ข่าวสารกิจกรรม

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 39 แห่ง 40 หลักสูตร

สพฐ. MOU กับมูลนิธิรักษ์ไทย

ข่าววงการศึกษา 22 มกราคม 2563

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สพฐ. กับมูลนิธิรักษ์ไทย ว่าด้วยโครงการนักเรียนก้าวทันยุติการรังแกในโรงเร...

สพฐ. รับมอบเครื่องกันหนาว

ข่าววงการศึกษา 22 มกราคม 2563

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีมอบเครื่องกันหนาวเพื่อช่วยเหลือนักเรียนประสบภัยหนาว จากกรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

คุรุสภาเปิดเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทางวิชาการหรือเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2563

กัญชาและกัญชงศึกษา

ข่าววงการศึกษา 16 มกราคม 2563

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดอบรมพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรรายวิชาเลือก "กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด"

ค่ายครอบครัว DIY Family Rally 2020

3 พันธมิตร ร่วมจัดการศึกษาออนไลน์

ข่าววงการศึกษา 14 มกราคม 2563

พิธีลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงระหว่างสํานักงาน กศน. กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย

สภานักเรียนนำเสนอข้อคิดเห็นต่อ รมว.ศธ.

ข่าววงการศึกษา 13 มกราคม 2563

คณะสภานักเรียนเข้ารับฟังโอวาทและนำเสนอข้อคิดเห็นในการประชุมสภานักเรียนต่อ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. เข้าร่วมรับฟัง

ขอความร่วมมือให้หน่วยงานดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแออลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

ผลประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 1/2563

ข่าววงการศึกษา 08 มกราคม 2563

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 1/2563

เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ข่าววงการศึกษา 08 มกราคม 2563

นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการ รมว.ศธ. เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 “หัตถศิลป์ล้ำค่า ภูมิปัญญาเด็กใต้ นวัตกรรมก้าวไกล น...

คุรุสภาประกาศผลการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563

โครงการประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้ารถยนต์ในฝัน ครั้งที่ 14

นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) จัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนมกราคม 2563 เรื่อง ขอบฟ้าแห่งใหม่ (New Horizons)