ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของกระทรวงศึกษาธิการได้ที่นี่ !!!

เดือน ตุลาคม ๒๕๔๙
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ
ศ.
ส.

 

๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๖
๒๗
๒๘

๒๙

๓๐

๓๑

       

อ่านย้อนหลัง


 

 
 

หน้าหลัก ศธ. | ประวัติ | ปฏิทินประจำวัน | พบกันวันอังคาร | Webboard | Send E-amil

 

จำนวนผู้เข้าชม  
  

 

     

แหล่งข้อมูล/รวบรวม เรียบเรียง : กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ
ปรับปรุงข้อมูล :  ๗ กันยายน ๒๕๔๙
พัฒนา และนำเสนอ :
น.ส.นิภา แย้มวจี  / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สป. ศธ. โทร. ๐ ๒๒๘๑  ๓๔๔๑