หนุนการสอนคณิตวิทย์

ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 16 กันยายน 2562

ว.เกษตรและ ว.ประมง "ปลอด 3 สารเคมีอันตราย"

ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 13 กันยายน 2562

ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี นครศรีฯ

ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 10 กันยายน 2562

ตรวจเยี่ยม สทศ.สมศ.

เสมา2 ตรวจเยี่ยมสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เสมา2 ลงลุยน้ำร้อยเอ็ดช่วยปรุงอาหารแจกจ่ายประชาชน พร้อมฝากผู้บริหาร วษท.ทั่วประเทศตั้งโรงครัว ช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลด

Smart Farming 47 Aggie

เสมา2 ผลักดัน Smart Farming สู่วิทยาลัยเกษตรฯ-ประมงทั่วประเทศ

สร้างเด็กไทยตอบโจทย์ยุค AI

เสมา2 ฝากผู้บริหารมัธยม ปรับการสอนกระตุ้นทักษะการคิดเชิงระบบ ตอบโจทย์ยุค AI สร้างการเรียนรู้ให้สนุก เป็นคนดีและแข่งขันได้

ศธ.ชูเทคโนโลยีฐานวิทย์

การประชุมวิชาการนานาชาติโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 ที่เชียงใหม่

งานมหกรรมการศึกษา

การศึกษาเหมือนการปลูกคน ต้องใช้เวลาสร้างให้แกร่งรอบด้าน ก่อนไปช่วยพัฒนาประเทศ

นวัตกรรมการศึกษา ด้วยศาสตร์พระราชา

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. ร่วมเสวนาในหัวข้อ "นวัตกรรมการศึกษา ด้วยศาสตร์พระราชา ฝ่าวิกฤติอุดมศึกษาไทย"

ส่งเสริมการเรียนสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ.เปิดการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง "วิกฤตสิ่งแวดล้อม: ถึงเวลาปฏิรูปการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อม ในระบบการศึกษาไทย"

พิธีเปิดการประชุมสัมมนาอาชีวศึกษาเกษตรกรรมประมง

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและมอบนโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง

ประกาศเกียรติคุณบุคคลสำคัญของโลก

ประกาศเกียรติคุณบุคคลสำคัญของโลก “นายกำพล วัชรพล” ผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน

โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวะ ระดับชาติ

พิธีมอบโล่รางวัล "การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562" ณ อิมแพค เมืองทองธานี

โครงงานนักเรียน

รมช.คุณหญิงกัลยา ฝากเด็กห้องเรียนพิเศษให้ความสำคัญกับการโครงงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม