ข่าวสารกิจกรรม

สพฐ. MOU กับมูลนิธิรักษ์ไทย

ข่าววงการศึกษา 22 มกราคม 2563

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สพฐ. กับมูลนิธิรักษ์ไทย ว่าด้วยโครงการนักเรียนก้าวทันยุติการรังแกในโรงเร...

สพฐ. รับมอบเครื่องกันหนาว

ข่าววงการศึกษา 22 มกราคม 2563

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีมอบเครื่องกันหนาวเพื่อช่วยเหลือนักเรียนประสบภัยหนาว จากกรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

กัญชาและกัญชงศึกษา

ข่าววงการศึกษา 16 มกราคม 2563

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดอบรมพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรรายวิชาเลือก "กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด"

3 พันธมิตร ร่วมจัดการศึกษาออนไลน์

ข่าววงการศึกษา 14 มกราคม 2563

พิธีลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงระหว่างสํานักงาน กศน. กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย

สภานักเรียนนำเสนอข้อคิดเห็นต่อ รมว.ศธ.

ข่าววงการศึกษา 13 มกราคม 2563

คณะสภานักเรียนเข้ารับฟังโอวาทและนำเสนอข้อคิดเห็นในการประชุมสภานักเรียนต่อ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. เข้าร่วมรับฟัง

ผลประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 1/2563

ข่าววงการศึกษา 08 มกราคม 2563

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 1/2563

เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ข่าววงการศึกษา 08 มกราคม 2563

นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการ รมว.ศธ. เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 “หัตถศิลป์ล้ำค่า ภูมิปัญญาเด็กใต้ นวัตกรรมก้าวไกล น...

สพฐ.รับมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน ในโครงการ KUBOTA ปันน้ำใจให้น้อง

ข่าววงการศึกษา 27 ธันวาคม 2562

นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน ในโครงการ “KUBOTA ปันน้ำใจให้...

สพฐ. รับมอบทุนการศึกษา

ข่าววงการศึกษา 26 ธันวาคม 2562

นายอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีรับมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. จากบริษัท ซีพี ...

สกศ.ประชุมปรับปรุงแผนการศึกษาชาติ

ข่าววงการศึกษา 26 ธันวาคม 2562

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจด้านการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๘๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีศาสตราจา...

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69

ข่าววงการศึกษา 23 ธันวาคม 2562

นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย”

เปิดอาคารพระราชทานและติดตามการดำเนินงาน

ข่าววงการศึกษา 20 ธันวาคม 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารพระราชทานและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลอง...

สพฐ. ร่วมแถลงข่าว อียูยูนิเซฟ

ข่าววงการศึกษา 20 ธันวาคม 2562

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วยผู้แทนองค์การยูนิเซฟประเทศไทย และผู้แทนองค์การสหประชาชาติ ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวรายงานความท้าทายในการจัดการศึกษาแก่เด็กข้ามช...

ติดตามงานโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดตาก

ข่าววงการศึกษา 18 ธันวาคม 2562

เลขาธิการ กพฐ. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดตาก ณ โรงเรียน...

สช.ประชุมการดำเนินกิจการของโรงเรียนเอกชน

ข่าววงการศึกษา 18 ธันวาคม 2562

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตในการดำเนินกิจการของโรงเรียนเอกชน โดยมี นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเ...