สมุดโทรศัพท์

ผังเว็บไซต์

แผนที่ตั้ง

หน้าแรก

ค้นหา

อังกฤษ

 

 
right


Username
Password
 
 
ผลงาน 6 เดือน รมว.ศธ. พ.ศ. 2550
งานสำคัญของ ศธ. ปี 2550

เมนูหลัก

ระบบฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบอุทกภัยภาคเหนือ

ระบบฐานข้อมูล ศธ.ภัยพิบัติ 6 จังหวัดภาคใต้

ข้อมูลนักเรียน ครู สถานศึกษา (จากระบบ EIS)

ข้อมูลสถิติพื้นฐาน

สืบค้นที่อยู่สถานศึกษา (ศธ.)

ฐานข้อมูลรายชื่อโรงเรียนที่ประสบอัคคีภัย

เพลงพ่อของแผ่นดิน
หนังสือสัมผัสภาษาจีน
80 นิทานไทยเพื่อเยาวชน
ดาวน์โหลด
โปรแกรมปลาวาฬ เบราเซอร์

(มีดิกชันนารี ขนาด 16.2 MB หรือ
ไม่มีดิกชันนารี
4.5 MB
กรุณาปรับจอเป็น
800 x 600 pixel หรือ
1024x768
ลำดับที่ผู้เข้าชม
  
 

ร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550  ฉบับลงประชามติคณะทำงานศึกษาวิเคราะห์และติดตามการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

คณะทำงานศึกษาวิเคราะห์และติดตามการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 

 

รมว.ศึกษาธิการ หารือกับ สป.ศธ. เพื่อกำหนดความต้องการความร่วมมือด้านการศึกษากับรัสเซีย (13 ส.ค. 50)


นายวิจิตร ศรีสอ้าน รมว.ศึกษาธิการ ประชุมคณะกรรมการโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ 5/2550 (10 ส.ค. 50)

รมว.ศึกษาธิการ ร่วมชมผลงานการประกวดนักออกแบบรุ่นใหม่ปี 2550ซึ่งเป็นผลงานนิสิตนักศึกษา 17 สถาบันที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชิดลม (9 ส.ค. 50)

อ่านย้อนหลัง....

 

 

ศธ. มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ (10 ส.ค. 50)


ทรรศนะ รมช.ศธ./ การศึกษามีราคาแพงแต่การเพิกเฉยไม่รับรู้นั้นแพงกว่า (9 ส.ค. 50)

รมช.ศธ.รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ร.ร.สาธิตปทุมวัน ด้านการทำประโยชน์เพื่อสังคม (9 ส.ค. 50)

อ่านย้อนหลัง....

รมว.ศธ.อินโดนีเซียเยือนไทย
รมว.ศธ.บรรยายการปฏิรูปการศึกษาแก่ผู้บริหารศูนย์บริการการศึกษา มสธ.
รมว.ศธ.เชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกิจกรรมสำคัญของ ศธ.
รมว.ศธ.บรรยายการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ จ.ฉะเชิงเทรา
รมว.ศธ. นำนักเรียนโอลิมปิกวิชาการเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

อ่านย้อนหลัง....

 
โรงเรียนนำร่องประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
แผนการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ.2550-
2554 ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ  
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์รวมข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ ภาคใต้ 
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ ภาคเหนือ 
การสร้างเครือข่ายทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
พัฒนาผู้นำตามปรัซญาศรษฐกิจพอเพียง
มุมมองใหม่การป้องกันเอดส์ในสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพกับเศรษฐกิจพอเพียง
หลักสูตรโรงเรียนปลอดบุหรี่

อ่านย้อนหลัง...

ประกาศ เรื่อง การสรรหา และเลือกกรรมการสภาการศึกษา  (9 ส.ค. 50)
ประกาศ ประกาศผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ(United Nations General Assembly : UNGA) สมัยสามัญที่ 62ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา  (25 ก.ค. 50)
ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ 2550 รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  (19 ก.ค. 50)
ประกาศ เชิญประชุมสัมมนาและอบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ร่างกำหนดการ โครงการ  ใบตอบรับประชุม  ฟอร์มรายงานเดินทาง  (13 ก.ค. 50)  

อ่านย้อนหลัง...

