ข่าวสารกิจกรรม

สสวท. เดินหน้าอบรมครูวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง สร้างสมรรถนะเด็กไทย หนุนนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21

ข่าววงการศึกษา 20 กันยายน 2562

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้บริหารสถานศ...

สพฐ. รับมอบทุนจาก บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน และโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้

ข่าววงการศึกษา 18 กันยายน 2562

นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีรับมอบการสนับสนุนทุนช่วยเหลือแก่โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ให้โรงเรียนที่ขาดแคลนวัสดุ...

สพฐ.ลงนามความร่วมมือโครงการเชื่อมโยงการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา กับการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริษัทซีพีออลล์จำกัด(มหาชน)

ข่าววงการศึกษา 18 กันยายน 2562

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ.พร้อมด้วย เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายบุญรักษ์ ยอดเพชร และนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการบริษัทซีพีออลล์จำกัด(มหาชน...

สพฐ. มอบรางวัลส่งเสริมมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

ข่าววงการศึกษา 18 กันยายน 2562

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการมอบรางวัลเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน แก่สำนักที่ได้รับการประเมินให้ได้รับรางวัล

สพฐ. จับมือ ไมโครซอฟท์ ลงนามบันทึกความเข้าใจ การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ข่าววงการศึกษา 17 กันยายน 2562

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. และนายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ “การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโ...

รองเลขาธิการ กพฐ. นำคณะผู้แทนนักเรียนไทยที่ไปแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติเข้าพบ รมว.ศธ.

ข่าววงการศึกษา 17 กันยายน 2562

นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการ กพฐ. นำคณะผู้แทนนักเรียนไทยที่ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมรับฟังโอวาท และรับเกียรติบัตรเชิดชูเ...

รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี

ข่าววงการศึกษา 17 กันยายน 2562

นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการกพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนบ้านสว่าง โดยมอบถุงยังชีพให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภ...

ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

ข่าววงการศึกษา 15 กันยายน 2562

ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

ขยายเวลาลงทะเบียนยืนยันการเข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2560 ผ่านระบบทางเว็บไซต์ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2562

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เ...

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนซีมีโอ เรลค์ ประจำปี 2563 ( SEAMEO RELC Scholarships 2020)

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนซีมีโอ เรลค์ ประจำปี 2563 ( SEAMEO RELC Scholarships 2020)

5 เหตุผลกับ Coding"ง่ายกว่าที่คิด พิชิตยุคดิจิทัล"

ประกาศผลการคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2562 ระดับประเทศ

โครงการฝึกอบรมนานาชาติ เรื่อง การใช้ข้อมูลจากระบบพยากรณ์ทะเลและการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ปะการัง

ข่าววงการศึกษา 17 กันยายน 2562

นางขนิษฐา ห้านิรัติศัย ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ในฐานะรองเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) กล่...

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม จำนวน 7 แห่ง 7 หลักสูตร

เกียรติบัตรผู้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2562