ปฏิรูปการศึกษา

ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 27 สิงหาคม 2558

ติดตามการแก้ปัญหา สกสค.

ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 27 สิงหาคม 2558

ประวัติ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 24 สิงหาคม 2558

เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติที่ จ.ระยอง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานใ...

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวไลย จ.ประจวบคีรีขันธ์

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเ...

เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ได้เห็นชอบก...

ภารกิจ รมช.ศธ. ที่เชียงราย

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเ...

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเชียงใหม่

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสั...

พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ ใน 1 ปี

สพฐ.จัดการอบรมการเรียนรู้ภาษาไทย ตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป...

แถลงข่าวเปิดระบบ DLIT

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ และผู้บริหาร ศธ. ร่วมง...

นโยบายการศึกษาชายแดนใต้

ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน การดำเนินงานตามแผนบูรณาการกา...

พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย DLIT

ที่ประชุม คกก.พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล...

ปัจจัยความสำเร็จของ DLTV

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เผยปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของการจัดกา...

พิธีมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้กับทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทร...

พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาการ...