อาชีวศึกษาเอกชนแห่งอนาคต

ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 22 ตุลาคม 2562

Worlddidac Asia 2019

ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 17 ตุลาคม 2562

น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ

ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 09 ตุลาคม 2562

จิตอาสา

คุณหญิงกัลยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์​ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ณ สวนสันติชัยปราการ

20th GLOBE Thailland

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน 20 ปี โครงการ GLOBE ประเทศไทย

ประกวดทักษะภาษาจีน

เสมา 2 เปิดโครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ "สมบูรณ์ พูนสุข" ที่ บริษัท นานมี จำกัด

ฟังความเห็น พรบ.การศึกษาฯ

เสมา 2 เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....

ดูงานเกษตรชุมชน

เสมา2 ดูงานศูนย์สาธิตการเกษตรฯ พร้อมผลักดันโครงการ Smart Farming 47 Aggie สนองนโยบายรักษาอัตลักษณ์เกษตรกรรมไทยให้ยั่งยืน

หนุนการสอนคณิตวิทย์

เสมา2 หนุนการสอนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนในเครือข่ายมหิดลวิทยานุสรณ์

ว.เกษตรและ ว.ประมง "ปลอด 3 สารเคมีอันตราย"

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ.แถลงข่าว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยการประมง "ปลอด 3 สารเคมีอันตราย"

ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี นครศรีฯ

เสมา2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และมอบนโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21

ตรวจเยี่ยม สทศ.สมศ.

เสมา2 ตรวจเยี่ยมสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เสมา2 ลงลุยน้ำร้อยเอ็ดช่วยปรุงอาหารแจกจ่ายประชาชน พร้อมฝากผู้บริหาร วษท.ทั่วประเทศตั้งโรงครัว ช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลด

Smart Farming 47 Aggie

เสมา2 ผลักดัน Smart Farming สู่วิทยาลัยเกษตรฯ-ประมงทั่วประเทศ

สร้างเด็กไทยตอบโจทย์ยุค AI

เสมา2 ฝากผู้บริหารมัธยม ปรับการสอนกระตุ้นทักษะการคิดเชิงระบบ ตอบโจทย์ยุค AI สร้างการเรียนรู้ให้สนุก เป็นคนดีและแข่งขันได้