55294-2480.jpg

"โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์"

ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 12 ธันวาคม 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีเปิด "โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์" ณ ลาน สพฐ. 3 โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ จากนั้น คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณลาน สพฐ. 3 กระทรวงศึกษาธิการ

จากนั้นในเวลาประมาณ 10.00 น. ได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมบริการประชาชนและฝึกอาชีพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ณ ท้องสนามหลวง โดยได้พบปะและให้กำลังใจชาว สอศ. ที่มาให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ รวมถึงการสอนประดิษฐ์งานฝีมือจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และนำไปต่อยอดในการสร้างเสริมอาชีพได้

ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
5/12/2562