‘เครื่องนวดภูมิปัญญาชาวบ้าน’

ที่มา หนังสือเดลินิวส์
http://www.dailynews.co.th/dailynews/pages/front_th/popup_news/Default.aspx?Newsid=106703&NewsType=1&Template=2

 
 
   
กลับมาพบกันอีกครั้งในสัปดาห์นี้กับคอลัมน์เวทีนวัตกรรม ซึ่งก็เหมือนเช่นเคยกับทุก ๆสัปดาห์ที่จะนำเสนอโครงงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในโครงการ “เดลินิวส์-SCG ประกวดเจ้าความคิด” ซึ่งทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ร่วมกับเครือซิเมนต์ไทยร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้น้อง ๆ เยาวชนส่งโครงงานนวัตกรรมในหัวข้อต่าง ๆ เข้าประกวดชิงเงินรางวัลทุนการศึกษารวม 2 ล้านบาท
 
โดยนวัตกรรมที่จะนำเสนอชื่อว่า   “เครื่องนวดภูมิปัญญาชาวบ้าน” ผลงานของ น.ส.ณัชชา ทิพฉากฉลัก นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนสายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี ซึ่ง ได้รับรางวัลชมเชยในหัวข้อ “นวัตกรรมอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ”
 
“น้องณัชชา” บอกถึงที่มาของโครงงานชิ้นนี้ว่า เป็นคนที่สนใจเรื่องสุขภาพร่างกายตั้งแต่เด็ก ๆ เวลาที่ไปดูงานนิทรรศการหรือการประกวดโครงงานตามที่ต่าง ๆ ก็จะนำความรู้ที่ได้จากการไปร่วมกิจกรรมมาศึกษาและทดลองทำดูให้กับคนในครอบครัว ทั้งปู่ ย่า ตา ยาย พ่อและแม่
 
ซึ่งในปัจุบันคนเราต้องทำงานและยังต้องสู้กับสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวที่อาจก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ กับสุขภาพร่างกาย โดยเฉพาะในส่วนของฝ่ามือและฝ่าเท้า ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของอวัยวะต่าง ๆ ที่สำคัญและจากที่ปัจจุบันแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง กำลังได้รับการกล่าวถึงอย่างมาก จึงคิดว่าน่าจะทำกะลามะพร้าว ซึ่งหาได้ง่าย ไม่แพงมาดัดแปลงประดิษฐ์เป็นเครื่องนวดมือและเท้าภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อใช้นวดฝ่าเท้าและฝ่ามือให้หายปวดเมื่อย
 
สำหรับวิธีการ ประดิษฐ์นั้นก็ไม่ยุ่งยาก ให้นำกะลามะพร้าวทั้งลูกมาทำความสะอาด และเจาะรูที่หัวและท้ายของลูกมะพร้าว จากนั้นใช้แกนเหล็กเป็นแกนกลางเสียบตามรูที่เจาะไว้โดยให้แต่ละแถวมีกะลาที่ขนาดเท่า ๆ กันทุกลูก
 
หลังจากนั้นก็นำกะลามะพร้าวแต่ละแถวมาเรียงกัน โดยให้แถวที่มีกะลาลูกขนาดเล็กอยู่ด้านนอก และแถวที่มีกะลาลูกใหญ่อยู่ด้านใน โดยเรียงทั้งหมด 3 แถว เสร็จแล้วก็นำกะลาที่เป็นแถว ๆ มายึดต่อกับโครงเหล็ก โดยให้กะลาเคลื่อนที่ได้บ้างเล็กน้อย
 
ส่วนวิธีการใช้เครื่องนวดภูมิปัญญาชาวบ้านนั้นก็ใช้เท้าเหยียบไปบนกะลามะพร้าว โดยใช้อุ้งเท้า และปลายเท้า ค่อย ๆ สัมผัสบนกะลา นอกจากนี้ยังสามารถใช้สมุนไพรที่ทำจากเมลทอล การบูร และน้ำมันงา มาเป็นส่วนประกอบของการนวดได้ด้วย
 
ด้านคณะกรรมการตัดสิน ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยา ลัยรังสิต กล่าวถึงโครงงานนี้ว่า การใช้ลูกมะพร้าวมาเป็นอุปกรณ์นวดคนโบราณใช้มานานแล้ว ถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งคนคิดรู้จักนำมาปรับใช้และเครื่องนวดแบบนี้คนโบราณจะชอบ แต่ก็มีข้อสังเกตว่าการใช้ลูกมะพร้าวเป็นลูกโดยไม่ผ่าครึ่งเวลาคนน้ำหนักมากขึ้นไปอาจทำให้มีโอกาสแตกได้
 
นั่นคือผลงานที่สามารถคว้ารางวัลชมเชย ในหัวข้อ “นวัตกรรมอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ” ไปได้พร้อมเงินรางวัลทุนการศึกษา 10,000 บาท อย่างไรก็ตามสำหรับโครงการ “เดลินิวส์-SCG ประกวดเจ้าความคิด” ยังได้จัดให้มี “รางวัลแห่งปี” ให้น้อง ๆ เยาวชนได้ส่งผลงานนวัตกรรมของตนเองเข้าประกวด เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน “รางวัลแห่งปี” ชิงเงินรางวัลรวม 690,000 บาท
 
โดยผู้ที่มีสิทธิส่งผลงาน “รางวัลแห่งปี” นั้น ไม่จำเป็นต้องเคยส่งผลงานหรือเคยได้รับรางวัลของแต่ละหัวข้อมาก่อน แต่ต้องทำแบบจำลองหรือโมเดลส่งเข้ามาด้วย ซึ่งทางโครงการได้เปิดรับผลงานแล้วตั้งแต่บัดนี้ ส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1-3 ในแต่ละหัวข้อก็มีสิทธิส่งผลงานเช่นกัน แต่ต้องทำแบบจำลองหรือโมเดลของชิ้นงานนั้น ๆ แล้วส่งกลับมาที่โครงการฯ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผลในแต่ละหัวข้อ
 
สำหรับน้อง ๆ ที่จะส่งโครงงานเข้าประกวดในหัวข้อต่าง ๆ นั้น ตอนนี้ทางโครงการอยู่ในช่วงรับผลงานโครงงานนวัตกรรมหัวข้อที่ 4 คือ “นวัตกรรมเพื่อชีวิตเมือง คมนาคม” ซึ่งกำหนดระยะเวลารับผลงานระหว่าง 1 ต.ค.-30 พ.ย. นี้
 
น้อง ๆ ที่สนใจก็สามารถส่งโครงงานหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสื่อสารองค์กร อาคารสำนักงานใหญ่ 2 ชั้น 1 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนน ปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2586-6612 โทรสาร 0-2586-2974 หรืออีเมล์ vp2650@hotmail.com และ jirawatj@ dailynews.co.th