ขอเชิญร่วมไปใช้สิทธิ์ในการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2550 ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. (1 ส.ค. 50)  
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมูลนิธิเพื่อการศึกษาของบริษัทออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัดโครงการเข้าค่ายเยาวชนธิงค์แคมป์ (Think Camp) ครั้งที่ 4ระหว่างวันที่ 20 – 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น (26 ก.ค. 50)  
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยกำหนดจัดโครงการ “นักลงทุนรุ่นใหม่” รุ่นที่ 12 ขึ้นในวันที่ 16-27 ตุลาคม 2550 สำหรับนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 และ 4 ในสถาบันอุดมศึกษา ให้มีพื้นฐานความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบตลาดทุนไทย (16 ก.ค. 50)
ทุนเพื่อการวิจัยและการสอน ระยะสั้นของ Fulbright ปี 2551(12 ก.ค. 50)  
ผู้สนใจจะรับเป็นครอบครัวเจ้าภาพแก่เยาวชนไทยในโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ประจำปี 2550 จำนวน 150 ครอบครัว ระหว่างวันที่ 26-29 พ.ย. 2550 ขอทราบรายละเอียดได้ที่ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนฯ(กระทรวงพัฒนาสังคมฯ) เบอร์โทร 0 2651 6541 , 0 2255 2850-7 ต่อ 192 โทรสาร 0 2651 6498 หรือสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.(กระทรวงศึกษาธิการ) เบอร์โทร 0 2628 5646 ต่อ 114 (12 ก.ค. 50)  
เชิญชวนร่วมประกวดเรียงความ/ประกวดวาดภาพ/ประกวดบทกวีร่วมสมัย โครงการ“60 ล้านรวมใจถวายสัจจะ... เฉลิมฯ 80 พรรษา นวมินทรมหาราชา” การประกวดเรียงความ / การประกวดวาดภาพ / การประกวดบทกวีร่วมสมัย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (5 ก.ค. 50)  
เทคโนประดิษฐ์-แผ่นไม้อัดจากปาล์มไม่กลัวน้ำ (8 ส.ค. 50) 
นักวิจัยไทยคิดเชื้อเพลิงชนิดใหม่ คุณสมบัติเหมือนเบนซิน-ดีเซลแต่ปล่อยมลพิษน้อยกว่า (8 ส.ค. 50) 
"วิศวะจุฬาฯ"โชว์ศักยภาพ "IDC RoBoCon 2007" (2 ส.ค. 50) 
ขนมจีนแห้งฝีมือม.เกษตรฯ เติมน้ำร้อน3 นาทีพร้อมกิน (2 ส.ค. 50) 
เครื่องจำลองโหลดทางกล ควบคุมด้วยเครื่องพีซี (2 ส.ค. 50) 
ดัดแปลงสามล้อวิ่งด้วยไฟฟ้า ระบบเกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ (2 ส.ค. 50) 
พระนครเหนือ ซิวแชมป์เพลงพระราชนิพนธ์ (2 ส.ค. 50) 
ม.นเรศวร ควง มศว คว้าเงินแสนทำโฆษณาทีวี-วิทยุ ใช้งานจริง (2 ส.ค. 50) 

อ่านย้อนหลัง...

การกระจายอำนาจทางการศึกษาของประเทศมาเลเซีย
การกระจายอำนาจทางการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น
การกระจายอำนาจทางการศึกษาของประเทศเกาหลี
การกระจายอำนาจทางการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์
การกระจายอำนาจทางการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย

อ่านย้อนหลัง...

สำนักพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและกิจการพิเศษ
สมาคมบ้านเรียนไทย
Educational Technology
Energy & science projects
International Olympiad in Informatics
มูลนิธิพระดาบส

อ่านย้อนหลัง...


รู้ทันความพิการ : ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาสร้างองค์ความรู้เรื่อง “ความพิการป้องกันได้ ถ้ารู้วิธี” ของ สอศ. เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย และหลีกเลี่ยงสาเหตุไปสู่ความพิการ (13 ส.ค. 50)


ต้นกล้าแฟชั่น/ การประกวดนักออกแบบรุ่นใหม่ ปี 2550 (10 ส.ค. 50)


ประชุมวิชาการกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 24 (10 ส.ค. 50)


เลี้ยงรับรองนักกีฬามหาวิทยาลัยโลก (10 ส.ค. 50)


ประกวดลูกทุ่ง ป.ป.ส. เทิดไท้ 80 พรรษา อัครศิลปิน (9 ส.ค. 50)


วิทยุศึกษา F.M.92 เปิดโลกการเรียนรู้สู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว (9 ส.ค. 50)


โครงการรินน้ำใจ ให้น้องชาวใต้ เสริมความรู้ สู่มหาวิทยาลัย (9 ส.ค. 50)


สรุปข่าวการศึกษาในรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2550 (8 ส.ค. 50)


บทอาศิรวาทถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 75 พรรษา12 สิงหาคม 2550 (8 ส.ค. 50)


พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2549 (8 ส.ค. 50)


“มหัศจรรยเอกภพ”ชนะเลิศการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนรู้ ระดับประเทศ (8 ส.ค. 50)


อ่านย้อนหลัง...

