ดูแลครูธุรการให้ได้รับสิทธิตามเดิม

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 17 ตุลาคม 2562

น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 16 ตุลาคม 2562

แสดงความยินดีนักวอลเลย์บอลห้องเรียนกีฬา

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 16 ตุลาคม 2562

ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร

ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาพร้อมพบปะผู้บริหารและครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา และโรงเรียนบ้านเขาค่าย

แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ศธ.

คณะรัฐมนตรีมีแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทดแทนผู้กษียณอายุราชการ จำนวน 3 ราย

ศธ.เตรียมผลักดันสอนภาษาอังกฤษ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ให้การต้อนรับและหารือกับ เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย

ศธ.รัดเข็มขัดงบประมาณ

รมว.ศึกษาธิการ ให้แนวทางการใช้งบประมาณ ปี 63 เน้นความคุ้มค่าตามแผนงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจนของทุกหน่วยงาน

จิตอาสา

รมว.ณัฏฐพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์​ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ณ สวนสันติชัยปราการ

แต่งตั้งรักษาราชการแทน

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ.ลงนามในคำสั่ง กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน

ความร่วมมือกับต่างประเทศ

รมว.ณัฏฐพล หารือทูตฟินแลนด์ ทูตแคนาดา และผู้แทน JICA ประเทศญี่ปุ่น

ครูตั้นหิ้วกระเป๋าเองไร้คณะติดตาม

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร PISA ครั้งที่ 48

หารือข้อมูลกำลังคนกับญี่ปุ่น

รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนด้านอุตสาหกรรมของสถานประกอบการญี่ปุ่น

วันเกียรติยศ เราสร้างเองได้

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. เป็นประธานและมอบนโยบาย "งานวันเกียรติยศ เราสร้างเองได้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562"

คุรุวีรชนชายแดนใต้

เสมา1 ร่วมงานคุรุวีรชนชายแดนใต้ สดุดี "นักรบทางการศึกษา"

ฟื้นฟูหลังน้ำลด

รมว.ศธ.มอบองค์กรหลักเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 400 แห่ง ทันทีหลังน้ำลด