คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 

 

Click อ่านประวัติ
Click อ่านบทความ
Click ดูภาพภารกิจและกิจกรรมต่างๆ
ส่งจดหมายถึงท่านปลัดฯ

 

 

ลำดับที่ผู้เข้าชม

 ลำดับที่ผู้เข้าเยี่ยมชม  
width=

 


กลับหน้าแรกกระทรวงฯ  ..
  Copyright  : 2004 MOENet Thailand .. 
รวบรวม เรียบเรียง พัฒนา และนำเสนอ :  น.ส.นิภา แย้มวจี..
 กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ...
โทร. 02 281-9809, 628-5643, 628-5644  ต่อ 41  โทรสาร  2829241..