ข่าวสารกิจกรรม

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 39 แห่ง 40 หลักสูตร

คุรุสภาเปิดเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทางวิชาการหรือเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2563

ค่ายครอบครัว DIY Family Rally 2020

ขอความร่วมมือให้หน่วยงานดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแออลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

คุรุสภาประกาศผลการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563

โครงการประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้ารถยนต์ในฝัน ครั้งที่ 14

นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) จัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนมกราคม 2563 เรื่อง ขอบฟ้าแห่งใหม่ (New Horizons)

คุรุสภาประกาศผลการตัดสินสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ วันครู ประจำปี 2563

ขอขอบคุณทีมงานอาชีวะที่ทำงานอยู่ศูนย์บริหาร 259 จุดทั่วประเทศ

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562

แจ้งโปรแกรมสัมมนา IFSEA2020 Summit และขอแลกเปลี่ยนความร่วมมืองานแสดงสินค้า IFSEA2020

สทศ. เตือนนักเรียนสมัคร ชำระเงินการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา

คุรุสภาจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) กองทุนพัฒนาและผดุงเกียรติวิชาชีพทางการศึกษา ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม จำนวน 1 แห่ง 1 หลักสูตร