การรับฟังความคิดเห็นในการร่างรัฐธรรมนูญ 2550  
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น เรื่อง ปัญหาอุปสรรคการบังคับใช้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พ.ร.บ.บริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา สำหรับสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
ยูเนสโกต่อต้านการไม่รู้หนังสืออย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก (29 ก.ค. 50)
การประชุมประเทศภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยการปกป้องและส่งเสริมความหลากหลายของการแสดงออกทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ณ องค์การยูเนสโก (26 มิ.ย. 50)
สรุปผลการประชุมทางวิชาการขององค์การอนามัยโลก เรื่องการสร้างความเป็นหุ้นส่วนในโรงเรียนเพื่อผลสำเร็จและการพัฒนาด้านสุขภาพและการศึกษา นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา วันที่ 5-8 มิถุนายน 2550 (11 มิ.ย. 50)
วันสตรีสากล ณ ยูเนสโก : สตรีผู้สร้างสันติภาพ (30 เม.ย. 50)
ยูเนสโกสนับสนุนให้ยุติการขุดเจาะบริเวณนครเก่าเยรูซาเล็ม (17 มี.ค. 50)
การประชุม Information Meeting ของคณะกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2550 (26 ก.พ. 50)

อ่านย้อนหลัง...

โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพสำหรับเด็กไทย อายุ 7-18 ปี จาก สสส.
การบริหารแผนฉุกเฉินป้องกันอุบัติภัยของสถานศึกษา
โครงการสนุก! รักษ์ภาษาไทย
โครงการมหกรรมรักการอ่าน
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนปีการศึกษา 2550
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT Center)
โครงการ Teacher Watch โชว์ข้อมูลเบื้องต้นครูไทย

อ่านย้อนหลัง...

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
1 อำเภอ 1 ทุน
รักเด็กดอทคอม
เรียนภาษาต่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.ศธ.
e-Learning หลักสูตรเงินทอง ของมีค่า  
E-Learning น่าเรียนรู้จาก อ.อำพล สงวนศิริธรรม
E-book น่าสนใจจาก อ.ภาณุพันธุ์ จันทรา
แหล่งความรู้สำหรับเยาวชนจาก อ.พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

อ่านย้อนหลัง...

ความละเอียดสูง
โฉมหน้ากล้องวีดีโอดิจิทัลความละเอียดสูงหรือ high-definition digital video camcorder รุ่นล่าสุดจากมัตสึชิตะ
รุ่นแรกของโลก
นางแบบสาวโชว์กล้องบันทึกภาพฮาร์ดดิสก์แบบพกพาของฮิตาชิ "บีดี แคม วู" (BD cam Wooo)
ลือกูเกิลส่งต้นแบบมือถือให้ผู้ผลิต
รายงานของวอลล์สตรีทเจอร์นอลทำทั่วโลกฮือฮา ระบุว่ากูเกิลพัฒนาต้นแบบโทรศัพท์มือถือส่งให้ผู้ผลิตแล้ว คาดว่าจะสามารถวางตลาดได้ภายในหนึ่งปี มาพร้อมโปรโมชันให้ผู้ใช้สามารถเป็นสมาชิกบริการเสิร์ชข้อมูล อีเมล ซอฟต์แวร์เว็บ
ทรูปลุกกระแสอี-คอมเมิร์ซแบบซีทูซี
ทรูปล่อย True worksmart โซลูชันส่วนบุคคลแนวใหม่ สำหรับชีวิตทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา จับกลุ่มเวิร์กสไตล์อิสระ โดยอิงฐานลูกค้าอินเทอร์เน็ตทรู กระตุ้นการทำธุรกิจอี-คอมเมิร์ซแบบซีทูซี ตั้งเป้ายอดขายสิ้นปี 5 พันชุด
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : nipa2506@gmail.com

โทร. 0 2281 3441 , 0 2628 6337
สายด่วนการศึกษา 1579
กระทรวงศึกษาธิการ  319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300