รถดูดฝุ่นขนาดเล็ก ผลงานนศ.วิศวะฯ ศรีปทุม

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550

การทำความสะอาดบริเวณหรือพื้นที่เต็มไปด้วยผงฝุ่นและเศษวัสดุขนาดเล็ก อย่างในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงานที่มีเศษผงเป็นจำนวนมาก อย่างโรงงานแป้ง, โรงงานเจียระไนเหล็ก การใช้รถดูดฝุ่นในการทำความสะอาด ถือเป็นวิธีที่สะดวกและประหยัดเวลาเป็นอย่างมาก
       
       ทว่ารถดูดฝุ่นส่วนใหญ่จะต้องนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูง ทำให้ยังไม่ได้รับความนิยมในการใช้งานเท่าที่ควร และด้วยเหตุนี้จึงทำให้นักศึกษากลุ่มหนึ่งจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้คิดประดิษฐ์รถดูดฝุ่นขนาดเล็กขึ้นมา เพื่อเป็นต้นแบบในการใช้งาน ซึ่งมีราคาถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศหลายเท่าตัว
       
       กลุ่มนักศึกษาที่คิดประดิษฐ์รถดูดฝุ่นขนาดเล็กขึ้นมานั้นประกอบด้วย ธีรยุทธ อินทร์ทอง, สิริชัย ปานสังข์, อัฐกรณ์ ใจหลัก และทศพร หนูวงษ์ ซึ่งทั้งหมดเป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
       
       การทำงานของรถดูดฝุ่นขนาดเล็กนั้นใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่กระแสตรง 24 โวลต์ 200 แอมแปร์ จำนวน 2 ลูก โดยแบ่งการทำงานเป็น 2 ส่วน คือส่วนขับเคลื่อน ซึ่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อน และส่วนของการปัดฝุ่นและดูดฝุ่น โดยใช้แปรงปัดซึ่งอยู่ด้านล่างของตัวรถในการปัดฝุ่นเข้าไปในถังเก็บ จากนั้นโบเวอร์จะดูดผงฝุ่นแยกไปเก็บในถาดต่างหากอีกทีหนึ่ง
       
       ด้านโครงสร้างของตัวรถนั้นใช้เหล็กสี่เหลี่ยมมาใช้เป็นโครงสร้างหลัก และใช้ไฟเบอร์เป็นตัวถัง มีขนาดกว้าง 80 ซม. ยาว 160 ซม. และสูง 120 ซม. มี 3 ล้อ สามารถนั่งบังคับได้ 1 คน โดยใช้แฮนด์บังคับแบบจักรยานพร้อมมือเร่ง ซึ่งสามารถทำความเร็วได้สูงสุด 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
       
       “ธีรยุทธ”เป็นตัวแทนเพื่อนร่วมทีมเล่าว่าพวกเขาได้ศึกษาการทำงานของรถดูดฝุ่นจากต่างประเทศแล้ว จึงออกสร้างรถคันนี้ขึ้นมา จากการทดลองดูดฝุ่นประเภทต่างๆ ได้แก่เศษเหล็กจากการเจียระไน, ขี้เลื่อยและเศษพลาสติก ปรากฏว่ารถดูดฝุ่นสามารถดูดเศษเหล็กได้ดีที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคนในการทำความสะอาดพื้นที่ 10 ตร.ม. ปรากฏว่ารถดูดฝุ่นสามารถดูดฝุ่นได้รวดเร็วกว่า
       
       “ผมคิดว่าเหมาะที่จะนำไปใช้ในโรงงานที่มีชั้นเดียว และมีพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ อย่างธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่กำลังผุดขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน”
       
       ทั้งนี้ผลงานรถดูดฝุ่นขนาดเล็กชิ้นนี้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนและข้อมูลการผลิตจากสมาคมเครื่องดูดฝุ่นเครื่องทำความสะอาดไทย
 

 

 


ปรับปรุงข้อมูล :
22 กุมภาพันธ์ 2550
 พัฒนา และนำเสนอ โดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ.
โทร. 0 2281 3441
ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
nipa2506@gmail.com