พิธีเปิดประชุมสุดยอดอาเซียน

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 06 พฤศจิกายน 2562

รับเสด็จฯ ที่จังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 06 พฤศจิกายน 2562

ประชุมคุรุสภา ครั้งที่ 8/2562

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 06 พฤศจิกายน 2562

"Thailand Game Show 2019"

เสมา 1 ควงแขนเสมา 2 เปิดงาน "Thailand Game Show 2019"

แต่งตั้งเลขานุการ รมว.ศธ.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรี ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ.�พร้อมด้วย รมช.ศธ. และผู้บริหาร ศธ. ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุม​ลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ณ ค่ายวชิราวุธ

หารือเอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย

หารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายเชวัง โชเฟล ดอร์จี เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย

รำลึก วันปิยมหาราช

ศธ.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

หารือผู้แทนยูนิเซฟ

หารือความร่วมมือด้านการศึกษากับผู้แทนกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ)

คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 21 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562 และการมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์

แต่งตั้งผู้บริหาร ศธ.

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เห็นชอบแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 8 ราย

EDUCA 2019

ทปษ.วราวิช ปาฐกถาพิเศษเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยนำเทคโนโลยีมาใช้

ดูแลครูธุรการให้ได้รับสิทธิตามเดิม

รมว.ศธ.แถลงข่าวผลการหารือกับผู้แทนสำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

พิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9