ข่าวสารกิจกรรม

ครูตั้นจับมือภาคเอกชน สานต่อโรงเรียนร่วมพัฒนา

ข่าววงการศึกษา 22 พฤศจิกายน 2562

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษาและขยายผลโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)

การทดสอบ GAT/PAT/วิชาสามัญ 9 วิชา ปี63

ข่าววงการศึกษา 22 พฤศจิกายน 2562

21 พฤศจิกายน 2562 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 การทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ...

เร่งอัพเกรดองค์กร สู่การเป็นขงเบ้ง

ข่าววงการศึกษา 21 พฤศจิกายน 2562

(๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

สพฐ. รับมอบเงิน โรงเรียนสุขหรรษา

ข่าววงการศึกษา 21 พฤศจิกายน 2562

นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสนับสนุนโครงการ “โรงเรียนสุขหรรษา” พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน จากบริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย)...

เสมา1 เปิดงาน Open House

ข่าววงการศึกษา 20 พฤศจิกายน 2562

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธานเปิดงานเทคนิคมีนบุรีปริทรรศน์ ครั้งที่ 13 (Open House)

สพฐ. มอบนโยบายการบริหารคุณภาพการศึกษา

ข่าววงการศึกษา 20 พฤศจิกายน 2562

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาแก่ผู้บริหารการศึกษาในกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 8 และ...

สอศ. โยกย้าย ผู้อำนวยการสถานศึกษา อาชีวะ จำนวน 59 ราย

ข่าววงการศึกษา 20 พฤศจิกายน 2562

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ 1947 /2562 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2...

สพฐ. ลงนาม MOU การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ข่าววงการศึกษา 20 พฤศจิกายน 2562

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบมาตรฐาน CEFR”

รับมอบตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ข่าววงการศึกษา 20 พฤศจิกายน 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จัดพิธีรับมอบตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครู ในโอกาสประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

โครงการบรรพชาสามเณร บวชศีลจาริณี ปีที่ 7

ข่าววงการศึกษา 19 พฤศจิกายน 2562

นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดโครงการบรรพชาสามเณรบวชศีลจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สพฐ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสทน.

ข่าววงการศึกษา 19 พฤศจิกายน 2562

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ผลการประชุมก.ค.ศ. ครั้งที่ 10/2562

ข่าววงการศึกษา 15 พฤศจิกายน 2562

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 25...

อบรมรองผอ.สพท.และศน.ใหม่

ข่าววงการศึกษา 15 พฤศจิกายน 2562

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. เปิดเผยว่า นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. ได้ให้ความเห็นชอบให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํา...

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติที่69

ข่าววงการศึกษา 15 พฤศจิกายน 2562

นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

สพฐ. ปลดล็อกเปิดห้องเรียน MEP

ข่าววงการศึกษา 15 พฤศจิกายน 2562

“อำนาจ” ปลดล็อกเปิดห้องเรียน MEP ในโรงเรียนประจำอำเภอและโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล พร้อม ฟื้นศูนย์ ERIC ประจำจังหวัดให้เป็นศูนย์พี่เลี้ยงด้านภาษาและประเมินภาษาอังกฤษของเด็กแ...