งานมหกรรมการศึกษา

ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 27 สิงหาคม 2562

นวัตกรรมการศึกษา ด้วยศาสตร์พระราชา

ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 26 สิงหาคม 2562

ส่งเสริมการเรียนสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 23 สิงหาคม 2562

พิธีเปิดการประชุมสัมมนาอาชีวศึกษาเกษตรกรรมประมง

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและมอบนโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง

ประกาศเกียรติคุณบุคคลสำคัญของโลก

ประกาศเกียรติคุณบุคคลสำคัญของโลก “นายกำพล วัชรพล” ผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน

โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวะ ระดับชาติ

พิธีมอบโล่รางวัล "การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562" ณ อิมแพค เมืองทองธานี

โครงงานนักเรียน

รมช.คุณหญิงกัลยา ฝากเด็กห้องเรียนพิเศษให้ความสำคัญกับการโครงงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันคล้ายวันสถาปนา สอศ.

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. เป็นประธานเปิดงาน "วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครบรอบ 78 ปี

ลงพื้นที่มหาสารคาม

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวะเกษตรและการอาชีพ

"Coding" สร้างคนสู่ศตวรรษที่21

รมช.ศึกษาธิการ แถลงนโยบายด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 หนุนเด็กไทยได้เรียน Coding พัฒนาหลักสูตรยุคดิจิทัล

เปิดประชุมผู้นำอาชีวะ​อาเซียน

รมช.ศึกษาธิการ​ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้นำอาชีวศึกษาอาเซียน "ASEAN TVET Officials Meeting" ณ จังหวัดเชียงใหม่

วางแผนผลิตคนทุกช่วงวัย

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง กรอบแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนตามช่วงวัย

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

รมช.ศธ. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ เวทีกลางหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10

รมว.ศธ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ท้องสนามหลวง

ตอบข้ออภิปราย Coding

รมช.ศธ.ร่วมการประชุมร่วมของรัฐสภาครั้งที่ 4 สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 พร้อมตอบข้ออภิปรายเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์ Coding