"โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์"

ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 12 ธันวาคม 2562

อกท. ภาคใต้ ครั้งที่ 41

ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 12 ธันวาคม 2562

อกท. ภาคกลาง ครั้งที่ 41

ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 12 ธันวาคม 2562

ตรวจเยี่ยม วอท. ชลบุรี

คุณหญิงโค้ดดิ้ง ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโครงการวิทยาลั...

ขับเคลื่อนการอาชีวศึกษา

เสมา 2 มอบนโยบาย เรื่อง "การขับเคลื่อนสถานศึกษาอาชีวศึ...

NBAC AEC 2019 WOW. WOW. WOW.

คุณหญิงกัลยา เปิดนิทรรศการวิชาการ 62 NBAC AEC 2019 WOW. WOW....

ครม.สัญจร ครั้งที่ 1/2562

คุณหญิงโค้ดดิ้ง เยี่ยมชมการเรียนเกษตรเทคโนโลยีฟาร์มโคนมดีเด่...

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย สกศ.

เสมา2 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลาก...

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจ...

ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์

เสมา 2 เปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้...

แถลงผลงานนโยบาย ในรอบ 2 เดือน

คุณหญิงกัลยา เผยความก้าวหน้านโยบาย Coding ง่ายกว่าที่คิดพิชิ...

อาชีวศึกษาเอกชนแห่งอนาคต

เสมา 2 เปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูวิทยาลัยเทคโนโลยีแล...

Worlddidac Asia 2019

คุณหญิงกัลยา เปิดงาน "Worlddidac Asia 2019 & Asia Didac...

น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ

รมช.คุณหญิงกัลยา แถลงข่าวงาน 3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้า...

จิตอาสา

คุณหญิงกัลยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์​ริมฝั่งแ...