ลงพื้นที่สุรินทร์

ภารกิจ รมช.ศธ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) 18 กันยายน 2562

พัฒนาค่ายลูกเสือ

ภารกิจ รมช.ศธ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) 16 กันยายน 2562

เยี่ยมโรงเรียนเก่าแก่ใน "อ่างทอง"

ภารกิจ รมช.ศธ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) 16 กันยายน 2562

กศน.ชุมชนเมือง

รมช.กนกวรรณ ชวน กศน.กทม.พลิกโฉม "กศน.WOW" สร้างคนคุณภาพไปสร้างชาติ

สนองพระราชดำริด้านอาชีพ

ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ อบรมถ่ายทอดอาชีพที่กำลังจะสูญหายแก่ชาวอุทัยธานี

เชิดชูครู กศน.

พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่ครู กศน. ประจำปี 2562 ในโอกาสงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ปี 2562”

สร้างโอกาสการรู้หนังสือ

รมช.กนกวรรณ ย้ำ กศน.ช่วยสร้างโอกาสการรู้หนังสือ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพพัฒนาพื้นที่สุโขทัย

เพิ่มค่ารักษาพยาบาลครูเอกชน

เสมา3 แถลงบอร์ดกองทุนฯ อนุมัติปรับเพิ่มค่ารักษาพยาบาลครูเอกชนเป็น “1.5 แสนบาทต่อปี” เริ่ม 1 มกราคม 2563

ลงพื้นที่โคราช

รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามงานที่โคราช พร้อมให้กำลังใจครูและผู้บริหาร ที่ช่วยประเทศพัฒนาเด็กเยาวชนประชาชน ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21

สืบสานประวัติศาสตร์ชาติไทย

งาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด ครูประวัติศาสตร์ชาติไทย ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

ชวนเที่ยวชุมชนมอญ

รมช.กนกวรรณ สนับสนุนท่องเที่ยวชุมชนมอญ บูรณาการสู่ลูกเสือมัคคุเทศก์ กศน.

กัญชาพาเรียนวิทย์ฯ

การบรรยายพิเศษเรื่อง "กัญชาพาเรียนวิทยาศาสตร์’ ในงานประชุมวิชาการมหกรรมสุขภาพอาเซียน ครั้งที่ 2 ณ ภูมิภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

การศึกษาเอกชนในโลกอนาคต

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. บรรยาย เรื่อง "การศึกษาเอกชนในโลกอนาคต" ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ชุมนุมยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ.ประธานพิธีเปิด "งานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก"

รมช.กนกวรรณ เร่งผลักดันปราจีนบุรีเข้าสู่ EEC

สำนักงาน กศน. จัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน.ในจังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่ภาคตะวันออก