ศธ.แถลงผลการประเมิน PISA2018 คณิตวิทย์คงที่ แต่การอ่านเด็กไทยลดลงต่อเนื่อง

ข่าว ศธ.360 องศา 06 ธันวาคม 2562

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธ...

มติ ครม.3 ธันวาคม 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าว ศธ.360 องศา 06 ธันวาคม 2562

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ในส่วนที่เกี่ย...

คุณ​หญิงโค้ดดิ้ง ติดตามการเรียนการสอน​CODING จ.อุดรธานี ลั่นCODING​เรียนได้ทุกคน​ ทุกที่​ ทุกเวลา​ พัฒนาด้านการศึกษา​ถึงตัวเด็กโดยตรง

ข่าว ศธ.360 องศา 03 ธันวาคม 2562

คุณ​หญิง​กัลยา​ โสภณ​พนิช​ รัฐ...

ศธ.ประชุมชี้แจงการอนุมัติแผนงาน/โครงการผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ข่าว ศธ.360 องศา 03 ธันวาคม 2562

นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประช...

รมว.ศธ.เตือนโรงเรียนห้ามมีนักเรียนผี เปิดเทอมหน้าจะมีระบบตรวจสอบ เป็นการประเมินรอบด้านแบบ 360

ข่าว ศธ.360 องศา 03 ธันวาคม 2562

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)...

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่2) พ.ศ.2562

ข่าว ศธ.360 องศา 03 ธันวาคม 2562

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เผยแพร่ข้อบังค...

เสมา2 เปิดนิทรรศการวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ (NBAC)

ข่าว ศธ.360 องศา 28 พฤศจิกายน 2562

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ...

รมว.ศึกษาธิการ เปิดประชุม 42nd SEAMEO High Officials Meeting ย้ำให้ความสำคัญการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ศตวรรษที่21

ข่าว ศธ.360 องศา 28 พฤศจิกายน 2562

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการปร...

ครม.เห็นชอบการดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ6366

ข่าว ศธ.360 องศา 27 พฤศจิกายน 2562

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ในส่วนที่เกี่ยว...

ผลประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 11/2562

ข่าว ศธ.360 องศา 26 พฤศจิกายน 2562

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผ...

พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562

ข่าว ศธ.360 องศา 26 พฤศจิกายน 2562

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็...

ศธ.ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง ล้านช้าง

ข่าว ศธ.360 องศา 26 พฤศจิกายน 2562

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ จัดพิ...