ข้อมูลติดต่อกระทรวงศึกษาธิการ

 • ที่ตั้ง

  กระทรวงศึกษาธิการ 319 ถนน ราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

 • โทรศัพท์

  (+66) 02-280-0306

 • อีเมล

  website@moe.go.th

 • เว็บไซต์

  http://www.moe.go.th

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 น.–16:30 น.

แผนที่ตั้งกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการภาค 1

เลขที่ 2 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์. (+66)053-221-413 โทรสาร (+66)053-214-575

สำนักงานศึกษาธิการภาค 2

เลขที่ 311 หมู่ 5 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

สำนักงานศึกษาธิการภาค 3

บริเวณวงเวียนเทพสตรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

เลขที่ 9 ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ (+66)025-811-391 โทรสาร (+66)025-811-395

สำนักงานศึกษาธิการภาค 5

เลขที่ 111/200 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทร/โทรสาร (+66)038-054287

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เลขที่ 7 ถ.ไกรเพชร เมือง ราชบุรี 70000

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ (+66)076212229,(+66)076222800 โทรสารต่อ 102

สำนักงานศึกษาธิการภาค 8

สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 เลขที่ 54 ถ.สืบศิริ ซ.3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (+66)044-242447. โทรสาร. (+66)044-244464

สำนักงานศึกษาธิการภาค 9

440 หมู่ 24 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

100/6 หมู่ 4 ซอยโรงเรียนประจักษ์ ถนนนิตโย ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11

173 ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

สำนักงานศึกษาธิการภาค 12

เลขที่ 3 ถนน อาคารสงเคราะห์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โทรศัพท์ (+66)073-216-129 โทรสาร (+66)073-212-323

สำนักงานศึกษาธิการภาค 13

อาคารสวัสดิการ ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ (+66)02 281 8881 โทรสาร (+66)02 281 1480