ผลประเมิน PISA 2018

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 04 ธันวาคม 2562

ประชุมสภาการศึกษา

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 04 ธันวาคม 2562

ผลประชุมบอร์ดคุรุสภา

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 03 ธันวาคม 2562

ประชุมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

ประชุมคณะกรรมการ​ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ค...

หารือทูตไอร์แลนด์

หารือ​ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูต​สา...

ประวัติศาสตร์​เพชรยอดมงกุฎ

ประวัติศาสตร์​เพชรยอดมงกุฎ การแข่งขันประวัติศาสตร์&...

มอบนโยบายสถาบันอาชีวศึกษา​

การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการกา...

คณะกรรมการบริหารยูเนสโก

ประเทศไทยได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของยูเนสโก (U...

เปิดงาน Open House

เสมา1 เปิดงาน Open House ชูเด็กอาชีวะ กำลังหลักในการพัฒนาประ...

โครงการ CONNEXT ED

ศธ. ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ต่อยอดโครงการสานอนาคตการ...

ครม.สัญจร กาญจนบุรี

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1

ประชุมยูเนสโก ครั้งที่ 40

การประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 40 (40th Session of th...

พิธีเปิดประชุมสุดยอดอาเซียน

พิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ณ อาคาร IMPACT Fo...

รับเสด็จฯ ที่จังหวัดเชียงใหม่

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณi รมว.ศธ.เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็...

ประชุมคุรุสภา ครั้งที่ 8/2562

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธ...