"ทักษิณ" คืนอัตราแม่พิมพ์เกษียณ ศธ.100%

นสพ.ไทยรัฐ (๑๓/๑๐/๔๗)

diary_blue.gif

สพฐ. ปรับหลักสูตรพื้นฐานเสร็จแล้ว "อดิศัย" ปลื้มตรงความต้องการ "ทักษิณ"

นสพ.มติชน รายวัน (๑๓/๑๐/๔๗)

diary_blue.gif

ยุทธศาสตร์การบริหารในยุคโลกาภิวัตน์

ดร.อธิปัตย์  คลี่สุนทร (๑๖/๐๑/๔๗)

diary_blue.gif

ปฏิรูปการเรียนภาษาอังกฤษกันเถอะ

ดร.อธิปัตย์  คลี่สุนทร (๓/๐๑/๔๗)

diary_blue.gif

เบื่อเหลือเกินกับปัญหา Computer Virus : จะทำยังไงดี

ดร.รังสรรค์  วิบูลอุปถัมภ์/นายณรงค์  โพธิ (๙/๑๒/๔๖)

diary_blue.gif

การจัดระเบียบสังคมและให้เยาวชนมีส่วนร่วมจัดระเบียบสังคม

ดร.จรวยพร  ธรณินทร์ (๒๐/๑๑/๔๖)

diary_blue.gif

การบรรยายงานเอาชนะยาเสพติด

ดร.จรวยพร  ธรณินทร์ (๒๐/๑๑/๔๖)

diary_blue.gif

การประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน

ดร.จรวยพร  ธรณินทร์ (๒๐/๑๑/๔๖)

diary_blue.gif

การส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยมิติใหม่พัฒนาประเทศ

ดร.จรวยพร  ธรณินทร์ (๒๐/๑๑/๔๖)

diary_blue.gif สอนบูรณาการ...ทำอย่างไร ดร.บรรเจอดพร  รัตนพันธุ์ (๓/๑๑/๔๖)
diary_blue.gif

Between the Lines

ดร.อธิปัตย์  คลี่สุนทร (๒๙/๐๙/๔๖)

diary_blue.gif

สรุปการเสวนาเรื่อง "การอ่านเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก" 

นางพจมาน  พงษ์ไพบูลย์(๑๗/๐๙/๔๖)

diary_blue.gif

แนะนำ "วัคซีนป้องกันโรคคิดสั้น"

รศ.บุญนำ  ทานสัมฤทธิ์ (๒๙/๐๘/๔๖)

diary_blue.gif เรียนรู้สู่อาชีพ

นายปองพล  อดิเรกสาร (๒๘/๐๗/๔๖)

diary_blue.gif การศึกษาเพื่อการสร้างอาชีพ

ดร.จรวยพร  ธรณินทร์ (๒๗/๐๖/๔๖)

diary_blue.gif แผนหลักใช้ ICT เพื่อพัฒนาการศึกษา : ความฝันที่ไปถึงได้

ดร.อธิปัตย์  คลี่สุนทร (๑๗/๐๖/๔๖)

diary_blue.gif ความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งกายและความประพฤตินักเรียน

ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว (๒/๐๖/๔๖)

diary_blue.gif ประกาศผลการคัดเลือกผู้อำนวยความสะดวกสำหรับค่ายเยาวชนนานาชาติเอเปค

กองการสัมพันธ์ต่างประเทศ (๒๗/๐๔/๔๖)

diary_blue.gif ศธ.จัดระบบครูดูแลศิษย์แก้ปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาดและยั่งยืน

ดร.จรวยพร  ธรณินทร์ (๒๓/๐๕/๔๖)

diary_blue.gif การเก็บเงินเพิ่มของโรงเรียนรัฐบาล ดร.สิริกร  มณีรินทร์ (๒๒/๐๕/๔๖)
diary_blue.gif ปัญหาเด็กฝากเข้าโรงเรียน ดร.สิริกร  มณีรินทร์ (๒๒/๐๕/๔๖)
diary_blue.gif เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ศธ. ปีการศึกษา ๒๕๔๖ สำนักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ ๑ (๒๒/๐๕/๔๖)
diary_blue.gif "เราเรียนรู้อย่างไร" ของฝากเมื่อถูกกักบริเวณ ดร.กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา(๓๐/๐๔/๔๖)

diary_blue.gif

ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นเจ้าภาพดูแลแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ดร.จรวยพร  ธรณินทร์ (๒๒/๐๔/๔๖)

diary_blue.gif

สรุปผลการประชุมปฏิบัติการการจัดการศึกษารูปแบบใหม่

ดร.จรวยพร  ธรณินทร์ (๙/๐๔/๔๖)

diary_blue.gif

สงครามเอาชนะยาเสพติด ให้โอกาสนักเรียนผู้หลงผิด...คนดีกำลังจะกลับมา

ดร.จรวยพร  ธรณินทร์ (24/03/46)

diary_blue.gif

สรุปคำบรรยายของเอกอัครราชฑูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย (H.E. Mr.CHAN HENG WING) โครงการประชุมปฏิบัติการการจัดการศึกษารูปแบบใหม่

กลุ่มช่วยอำนวยการฯ (5/03/46)

diary_blue.gif

สรุปคำบรรยาย เรื่อง การศึกษาแนวพุทธปัญญา พระเทพโสภณ(ประยูร ธมมจิตโต) (04/03/46)

diary_blue.gif

สรุปคำบรรยาย เรื่อง สำนักพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสม ศ.ดร.ชัยอนันต์  สมุทวณิช (04/03/46)

diary_blue.gif

การทำสงครามยาเสพติด สวนดุสิตโพล (11/0246)

diary_blue.gif

โปรดช่วยกัน...ให้เด็กๆ เรารักการอ่านหนังสือ ดร.อธิปัตย์  คลี่สุนทร (06/0246)

diary_blue.gif

การปฏิรูประบบราชการไทย : ข้อเสนอแนะเพื่อความสมบูรณ์

ดร.จรวยพร  ธรณินทร์ (31/01/46)

diary_blue.gif

พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด

ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

diary_blue.gif

เสียงแห่งอนาคต การประชุมสมัชชากรรมการนักเรียนเพื่อการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล

ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

diary_blue.gif

แนวคิดที่ (เริ่ม) เปลี่ยนไปในการเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษา

ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

diary_blue.gif

เปิดใจอธิบดีกรมสามัญศึกษา

ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

diary_blue.gif

ประพฤติ ไม่สมกับวัย

ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

diary_blue.gif

นักเรียนตัวเล็กๆ ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ดร.อธิปัตย์  คลี่สุนทร

diary_blue.gif

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ กับพระราชดำรัสทรงคุณค่าห่วงใยเยาวชนไทยด้านการศึกษา ดร.อธิปัตย์  คลี่สุนทร

diary_blue.gif

เดินตามรอยพระยุคลบาท : เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

คู่มือการดำเนินชีวิตสำหรับประชาชน ปี 2541 และทฤษฎีใหม่

diary_blue.gif

การดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

diary_blue.gif

เราจะร่วมกันรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินได้อย่างไร

กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

diary_blue.gif

อลังการแห่ง "พระมหาชนก"

จากหนังสือวิทยาจารย์ ปีที่ 98 ฉบับที่ 1 เดือนเมษายน 2542

diary_blue.gif

วิธีพิชิตการฆ่าตัวตาย

สวัสดิ์  ทองมีเพชร

diary_blue.gif

การประเมินการบริหารเงินทุนการศึกษาในโครงการ ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต

สำนักนโยบายและแผนฯ สป.