ข่าวสารกิจกรรม

เตรียมจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาระบบขนส่งทางราง

ข่าววงการศึกษา 13 พฤศจิกายน 2562

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย ดร.พีระพล พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เพื่...

เสมา2​ ครม.สัญจรที่ราชบุรี​

ข่าววงการศึกษา 12 พฤศจิกายน 2562

ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่ราชบุรี​ ใช้ ​STI พัฒนา​การเกษตร​ หนุนสร้างชลกร​ ชวนทุกวิทยาลัยปลูกไม้มีค่า

ครูตั้นลงพื้นที่กาญจนบุรี​

ข่าววงการศึกษา 12 พฤศจิกายน 2562

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 1/2562

ครูโอ๊ะลุยพื้นที่ กศน.ภาคกลางตอนล่าง 1

ข่าววงการศึกษา 11 พฤศจิกายน 2562

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ก่อนประชุม ครม.สัญจรนัดแรก

เชิญชวนเด็กไทยเรียนคณิตศาสตร์ประกันภัย

ข่าววงการศึกษา 11 พฤศจิกายน 2562

“แถลงการณ์การรับรองมาตรฐานรายวิชาจาก The Institute and Faculty of Actuaries (IFoA) สหราชอาณาจักร ให้กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ) คณ...

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ (ฝ่ายบริหารและสื่อสาร)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 11 พฤศจิกายน 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ (ฝ่ายบริหารและสื่อสาร)

สพฐ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ข่าววงการศึกษา 11 พฤศจิกายน 2562

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เทศกาลวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

ข่าววงการศึกษา 11 พฤศจิกายน 2562

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 หัวข้อ “ฮุมโบลด์และสายใยแห่งชีวิต (Humboldt and the Web of...

สพฐ.รับมอบทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวัน

ข่าววงการศึกษา 11 พฤศจิกายน 2562

นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานรับมอบทุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจากมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเ...

ผู้แทนสช.เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาเอกชน (ไทยออสเตรเลีย)

ข่าววงการศึกษา 11 พฤศจิกายน 2562

ดร.ทวีศักดิ์ อำลา ผู้อำนวยการกลุ่มงานทะเบียน (ผอ.กท.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานและกล่าวแสดงความยินดีในพิธีลงนามบัน...

ยูเนสโกประกาศให้กรุงเทพมหานครและสุโขทัย เป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Creative City Network UCCN) ประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ 01 พฤศจิกายน 2562

ยูเนสโกประกาศให้กรุงเทพมหานครและสุโขทัย เป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Creative City Network – UCCN) ประจำปี 2562

รมว.ศธ. เปิดห้องรับฟังตัวแทนกลุ่มส.บ.ม.ท. เรียกร้องทบทวนปรับโครงสร้างศธ.

ข่าววงการศึกษา 01 พฤศจิกายน 2562

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. พร้อมด้วย นายอำนาจ วิชยานุวัติ รก.เลขาธิการ กพฐ. ร่วมประชุมกับตัวแทนกลุ่ม ส.บ.ม.ท. จำนวน 20 คน เพื่อขอให้ทบทวนการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิกา...

คุรุสภากำหนดให้ยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านทางคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยใช้ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ 01 พฤศจิกายน 2562

สกศ. ร่วมขับเคลื่อนปฏิรูประบบการเรียนรู้ในงาน STAR STEM พลเมืองดี วินัยเด่น ๒๕๖๒ ดาวเดียวกันไปด้วยกัน

ข่าววงการศึกษา 01 พฤศจิกายน 2562

(๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สุภัทร จำปาทอง) มอบหมายผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ (นางกมลทิพย์ เมฆพุก) และผู้อำนวยการสำนักประเมินผลการจัดการศึกษา (นางศิริพร ศริพั...

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการจรรยาบรรณสู่ครูดี…เพื่อเด็กดี ครูดีจึงบอกต่อ ประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ 01 พฤศจิกายน 2562